Ana Sayfa > SİYASET

“BEN YERİNE BİZ ANLAYIŞI BENİMSENMEDİKÇE OLMAZ…“
07 Aralık 2015
CHP Esenler Eski İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ercan’ın 9 Olağan İlçe Kongresi sonrasında gazetemizde yayınlanmak üzere yaşanan sürece ilişkin değerlendirmeleri ve önerilerinin de bulunduğu yazılı demecini yayınlıyoruz…
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
 “BEN YERİNE BİZ ANLAYIŞI BENİMSENMEDİKÇE OLMAZ…“

CHP Esenler Eski İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ercan’ın 9 Olağan İlçe Kongresi sonrasında gazetemizde yayınlanmak üzere yaşanan sürece ilişkin değerlendirmeleri ve önerilerinin de bulunduğu yazılı demecini yayınlıyoruz…

Yazılı demeç şu şekildedir;

“CHP üyesi ve Esenler İlçe yönetim kurulu üyesi olarak, örgütümüzün yapılanması hakkında gördüğüm lüzum üzerine bir takım eksiklikleri sizlerle paylaşmayı uygun gördüm.

Şahsim, partimizin bir neferi olma anlayışını benimsemiş bir birey olarak bugüne kadar gözüme çarpan bir takım eksiklikler ve yanlışlıklar hususunda sahip olduğum düşüncelerimi sizinle paylaşmayı kendime görev addediyorum.

Çünkü inancım ve düşüncem sudur ki; partimizin demokratikleşmesi, ülkenin tüm katmanlarına seslenebilmesi ve de toplumu kucaklayabilmesi sürecinde partimizin örgütlenme yapısı içerisinde benim de somut olarak tanık olduğum bir takım yanlışların düzeltilebilmesi ve yapılan hataların ileride tekrarlanmaması için bu gözlemlerimi sizlerle paylaşıyorum.

Evet, birçoğunuzun da tahmin edeceği üzere, kendimizle yüzleşmenin ve bu yüzleşme sonucu her birimizin hesap vermesinin artık zamanı olduğuna inanan biriyim. Gerek İlce Yönetim Kurulu,  gerekse diğer kurullarda görevli yöneticilerin görevlerini ne kadar yaptıklarını/yapabildiklerini veya neden yap(a)madıklarını masaya yatırmamızın kanımca simdi tam zamanıdır. Böylece eksikliklerimizi tespit ederek önlemlerimizi alabilir, geleceği bu doğrultuda planlayabilir ve bu stratejinin bir sonucu olarak başarılı olma sansımızı daha da arttırabiliriz.

Partimizin mevcut yapısına ilişkin değerlendirmelerim;

Seçilen Yönetim Kurulu aynı idealleri paylasan kişilerden oluşan yapılar olmamaları sebebiyle bu durum mevcut yapıda uyumsuzluğa sebebiyet vermektedir. Bu nedenle eksikliklere ilişkin yaptığım tespit ve öneriler görevde olan Başkanlar tarafından hiç bir zaman dikkate alınmadığı gibi, zaman zaman da şahsıma yönelik “sen mi bu partiyi değiştireceksin?”  tarzı tepkilerle suçlamalar içeren ithamlara maruz kaldım. Üzülerek belirtmek isterim ki, maalesef partinin birçok kademesinde “küçük olsun benim olsun” anlayışı hakimdir. Bu ister istemez partiyi işlevsizleştirmekte ve de insanların gözünde önemsizleştirmektedir.

Unutulmamalıdır ki; siyaset bir çözüm üretme sanatıdır. Çözümlere ilişkin İddialarınızı gerçekleştirmenin yolu da iyi kadrolarla mümkündür. Tam da burada CHP’nin en büyük eksikliği de Parti Programını, Tüzük ve Yönetmelikleri uygulayabilme yetisine ve arzusuna sahip, parti politikası konusunda yetişmiş/yetiştirilmiş, ortak akli ve dayanışmayı benimseyen yükseköğrenime sahip bireylerden oluşan kadroları yetiştirilememesinden yerleştirilememesinden kaynaklıdır.

Yine bu süreçte gördüğüm en büyük ve önemli eksiklik ise; parti içerisinde karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün maalesef bulunmamasidir. İhtiyacımız olan bu bağlayıcı/birleştirici özelliklerin yönetim kademesine seçilen yöneticiler ile parti üyeleri arasında olmaması, yine gerekli bağların oluşturulmaması, geçmiş yönetimlerle seçilen yönetimlerin bencil ve sekter tavırları, insanı bağları geliştirecek ve güçlendirecek gerekli güveni verecek davranışların geliştirilmemesi birçok olumsuz sonucu da beraberinde getirmektedir.

Unutulmamalı ve de göz önünde bulundurulmalıdır ki, bu olmazsa olmaz bağları kurma görevinin birinci derecede seçilen yönetimlere düşmektedir. Kendimce bu bağların oluşması için önerilerde bulundum fakat mevcut ve geçmiş yönetimlerin rövanşız düşünceleri nedeniyle önerilerim dikkate alınmamasından dolayı başarılı olamadım. Bence en elzem olan bu konunun başarılmasıdır. Bu başarılmadığı sürece katılımcılık sağlanamayacak, sevgi ve saygı ortamı da oluşmayacaktır. Bu da istenmeyen sonuçları beraberinde getirmektedir..

Bir diğer önemli gereklilik ise, eleştiri ve özeleştiri mekanizmalarının parti içerisinde yerleşmesi gerektiğine inanan biri olarak suçlayıcılık yerine yapıcılığı, ön açıcılığı hedefleyen bir dil kullanılarak ortak akıl oluşturma amacı benimsenip hedeflenmelidir. Zaman zaman partinin izlediği politikaların eksiklikleri üzerine eleştirilerimizi dile getirirken bazı yönetici arkadaşların “beni eleştiriyorsun” algılarına kapıldığını gördüm ve bu hususta fikri tepkilerini bilhassa yasadım. Parti daha da demokratikleşmesi ve uzun ömürlü olabilmesi için toplumun bütün kesimlerine seslenebilmesi kendininkinden farklı olan tüm fikirleri de dikkate almalı ve bunlardan faydalanmalıdır.

Herhangi bir kurula seçilen kişilerin bu kurullardaki görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirebilecek niteliklere ve de liyakate sahip olması gerekmektedir. O vakit bu kişiler görev aldıkları bu kurullarda verimli olabilirler. Aksi halde kâğıt üstünde oluşan ve oluşturulmak için oluşturulan yönetimlerden/kurullardan öte bir anlam ifade etmezler.

Bunun sonucu olarak partiye de büyük zararlar vermiş olurlar. Yine gelinen süreçte de buna benzer birçok somut örneğe şahit oldum.

Özellikle yönetim özelinde mevcut olan bazı sorunlar;

Yönetim toplantılarına iş ve başka mazeretlerle toplantılara katılmayanlar, hiç bir görev ve sorumluluk üstlenmeyip ara sıra toplantılara katılıp o günkü gündeme ilişkin ağzını açamayıp imza defteri imzalayan arkadaşlarımız var.  Yönetimler oluşurken nitelikleri genellikle bilinmeyen, alanları ile ilgili özel bir eğitimden geçmemiş, gerçeklesen görev dağılımları sonucu olası görev aksaması yaşanması durumunda, yaşanan aksaklığı gidermek yerine bir birimizi suçlama yoluna gidenler; Yönetim Kurulu üyesi olmalarına rağmen aylarca toplantılara katılmayan ve bununla birlikte dışarıda sürekli partimizi eleştirenler konusunda partimiz gerekli yazılı ve sözlü uyarıları yapmalı ve Tüzük hükümlerini be hamal yerine getirmelidir.
Ayrıca bunlara ilave olarak, bu yöneticilerin Tüzüğün amir hükmü olan “mazeretsiz üç defa toplantılara katılmayanlar düşer” hükmüne rağmen, on (10) ay boyunca toplantılara katılmayanların bile hala görevlerine devam etmesinin doğru olmadığı da bir gerçekliktir.

Tüzük hükmünün uygulanmasını istememe rağmen Sn. Cafer TURNA Başkan’ın keyfi olarak “tek başıma da kalsam uygulamam, beni dışarıda eleştirirler ”anlayışına sahip olarak bu maddeyi suiistimal etmesi talihsizliğini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Kurum Başkanlarının bu keyfi uygulamaları Partiye büyük zararlar vermektedir. Ben şahsen burada, şahısların kendilerini parti içerisinde var etme mücadelesi verdiklerini, Parti’nin iktidar olması için gerekli çabayı sarf etmediklerine şahidim.

Bizler enerjimizi içe değil dışa kullanıp barışık bir şekilde üye veya yönetici sorumluluğu içinde çalışarak partimizi iktidara taşımalıyız.

Genel ve Yerel seçimlerde Yönetim Kurulu üyelerimizin ancak üçte biri(1/3)aktif bir şekilde çalıştı. Oluşturulan seçim komisyonları çoğunlukla kâğıt üzerinde kalmaktan öteye gitmedi.     Ancak bunun yanında, sorumluluğunu bilen birkaç komisyon üyesini de gösterdikleri çaba, özveri ve sahip oldukları sorumluluk duygularından ötürü sahsım olarak onlara tebrik ve teşekkürü de bir borç bilirim.

Gerek genel seçimlerde, gerekse yerel seçimlerde partimizin büyük zaafları olduğunu da özellikle belirtmek istiyorum. Yerel seçimlerde Genel Merkez’in adaylarını son 30-40 günlük süreçte belirlemesi, Belediye Başkan adayları ve meclis üyelerini İlçe Yönetimlerini yok sayarak,  emek yerine nüfuzların yanı adam kayırmalarının dikkate alınması sonucu ilçelerin dağınık isteksiz, çalışmayan bir yapıya mahkûm edilmiştir. Seçilen Belediye Başkan ve meclis üyelerinin ilçe örgütleri ile uyumluluk yerine genellikle yok sayıcı davranışları ve belediyecilikte örnek olucu başarı sergilememeleri üye ve seçmenlerimizde umutsuzluğa neden olmaktadır. 

Yerel ve genel seçimlerde alınan sonucun neredeyse yaklaşık yüzde 80-90’ninin Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Parti Meclisi ve Genel Başkan’ın performansından kaynaklandığını belirtmeden geçemeyeceğim. Üzülerek belirtmek isterim ki, İl ve İlçe Başkanlıklarının mevcut anlayış ve yapıları değişmedikçe iktidar olmamız yalnızca hayalden ibaret kalacaktır.
Partileri iktidara taşınmasında en büyük rolü ise; Parti Kadın Kolları ve Gençlik Kollarıdır. Bulunduğum süreç içerisinde bu kolların partinin tabanını kucaklayacak şekilde oluşturulamaması ve sürekli değişmesi nedeniyle eğitimli gençlerimiz ve kadınlarımızın yeterli sayıda olmayışı veya gerektiği gibi değerlendirilemeyişi, yönlendirilemeyişi ve kendilerinden pozitif olarak yararlanılamamıştır. Ben şahsim olarak Yönetim Kurulu toplantılarında gösterdiğim tüm çaba ve uyarılarıma rağmen,

Partimizde “küçük olsun benim olsun ”alayişini taşıyan bu hastalıklı yapıyı kıramadığımı üzülerek belirtmek istiyorum.
Mahallelerde oluşturulan Mahalle Komisyonları da mahallelerdeki üye veya delegeler tarafından seçilmediğinden genellikle ilçe yönetimlerince kendine yakın kişileri ataması nedeniyle birkaç mahalle sorumlusunu tenzih ederek sorumluluğunu bilmeyen başarısız sorumsuz kâğıt üzerinde oluşan yapılar olarak kalmışlardır.

Dört Yıllık dönemde görev yapan Yönetim Kurulu’nun kendi içerisindeki uyumsuzluğu, izlenilen politikanın yerine duygularımıza seslenmesi ve Başkanların Tüzük ve Yönetmeliklere aykırı yöneticilik anlayışları nedeniyle parti yönetimleri ve bileşenleri başına buyruk, disiplinsiz yapılara dönüşmüştür.

Buda partiye büyük zararlar vermiştir, vermeye de devam etmektedir. Partide görevini yapmayan/yapamayan yöneticilere hesap sorulmadığı için parti sürekli kan kaybına uğramaktadır. Partinin yenilenmesi için her aşamadaki yöneticilere bir takım kriterlerin getirilmesi şarttır.

Amacım sadece karanlığa küfretmek değil, ayni zamanda elimden geldiğince de bir mum yakarak bu karanlığa bir ışık olmak.
Bu sebeple nasıl olursa başarılı oluruz sorusuna olan cevaplarım ve önerilerim de aşağıdaki gibidir.

Tüzükte yapılacak değişik ile

Kaç dönem üst üste Milletvekili seçileceği,
Kaç dönem üst üste Belediye Başkanı seçileceği,
Belediye Meclis üyeliğine üst üste kaç defa seçileceği,
Tüm görevlere ön seçimle seçileceği,
Başarısız yönetimlerin kendiliğinde istifa edilmiş sayılmasına ve en az iki dönem her hangi bir göreve seçilemezler hükmünün konulmasını,
      
Partide emek ve seçilecek alana ilişkin liyakatin ön planda tutulması olmazsa olmaz gereklilikler arasında almalıdır.
Seçilen yöneticiler partice oluşturulan Müfettişlerce denetlenmeli bulundukları görevlerde Parti ilkelerine aykırı davranmaları halinde ve partiyi küçük düşürücü davranışlar sergilemeleri durumunda, bu kişiler hakkında tüzükte öngörülen hükümler tavizsiz uygulanmalıdır..

Tüm kademelere seçileceklerin Parti Tüzük ve Programı ve alanları ile ilgili eğitimden geçirilmeli. Bu eğitimi almayanların kurullarda görev alamayacağı hükmü konulmalıdır,(istisnayı durumlar hariç),
      
Eğitimlerin Büyükşehirlerin İl ve ilçe merkezlerinde, küçük şehirlerde ise İl ve İlçeleri birleştirilerek hafta sonları alanlarında uzman kişilerce ücretsiz verilmelidir.
      
Gerek Gençlik Kolları, gerekse Kadın Kolları oluşturulurken tüm partilileri kapsayıcılık esas alınmalı, öncelik yükseköğrenimli gençler tercih edilmeli ve bu gençler geleceğin kadroları olarak eğitilip donatılmalıdır.
      
Gençlik ve Kadın Kollarının tüm sorumluluğu görevden alma dâhil İlçe yönetimlerine bağlanmalı, İlçe Yönetimlerinin keyfi ve mesnetsiz uygulamalarına karsı itirazlar İl Disiplin Kurulları tarafından karara bağlanmalıdır.
     
Bu gençlerimiz arasında ayrıca karşılıklı sevgi, saygı, güven ve hoşgörü tesis edilmeli ve de geliştirilmelidir.
     
Partinin üyelik yapısının gözden geçirilmesini aktif ve pasif şeklinde; bunda da kıstas olarak aidat ödeme, eğitime katılma, Parti’nin verdiği görevleri yerine getirme, etkinliklere katılma vs. şeklinde olmalıdır.
      
İlçe Yönetimleri ve İl delegelerinin doğrudan üyelerce seçilmesi,
    
Üyelerin niceliğinden çok üyenin niteliği ön plana çıkarılmalıdır. Bu üye yapısı muhakkak sorgulanmalıdır.
     
Yapılan son yerel ve genel seçim dönemlerinde ve eylemlilik dönemlerinde üyelerin yalnızca yüzde bir veya ikisiyle çalışmalara katılmıştır.

     
Gerek yerel seçimlerde gerekse genel seçimlerde partili olmayan parti Tüzük, Program ve eğitiminden geçmeyen emek vermemiş kişiler, in adaylaştırılması sonucu yaptıkları eylem ve işlemler nedeniyle partimizi kamuoyunda sürekli tartışma konusu yaptığı en ufak bir getirişi olmadığı gibi doku uyuşmazlıkları nedeniyle partiye büyük zararlar vermekteler
     
Bunun sebepleri işe yukarıda saydığım eksikliklerden kaynaklandığını düşünmekteyim.

En son uyarı olarak, geçmişteki gibi ahbap, dost, arkadaşlık ve hemşericilik ilişkileri ile oluşturulup delege ağalığı ile hareket edilerek veya delege sayıları üzerinden yola çıkarak yönetimler oluşturulmasına son verilmelidir. Ancak başına yansıdığı şekliyle de, ilçemizin Tuna Mahallesi’nde ayni ilin üç ilçesinden toplamda 28 delegeden 24’ü Sivaslılardan oluşturulmuş ve mahalledeki diğer illere ait üyeleri yok sayılmıştır. Kimse bunu Sivas düşmanlığı gibi düşünmemelidir çünkü bunu yapan zihniyet bu İl’in insanlarına da zarar vermektedir. Partimiz delegeleri bu tür işlemleri yapan zihniyetlileri kendileri temizlemelidir ki başka dönemlerde aynı durum yaşanmasın.

Bu hususta örnek vermem gerekirse, yasadığım mahalle olan Kâzım Karabekir Mahallesi’nde emek eksenli tüm illeri kapsayan örnek bir delege seçimi yapılmıştır. Çok değerli delegeler 2012 yılında yönetime seçildiğimizde İl Genel Meclisi üyemiz olan Sn. Hasan Ayar ‘in 2 yıl boyunca bir defa dahi ilçemize gelmediği ve de İl Genel Meclisi’nde neler yapıldığına ilişkin bilgi vermediğine şahidim. 

Görevlerinin sorumluluklarını yerine getirmeyen, başına buyruk davranan, sorumsuz, hesap vermeyen, parti içinde yaptıkları yanlışların hesabi kendilerinden sorulmayan ve de hiçbir dönem çalışmayan kişilerin kongre dönemlerinde tekrar kendilerini partinin üstünde görerek ve delege ağalığı yaparak ve daha da ileri giderek Yönetim Kurulu Üyemizi dövdürülmesi gibi kabul edilemez bir yola giderek yeni görevlere talip olan kişilere geçit vermeyeceğinize bu tür insanların üzerini çizerek onları partiden uzaklaştıracağınıza olan inancım tamdır. Aksi halde takınılan feodal zihniyetten dolayı partimizin büyüyerek iktidara ulaşma şansı mümkün atlar dahilin de olamaz.

Bir hususu daha belirtmeden geçemeyeceğim Mevcut İlçe Başkanı ve yeni başkan adayı Sn. Cafer TURNA ‘ya seçildikten sonra yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında yerel seçimde yapılan haksızlıktan dolayı kendisine oy verdiğimi, bundan sonra tüm ilçenin başkanı olması gerektiğini, geçmişte yaşanan tüm kırgınlıkları gidermesini, tüzük gereği tüm üyelerimizin ve seçilen meclis üyelerimizin başkanı olarak belediye meclis üyeleriyle uyum içinde çalışmasını temenni ettim. Fakat bütün bunların yanında, kendisi başkan olarak katılması gereken Meclis toplantılarına yaptığım davetlere rağmen katılmayarak başkanlık sorumluluklarını yerine getirmemiştir.

Çok değerli delegeler; Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak 4 yıldan beri Belediye Meclis toplantılarını takıp ettim. Bu noktada sunu belirtmeden geçemeyeceğim. Bugüne kadar bu görevin yapılması sürekli ihmal edilmiştir ve sorumlularca yerine getirilmemiştir.  Ayni hatayı ayrıca yeni seçilen meclis üyeleri de kendisini partinin üstünde görerek yaptıkları çalışmaları ilçemize bildirmemişler ve de sahip oldukları sorumlulukları yerine getirmemişlerdir.

İlçelimizde bu tür zihniyet hakim olmaya devam ettikçe, parti içe kapanır. “Ben” yerine “biz” anlayışı benimsenip bu anlayışla hareket edilmedikçe; parti misyonunu ve sorumluluğunu taşımadıkça; değişik illerin katman temsilcileri ile sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri ve sendikalarla birlikte yöresel derneklerle iyi ilişkiler geliştirilmelidir. Bu toplantılara alanlarla ilgili oluşturulan ilgili komisyonlara uzman temsilciler katılmalıdır. 

Yukarıda sıraladığım gözlem, uyarı ve önerilerim paylaşmayı bir partili olarak kendime görev saymaktayım. Partinin iktidar olup olmayacağı kararı tabanda siyaset yapan sizlere ait olacaktır.”Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer SİYASET Haberleri

Başlık Tarih
 
İNCE; "İSTİFA ET ADAY OL"...30 Aralık 2018
İTHAL ADAY TERCİHİ SORGULAMASI...29 Aralık 2018
AKP İSTANBUL ADAYLARI BELLİ OLDU...29 Aralık 2018
YEDİTEPE VE APOLET SİYASETİ… 21 Aralık 2018
İMAMOĞLU CHP İL MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ20 Aralık 2018
İNCE SAHAYA İNDİ...15 Aralık 2018
KÖPRÜLERİ ATMA-YAKMA EĞİLİMİ...14 Aralık 2018
CHP İLE İYİ PARTİ 21 İLDE...13 Aralık 2018
BAŞKA KİM VAR Kİ?07 Aralık 2018
YSK'DAN ADAYLIK İLE İLGİLİ SON AÇIKLAMA26 Kasım 2018
CHP İSTANBUL YEREL BASINI İLE BULUŞTU...09 Kasım 2018
EKİM DEVRİMİ 101 YAŞINDA...07 Kasım 2018
MUTLU; " HER KESİMDEN OY ALACAK ADAYIM..."26 Ekim 2018
Fettah Dindar; “İhalelerde Ahbap Çavuş ilişkisi...”17 Ekim 2018
ÖNSEZİ VE ÖNSEÇİM...15 Ekim 2018
AYNİ MASADA İKİ LİDER15 Eylül 2018
USTA'DAN VEDA PROVASI...07 Eylül 2018
KOBRA CHP'DEN İSTİFA ETTİ...06 Eylül 2018
METROPOLL'DE GÜVEN KAYBI...05 Eylül 2018
İMZALAR BUGÜN GENEL MERKEZDE...02 Ağustos 2018
İMZA DA SON GÜN, MYK TOPLANDI...30 Temmuz 2018
CHP'DE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY 9 EYLÜL'DE...24 Temmuz 2018
CHP'DE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY İÇİN 527 İMZA...20 Temmuz 2018
KURULTAY DELEGELERİ EN İYİSİNİ BİLİR… 16 Temmuz 2018
CHP'DE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY SÜRECİ...16 Temmuz 2018
KIYAMETE SEVK SİYASETİ 11 Temmuz 2018
KABİNE AÇIKLANDI...10 Temmuz 2018
KILIÇDAROĞLU; BİR PARTİ BAŞKANI YEMİN EDİYOR...09 Temmuz 2018
CUMHURBAŞKANI YEMİN ETTİ...09 Temmuz 2018
YENİ SİSTEME GEÇİLİYOR...03 Temmuz 2018
SİMÜLASYON SEÇİMLER VE DÜŞKÜNLÜK İLANI…26 Haziran 2018
İNCE CHP'Yİ GEÇTİ...25 Haziran 2018
YSK; SALT ÇOĞUNLUK ERDOĞAN'IN...25 Haziran 2018
600 VEKİLLİK PARLAMENTO İSİM İSİM BELLİ OLDU...25 Haziran 2018
İNCE; "ÖZGÜR TÜRKİYE HAYALİ KURALIM...20 Haziran 2018
İNCE'DEN OHAL'İN KALDIRILMASINA TWİT-YANIT...14 Haziran 2018
KILIÇDAROĞLU BAKAN SOYLU'YA TAZMİNAT DAVASI AÇTI...13 Haziran 2018
SEÇİM YASAKLARI BAŞLIYOR...13 Haziran 2018
KRAL ÖLDÜ, YAŞASIN ADAMIN KRALI… 11 Haziran 2018
İNCE, ERDOĞANA TAZMİNAT DAVASI AÇTI...11 Haziran 2018
İNCE; "RESTORASYON SÜRESİ İKİ YIL..."10 Haziran 2018
CHP İFTARI ESENLERİ BULUŞTURDU…09 Haziran 2018
İNCE, KADIKÖY GECE MİTİNGİNDE YÜZBİNLERLE BULUŞTU...09 Haziran 2018
BAKAN SOYLU VE BAKAN BAK ESENLER'DE SAHURA KALDILAR..09 Haziran 2018
TEYİP’TEN PROMPTER’E GELİŞEN SİYASET…07 Haziran 2018
İNCE'DEN 33 GÜNDE 70 MİTİNG...07 Haziran 2018
BAKAN SOYLU ESENLER'DE AKP’YE OY İSTEDİ…07 Haziran 2018
İNCE, %30'U AŞTI...06 Haziran 2018
SANAT, SPOR VE SİYASETTE DEĞİŞİM…04 Haziran 2018
İNCE; "SÖYLERSEM ERDOĞAN’A SÖYLERSİNİZ”31 Mayıs 2018
İYİ PARTİ VAADLERİNİ AÇIKLADI...31 Mayıs 2018
ESENLER'DEN ANADOLU'YU MAYALAMAYA DEVAM...30 Mayıs 2018
EVLERİNE DÖNMELERİ LAZIM...30 Mayıs 2018
MUHARREM…28 Mayıs 2018
CHP SEÇİM BİLDİRGESİ AÇIKLANDI...26 Mayıs 2018
CHP’NİN SEÇİM SLOGANI BELLİ...24 Mayıs 2018
KARAMOLLAOĞLU OY ORANLARINI AÇIKLADI...24 Mayıs 2018
MUHARREM İNCE; EKONOMİ BATIYOR...23 Mayıs 2018
LİSTELERİN EFENDİLERİ BÖYLE BUYURDU…22 Mayıs 2018
HDP LİSTESİ AÇIKLANDI...22 Mayıs 2018
CHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ...22 Mayıs 2018
İYİ PARTİ LİSTESİ22 Mayıs 2018
SAADET LİSTESİ...22 Mayıs 2018
AKP'DE TARTIŞILABİLECEK LİSTE... 22 Mayıs 2018
SEÇİM PUSULASI BELİRLENDİ...20 Mayıs 2018
YALÇINKAYA; "BU KADAR KIZGINLIK, GERGİNLİK VE KUTUPLAŞMA NİÇİN?"19 Mayıs 2018
İNCE’NİN 18 MAYIS - 24 HAZİRAN MİTİNG VE ETKİNLİK PROGRAMI 18 Mayıs 2018
İTTİFAKLAR ARASI FARK YOK...17 Mayıs 2018
CUMHURBAŞKANLIĞI SIRALAMASINDA MUHARREM İNCE BİRİNCİ...14 Mayıs 2018
İNCE, ANNELER GÜNÜNDE ZÜBEYDE HANIM'I ZİYARET ETTİ...13 Mayıs 2018
AKP ANA MUHALEFET OLUYOR13 Mayıs 2018
AKP'NİN YENİ HÜKÜMET SİSTEMİ11 Mayıs 2018
CHP'Lİ VEKİLLER EVİNE DÖNDÜ...10 Mayıs 2018
ADAYLIK İMZALARINDA SON DURUM09 Mayıs 2018
SEÇİM TAKVİMİ İŞLİYOR...08 Mayıs 2018
ESENLER'DE MİLLET İTTİFAKI... 08 Mayıs 2018
CHP BAYRAMPAŞA GECESİNDE ŞÖLEN HAVASI...07 Mayıs 2018
İNCE: HEPİMİZ BU MEMLEKETİN EVLATLARIYIZ!07 Mayıs 2018
İNCE; "GELECEĞİMİZİ GERİ ALACAĞIZ..."04 Mayıs 2018
MUHARREM İNCE ADAY...04 Mayıs 2018
“İNCELDİĞİ YERDEN KOPSUN” 04 Mayıs 2018
YATAĞA BAĞIMLI VE ENGELLİLER EVİNDE OY VERECEK…03 Mayıs 2018
​ŞAHİN; GENEL BAŞKANIMIZ CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAKTIR…”01 Mayıs 2018
CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI CUMAYA...01 Mayıs 2018
“AKP’NİN ARTIK TÜRKİYE’Yİ YÖNETMEMESİ GEREKİR…”27 Nisan 2018
CHP'DEN SIFIR BARAJ İTTİFAKI TEKLİFİ...26 Nisan 2018
MECLİS 23 NİSAN'DA KARIŞTI...24 Nisan 2018
KILIÇDAROĞLU'NDAN TARİHİ DEMOKRASİ HAMLESİ...22 Nisan 2018
İYİ PARTİ YSK'YA BAŞVURDU...22 Nisan 2018
CHP'DEN DEMOKRASİ HAMLESİ…22 Nisan 2018
SEÇİM SARMALINA GİRİLDİ20 Nisan 2018
SEÇİMDEN BESLENME…17 Nisan 2018
​CHP 81 İLDE OHAL’İ PROTESTO ETTİ…17 Nisan 2018
​AKŞENER; “1997’DEKİ GİBİ BÜYÜK BİR KARARTMA İLE KARŞILAŞTIK…”17 Nisan 2018
KAFTANCIOĞLU ESENLER CHP’DE…13 Nisan 2018
YÖNETME YÖNETİLME ZAAFI…13 Nisan 2018
​AYHAN BÖLÜKBAŞI İYİ PARTİ GİK ÜYESİ OLDU… 10 Nisan 2018
​BÖKE; “KOLTUKTAN OLMAK PAHASINA SİYASETTE OLMAK LAZIM…” 08 Nisan 2018
DİNDAR; "2017 BORCUMUZ 145 MİLYON 844 BİN...”05 Nisan 2018
BATI DOĞU TÜRBÜLANSI…04 Nisan 2018
​VARDAR, “PARTİMİN İKTİDARINI GÖRMEDEN GÖÇMEK İSTEMİYORUM”02 Nisan 2018
KILIÇDAROĞLU; "İTTİFAK 43.5..."27 Mart 2018
KAFTANCIOĞLU: 'PROJEDEN VAZGEÇİN'21 Mart 2018
Esenler’de TKH üyelerine saldırı...21 Mart 2018
​544 PARSEL ÜZERİNDEN SİYASİ ROL KAPMA YARIŞI19 Mart 2018
İTTİFAKÇILIK14 Mart 2018
SİLBAŞTAN CHP TÜZÜĞÜ11 Mart 2018
​KILIÇ; “BUGÜN SAYENİZDE TARİHE NOT DÜŞECEĞİZ…11 Mart 2018
CHP TÜZÜK KURULTAYI BAŞLADI...09 Mart 2018
Meclis Üyesi Yüksel Kılıç’tan 8 Mart Mesajı07 Mart 2018
CHP'DE TÜZÜK KURULTAYI; ÖNERİLER...23 Şubat 2018
ESENLER AFRİN'İ DEĞERLENDİRDİ...22 Şubat 2018
Kaftancıoğlu'ndan Berberoğlu İçin Kampanya 19 Şubat 2018
BÖLÜKBAŞI AKŞENER'İN DANIŞMANLIĞINA ATANDI...16 Şubat 2018
MODERN SİYASET VE DEMOKRASİ16 Şubat 2018
AKSU; MODERN DEMOKRASİ VE DEMOKRATİKLEŞME13 Şubat 2018
Kılıçdaroğlu'nun A Takımını Seçti...13 Şubat 2018
İNCE; “SUSMAYACAĞIM, BU YARIŞ BİTMEDİ…”06 Şubat 2018
CHP 36. KURULTAYI YAZISI06 Şubat 2018
Mecliste Ortak Deklarasyon…06 Şubat 2018
CHP'DE LİDER ADAYLARINA NEREDEN NE OY ÇIKTI05 Şubat 2018
CHP PARTİ MECLİSİ BELLİ OLDU05 Şubat 2018
KILIÇDAROĞLU GENEL BAŞKAN05 Şubat 2018
CHP KURULTAYI HAFTA SONU... 02 Şubat 2018
CHP BÜYÜK KURULTAYI HAFTA SONU30 Ocak 2018
24 OCAKLARI GÖRMEMİŞ VE YAŞAMAMIŞLAR BİLEMEZ…24 Ocak 2018
SANAL-SOSYAL ÂLEMDE SİYASET…19 Ocak 2018
CANAN YOLDAŞ SAHAYA İNDİ...18 Ocak 2018
KAFTANCIOĞLU'NDAN YANIT...18 Ocak 2018
SÖZDE SİYASETİN SONU…15 Ocak 2018
CHP İSTANBUL'DA YOLDAŞLIK KAZANDI; CANAN KAFTANCIOĞLU...15 Ocak 2018
​ŞUAYİP BABA’YA VEFA ÖDÜLÜ…11 Ocak 2018
Canan Kaftancıoğlu CHP İl Başkanı adayı11 Ocak 2018
TEŞEKKÜRLER, CHP DELEGELERİ…27 Aralık 2017
KILIÇDAROĞLU'NDAN SERT AÇIKLAMALAR...12 Aralık 2017
CHP ESENLER 10. OLAĞAN KONGRESİ 24 ARALIK'TA...08 Aralık 2017
KONGRELER KALDIĞI YERDEN...05 Aralık 2017
AKSU; SİYASET “İDE İLE OLUR, Bİ DENE İLE OLMADI Bİ DAHA DENE İLE” OLMAZ...01 Aralık 2017
CHP KURULTAYI 3-4 ŞUBAT'TA...30 Kasım 2017
AKSU; YER YARILMAZ GÖK ÇATLAMAZ İSE ADAYIZ…16 Kasım 2017
SİYASETİN ALFABESİNİ BİLENLERE…09 Kasım 2017
AKSU'DAN DAVET....09 Kasım 2017
​KILIÇDAROĞLU; “DAVASINA İNANAN BAŞKAN İSTİYORUM”09 Kasım 2017
ERDOĞAN AKSU; HEP AYNİ Mİ OLACAK? HAYIR OLMAMALI…06 Kasım 2017
​AKSU; PARTİDE VE SİYASETTE UZLAŞI ŞART…01 Kasım 2017
BÖLÜKBAŞI; "İYİ TÜRKİYE, İYİ YARINLAR İÇİN..."01 Kasım 2017
TKP'li Belediye Başkanı Esenler'de30 Ekim 2017
“EFENDİLER YARIN CUMHURİYETİ İLAN EDECEĞİZ…”30 Ekim 2017
AKŞENER: “BU İKTİDAR GİDİCİ…”25 Ekim 2017
BAYKAL'IN YENİ SAĞLIK DURUMU AÇIKLAMASI...24 Ekim 2017
ERDOĞAN: HATA YAPTIK, KIYMETİNİ BİLEMEDİK, BEN DE SORUMLUYUM!24 Ekim 2017
ADAYIM VE DELEGEYE GÜVENİYORUM…21 Ekim 2017
BAYKAL YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI...18 Ekim 2017
Yüksel Kılıç Trafik Kazası Geçirdi!18 Ekim 2017
ESENLER’İN 2018 BÜTÇESİ 320 MİLYON TL...09 Ekim 2017
EVET, İLÇE BAŞKANLIĞINA ADAYIM…13 Ekim 2017
KOÇ ÖRGÜTÜN VİCDANINA HAVALE ETTİ13 Ekim 2017
MÜCADELEYE DEVAM 29 Eylül 2017
KOÇ SİYASİ EMEKLİLİĞE IŞIK YAKTI...28 Eylül 2017
TOPBAŞ'IN YERİNE İKİ ADAY...22 Eylül 2017
TOPBAŞ İSTİFA ETTİ...22 Eylül 2017
NİCE 94 YILLARA…09 Eylül 2017
YENİ KABİNE20 Temmuz 2017
İNCE; “Aynı ideali paylaşan kardeşler topluluğuyuz” diyorlardı...15 Temmuz 2017
AKP ANKETİNDEN YÜRÜYÜŞE DESTEK...30 Haziran 2017
‘GÜBRE OLAYINI CHP’LİLER YAPMIŞ OLABİLİR’29 Haziran 2017
14. GÜN...28 Haziran 2017
HEDEF İSTANBUL22 Haziran 2017
GÜN...19 Haziran 2017
TBMM, 15 TEMMUZA KADAR ARA VERECEK18 Haziran 2017
YOLLAR YÜRÜMEKLE AŞINIR18 Haziran 2017
YÜRÜMEK FAKRU ZARURET… 15 Haziran 2017
ADALET YÜRÜYÜŞÜ BAŞLADI...15 Haziran 2017
"Terör Bitecek Dediler, Terör Başladı..."13 Haziran 2017
KATAR; ASIL HEDEF BİZİZ?08 Haziran 2017
Katar Tezkeresi TBMM’den Geçti...08 Haziran 2017
KILIÇDAROĞLU; "1 MİLYON 600 BİN İŞÇİ, SESSİZ KALIYOR"05 Haziran 2017
GEZİ'NİN 4. YILI...02 Haziran 2017
15 TEMMUZ BİLANÇOSU; 50 BİN TUTUKLAMA...29 Mayıs 2017
CHP'DEN "19 MAYIS" UYARISI...18 Mayıs 2017
TEDBİRLİ DİSİPLİN08 Mayıs 2017
AKP'DE DEVİR TESLİM GÜNÜ...02 Mayıs 2017
ERDOĞAN AKSU YAZDI; REFERANDUM: ANALİZ, KATALİZ, KATALİZATÖR…23 Nisan 2017
ESENLER VE İSTANBUL'DA REFERANDUM SONUÇLARI18 Nisan 2017
ARTIK İKİ TÜRKİYE VAR…17 Nisan 2017
YSK'DAN AÇIKLAMA17 Nisan 2017
CHP İSTANBUL 35 İLÇE SONUCUNA İTİRAZ ETTİ...17 Nisan 2017
KILIÇDAROĞLU; HALKIN EN AZ %50'Sİ HAYIR DEDİ...17 Nisan 2017
SON ANKET ARAŞTIRMASI14 Nisan 2017
HAYIRLI DÜŞÜŞ…12 Nisan 2017
TDH; "ÜLKEMİZ İÇİN HAYIR DİYORUZ..."12 Nisan 2017
ERDOĞDU; BAŞKANLIK VARSA ÖZGÜRLÜK YOK, HUKUK YOK...11 Nisan 2017
DİNDAR; “BELEDİYEMİZİN BORCU 170.622.627 TL…” 07 Nisan 2017
DİDEM ENGİN'DEN NEZAKET DERSİ...07 Nisan 2017
REFERANDUM İÇİN SON ANKET05 Nisan 2017
HAYIRCILAR; “AYŞENUR ABLA’YA HİÇ YAKIŞMADI…”30 Mart 2017
CHP ESENLER HAYIRA ÇALIŞIYOR30 Mart 2017
CUMHURBAŞKANI PAZAR GÜNÜ ESENLER'DE...24 Mart 2017
KIRMIZI; “TÜM BASKILARA RAĞMEN HAYIR KAZANACAK”20 Mart 2017
CHP ESENLER BASIN AÇIKLAMASI; “BELEDİYE BAŞKANI’NIN ANLATIMI GERÇEK DIŞIDIR…”16 Mart 2017
ERDOĞAN AKSU YAZDI; ROTTERDAM BELEDİYE BAŞKANI 14 Mart 2017
KILIÇDAROĞLU KARADENİZLİLERLE BULUŞTU...14 Mart 2017
DİPLOMASİ SANATI…13 Mart 2017
TEKİN VE BERBEROĞLU'NDAN HAYIR LOKMASI 06 Mart 2017
ESENLER CHP'YE ANTİDEMOKRATİK UYGULAMA...05 Mart 2017
ERDOĞAN AKSU; KIRILMA NOKTASI 27 Şubat 2017
SEÇMEN LİSTELERİ MUHTARLIKLARDA ASKIDA...21 Şubat 2017
“HAYIR” DİYENLER BULUŞUYOR…17 Şubat 2017
CHP ESENLER HAYIR İÇİN MUHTARLAR İLE BULUŞTU…13 Şubat 2017
MEMLEKET HAYRA DURDU…13 Şubat 2017
REFERANDUM TAKVİMİ PERŞEMBEYE AÇIKLANIYOR...13 Şubat 2017
CHP ESENLER “HAYIR” İÇİN TOPLANDI…13 Şubat 2017
ERDOĞAN AKSU; TÜCCAR SİYASETİ VE FON… 07 Şubat 2017
CAHİLLİK VE GAFLET… 27 Ocak 2017
CHP İSTANBUL SOL KANAT, “DİKTATÖRLÜĞE GEÇİT VERMEYECEK”24 Ocak 2017
TÜRKİYE BU REJİM DEĞİŞİKLİĞİNİ KALDIRAMAZ...21 Ocak 2017
İNCE; "FERMAN VARSA DADALOĞLU DA VAR"19 Ocak 2017
Anayasa Değişiklik Teklifinde İkinci Tur16 Ocak 2017
SİYASETİN SİHRİ; DOLAR…16 Ocak 2017
Belediye Başkanı İlçe Başkanlarıyla Buluştu...12 Ocak 2017
REJİMİN OYLANACAĞI KRİTİK GÖRÜŞMELER BAŞLADI...09 Ocak 2017
MECLİSTE ÜST AKIL TARTIŞMASI...06 Ocak 2017
CHP'DEN OCAK AYINDA İKİ ÖNERGE...06 Ocak 2017
SÖZDE VE SAHTE AYDINLAR SUÇLU VE SORUMLUDUR…01 Ocak 2017
YÜKSEK TİCARET’TE ‘KOCASAKAL’ RÜZGÂRI…13 Aralık 2016
OĞUZHAN MÜFTÜOĞLU: TOPLUMDA SANILDIĞINDAN BÜYÜK TEPKİ VAR…12 Aralık 2016
2016 YILININ SON MECLİSİ...06 Aralık 2016
Kılıçdaroğlu; Şehitler için kanun teklifi vereceğiz...29 Kasım 2016
CHP PARTİ MECLİSİ BİLDİRİSİ…07 Kasım 2016
BAYKAL: ‘HUKUKİ DEĞİL, SİYASİ BİR KARARDIR’01 Kasım 2016
YALÇINKAYA; “BİR GÖZÜ İLE DOLAR DİĞERİYLE EURO GÖRENLER ELEŞTİRİLERİMİZİ GÖRMEDİLER…”22 Ekim 2016
FETTAH DİNDAR BAYRAMPAŞA MECLİSİNİ TERLETTİ...22 Ekim 2016
CHP ESENLER’DEN CUMHURİYET MEYDANI’NDA AŞURA İKRAMI…17 Ekim 2016
ABD İLE RUSYA ARASINDAKİ SALINCAK; TÜRKİYE13 Ekim 2016
ESENLER BELEDİYE MECLİSİ 3 EKİM’DE…30 Eylül 2016
“YARIN SEÇİM VARMIŞ GİBİ ÇALIŞMALIYIZ”25 Eylül 2016
12 EYLÜL FAŞİZMİ16 Eylül 2016
CHP Belediye Meclis üyelerinden 30 Ağustos mesajı...29 Ağustos 2016
OHAL NEDİR? NE KADAR SÜRE İLAN EDİLEBİLİR? TEDBİR VE YAPTIRIMLARI NEDİR?21 Temmuz 2016
NewYork Times: 15 Temmuz her türlü muhalifi bastırmak için kullanılıyor...19 Temmuz 2016
CHP’den Geri Dönüşüm Önergesi14 Temmuz 2016
“KILIÇDAROĞLU’NA MERMİ ATAN AKP’Lİ…”09 Haziran 2016
BİR KİŞİ ÖLÜRÜZ BİN KİŞİ GELİRİZ…09 Haziran 2016
CANPOLAT; FATİH SULTAN MEHMET VAKFI ARAZİLERİNE NE OLDU?30 Mayıs 2016
DOKUNULMAZLIK DA İLK TUR… 18 Mayıs 2016
ESENLER DEMOKRAT PARTİ İLÇE KONGRESİ… 05 Mayıs 2016
BAĞIMSIZ ADAYLIK DÜNYANIN EN ZOR İŞİ…27 Nisan 2016
23 NİSAN MECLİSİ...24 Nisan 2016
SAADET TEKSTİLİ DEĞERLENDİRDİ...19 Nisan 2016
DİNDAR; “BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ’NİN BORCU 109.714767.92 TL.”12 Nisan 2016

KÖŞE YAZARLARI
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
ARŞİV
..
SİZ DE YAZIN-YAYINLAYALIM!
HABERE DEĞER "ESENLER VE ÜLKE" YE DAİR KONULARI,GERÇEKLERİ,  
yerelgazeteci@hotmail.com,
esenlertime@hotmail.com,

E-MAİL ADRESLERİNDEN
GAZETEMİZE ULAŞTIRABİLİRSİNİZ...
EN ÇOK OKUNAN
Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
FOTO GALERİ
RADYO

TAKVİM
BU GÜNKÜ GAZETELER
FACEBOOK-BEĞEN
HABERLER