Ana Sayfa > DÜNYA

“2. ULUSLARARASI BALKANLAR VE GÖÇ KONGRESİ” BAŞLADI…
23 Ekim 2013
Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu’nun düzenlediği “ 2. Uluslararası Balkanlar ve Göç Kongresi-Şehirler” İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’unda gerçekleştirilen açılış programı ile başladı…
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
“2. ULUSLARARASI BALKANLAR VE GÖÇ KONGRESİ” BAŞLADI… 

Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu’nun düzenlediği “ 2. Uluslararası Balkanlar ve Göç Kongresi-Şehirler” İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’unda gerçekleştirilen açılış programı ile başladı…

23-24 Ekim tarihleri arasında iki gün sürecek konferansın açılış programına yoğun bir katılım oldu.

Kongre başkanı Prof. Dr. Ali Arslan’ın açtığı 2. Uluslararası Balkanlar ve Göç Kongresi oturumlarında Balkanlardan göç; göç veren ve göç alan ‘şehirler’ boyutunda ele alınacak.

Saat 11.00’de açılışı yapılan kongrede kongreyi düzenleyenler ve siyasiler sırasıyla protokol konuşmaları yaptılar.

İlk protokol konuşmasını Kongre Başkanı Prof. Dr. Ali Arslan yaptı. Arslan konuşmasında Balkanlardaki ‘medeniyet ve şehir’ bağına değindi;

“BALKANLARDAKİ OSMANLI VE TÜRK İZLERİ SİLİNMEYE ÇALIŞILMIŞTIR…”

“ Şehirler ile medeniyet arasındaki bağ çok önemlidir. Küçük çaplı şehirlerin temeli atılsa ve şehirler zamanla gelişse de medeniyet sadece şehir kurmakla olmaz. Medeniyet her türlü oluşumun ve kültürün temsil edilmesiyle gerçekleşir. Osmanlının Rumeli topraklarına gelişinden sonra Balkanlarda şehirlerin inşası ve ihyası gerçekleşmiştir. Şehirlerin gelişmesi ile birlikte şehir-medeniyet bağıda güçlenmiştir. Türklerin Balkanlardan sürülmesi ile birlikte ise şehirler imha edilmiştir. Yüz yıl boyunca uygulanan politikalar ile balkanlardaki Osmanlı ve Türk izleri silinmeye çalışılmıştır. Bu gün ise yeniden Balkan şehirlerinin ihya edilmesi lazımdır…”

İkinci protokol konuşmasını ise Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ve Kongre Tertip Kurulu Üyesi Ayhan Bölükbaşı yaptı.

“KENDİMİZİ BALKANLAR VE GÖÇ KONGRELERİNİ YAPMAYA MECBURDAN ÖTE MAHKÛM HİSSEDİYORUZ…”

Bölükbaşı konuşmasına katılımcılara teşekkür ederek başladı ve devamla;“ Düzenlediğimiz 2. Uluslararası Balkanlar ve Göç Kongresi’ni onurlandırdığınız, şereflendirdiğiniz için, teşriflerinizden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kendimizi Balkanlar ve göç kongrelerini yapmaya mecburdan öteye mahkûm hissediyoruz. Balkanlarda 600 yıllık süre bütün etnik yapıları, barış, huzur ve kardeşlik içinde yöneten atalarımızdan sonra mikro milliyetçiliğin başlamasıyla Türk ve Müslümanlara büyük zulüm ve baskı başlamıştır. Biz göçe mecbur bırakılmış ailelerin torunlarıyız.

Birinci kongremizde dünyadan hocalarımız geldi, bu kongrede öyle geçecek. Ve birinci kongrede tarihteki en büyük soykırım ve tehcirinin Balkanlarda ve Kafkaslarda Türklere yapıldığının altı çizildi. Son yüzyılda Balkanlardan 5.5 milyondan fazla sayıda göç edenler Anadolu’daki ensar ile kol kola elele vererek bu günlere geldik. Küllerinden doğmuş Türkiye Cumhuriyeti’ni var eden Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına minnet duyuyoruz, ruhları şad olsun. Başta Rumeli Balkan insanı olmak üzere Anadolu’da kolkola girdiğimiz ensar bu birliğini bozmadığı sürece  Türkiye istikbaldede var olacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın…” dedi.

Kongre Onursal Başkanı Ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Yunus Söylet yaptığı protokol konuşmasında mutluluğunu dile getirdi ve;“ GÖÇLE GERİDE BIRAKILAN ŞEHİRLER DE ÖKSÜZ VE YETİM KALIYOR…”

“ İki mutluluğu bir arada yaşıyorum. Birincisi Makedon göçmeni bir ailenin oğlu olarak burada bu kadar Balkanlı ve Rumeli insanını burada görmek ve üniversitenin rektörü olarak burada bulunmak. Üniversitelerin bir işlevi de yaralara dokunmaktır. İkinci olarak da Bir STÖ ile birlikte bu güzel örneği yaşadığımız için ve fildişi kulelerin arkasına saklanmadığımız, çıktığımız için mutluyum.
Savaş bir cinnettir. Bunun tarihte hiç de az olmayacak oranda örnekleri vardır. Balkanlar ise çok aziz bir bölgedir. 500 yılı aşkın süre kader birlikteliği yaptığımız o topraklardan ayrılmış insanlar silsilesiyiz. Göçlerde insanlar bir yerden bir yerlere göç ederek aslında geride bıraktıklarını kaybediyorlar. Şehirler de öksüz ve yetim kalıyor. Canlı yaşayan o binaların ve eserlerin de zamanla yok olduğunu görüyoruz.

Tarihi ders olarak görür ve takılmazsanız, dünyada savaşla hiçbir şey kazanılmadığını görürseniz, her şeyin dostlukla olduğunu görürseniz, sizi bir gün bıraktığınız o topraklara yine davet ederler. Yeni dostluklar ve kültür birlikleri kurulmasıyla da şehirlerin imarı gerçekleşir. Biz nasıl Balkanlara özlem duyuyorsak o şehirler de bize özlem duyuyorlar. Ve insanımız o yetiştikleri topraklara dostluk eli uzatarak geleceğe kalıcı değerler bırakabilir. Dostlukların pekişmesi ile savaşların çözüm olmadığı da görülecektir.”

Siyasilerin protokol konuşmalarının ilkini, Kocaeli milletvekili Lütfi Türkkan gerçekleştirdi. Türkkan konuşmasında;“BU MAKÛS TALİH AYNİ ZAMANDA BİR İNSANLIK DRAMIDIR…”

“ Rahmetli babam derdi ki bir adam çok adam eder. Bu kongre bana babamı babamın bu sözünü hatırlattı. Göç makûs talihtir. Göç ise Osmanlıdan Cumhuriyete Türklerin makûs talihi olmuştur. Bu makus talih ayni zamanda bir insanlık dramıdır. Göç tarihte görüleceği gibi  toplumların ekonomik ve sosyal yapılarını kökten etkiler. Yüzyıllar süresince oluşan kültür mirası da hemen yok edilemez.

Muhacir diye küçümsenenler tarihin her döneminde son ana kadar çarpışanlar, cepheden kaçmayanlar, kaybedilmiş toprakların milli hatıralarıdır. Balkanlarda son dönemlerde yaşanan etnik temizlik hareketi yansımasıyla, Türkiye’nin Balkanlara bakış açısı da değişmiştir. Balkanlar bu gün en önemli dış politika unsurudur. Yoğun bir akrabalık bağı söz konusudur. Son günlerde ülkedeki gelişmelere feveran etmemiz Balkanlarda yaşananları iyi bilmemizdendir.  Masada kaybedilmemesi gereken bir vatana sahip olduğumuzu herkesin anlaması ve bilmesi gerekir…” dedi.

İzmir Milletvekili Aytun Çırağ ise bizim milliyetçiliğimiz kurucu milliyetçilik diyerek şöyle devam etti;“BALKANLARDAN GÖÇ EDENLERE MECLİSTE DAĞDAN GELDİNİZ BAĞDAKİNİ KOVUYORSUNUZ DİYEREK IRKÇILIĞIN DANİSKASINI YAPIYORLAR…”

“ Bazı felaketlerin sonuçları çok ağırdır ve hafızamızın derinliklerine gömeriz. Balkan bozgunu ve Rumeli ricatı son bin yıllık tarihte yaşanan en büyük yıkımdır. Biz Rumeli ve balkanlılar olarak çok travmatik cürümlere maruz kaldık. Kendimize büyük bozgun ve acıları unutmayı telkin ettik. Oysa Balkanlardaki Türk varlığı meşru idi.

Türkiye’nin kurucuları balkanlar ve Kafkas şehirlerinde doğmuş yetişmiş kişilerdir. Onun için yas tutacak halleri, zamanları yoktu ve Anadolu’yu kurtarma ve onarma zamanıydı. Balkan, Kafkas ve Kırım göçmenleri olarak acı hikâyeler dinlemedik. Ama artık gerçekleri görme ve söyleme zamanı geldi. Çünkü gençlerimiz sinsi nefret ajanlarının baskısı altındalar. Vatanseverliği ırkçılıkla eşdeğer hale getirme çabasındalar. Bizim milliyetçiliğimiz kuruculuk milliyetçiliğidir ve vatanseverlik ifade eder. Irkçılıkla hiç alakası yoktur. Zaten bu vatanseverlik duygusuyla bu günlere gelinmiştir.

Bir gün kamuflaj yırtılır, maskeler düşer. Balkanlardan göç edenlere mecliste dağdan geldiniz bağdakini kovuyorsunuz diyerek ırkçılığın daniskasını yapıyorlar. Ülkeyi Orta doğunun Çıfıt çarşısına düşürmek istiyorlar. Yas tutmadık. Ama 100 yıl önce yaşananları gençlerimize anlatmalıyız atalarına şüpheyle bakan bir nesil yetiştirmeye çalışıyorlar. Türk milletini aşağılama peşindeler. Tarihi tarihçiler sorgular ve yanıtlar. Bu iş siyasilerin işi değildir. Ama yeni bir resmi tarih, siyasi tarih yapma çabasındalar. Bunlara izin vermeyeceğiz...” ifadelerinde bulundu.

Son siyasi konuşmayı ise AB Bakan Yardımcısı Alaattin Büyükkaya yaptı.

Bakan yardımcısı konuşmasında; şairin, ‘bir uykuya daldık ve cehennemde uyandık…’ dizelerine yer verdi ve devamla;"İSTANBUL BALKANLAR İLE OLAN BİRLİKTELİĞİN GÖNÜL MÜHRÜDÜR, BALKANLARIN KALBİNİN ATTIĞI ŞEHİRDİR..."

“ Tarihi unutarak ilerleyemiyorsunuz, bir yere gidemiyorsunuz. Bir Rumelili olarak burada bulunmak benim için ayrıca heyecan verici. Kendimi ev sahibi olarak hissettim. İstanbul’un fethi balkanlar tarihinde akışı da değiştirmiştir. İstanbul Balkanlar ile olan birlikteliğin gönül mührüdür, Balkanların kalbinin attığı şehirdir. Balkan savaşları da ortak tarihimizin hatırlanmak istenmeyen sayfalarıdır.

150 yılda elde edilen topraklar 12 yılda elden çıkmıştır. Bu savaşlarda binlerce insan etnik temizliğe maruz kalmıştır. Hiçbir zaman emperyal bir düşüncemiz yoktur. Ama üzerimizde ayni koku vardır. Sevincimiz hüznümüz birdir. Bu coğrafya ortak coğrafyamızdır. Edirne ne kadar Türk ise Selanik de Türktür. Anadolu ne kadar bize aitse manastır, Köstence ve Üsgüp’te bize o kadar yakındır…” dedi.Protokol konuşmalarından sonra protokol üyelerine plaket takdimi yapıldı ve kongre programı dahilinde Balkan şehirlerinde belediye başkanlığı yapan Türklerin sunumlarına geçildi.

2. Uluslararası Balkanlar ve Göç Kongresi-Şehirler'in İlk günü konuk belediye başkanları sunumlarının peşinden gerçekleştirilen kongre açılış oturumuyla sona erdirildi…
 


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer DÜNYA Haberleri

Başlık Tarih
 
Güzel Atlar Ülkesinde 3- Kolhozların Özelleştirilmesi17 Ocak 2021
ABD'DE AŞIRI SAĞ VE AŞIRI ŞİDDET...15 Ocak 2021
GÜZEL ATLARIN ÜLKESİNDE 1-İZLENİMLER ANILAR12 Ocak 2021
KONGRE BASKINI, AŞIRI SAĞIN SONUCU DEĞİL, ZİRVE ÖRNEĞİ...11 Ocak 2021
CAPITOL'A İLK SALDIRI DEĞİL...08 Ocak 2021
KATAR İLE KÖRFEZ ARASINDA YUMUŞAMA07 Ocak 2021
AŞI "AFRİKA'DA DENENSİN" DEDİLER...05 Ocak 2021
HERKESE MUTLU YILLAR...28 Aralık 2020
YENİYIL, YENİ BİR UMUT!26 Aralık 2020
İNGİLTERE SALGIN, BREXIT VE EKONOMİK SORUNLARLA BOĞUŞUYOR...23 Aralık 2020
İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI FARKINDA MI?15 Aralık 2017
CHE 50 YILDIR YAŞIYOR...13 Ekim 2017
ONLARI PETROL DEĞİL YOKSULLUK YAKTI...28 Haziran 2017
BAYRAM YOĞUNLUĞU UYARISI22 Haziran 2017
BABAM, DENİZ VE BEN…06 Mayıs 2017
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ: TÜRKİYE 180 ÜLKE ARASINDA 155'İNCİ...04 Mayıs 2017
ZARRAB BUGÜN YARGIÇ KARŞISINDA...02 Mayıs 2017
Hilal Dokuzcan’dan Davet 28 Mart 2017
ÇOKBİLMİŞLERE YENİYIL…31 Aralık 2016
ESENLER'DE ACİL TOPLANMA YERLERİ...29 Aralık 2016
İSMET İNÖNÜ'YÜ MİNNET VE RAHMETLE ANIYORUZ...26 Aralık 2016
GİZLİ KOD; TERÖR…23 Aralık 2016
ROMANYA’YA TÜRK, MÜSLÜMAN VE KADIN BAŞBAKAN…23 Aralık 2016
RUSYA BÜYÜKELÇİSİ KARLOV ÖLDÜRÜLDÜ...20 Aralık 2016
“ DÖRT ARALIK MADENCİLER GÜNÜ” KUTLU OLSUN… 04 Aralık 2016
ADİOS FİDEL CASTRO…26 Kasım 2016
“ 20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ”…20 Kasım 2016
ABD’YE TURP GİBİ BAŞKAN; TRUMP…09 Kasım 2016
DIŞ BASINDA CUMHURİYET…02 Kasım 2016
CUMHURİYET’E OPERASYON DIŞ BASINDA…01 Kasım 2016
BEKLENEN MUSUL OPERASYONU BAŞLADI...17 Ekim 2016
YÜKSEK TİCARET SEZON AÇILIŞ YEMEĞİ 1 EKİM’DE…27 Eylül 2016
RUMELİ FEDERASYONU’NDAN MAKEDONYA’YA YARDIM…08 Eylül 2016
DARBE GİRİŞİMİNE DÜNYADAN TEPKİ…16 Temmuz 2016
69 MİLYON ÇOCUK ÖLÜMLE KARŞI KARŞIYA…28 Haziran 2016
İNGİLTERE REFERANDUMU SAĞIN ZAFERİ…28 Haziran 2016
ANALARDIR ADAM EDEN ADAMI…09 Mayıs 2016
İSRAİL, ÜYESİ OLMADIĞI NATO’DA ‘EV SAHİBİ’05 Mayıs 2016
3 MAYIS DÜNYA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ GÜNÜ...03 Mayıs 2016
KÖYLÜ YURTSUZ KALACAK...03 Mayıs 2016
EMEĞİN BAYRAMI 1 MAYIS KUTLU OLSUN!30 Nisan 2016
TEHCİR, YÜZ YILLIK İDDİA…27 Nisan 2016
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNDE 151. SIRA...20 Nisan 2016
17 NİSAN FİLİSTİNLİ TUTSAKLAR GÜNÜ 18 Nisan 2016
İŞGALCİLERİN VE ÖRGÜTLERİN HEDEFİ TARİHİ ESERLER...14 Nisan 2016
KÜBA'DA 1 MAYIS...14 Nisan 2016
PANAMA BELGELERİ DÜNYAYI SARSTI…04 Nisan 2016
BÜTÜN GÜÇ SAHİPLERİ BİRBİRİNİN AKRABASIDIR...31 Mart 2016
PALMİRA’NIN KURTULUŞU NE ANLAMA GELİYOR?29 Mart 2016
AB BAKANIN'NDAN PASAPORT AÇIKLAMASI...28 Mart 2016
İŞTE BELÇİKAYI VURAN TERÖRÜN KODLARI24 Mart 2016
BRÜKSEL HAVALİMANINDA ÇİFTE PATLAMA...22 Mart 2016
TÜRKİYE'Lİ IŞİDÇİLER...22 Mart 2016
AKP’NİN AFRİKA SEVGİSİ NEREDEN?04 Mart 2016
HİLAFET KALKALI 92 YIL…03 Mart 2016
REFORMCULAR KAZANIRSA BAŞKA BİR İRAN...01 Mart 2016
TROÇKİ’NİN İSTANBUL GÜNLERİ…23 Şubat 2016
SURİYE'DE ATEŞKES...22 Şubat 2016
ERDEMOL; FAS NEDEN PATLADI?22 Şubat 2016
ANKARA DÜNYA BASININDA...18 Şubat 2016
ERDEMOL; “ERDOĞAN’IN TAMPON BÖLGE SİLAHI: MÜLTECİLER…”16 Şubat 2016
ERDEMOL; MÜSLİM'İN AÇIKLAMASI NASIL OKUNMALI?12 Şubat 2016
TÜRKİYE NÜFUSU 79 MİLYON...28 Ocak 2016
ILIMLI İSLAM’IN KAYBETTİĞİ ÜLKE: TUNUS26 Ocak 2016
ESENLER’DE KAR YAĞIŞI ARALIKLI SÜRÜYOR…22 Ocak 2016
DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ KUTLU OLSUN...10 Aralık 2015
4. ULUSLARARASI BALKANLAR VE GÖÇ KONGRESİ ÜÇ GÜN SÜRECEK…04 Aralık 2015
25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ...24 Kasım 2015
DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ 400 METRELİK PANKART…23 Kasım 2015
Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü...20 Kasım 2015
AB-TR SİYASETTE KADIN SİVİL AĞI PROJESİ PROGRAMI ESENLER’DE…13 Kasım 2015
ESENLER'DEN ATA'YA SAYGI...11 Kasım 2015
GECE SAATLER 1 SAAT GERİ ALINACAK...07 Kasım 2015
ROMANYA BAŞBAKANI PONTA BİR KULÜBDE 32 KİŞİ ÖLÜNCE İSTİFA ETTİ…05 Kasım 2015
PROMETHEUS'TA YENİ BİR YAŞAM DÜZENİ… 23 Ekim 2015
CHE'NİN AYAK İZLERİNDE...10 Ekim 2015
ERDOĞAN AKSU; GAZETECİLİK ZOR ZANAAT…01 Ekim 2015
21 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ!21 Eylül 2015
ERDOĞAN AKSU; BU GÜNDEN TEZİ YOK, BARIŞ ŞART…03 Ağustos 2015
ERDOĞAN; "BİZİM TEK DERDİMİZ VAR, İSLAM, İSLAM, İSLAM..."31 Temmuz 2015
ŞANLIURFA SURUÇ’TA KATLİAM; BOMBALI İNTİHAR SALDIRISI… 21 Temmuz 2015
ERDOĞAN AKSU; HER RAMAZAN YİNE SAVAŞ, YİNE KAN…07 Temmuz 2015
ESENLER’DE 2 TEMMUZ’U ANMA YÜRÜYÜŞÜ…06 Temmuz 2015
KABOTAJ BAYRAMI KUTLU OLSUN…01 Temmuz 2015
YEZİDİLER ESENLER OTOGARI’NDAN MARDİN’E GÖNDERİLDİ…29 Haziran 2015
CAN DÜNDAR'A İKİ MÜEBBET, 42 YIL...03 Haziran 2015
OR-Gİ ORDU GİRESUNHAVALİMANI RESMEN AÇILDI…23 Mayıs 2015
1 MAYIS, KUTLU OLSUN…01 Mayıs 2015
AKINCI, KIBRIS'IN 4. CUMHURBAŞKANI...28 Nisan 2015
DENİZLER GÖÇMEN MEZARLIĞINA DÖNDÜ... 21 Nisan 2015
“NEVRUZ” KUTLU OLSUN…20 Mart 2015
ERDEMOL; “KRİSTALİZE OLMUŞ BİR TOPLUM HALİNE GELDİK…”03 Mart 2015
SODEV 21. GENEL KURULU'NU YAPTI...03 Mart 2015
DUVARDA ‘VOSVOS’; BU BİR REKLAM HABER DEĞİLDİR…24 Şubat 2015
HAC DUYURUSU...16 Şubat 2015
ALEVİ DERNEKLERİ; "AYRICALIK İSTEMİYORUZ"...08 Şubat 2015
CUMHURİYET DÜNYA BASINININ GÜNDEMİNDE...15 Ocak 2015
25 KASIM, KELEBEKLERE ÖZGÜRLÜK…25 Kasım 2014
ROMANYA’DAKİ DEPREM İSTANBUL’DA DA HİSSEDİLDİ…23 Kasım 2014
“ 20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ”…19 Kasım 2014
ATATÜRK’Ü ARAMIZDAN AYRILIŞININ 76. YILINDA, SEVGİ, SAYGI VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ…10 Kasım 2014
İSKEÇE MÜFTÜSÜ METE; “ PATRİKHANE VE RUMLAR İÇİN FEDA EDİLEN TÜRKLERİZ BİZ…” 05 Kasım 2014
3. ULUSLAR ARASI BALKANLAR VE GÖÇ KONGRESİ BAŞLADI…05 Kasım 2014
BAKAN BOZKIR, 2014 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU’NU DEĞERLENDİRDİ…09 Ekim 2014
ERDEMOL; “IŞİD’İN, BAŞTA ABD OLMAK ÜZERE ÇOK SAYIDA “DOSTU” VARDI…” 23 Eylül 2014
ERDOĞAN AKSU; URUMELİ DE, BALKANLAR DA BİZİMDİR, ANADOLU DA... GÖÇ; ATEŞTEN GÖMLEKTİR,...10 Temmuz 2014
“RAMAZAN’DA DÖKÜLEN KANIN SORUMLUSU BOB EŞBAŞKANI ERDOĞAN’DIR…”10 Temmuz 2014
21 YILLIK YANGIN, YASAKLAR, YASAKLI ANMALAR...02 Temmuz 2014
YÜKSEK TİCARET GENEL MERKEZİ 40. KONGRESİNİ YAPTI…29 Haziran 2014
IŞİD IRAK'TA TÜM DENGELERİ BOZACAK...11 Haziran 2014
ÇAVUŞOĞLU, AVRUPA PARLAMENTOSU SEÇİMLERİNİ DEĞERLENDİRDİ…29 Mayıs 2014
‘SOMA’ ONCA ACIDAN SONRA ‘TOMA’ İLE DE TANIŞTI…16 Mayıs 2014
SOMA DÜNYADA BİRİNCİ HABER…15 Mayıs 2014
DIŞ BASINDA MUTA…27 Mart 2014
‘BERKİN’ DÜNYANIN GÜNDEMİNDE…12 Mart 2014
8 MART, DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN…08 Mart 2014
PAYLAŞINCA GÜZEL DE, DİYETİ ÖDEME GÜNÜ GELİNCE…06 Mart 2014
10 OCAK “ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ” KUTLU OLSUN…10 Ocak 2014
"HOŞ GELDİN 2014, MUTLU YILLAR DÜNYA…"31 Aralık 2013
10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ…10 Aralık 2013
ATATÜRK EBEDİYETE İNTİKALİNİN 75. YILINDA DEVLET TÖRENLERİYLE ANILDI…11 Kasım 2013
ÖĞRENCİ EVLERİ DÜNYA BASININDA … 06 Kasım 2013
“BALKANLAR’DA DERNEKÇİLİK YAPMAK ÇOK ZOR”…31 Ekim 2013
CUMHURİYET'İN 90. YILI KUTLU OLSUN…29 Ekim 2013
BALKANLARDA BELEDİYE BAŞKANI OLMAK…26 Ekim 2013
“2. ULUSLARARASI BALKANLAR VE GÖÇ KONGRESİ” SONA ERDİ… 24 Ekim 2013
BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN…14 Ekim 2013
BARIŞ HAREKÂTI VE “KIPRIS’IN TOROSU”20 Temmuz 2013
RUMELİ BALKAN FEDERASYONU SREBRENİTSA SOYKIRIMINI 18. YILINDA TELİN ETTİ...11 Temmuz 2013
MISIR'DA ORDUNUN YÖNETİME EL KOYMASI DÜNYA, ABD VE ÜLKE MEDYASINDA FLAŞ HABER... 04 Temmuz 2013
ESENLER AMERİKAN TIME’DE21 Haziran 2013
"DURAN İNSAN"LAR DÜNYA BASININDA MANŞETLERDE...19 Haziran 2013
ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ’NDEN ACİL EYLEM ÇAĞRISI...11 Haziran 2013
TAKSİM-GEZİ PARKI DÜNYA BASININDA…10 Haziran 2013
BAĞIŞ; “HABERLERİNİZDEN RAHATSIZ OLDUK…”06 Haziran 2013
TAKSİM’DE “F TİPİ” BİR ŞEYLERİN DAKİKA DAKİKA ÜLKEYE YANSIMASI… 01 Haziran 2013
1 Haziran Dünya Çocuk Günü…01 Haziran 2013
BÜKREȘ’TE TÜRK FESTİVALİ DÜZENLENDİ…29 Mayıs 2013
İNSAN HAKLARI İÇİN ULUSLARARASI FEDERASYON’UN 38. ULUSLARARASI KONGRESİ İSTANBUL'DA…24 Mayıs 2013
YARIN HAVA YOLLARI GREVİ BAŞLAYACAK...14 Mayıs 2013
HATAY REYHANLI’DA BOMBA YÜKLÜ İKİ ARAÇ PATLADI… 11 Mayıs 2013
23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.22 Nisan 2013
HUGO CHAVEZ HAYATINI...06 Mart 2013
MEVLİT KANDİLİ’NİZ MÜBAREK OLSUN...23 Ocak 2013
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Kutlu Olsun…10 Aralık 2012
1. ULUSLAR ARASI BALKANLAR VE GÖÇ KONGRESİ’NDE 2. GÜN DE TAMAMLANDI...07 Aralık 2012
TÜRK ŞEHİTLİKLERİ DÖRT BİR YANDA20 Kasım 2012
BUGÜN “DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ”…19 Kasım 2012
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti`nin 29. yılı Resepsiyonu16 Kasım 2012
DÜBAMDER 1. Genel Kurulunu Yaptı14 Temmuz 2012
Rumeli Balkan Federasyonu, Bulgaristan Adalet Federasyonu İle İşbirliği Protokolü.21 Haziran 2012
Türk vatandaşları 73 ülkeye vizesiz seyahat edebilecek...31 Mayıs 2012
OECD Bakanlar Konseyi`nde Türkiye, 2012 dönem başkanlığını üstlenecek.22 Mayıs 2012
Erdoğan Aksu Takip Etti: Uluslararası Balkan Savaşları Sempozyumu Sona Erdi...14 Mayıs 2012
Anacığım diye namlandırılan ve dahi tüm analar;13 Mayıs 2012
ERDOĞAN AKSU-ESENLER’DE “ESENLER TİME” YAYINDA09 Nisan 2012

KÖŞE YAZARLARI
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
ARŞİV
..
SİZ DE YAZIN-YAYINLAYALIM!
HABERE DEĞER "ESENLER VE ÜLKE" YE DAİR KONULARI,GERÇEKLERİ,  
yerelgazeteci@hotmail.com,
esenlertime@hotmail.com,

E-MAİL ADRESLERİNDEN
GAZETEMİZE ULAŞTIRABİLİRSİNİZ...
EN ÇOK OKUNAN
Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
FOTO GALERİ
RADYO

BU GÜNKÜ GAZETELER
FACEBOOK-BEĞEN
SAYFALAR
Anasayfa | Gazeteler | Foto Galeri | Video Galeri | Künye
CH