Ana Sayfa > SİYASET

ERDOĞAN AKSU YAZDI; REFERANDUM: ANALİZ, KATALİZ, KATALİZATÖR…
23 Nisan 2017
Bu referandumda sahil boyu memleketin geleceğini oyladı. Anayasa değişiklikleri ve o değişime koşut yüzlerce yasadaki değişmelerin kabulü veya reddini değil. Hat boyunda ise lafta direkt halkın iradesine başvuruldu. Ancak milli irade refereye ramak kala neyi, niçin ve nasıl kabul ettiğini açıkça bilmiyordu. Varsa yoksa mezder önder aşkı. Reddedenler ise makul düzeyde olaya vakıftı. Kendini mevcut güce bedelli vakfedenler şimdilik gülen taraf. Yakında hıçkırık romansları duyulur. ‘Hâkimiyetin Kayıtsız Şartsız’ kimde olması gerektiğini içselleştirenler ise gücenen taraf...
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
REFERANDUM: ANALİZ, KATALİZ, KATALİZATÖR…
 
Bu referandumda sahil boyu memleketin geleceğini oyladı.  Anayasa değişiklikleri ve o değişime koşut yüzlerce yasadaki değişmelerin kabulü veya reddini değil. Hat boyunda ise lafta direkt halkın iradesine başvuruldu. Ancak milli irade refereye ramak kala neyi, niçin ve nasıl kabul ettiğini açıkça bilmiyordu. Varsa yoksa mezder önder aşkı. Reddedenler ise makul düzeyde olaya vakıftı. Kendini mevcut güce bedelli vakfedenler şimdilik gülen taraf. Yakında hıçkırık romansları duyulur. ‘Hâkimiyetin Kayıtsız Şartsız’ kimde olması gerektiğini içselleştirenler ise gücenen taraf...
 
Bu referandum ve sonuçları daha çok analizlere gebe…
 
İşin gerçeği tüm ana sözleşmeler yeri gelince çağın gelişen koşullarına göre yenilenir. Yenilenmelidir de. Ancak bu yenilenme; tek düzen hesap çerçevesinde tek adama düzenleme, demokratik mekanizmayı düzleme şeklinde ise olmaz. Bu analizleri kıt ve kısır yasal taslak ise anayasa olmaz. Bu temelde cereyan eden referandum taraflarca çeşitli propaganda yöntemleri bulunarak veya taklit edilerek olanaklar ölçüsünde kullanılarak veya devletin tüm imkânları harekete geçirilerek geçti gitti. Sonuç memleket battı. Veya bitti.
 
‘Referandum; Korkaklık, cesaret ve sosyal budalalık’ Bermuda şeytan üçgeninde biçimlenir iddiası doğru idi…
 
Cesur görünüp, korkaklık ile cesaret ve sosyal budalalık arasında medcezir yaşayan kolpacı karakterler sahip oldukları tüm avantajları seferber ederek veya sonuca etki edecek sahte tavrın bedelini iç ederek geleceği belirlediler.  Yani dürüstler ve dürüst olmayanlar arasında sıkışan ve ezilen sosyal budalalar tarihi bir kez daha yine yanılttı. Sosyal budalaca eziklikten böyle kurtulacaklarını farz ettiler. Böylece hiç de yazı veya yazgı olmayan ve hiçbir kutsi kitaba asla uymayan alan-satancı bir dağılışa yol verildi.
 
‘Sağduyu, Solun Argümanlarına Kanabilirdi’ kanmadı… 
 
Sağduyu toplumsallık duygusunun yansıtılması iken bireylerin karakter özelliklerine takıldı. Doğru değişkenlik gösteremedi. Yanılgı sağduyunun bir duyu eksikliği olduğunun dikkatlerden kaçmasıydı. Toplum yoğurulurken hamuruna katılmış bir gelişim bozukluğu. Zihne şırıngalanmış bir ilerleyiş yoksulluğu. Ve kılcal damarlarına dek dolaşan bir hoşgörü yoksunluğu. Bunlar da pek önemsenmedi. Bileşenleri bu olan total tutkudan kısır dönemlerde duyusal, duygusal bir sağlama yapmasını beklemek yanlıştı. Çünkü bu tutukluk daima mantık dışı davranıp siyasetin sağına saplanır. Sağlak ve muğlak gölgelere sığınır. Aynen bu sığıntılık hayata geçti. Yani Sağduyu, Solun Argümanlarına kanmadı.
 
‘Hayırlısıyla Düşüş Başlar’ Sanıldı, Aldanıldı…
 
Birikmiş malum kanunsuzluğu doğanın kanunlarına da uyduran bu düşkünlük Hayırlısıyla sona erecek savı tersine döndü. Hayatta düş görmem, görmedim diyenler de bu düşüş masalına direnemedi. Asalcılar da masalcılar da alı al moru mor kaldı.
 
‘Yetmez Ama Hayır’ Milyonlarca Hayır İşe Yaramadı…

Halkın karar vermeyle baş başa kalması ve bırakılması her zaman aklı yetmezler ve yetmezciler arasında tıkanıklığa neden olur. O yüzden yetmez ama Hayır iddiası rağbet görmedi. Çünkü aklı yetmezlerden parsayı toplayanların inandığının peşine daha ağırı, daha beterini ekleyeceği belliydi. Belli cenahlar toplumsal ve siyasi baskılarla olumlu görüşün belirlenmesine olumsuz katkı yapan idari erkin tarafı oldular. Referandumun önünü, arkasını, geleceğini ve özünü de zedelediler.
 
‘Hayırda Hayır Var’ Kavramı da Çöktü… 

Eğer Hayır çıkarsa. Memleket yarınlara Hayırla çıkacak.. Elbette Hayır, milyonlarca Hayır… Hayır… Dillendirilişi memleketi esenliğe taşıyamadı. Geleneğin tüm mirası kısa zamanda çarçur edildiğinden umarsızca ciddi hayal kırıklıkları yaşanacak dönüm noktasına gelinmişti. Tüm dikkat minyatürleştirilerek özü değiştirilerek akla sokulan defolu hayat tarzının kuralsızlığına çevrildi. Geleceğe dönük en son tercih şansı da bu yüzden iyi kullanılamadı. Tezgâhlanan ne ise iş oraya vardı.
 
 ‘Şımarık Güç, Çekiç Güce Dönüştü’, Dönüşüm Görülmedi…
 
Kuklaların iplerini elinde tutan şımarık güç çekiç güce dönüştüğünün sinyallerini meydanlarda verdi. Hiç bilimsel olmayan, tabansız saldırmalar, tutmayan sağlamalar ile çekiç güç güncellendi. Soyuttan somuta geçiş, yetersizlik ve değersizlikten kurtulmaya yöneliş başlatıldı. Toplumsal, siyasal ve kültürel bölünmelerin kışkırtıldığı ve derinleştirildiği coğrafyalardaki gibi şımartılan erk maalesef tanrılaştı.
 
‘Hayırla Anılmak, Tarihi Yanılsamalar ve Devletin Bekası’  ile cakalanıldı, akıllar Sözde Devletin Bekasına çalındı… 
 
Zar zor kazanılmış hürriyet ve kurulmuş Cumhuriyet ve ağır aksak işleyen demokrasinin emanet edildiği eller modernleşme tarihine bu referandumla şerh düştü. Kutsal uyanış ve kutsal isyanın ve ebedi aydınlanmanın kapısına asma kilit astı. ‘Atatürk ve Cumhuriyet’ Hayırla anılacak ve hayırla devam edecek, ettirilecek bir değer iken, ilelebet sürecek tarihi bir gerçeklik devrildi.
 
Bu Kez ‘Ön Kestirim Ve Kesicilik’ Dibe Vurdu…
 
Ön kestirme sanatı ve kesicilik her şeyi bilme veya geleceği görme maharetidir. Onlar da anı, tanı, tanım ve Tanrı bağlamında kıvrak manevralara aldandılar. Süslü ve pürüzlü ön kestirimlerin çoğu aklı kapattı, akılcılığı köreltti. İşte bu yüzden olmadık işlere kapılar aralandı. Hasılayı ve hasılatı öncesinden bilme ustalığı ve marifeti de çözüldü. Yarıcıları felakete sürükleyecek sonucu bu kez algılayamadılar. Yarım yamalak yönettikleri algı operasyonu şimdi memleketi yıkıma götürecek.
 
‘Memleket Etkiyi Yetkiyi Tek Kişiye Vermeyecek Hayırlı Ellerde’ Denildi; Sonuç Hayra Alamet Çıkmadı…
 
Memlekette on yıllardır şiddet arttı, feci kıyımlar kayıtlandı, cemaatler paralandı, çulsuzlar palazlandı,  Dine imana tehdit oluşturacak nice dinci akımlar türedi. Kelle almaya kadar kalkışmalar doğal sayıldı. Önce yakın farz edildi. Sonra aforoz edildi. Derken memleket çıkışı olmayacak sınır ötesi acılara sürüklendi. İş anayasa ve baba yasaya kadar dayandı. Referandum çakılıştan önceki son çıkıştı, çıkılamadı. Memleket yetkiyi tek adama yükledi.
 
‘Önyargılar da Hayırlısıyla Değişir’ denildi değişmedi. Şimdi rejim değişecek… 
 
On yıllardır önyargılarla bezenmiş bir memleketi sessiz sedasız kuranlar,  insanları gericiliğe ve gerileyişe adapte edenler son düzlükte kıl payı önde sayıldı. Çalımlı bozulmaya baktıkça gerilen ve böyle sürgit gitmeyeceğini savunanların ise sıdkı sıyrıldı. Çünkü fikri sabitlik yaşamın tek amacına dönüştürülmüş ve sinir harbi körüklenmişti yıllardır. Yani tersine akıntı önü alınamaz biçimde güçlenmişti. Yarınlarda daha da güçlenecek görünüyor. Yüzyılın önyargısıyla düşmanlaşılan rejim de değişecek. Değiştirilecek.
 
Bu ‘Sağlıksız Sağduyu’ Memleketi İkiye Böldü… 
 
Asla doğru sağlamasına, akılcı sağlama yapılmasına izin verilmeyecek bu referandumun. Şaibeli bir hava estirse de hesap kapanacak. Zaten sağduyu sağlıksız. Ayrıca YaSaKçı zihniyet ürünü YSK tüm itirazları apar topar reddedince sadece tarihe not düşülmüş oldu.  Sağlıksız sağduyu milletin toplam zekâsı farz edilince ilk anormallik de kendiliğinden doğdu; ikiye bölünmek.
 
Kim Ne Derse Desin ‘Artık İki Türkiye Var’…
 
Söz meclisten içeri referandum sonuçları iki Türkiye yarattı. Bayrağı, dini, dili, toprağı aynı veya benzer fakat iki ayrı Türkiye. Misakı milli bütünlüğünde tek devlet iki millet. On yıllarca pervasızca kamplaştırılan, kutuplaştırılan Türkiye, elmanın iki yarısı gibi artık. Memleketin kardeşliği, birlik ve beraberliğini kim tesis edecek, edebilecek mi ileri de görülecek.
 
Doğru Okumak Lazım Ama “Bu Kitap Okunmaz”…
 
Referandumla belirginleşen bu iki Türkiye olma çatlağını kimse doğru dürüst okumayacak, okuyamayacak. Okumak da istemiyor zaten. Çok yakında memleketin başına bu belayı açanlar da birbirine düşerler. Memleket ikiye bölünmüş hala unutuşun kitabı yazılıyor. Herkes kıytırık işlerine bakıyor. Daha bir ömür kitaplar yazılır, yazılır ve susulur. Yazgı deyip geçilir yine. Bu bekleniyor memleketten.
 
Oysa ‘Her şeyi Satmak Mevsimi’…
 
Sömürü çok uluslu şirket çıkarlarıyla örtüşünce rejim ve demokrasi de rafa kaldırılır. Kaldırıldı. Hiçbir mahkeme bu davayı kabul etmez. Ülfeti külfeti bir başka dava. Şimdilik gittiği kadar, çokuluslu egemen sermayenin arzusu derecesinde rejim değişti. Değiştirildi. Devlet malını çarçur eden, satan taraf dönemi yasalaştı. Yasallaştı. Karanlığın gölgesini takip eden milletler iliklerine dek sömürülür. Sömürü daha da artacak. Yani yaşlı dünya ve şu garip memleket, özellikle belli coğrafyalardaki gibi her şeyi satanlarla, satmak mevsimini yaşıyor. Sözün özü sattıkça yaşanacak.
 
‘Analiz, Kataliz, Katalizatör’ derken ‘Dik, Dikta, Diktatör’ Töre kuruldu…
 
Bu referandumun en basit ve yalın sonucu; bu yeni bir yaşam tarzına uyumun veya uyumsuzluğun ve o yaşam felsefesine ölümüne hizmetin davranışsal analizinde gizli. Hatta ileride hangi rotanın izleneceğine kafaların hiç yorulmayışı meselenin özü. Bu sonuç Dini ritüellerle açıklanan ve açılımlanan hayat tarzının mükemmelliğine tapınmanın resmi elden tabulaşması. Tabulaştırılması. Bu kurgusal tapınma duyarsızlaşan memleketi daha ne hallere, ne törlere oturtacak tabii ki görülecek.
 
Yine de ‘Yılmak Yok’...

‘Atı alan Üsküdar’ı geçer’ denir ama ilahi sinyal; bu kez Üsküdar’ ı geçemedi…


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer SİYASET Haberleri

Başlık Tarih
 
İNCE; "İSTİFA ET ADAY OL"...30 Aralık 2018
İTHAL ADAY TERCİHİ SORGULAMASI...29 Aralık 2018
AKP İSTANBUL ADAYLARI BELLİ OLDU...29 Aralık 2018
YEDİTEPE VE APOLET SİYASETİ… 21 Aralık 2018
İMAMOĞLU CHP İL MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ20 Aralık 2018
İNCE SAHAYA İNDİ...15 Aralık 2018
KÖPRÜLERİ ATMA-YAKMA EĞİLİMİ...14 Aralık 2018
CHP İLE İYİ PARTİ 21 İLDE...13 Aralık 2018
BAŞKA KİM VAR Kİ?07 Aralık 2018
YSK'DAN ADAYLIK İLE İLGİLİ SON AÇIKLAMA26 Kasım 2018
CHP İSTANBUL YEREL BASINI İLE BULUŞTU...09 Kasım 2018
EKİM DEVRİMİ 101 YAŞINDA...07 Kasım 2018
MUTLU; " HER KESİMDEN OY ALACAK ADAYIM..."26 Ekim 2018
Fettah Dindar; “İhalelerde Ahbap Çavuş ilişkisi...”17 Ekim 2018
ÖNSEZİ VE ÖNSEÇİM...15 Ekim 2018
AYNİ MASADA İKİ LİDER15 Eylül 2018
USTA'DAN VEDA PROVASI...07 Eylül 2018
KOBRA CHP'DEN İSTİFA ETTİ...06 Eylül 2018
METROPOLL'DE GÜVEN KAYBI...05 Eylül 2018
İMZALAR BUGÜN GENEL MERKEZDE...02 Ağustos 2018
İMZA DA SON GÜN, MYK TOPLANDI...30 Temmuz 2018
CHP'DE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY 9 EYLÜL'DE...24 Temmuz 2018
CHP'DE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY İÇİN 527 İMZA...20 Temmuz 2018
KURULTAY DELEGELERİ EN İYİSİNİ BİLİR… 16 Temmuz 2018
CHP'DE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY SÜRECİ...16 Temmuz 2018
KIYAMETE SEVK SİYASETİ 11 Temmuz 2018
KABİNE AÇIKLANDI...10 Temmuz 2018
KILIÇDAROĞLU; BİR PARTİ BAŞKANI YEMİN EDİYOR...09 Temmuz 2018
CUMHURBAŞKANI YEMİN ETTİ...09 Temmuz 2018
YENİ SİSTEME GEÇİLİYOR...03 Temmuz 2018
SİMÜLASYON SEÇİMLER VE DÜŞKÜNLÜK İLANI…26 Haziran 2018
İNCE CHP'Yİ GEÇTİ...25 Haziran 2018
YSK; SALT ÇOĞUNLUK ERDOĞAN'IN...25 Haziran 2018
600 VEKİLLİK PARLAMENTO İSİM İSİM BELLİ OLDU...25 Haziran 2018
İNCE; "ÖZGÜR TÜRKİYE HAYALİ KURALIM...20 Haziran 2018
İNCE'DEN OHAL'İN KALDIRILMASINA TWİT-YANIT...14 Haziran 2018
KILIÇDAROĞLU BAKAN SOYLU'YA TAZMİNAT DAVASI AÇTI...13 Haziran 2018
SEÇİM YASAKLARI BAŞLIYOR...13 Haziran 2018
KRAL ÖLDÜ, YAŞASIN ADAMIN KRALI… 11 Haziran 2018
İNCE, ERDOĞANA TAZMİNAT DAVASI AÇTI...11 Haziran 2018
İNCE; "RESTORASYON SÜRESİ İKİ YIL..."10 Haziran 2018
CHP İFTARI ESENLERİ BULUŞTURDU…09 Haziran 2018
İNCE, KADIKÖY GECE MİTİNGİNDE YÜZBİNLERLE BULUŞTU...09 Haziran 2018
BAKAN SOYLU VE BAKAN BAK ESENLER'DE SAHURA KALDILAR..09 Haziran 2018
TEYİP’TEN PROMPTER’E GELİŞEN SİYASET…07 Haziran 2018
İNCE'DEN 33 GÜNDE 70 MİTİNG...07 Haziran 2018
BAKAN SOYLU ESENLER'DE AKP’YE OY İSTEDİ…07 Haziran 2018
İNCE, %30'U AŞTI...06 Haziran 2018
SANAT, SPOR VE SİYASETTE DEĞİŞİM…04 Haziran 2018
İNCE; "SÖYLERSEM ERDOĞAN’A SÖYLERSİNİZ”31 Mayıs 2018
İYİ PARTİ VAADLERİNİ AÇIKLADI...31 Mayıs 2018
ESENLER'DEN ANADOLU'YU MAYALAMAYA DEVAM...30 Mayıs 2018
EVLERİNE DÖNMELERİ LAZIM...30 Mayıs 2018
MUHARREM…28 Mayıs 2018
CHP SEÇİM BİLDİRGESİ AÇIKLANDI...26 Mayıs 2018
CHP’NİN SEÇİM SLOGANI BELLİ...24 Mayıs 2018
KARAMOLLAOĞLU OY ORANLARINI AÇIKLADI...24 Mayıs 2018
MUHARREM İNCE; EKONOMİ BATIYOR...23 Mayıs 2018
LİSTELERİN EFENDİLERİ BÖYLE BUYURDU…22 Mayıs 2018
HDP LİSTESİ AÇIKLANDI...22 Mayıs 2018
CHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ...22 Mayıs 2018
İYİ PARTİ LİSTESİ22 Mayıs 2018
SAADET LİSTESİ...22 Mayıs 2018
AKP'DE TARTIŞILABİLECEK LİSTE... 22 Mayıs 2018
SEÇİM PUSULASI BELİRLENDİ...20 Mayıs 2018
YALÇINKAYA; "BU KADAR KIZGINLIK, GERGİNLİK VE KUTUPLAŞMA NİÇİN?"19 Mayıs 2018
İNCE’NİN 18 MAYIS - 24 HAZİRAN MİTİNG VE ETKİNLİK PROGRAMI 18 Mayıs 2018
İTTİFAKLAR ARASI FARK YOK...17 Mayıs 2018
CUMHURBAŞKANLIĞI SIRALAMASINDA MUHARREM İNCE BİRİNCİ...14 Mayıs 2018
İNCE, ANNELER GÜNÜNDE ZÜBEYDE HANIM'I ZİYARET ETTİ...13 Mayıs 2018
AKP ANA MUHALEFET OLUYOR13 Mayıs 2018
AKP'NİN YENİ HÜKÜMET SİSTEMİ11 Mayıs 2018
CHP'Lİ VEKİLLER EVİNE DÖNDÜ...10 Mayıs 2018
ADAYLIK İMZALARINDA SON DURUM09 Mayıs 2018
SEÇİM TAKVİMİ İŞLİYOR...08 Mayıs 2018
ESENLER'DE MİLLET İTTİFAKI... 08 Mayıs 2018
CHP BAYRAMPAŞA GECESİNDE ŞÖLEN HAVASI...07 Mayıs 2018
İNCE: HEPİMİZ BU MEMLEKETİN EVLATLARIYIZ!07 Mayıs 2018
İNCE; "GELECEĞİMİZİ GERİ ALACAĞIZ..."04 Mayıs 2018
MUHARREM İNCE ADAY...04 Mayıs 2018
“İNCELDİĞİ YERDEN KOPSUN” 04 Mayıs 2018
YATAĞA BAĞIMLI VE ENGELLİLER EVİNDE OY VERECEK…03 Mayıs 2018
​ŞAHİN; GENEL BAŞKANIMIZ CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAKTIR…”01 Mayıs 2018
CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI CUMAYA...01 Mayıs 2018
“AKP’NİN ARTIK TÜRKİYE’Yİ YÖNETMEMESİ GEREKİR…”27 Nisan 2018
CHP'DEN SIFIR BARAJ İTTİFAKI TEKLİFİ...26 Nisan 2018
MECLİS 23 NİSAN'DA KARIŞTI...24 Nisan 2018
KILIÇDAROĞLU'NDAN TARİHİ DEMOKRASİ HAMLESİ...22 Nisan 2018
İYİ PARTİ YSK'YA BAŞVURDU...22 Nisan 2018
CHP'DEN DEMOKRASİ HAMLESİ…22 Nisan 2018
SEÇİM SARMALINA GİRİLDİ20 Nisan 2018
SEÇİMDEN BESLENME…17 Nisan 2018
​CHP 81 İLDE OHAL’İ PROTESTO ETTİ…17 Nisan 2018
​AKŞENER; “1997’DEKİ GİBİ BÜYÜK BİR KARARTMA İLE KARŞILAŞTIK…”17 Nisan 2018
KAFTANCIOĞLU ESENLER CHP’DE…13 Nisan 2018
YÖNETME YÖNETİLME ZAAFI…13 Nisan 2018
​AYHAN BÖLÜKBAŞI İYİ PARTİ GİK ÜYESİ OLDU… 10 Nisan 2018
​BÖKE; “KOLTUKTAN OLMAK PAHASINA SİYASETTE OLMAK LAZIM…” 08 Nisan 2018
DİNDAR; "2017 BORCUMUZ 145 MİLYON 844 BİN...”05 Nisan 2018
BATI DOĞU TÜRBÜLANSI…04 Nisan 2018
​VARDAR, “PARTİMİN İKTİDARINI GÖRMEDEN GÖÇMEK İSTEMİYORUM”02 Nisan 2018
KILIÇDAROĞLU; "İTTİFAK 43.5..."27 Mart 2018
KAFTANCIOĞLU: 'PROJEDEN VAZGEÇİN'21 Mart 2018
Esenler’de TKH üyelerine saldırı...21 Mart 2018
​544 PARSEL ÜZERİNDEN SİYASİ ROL KAPMA YARIŞI19 Mart 2018
İTTİFAKÇILIK14 Mart 2018
SİLBAŞTAN CHP TÜZÜĞÜ11 Mart 2018
​KILIÇ; “BUGÜN SAYENİZDE TARİHE NOT DÜŞECEĞİZ…11 Mart 2018
CHP TÜZÜK KURULTAYI BAŞLADI...09 Mart 2018
Meclis Üyesi Yüksel Kılıç’tan 8 Mart Mesajı07 Mart 2018
CHP'DE TÜZÜK KURULTAYI; ÖNERİLER...23 Şubat 2018
ESENLER AFRİN'İ DEĞERLENDİRDİ...22 Şubat 2018
Kaftancıoğlu'ndan Berberoğlu İçin Kampanya 19 Şubat 2018
BÖLÜKBAŞI AKŞENER'İN DANIŞMANLIĞINA ATANDI...16 Şubat 2018
MODERN SİYASET VE DEMOKRASİ16 Şubat 2018
AKSU; MODERN DEMOKRASİ VE DEMOKRATİKLEŞME13 Şubat 2018
Kılıçdaroğlu'nun A Takımını Seçti...13 Şubat 2018
İNCE; “SUSMAYACAĞIM, BU YARIŞ BİTMEDİ…”06 Şubat 2018
CHP 36. KURULTAYI YAZISI06 Şubat 2018
Mecliste Ortak Deklarasyon…06 Şubat 2018
CHP'DE LİDER ADAYLARINA NEREDEN NE OY ÇIKTI05 Şubat 2018
CHP PARTİ MECLİSİ BELLİ OLDU05 Şubat 2018
KILIÇDAROĞLU GENEL BAŞKAN05 Şubat 2018
CHP KURULTAYI HAFTA SONU... 02 Şubat 2018
CHP BÜYÜK KURULTAYI HAFTA SONU30 Ocak 2018
24 OCAKLARI GÖRMEMİŞ VE YAŞAMAMIŞLAR BİLEMEZ…24 Ocak 2018
SANAL-SOSYAL ÂLEMDE SİYASET…19 Ocak 2018
CANAN YOLDAŞ SAHAYA İNDİ...18 Ocak 2018
KAFTANCIOĞLU'NDAN YANIT...18 Ocak 2018
SÖZDE SİYASETİN SONU…15 Ocak 2018
CHP İSTANBUL'DA YOLDAŞLIK KAZANDI; CANAN KAFTANCIOĞLU...15 Ocak 2018
​ŞUAYİP BABA’YA VEFA ÖDÜLÜ…11 Ocak 2018
Canan Kaftancıoğlu CHP İl Başkanı adayı11 Ocak 2018
TEŞEKKÜRLER, CHP DELEGELERİ…27 Aralık 2017
KILIÇDAROĞLU'NDAN SERT AÇIKLAMALAR...12 Aralık 2017
CHP ESENLER 10. OLAĞAN KONGRESİ 24 ARALIK'TA...08 Aralık 2017
KONGRELER KALDIĞI YERDEN...05 Aralık 2017
AKSU; SİYASET “İDE İLE OLUR, Bİ DENE İLE OLMADI Bİ DAHA DENE İLE” OLMAZ...01 Aralık 2017
CHP KURULTAYI 3-4 ŞUBAT'TA...30 Kasım 2017
AKSU; YER YARILMAZ GÖK ÇATLAMAZ İSE ADAYIZ…16 Kasım 2017
SİYASETİN ALFABESİNİ BİLENLERE…09 Kasım 2017
AKSU'DAN DAVET....09 Kasım 2017
​KILIÇDAROĞLU; “DAVASINA İNANAN BAŞKAN İSTİYORUM”09 Kasım 2017
ERDOĞAN AKSU; HEP AYNİ Mİ OLACAK? HAYIR OLMAMALI…06 Kasım 2017
​AKSU; PARTİDE VE SİYASETTE UZLAŞI ŞART…01 Kasım 2017
BÖLÜKBAŞI; "İYİ TÜRKİYE, İYİ YARINLAR İÇİN..."01 Kasım 2017
TKP'li Belediye Başkanı Esenler'de30 Ekim 2017
“EFENDİLER YARIN CUMHURİYETİ İLAN EDECEĞİZ…”30 Ekim 2017
AKŞENER: “BU İKTİDAR GİDİCİ…”25 Ekim 2017
BAYKAL'IN YENİ SAĞLIK DURUMU AÇIKLAMASI...24 Ekim 2017
ERDOĞAN: HATA YAPTIK, KIYMETİNİ BİLEMEDİK, BEN DE SORUMLUYUM!24 Ekim 2017
ADAYIM VE DELEGEYE GÜVENİYORUM…21 Ekim 2017
BAYKAL YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI...18 Ekim 2017
Yüksel Kılıç Trafik Kazası Geçirdi!18 Ekim 2017
ESENLER’İN 2018 BÜTÇESİ 320 MİLYON TL...09 Ekim 2017
EVET, İLÇE BAŞKANLIĞINA ADAYIM…13 Ekim 2017
KOÇ ÖRGÜTÜN VİCDANINA HAVALE ETTİ13 Ekim 2017
MÜCADELEYE DEVAM 29 Eylül 2017
KOÇ SİYASİ EMEKLİLİĞE IŞIK YAKTI...28 Eylül 2017
TOPBAŞ'IN YERİNE İKİ ADAY...22 Eylül 2017
TOPBAŞ İSTİFA ETTİ...22 Eylül 2017
NİCE 94 YILLARA…09 Eylül 2017
YENİ KABİNE20 Temmuz 2017
İNCE; “Aynı ideali paylaşan kardeşler topluluğuyuz” diyorlardı...15 Temmuz 2017
AKP ANKETİNDEN YÜRÜYÜŞE DESTEK...30 Haziran 2017
‘GÜBRE OLAYINI CHP’LİLER YAPMIŞ OLABİLİR’29 Haziran 2017
14. GÜN...28 Haziran 2017
HEDEF İSTANBUL22 Haziran 2017
GÜN...19 Haziran 2017
TBMM, 15 TEMMUZA KADAR ARA VERECEK18 Haziran 2017
YOLLAR YÜRÜMEKLE AŞINIR18 Haziran 2017
YÜRÜMEK FAKRU ZARURET… 15 Haziran 2017
ADALET YÜRÜYÜŞÜ BAŞLADI...15 Haziran 2017
"Terör Bitecek Dediler, Terör Başladı..."13 Haziran 2017
KATAR; ASIL HEDEF BİZİZ?08 Haziran 2017
Katar Tezkeresi TBMM’den Geçti...08 Haziran 2017
KILIÇDAROĞLU; "1 MİLYON 600 BİN İŞÇİ, SESSİZ KALIYOR"05 Haziran 2017
GEZİ'NİN 4. YILI...02 Haziran 2017
15 TEMMUZ BİLANÇOSU; 50 BİN TUTUKLAMA...29 Mayıs 2017
CHP'DEN "19 MAYIS" UYARISI...18 Mayıs 2017
TEDBİRLİ DİSİPLİN08 Mayıs 2017
AKP'DE DEVİR TESLİM GÜNÜ...02 Mayıs 2017
ESENLER VE İSTANBUL'DA REFERANDUM SONUÇLARI18 Nisan 2017
ARTIK İKİ TÜRKİYE VAR…17 Nisan 2017
YSK'DAN AÇIKLAMA17 Nisan 2017
CHP İSTANBUL 35 İLÇE SONUCUNA İTİRAZ ETTİ...17 Nisan 2017
KILIÇDAROĞLU; HALKIN EN AZ %50'Sİ HAYIR DEDİ...17 Nisan 2017
SON ANKET ARAŞTIRMASI14 Nisan 2017
HAYIRLI DÜŞÜŞ…12 Nisan 2017
TDH; "ÜLKEMİZ İÇİN HAYIR DİYORUZ..."12 Nisan 2017
ERDOĞDU; BAŞKANLIK VARSA ÖZGÜRLÜK YOK, HUKUK YOK...11 Nisan 2017
DİNDAR; “BELEDİYEMİZİN BORCU 170.622.627 TL…” 07 Nisan 2017
DİDEM ENGİN'DEN NEZAKET DERSİ...07 Nisan 2017
REFERANDUM İÇİN SON ANKET05 Nisan 2017
HAYIRCILAR; “AYŞENUR ABLA’YA HİÇ YAKIŞMADI…”30 Mart 2017
CHP ESENLER HAYIRA ÇALIŞIYOR30 Mart 2017
CUMHURBAŞKANI PAZAR GÜNÜ ESENLER'DE...24 Mart 2017
KIRMIZI; “TÜM BASKILARA RAĞMEN HAYIR KAZANACAK”20 Mart 2017
CHP ESENLER BASIN AÇIKLAMASI; “BELEDİYE BAŞKANI’NIN ANLATIMI GERÇEK DIŞIDIR…”16 Mart 2017
ERDOĞAN AKSU YAZDI; ROTTERDAM BELEDİYE BAŞKANI 14 Mart 2017
KILIÇDAROĞLU KARADENİZLİLERLE BULUŞTU...14 Mart 2017
DİPLOMASİ SANATI…13 Mart 2017
TEKİN VE BERBEROĞLU'NDAN HAYIR LOKMASI 06 Mart 2017
ESENLER CHP'YE ANTİDEMOKRATİK UYGULAMA...05 Mart 2017
ERDOĞAN AKSU; KIRILMA NOKTASI 27 Şubat 2017
SEÇMEN LİSTELERİ MUHTARLIKLARDA ASKIDA...21 Şubat 2017
“HAYIR” DİYENLER BULUŞUYOR…17 Şubat 2017
CHP ESENLER HAYIR İÇİN MUHTARLAR İLE BULUŞTU…13 Şubat 2017
MEMLEKET HAYRA DURDU…13 Şubat 2017
REFERANDUM TAKVİMİ PERŞEMBEYE AÇIKLANIYOR...13 Şubat 2017
CHP ESENLER “HAYIR” İÇİN TOPLANDI…13 Şubat 2017
ERDOĞAN AKSU; TÜCCAR SİYASETİ VE FON… 07 Şubat 2017
CAHİLLİK VE GAFLET… 27 Ocak 2017
CHP İSTANBUL SOL KANAT, “DİKTATÖRLÜĞE GEÇİT VERMEYECEK”24 Ocak 2017
TÜRKİYE BU REJİM DEĞİŞİKLİĞİNİ KALDIRAMAZ...21 Ocak 2017
İNCE; "FERMAN VARSA DADALOĞLU DA VAR"19 Ocak 2017
Anayasa Değişiklik Teklifinde İkinci Tur16 Ocak 2017
SİYASETİN SİHRİ; DOLAR…16 Ocak 2017
Belediye Başkanı İlçe Başkanlarıyla Buluştu...12 Ocak 2017
REJİMİN OYLANACAĞI KRİTİK GÖRÜŞMELER BAŞLADI...09 Ocak 2017
MECLİSTE ÜST AKIL TARTIŞMASI...06 Ocak 2017
CHP'DEN OCAK AYINDA İKİ ÖNERGE...06 Ocak 2017
SÖZDE VE SAHTE AYDINLAR SUÇLU VE SORUMLUDUR…01 Ocak 2017
YÜKSEK TİCARET’TE ‘KOCASAKAL’ RÜZGÂRI…13 Aralık 2016
OĞUZHAN MÜFTÜOĞLU: TOPLUMDA SANILDIĞINDAN BÜYÜK TEPKİ VAR…12 Aralık 2016
2016 YILININ SON MECLİSİ...06 Aralık 2016
Kılıçdaroğlu; Şehitler için kanun teklifi vereceğiz...29 Kasım 2016
CHP PARTİ MECLİSİ BİLDİRİSİ…07 Kasım 2016
BAYKAL: ‘HUKUKİ DEĞİL, SİYASİ BİR KARARDIR’01 Kasım 2016
YALÇINKAYA; “BİR GÖZÜ İLE DOLAR DİĞERİYLE EURO GÖRENLER ELEŞTİRİLERİMİZİ GÖRMEDİLER…”22 Ekim 2016
FETTAH DİNDAR BAYRAMPAŞA MECLİSİNİ TERLETTİ...22 Ekim 2016
CHP ESENLER’DEN CUMHURİYET MEYDANI’NDA AŞURA İKRAMI…17 Ekim 2016
ABD İLE RUSYA ARASINDAKİ SALINCAK; TÜRKİYE13 Ekim 2016
ESENLER BELEDİYE MECLİSİ 3 EKİM’DE…30 Eylül 2016
“YARIN SEÇİM VARMIŞ GİBİ ÇALIŞMALIYIZ”25 Eylül 2016
12 EYLÜL FAŞİZMİ16 Eylül 2016
CHP Belediye Meclis üyelerinden 30 Ağustos mesajı...29 Ağustos 2016
OHAL NEDİR? NE KADAR SÜRE İLAN EDİLEBİLİR? TEDBİR VE YAPTIRIMLARI NEDİR?21 Temmuz 2016
NewYork Times: 15 Temmuz her türlü muhalifi bastırmak için kullanılıyor...19 Temmuz 2016
CHP’den Geri Dönüşüm Önergesi14 Temmuz 2016
“KILIÇDAROĞLU’NA MERMİ ATAN AKP’Lİ…”09 Haziran 2016
BİR KİŞİ ÖLÜRÜZ BİN KİŞİ GELİRİZ…09 Haziran 2016
CANPOLAT; FATİH SULTAN MEHMET VAKFI ARAZİLERİNE NE OLDU?30 Mayıs 2016
DOKUNULMAZLIK DA İLK TUR… 18 Mayıs 2016
ESENLER DEMOKRAT PARTİ İLÇE KONGRESİ… 05 Mayıs 2016
BAĞIMSIZ ADAYLIK DÜNYANIN EN ZOR İŞİ…27 Nisan 2016
23 NİSAN MECLİSİ...24 Nisan 2016
SAADET TEKSTİLİ DEĞERLENDİRDİ...19 Nisan 2016
DİNDAR; “BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ’NİN BORCU 109.714767.92 TL.”12 Nisan 2016
BELEDİYE MECLİSİ 4 NİSAN'DA...01 Nisan 2016

KÖŞE YAZARLARI
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
ARŞİV
..
SİZ DE YAZIN-YAYINLAYALIM!
HABERE DEĞER "ESENLER VE ÜLKE" YE DAİR KONULARI,GERÇEKLERİ,  
yerelgazeteci@hotmail.com,
esenlertime@hotmail.com,

E-MAİL ADRESLERİNDEN
GAZETEMİZE ULAŞTIRABİLİRSİNİZ...
EN ÇOK OKUNAN
Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
FOTO GALERİ
RADYO

TAKVİM
BU GÜNKÜ GAZETELER
FACEBOOK-BEĞEN
HABERLER