Ana Sayfa > SİYASET

ERDOĞAN AKSU; "CHP İLELEBET YAŞAYACAKTIR…"
26 Ekim 2015
Seçime çok az kala yerelden genele bir CHP karalaması gündemde. Her yerde her platformda kendileri sütten çıkmış ak kaşıklarmışçasına CHP ve CHP’lilere bir ver ateşi, ver yansın yarışı var. Makale yazdığını sanan karalamacılar, köşe yazısı yazdığını sanan köşe dönmeciler, haber yakaladığını sanan dünyadan habersizler ve Allah’lık iş yaptığını sanan her telden paralı gurka Allahsızlar peş peşe sallıyorlar siyasetin ana gemisi partiye. Çıkıp da allayın, pullayın, sallayın bakalım salladığınızca, esenliğinizi sağlayabilecek misiniz, diyen yok…
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
ERDOĞAN AKSU; "CHP İLELEBET YAŞAYACAKTIR…"

Seçime çok az kala yerelden genele bir CHP karalaması gündemde. Her yerde her platformda kendileri sütten çıkmış ak kaşıklarmışçasına CHP ve CHP’lilere bir ver ateşi, ver yansın yarışı var. Makale yazdığını sanan karalamacılar, köşe yazısı yazdığını sanan köşe dönmeciler, haber yakaladığını sanan dünyadan habersizler ve Allah’lık iş yaptığını sanan her telden paralı gurka Allahsızlar peş peşe sallıyorlar siyasetin ana gemisi partiye. Çıkıp da allayın, pullayın, sallayın bakalım salladığınızca, esenliğinizi sağlayabilecek misiniz, diyen yok…

Unutululmamalı ki; CHP belli bir tarih kesitinde emperyalizme kurulu köhne dünya düzenine, eşitsizliğe, gericiliğe, imtiyazlara başkaldırının ifadesi olarak Cumhuriyet ile birlikte kurulmuştur. Cumhuriyet yıkılmadığı sürece de yok edilemez, asla yıkılamaz…

Programının en başında; “Tarihte Varız, Gelecekte de var Olacağız” yazar. Kim ne derse desin nice iktidar partileri siyaset mezarlığına gömüldü, yenileri de gömülecektir, ama CHP daima vardı ve var olacaktır. Çünkü varlığının yegâne temeli Türkiye Cumhuriyeti’dir. Ne zaman ki cumhuriyet yıkılır, toprak bölünür, o zaman icabına bakılır, ancak bu ülke yaşadığı sürece çatlayanlar da patlayanlar da çok ama CHP yaşar, yaşar da yaşar.

Tarih sahnesinde yer aldığı günden bu güne bir eleştiri hep eleştiri. Hep ayni mendebur cenah, saldırılar sözde dinen mubah. Sahte dinci cılkı çıkarılmış emevicilik, bedevicilik, ebbasicilik borsasında prim yapmanın başka yolu yokmuşçasına halktan cumhuriyetçilere partili olsun olmasın vahşi bir kıyım. Vay başına vay dost düşman başına kara toprak; CHP…

Geçmişe bakıp tarihi tersinden okuyan birilerinin elemlenmesine hiç de gerek yoktur. CHP’nin 9 Eylül 1923’te kurulduğunda bağımsızlık mücadelesi yürüten Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyetleri’nin devamı olduğu da görülür. Zaten böyle bir devamlılığın olması gerektiği de elzemdir. Çünkü satıh tüm vatandır.

Sonrasında CHP, kurucusu ve ilk genel başkanı ATATÜRK’ün önderliğinde saltanatı da kaldırmıştır. Cumhuriyeti kurdurmuştur. İşte bundandır beslenen asıl garez. Küllenmeyen kindarlık saltanat müşkülpesentliğidir. Lafta hilafete körü körüne tiryakiliktir mesele. Evet hilafete son verilmiş ama ulusal barışı sağlayan reformlar da gerçekleştirilmiştir. Sözün özü on yıl öncesine dek her ne pahasına yaşayan gün Türkiyesi’nin temelleri atılmıştır korkusuzca.

Tilki kurnazlığındaki gelip geçer, genel geçer tavşan yürekliler herkesten iyi bilirler; O temelleri atan, devleti biçimlendiren, cumhuriyetin kökleşip gelişmesini sağlayan partidir CHP. O yüzden ülkeyi geriye döndürmenin yolu ilkin CHP’yi yok etmek sonra da Allah muhafazadan geçer. Saltanatçı-hilafetçilerin ve kuyrukçularının tek derdi gayesi işte budur. Yapılan da, yapılmak istenen de ayan beyan yıllardır ortadadır.

Beğenilir veya beğenilmez; CHP ulusal sanayinin ve ekonominin gelişmesine de öncelik vermiş, öncülük etmiştir. Laik topluma yönelik devrimlerle, eğitim reformları ile köy enstitüleri, halkevleri ve benzer yığınla kurumlarıyla çağın ve çağdaşlığın kapılarını bir bir aralamıştır. Uygulatmıştır. Ümmetten devlete sıcak geçişin lokomotifi olmuştur. Partinin temel ideolojik yaklaşımları da bu arada gelişmiş ve bu süreçte belirlenmiştir.

‘1923 yılında hazırlanan parti tüzüğünde halk egemenliği, çağdaşlık ve hukuk devleti anlayışlarını içeren dokuz umde yer almıştır. 1927’de 2. Kurultayda ek olarak cumhuriyetçilik, halkçılık, milliyetçilik, laiklik CHP’nin dört temel ilkesi olarak belirlenmiştir.’

Yaklaşık yüz yıldır İşte bu yüzden dört başı mamur yaşamakla dört minare arası namazlanmak en baştan sona her fırsat ve ortamda çatışmıştır. Her defasında bozulmaları onarmak maalesef CHP’ye kalmıştır. Düşkünlüğü kaldırmak, ülkeyi kalkındırmak CHP’ye mal olunca, 1935 yılında yapılan 3. Kurultayda mevcut ilkelere devletçilik ve inkılâpçılık eklenerek ilkelerin sayısı altıya çıkarılarak program tamamlanmıştır.

CHP tek parti kurumu ve gücüne karşın, tüm devlet olanaklarını kullanma yetkisine sahipken özveri göstermiş ve cesaretle çok partili rejime geçişi de sağlamıştır. 1950’lerde demokrasinin güçlenmesi ve kurumsallaşması için benzeri görülemeyecek büyük mücadele örneği vermiştir. Yani CHP daha o günlerde temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesine öncülük etmiştir. CHP’nin bu dönemdeki demokrasi anlayışı ve mücadelesi 1959 yılında 15. Kurultayda kabul edilen, ‘ilk hedefler beyannamesi’ ile somut önerilere dönüşmüştür. Kimilerine göre ülke halklarına geniş gelen 61 Anayasası da büyük ölçüde CHP’nin ortaya koyduğu bu demokrasi önerilerine dayandırılmıştır.

Şimdiye kadar bu tek parti iktidarından faydalananların, şimdi bu tek parti iktidarına yakın duranların, yıllarca garip halktan aldıkları oylarla halka bu tip hükmedenlerin ve hala tek parti iktidarı arzulayanların atmak tutmak yerine geçmişe bakıp gerçek adaleti görüp külahlarının altına sinmesi daha evladır.

Cumhuriyetin ilanından bu güne her bir şeyi yekpareleyip Sola, solculuğa ve solculara vuran, düşmanlık eden, Saltanat-hilafet yanlılarının cumhuriyet tarihinde kendi palazlanma dönemlerini de iyice gözden geçirmelidir. 1965 seçimlerine girerken CHP ortanın solunda yer aldığını resmen açıklamıştır. Bu vurgu seçim sonrasında yaygın bir ideoloji ve tartışma ortamı da sağlamıştır. Ve sola açılan CHP yeni bir söylem geliştirmiştir. Bu gün sol adına yeni söylemler söyleyenlerin de geçmişe bu sol pencereden bakması gerekir.

Ve CHP kendini ‘Halkın Partisi’ düzenin değil ‘Değişimin Partisi’ olarak nitelemiştir. Bu yolda inatla devam etmelidir.

Böylece demokratik sol bir kimlik kabullenilmiştir. CHP tarihsel geleneğinin ve temelini oluşturan altı okla beraber sosyalist enternasyonale üyelik konusunda da tavır almıştır. Sosyal demokrasinin evrensel ilkelerini de altı kural olarak benimsemiştir.

Sosyalist enternasyonale üyelikle birlikte tabansızların vaazları ve yargısız infazları dışında bir CHP oluşmuş; CHP özgürlük, eşitlik, dayanışma, emeğin üstünlüğü, gelişmenin bütünlüğü ve demokratikleşme ilkelerine dayanan bir ideolojiyi hayata geçirebilmek uğruna o gün bu gün çabalamıştır.

12 Eylül 80 faşist darbesi ile tam faşist beş generalin kapattığı CHP on iki yıldan sonra 9 eylül de yeniden açılmıştır. Yani yok olmamış, yok edilememiş yeniden var olmuştur, ilelebet var olacaktır.

Var olacaktır Çünkü şu garip ülkeyi dünyada etkin ve saygın bir konuma ulaştırmak için var olmalıdır. Kaybedilen eski konumuna ve saygınlığına kavuşturmak için vardır, var olmalıdır. Anayasayı yasakların tarifi olmaktan çıkartmak için onu bir özgürlükler belgesine dönüştürmek, yıkılan yıpratılan demokrasiyi bütün özellikleri ve güzellikleri ile yaşatmak, demokrasinin resmi sivil darbe kesintilerine uğramasını önlemek için vardır, lazımdır ve var olacaktır. İşte kızgınlığın ana nedeni budur.

Sözde ak devrimcilerin yaptıkları ortada. Ülkeyi geriye götüren bir ucube devrimcilik on yıl sınandı sonuç sıfır. Sıfırın da altında. Çöküş başladı...

Gerçekten CHP devlette toplumda ve siyasette devrim misyonu yüklendiği için vardır. Barışçı, akılcı, verimli, büyüyen ve emek önceliği yenilenmiş, feodalizmden arındırılmış, dinci ve mezhepçi kıskacın kalktığı, kişilikli ve temiz bir ülkede ve dünyada yaşanması için vardır. Dünyada hakkettiği yere gelmiş bir ülkenin varlığı için şarttır. Elbette mevcut gidişe direnç gösterenlerin çoğunluğunu bünyesinde bulundurduğu içindir tüm saldırılar ve karalamalar CHP'ye. Her türlü baskıya ve korku imparatorluğuna karşın yok edilemediği içindir tertiplenen kindarlık, kiralanan düşmanlık.

Seçime yakın yerelden genele bir CHP karalaması gündemde. Her yerde her platformda kendileri sütten çıkmış ak kaşıklarmışçasına gösteren Aka kara çalanlar; Makale yazdığını sanan karalamacılara, köşe yazısı yazdığını sanan köşe dönmecilere, haber yakaladığını sanan dünyadan habersizlere ve Allah’lık iş yaptığını sanan her telden paralı gurka Allahsızlara, el vermişler bel bağlamışlar.  Ama nafile file. Fileler boş. Siyasetin ana gemisi partisine yerli yersiz sallayanlara, Aka kara çalanlara rağmen ak pak bir dünyada kadını erkeği eşit, insanları özgür, hoşgörülü bir Türkiye amaçladığı için vardır CHP, daima da var olacaktır. Kendi çapsızlığından belki kızanlar da, yırtık damdan düşenler de olacaktır ama CHP iyi ki de vardır.

Kinlenenler, garazlananlar, arada sırada gazlananlar, kindarlar kıskananlar, çatlasalar da patlasalar da işin sonu belli. Noktanın koyulmasına pek az kaldı. Az kaldı çünkü haziruna hırslanıp kasım kasım kasılmayla yürümez işler. Çok yakında görülecek acı gerçek. Yarınlarda tüm zamanların sözde en alası iktidar partileri olmayacak ama CHP ilelebet var olacak ve yaşayacaktır. Tarih de siyaset gömütüne gömülenleri geçmişte yazdığı gibi altın kalemle yazacaktır.…

O zaman, zamanında çıkıp allayıp, pullayıp salladıkça sallayanların, lafta bedavaya iş işleyenlerin ne yapacaklarını izleyeceğiz…

İlelebet bakalım, bakacağız… 


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer SİYASET Haberleri

Başlık Tarih
 
Fettah Dindar; “İhalelerde Ahbap Çavuş ilişkisi...”17 Ekim 2018
ÖNSEZİ VE ÖNSEÇİM...15 Ekim 2018
AYNİ MASADA İKİ LİDER15 Eylül 2018
USTA'DAN VEDA PROVASI...07 Eylül 2018
KOBRA CHP'DEN İSTİFA ETTİ...06 Eylül 2018
METROPOLL'DE GÜVEN KAYBI...05 Eylül 2018
İMZALAR BUGÜN GENEL MERKEZDE...02 Ağustos 2018
İMZA DA SON GÜN, MYK TOPLANDI...30 Temmuz 2018
CHP'DE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY 9 EYLÜL'DE...24 Temmuz 2018
CHP'DE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY İÇİN 527 İMZA...20 Temmuz 2018
KURULTAY DELEGELERİ EN İYİSİNİ BİLİR… 16 Temmuz 2018
CHP'DE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY SÜRECİ...16 Temmuz 2018
KIYAMETE SEVK SİYASETİ 11 Temmuz 2018
KABİNE AÇIKLANDI...10 Temmuz 2018
KILIÇDAROĞLU; BİR PARTİ BAŞKANI YEMİN EDİYOR...09 Temmuz 2018
CUMHURBAŞKANI YEMİN ETTİ...09 Temmuz 2018
YENİ SİSTEME GEÇİLİYOR...03 Temmuz 2018
SİMÜLASYON SEÇİMLER VE DÜŞKÜNLÜK İLANI…26 Haziran 2018
İNCE CHP'Yİ GEÇTİ...25 Haziran 2018
YSK; SALT ÇOĞUNLUK ERDOĞAN'IN...25 Haziran 2018
600 VEKİLLİK PARLAMENTO İSİM İSİM BELLİ OLDU...25 Haziran 2018
İNCE; "ÖZGÜR TÜRKİYE HAYALİ KURALIM...20 Haziran 2018
İNCE'DEN OHAL'İN KALDIRILMASINA TWİT-YANIT...14 Haziran 2018
KILIÇDAROĞLU BAKAN SOYLU'YA TAZMİNAT DAVASI AÇTI...13 Haziran 2018
SEÇİM YASAKLARI BAŞLIYOR...13 Haziran 2018
KRAL ÖLDÜ, YAŞASIN ADAMIN KRALI… 11 Haziran 2018
İNCE, ERDOĞANA TAZMİNAT DAVASI AÇTI...11 Haziran 2018
İNCE; "RESTORASYON SÜRESİ İKİ YIL..."10 Haziran 2018
CHP İFTARI ESENLERİ BULUŞTURDU…09 Haziran 2018
İNCE, KADIKÖY GECE MİTİNGİNDE YÜZBİNLERLE BULUŞTU...09 Haziran 2018
BAKAN SOYLU VE BAKAN BAK ESENLER'DE SAHURA KALDILAR..09 Haziran 2018
TEYİP’TEN PROMPTER’E GELİŞEN SİYASET…07 Haziran 2018
İNCE'DEN 33 GÜNDE 70 MİTİNG...07 Haziran 2018
BAKAN SOYLU ESENLER'DE AKP’YE OY İSTEDİ…07 Haziran 2018
İNCE, %30'U AŞTI...06 Haziran 2018
SANAT, SPOR VE SİYASETTE DEĞİŞİM…04 Haziran 2018
İNCE; "SÖYLERSEM ERDOĞAN’A SÖYLERSİNİZ”31 Mayıs 2018
İYİ PARTİ VAADLERİNİ AÇIKLADI...31 Mayıs 2018
ESENLER'DEN ANADOLU'YU MAYALAMAYA DEVAM...30 Mayıs 2018
EVLERİNE DÖNMELERİ LAZIM...30 Mayıs 2018
MUHARREM…28 Mayıs 2018
CHP SEÇİM BİLDİRGESİ AÇIKLANDI...26 Mayıs 2018
CHP’NİN SEÇİM SLOGANI BELLİ...24 Mayıs 2018
KARAMOLLAOĞLU OY ORANLARINI AÇIKLADI...24 Mayıs 2018
MUHARREM İNCE; EKONOMİ BATIYOR...23 Mayıs 2018
LİSTELERİN EFENDİLERİ BÖYLE BUYURDU…22 Mayıs 2018
HDP LİSTESİ AÇIKLANDI...22 Mayıs 2018
CHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ...22 Mayıs 2018
İYİ PARTİ LİSTESİ22 Mayıs 2018
SAADET LİSTESİ...22 Mayıs 2018
AKP'DE TARTIŞILABİLECEK LİSTE... 22 Mayıs 2018
SEÇİM PUSULASI BELİRLENDİ...20 Mayıs 2018
YALÇINKAYA; "BU KADAR KIZGINLIK, GERGİNLİK VE KUTUPLAŞMA NİÇİN?"19 Mayıs 2018
İNCE’NİN 18 MAYIS - 24 HAZİRAN MİTİNG VE ETKİNLİK PROGRAMI 18 Mayıs 2018
İTTİFAKLAR ARASI FARK YOK...17 Mayıs 2018
CUMHURBAŞKANLIĞI SIRALAMASINDA MUHARREM İNCE BİRİNCİ...14 Mayıs 2018
İNCE, ANNELER GÜNÜNDE ZÜBEYDE HANIM'I ZİYARET ETTİ...13 Mayıs 2018
AKP ANA MUHALEFET OLUYOR13 Mayıs 2018
AKP'NİN YENİ HÜKÜMET SİSTEMİ11 Mayıs 2018
CHP'Lİ VEKİLLER EVİNE DÖNDÜ...10 Mayıs 2018
ADAYLIK İMZALARINDA SON DURUM09 Mayıs 2018
SEÇİM TAKVİMİ İŞLİYOR...08 Mayıs 2018
ESENLER'DE MİLLET İTTİFAKI... 08 Mayıs 2018
CHP BAYRAMPAŞA GECESİNDE ŞÖLEN HAVASI...07 Mayıs 2018
İNCE: HEPİMİZ BU MEMLEKETİN EVLATLARIYIZ!07 Mayıs 2018
İNCE; "GELECEĞİMİZİ GERİ ALACAĞIZ..."04 Mayıs 2018
MUHARREM İNCE ADAY...04 Mayıs 2018
“İNCELDİĞİ YERDEN KOPSUN” 04 Mayıs 2018
YATAĞA BAĞIMLI VE ENGELLİLER EVİNDE OY VERECEK…03 Mayıs 2018
​ŞAHİN; GENEL BAŞKANIMIZ CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAKTIR…”01 Mayıs 2018
CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI CUMAYA...01 Mayıs 2018
“AKP’NİN ARTIK TÜRKİYE’Yİ YÖNETMEMESİ GEREKİR…”27 Nisan 2018
CHP'DEN SIFIR BARAJ İTTİFAKI TEKLİFİ...26 Nisan 2018
MECLİS 23 NİSAN'DA KARIŞTI...24 Nisan 2018
KILIÇDAROĞLU'NDAN TARİHİ DEMOKRASİ HAMLESİ...22 Nisan 2018
İYİ PARTİ YSK'YA BAŞVURDU...22 Nisan 2018
CHP'DEN DEMOKRASİ HAMLESİ…22 Nisan 2018
SEÇİM SARMALINA GİRİLDİ20 Nisan 2018
SEÇİMDEN BESLENME…17 Nisan 2018
​CHP 81 İLDE OHAL’İ PROTESTO ETTİ…17 Nisan 2018
​AKŞENER; “1997’DEKİ GİBİ BÜYÜK BİR KARARTMA İLE KARŞILAŞTIK…”17 Nisan 2018
KAFTANCIOĞLU ESENLER CHP’DE…13 Nisan 2018
YÖNETME YÖNETİLME ZAAFI…13 Nisan 2018
​AYHAN BÖLÜKBAŞI İYİ PARTİ GİK ÜYESİ OLDU… 10 Nisan 2018
​BÖKE; “KOLTUKTAN OLMAK PAHASINA SİYASETTE OLMAK LAZIM…” 08 Nisan 2018
DİNDAR; "2017 BORCUMUZ 145 MİLYON 844 BİN...”05 Nisan 2018
BATI DOĞU TÜRBÜLANSI…04 Nisan 2018
​VARDAR, “PARTİMİN İKTİDARINI GÖRMEDEN GÖÇMEK İSTEMİYORUM”02 Nisan 2018
KILIÇDAROĞLU; "İTTİFAK 43.5..."27 Mart 2018
KAFTANCIOĞLU: 'PROJEDEN VAZGEÇİN'21 Mart 2018
Esenler’de TKH üyelerine saldırı...21 Mart 2018
​544 PARSEL ÜZERİNDEN SİYASİ ROL KAPMA YARIŞI19 Mart 2018
İTTİFAKÇILIK14 Mart 2018
SİLBAŞTAN CHP TÜZÜĞÜ11 Mart 2018
​KILIÇ; “BUGÜN SAYENİZDE TARİHE NOT DÜŞECEĞİZ…11 Mart 2018
CHP TÜZÜK KURULTAYI BAŞLADI...09 Mart 2018
Meclis Üyesi Yüksel Kılıç’tan 8 Mart Mesajı07 Mart 2018
CHP'DE TÜZÜK KURULTAYI; ÖNERİLER...23 Şubat 2018
ESENLER AFRİN'İ DEĞERLENDİRDİ...22 Şubat 2018
Kaftancıoğlu'ndan Berberoğlu İçin Kampanya 19 Şubat 2018
BÖLÜKBAŞI AKŞENER'İN DANIŞMANLIĞINA ATANDI...16 Şubat 2018
MODERN SİYASET VE DEMOKRASİ16 Şubat 2018
AKSU; MODERN DEMOKRASİ VE DEMOKRATİKLEŞME13 Şubat 2018
Kılıçdaroğlu'nun A Takımını Seçti...13 Şubat 2018
İNCE; “SUSMAYACAĞIM, BU YARIŞ BİTMEDİ…”06 Şubat 2018
CHP 36. KURULTAYI YAZISI06 Şubat 2018
Mecliste Ortak Deklarasyon…06 Şubat 2018
CHP'DE LİDER ADAYLARINA NEREDEN NE OY ÇIKTI05 Şubat 2018
CHP PARTİ MECLİSİ BELLİ OLDU05 Şubat 2018
KILIÇDAROĞLU GENEL BAŞKAN05 Şubat 2018
CHP KURULTAYI HAFTA SONU... 02 Şubat 2018
CHP BÜYÜK KURULTAYI HAFTA SONU30 Ocak 2018
24 OCAKLARI GÖRMEMİŞ VE YAŞAMAMIŞLAR BİLEMEZ…24 Ocak 2018
SANAL-SOSYAL ÂLEMDE SİYASET…19 Ocak 2018
CANAN YOLDAŞ SAHAYA İNDİ...18 Ocak 2018
KAFTANCIOĞLU'NDAN YANIT...18 Ocak 2018
SÖZDE SİYASETİN SONU…15 Ocak 2018
CHP İSTANBUL'DA YOLDAŞLIK KAZANDI; CANAN KAFTANCIOĞLU...15 Ocak 2018
​ŞUAYİP BABA’YA VEFA ÖDÜLÜ…11 Ocak 2018
Canan Kaftancıoğlu CHP İl Başkanı adayı11 Ocak 2018
TEŞEKKÜRLER, CHP DELEGELERİ…27 Aralık 2017
KILIÇDAROĞLU'NDAN SERT AÇIKLAMALAR...12 Aralık 2017
CHP ESENLER 10. OLAĞAN KONGRESİ 24 ARALIK'TA...08 Aralık 2017
KONGRELER KALDIĞI YERDEN...05 Aralık 2017
AKSU; SİYASET “İDE İLE OLUR, Bİ DENE İLE OLMADI Bİ DAHA DENE İLE” OLMAZ...01 Aralık 2017
CHP KURULTAYI 3-4 ŞUBAT'TA...30 Kasım 2017
AKSU; YER YARILMAZ GÖK ÇATLAMAZ İSE ADAYIZ…16 Kasım 2017
SİYASETİN ALFABESİNİ BİLENLERE…09 Kasım 2017
AKSU'DAN DAVET....09 Kasım 2017
​KILIÇDAROĞLU; “DAVASINA İNANAN BAŞKAN İSTİYORUM”09 Kasım 2017
ERDOĞAN AKSU; HEP AYNİ Mİ OLACAK? HAYIR OLMAMALI…06 Kasım 2017
​AKSU; PARTİDE VE SİYASETTE UZLAŞI ŞART…01 Kasım 2017
BÖLÜKBAŞI; "İYİ TÜRKİYE, İYİ YARINLAR İÇİN..."01 Kasım 2017
TKP'li Belediye Başkanı Esenler'de30 Ekim 2017
“EFENDİLER YARIN CUMHURİYETİ İLAN EDECEĞİZ…”30 Ekim 2017
AKŞENER: “BU İKTİDAR GİDİCİ…”25 Ekim 2017
BAYKAL'IN YENİ SAĞLIK DURUMU AÇIKLAMASI...24 Ekim 2017
ERDOĞAN: HATA YAPTIK, KIYMETİNİ BİLEMEDİK, BEN DE SORUMLUYUM!24 Ekim 2017
ADAYIM VE DELEGEYE GÜVENİYORUM…21 Ekim 2017
BAYKAL YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI...18 Ekim 2017
Yüksel Kılıç Trafik Kazası Geçirdi!18 Ekim 2017
ESENLER’İN 2018 BÜTÇESİ 320 MİLYON TL...09 Ekim 2017
EVET, İLÇE BAŞKANLIĞINA ADAYIM…13 Ekim 2017
KOÇ ÖRGÜTÜN VİCDANINA HAVALE ETTİ13 Ekim 2017
MÜCADELEYE DEVAM 29 Eylül 2017
KOÇ SİYASİ EMEKLİLİĞE IŞIK YAKTI...28 Eylül 2017
TOPBAŞ'IN YERİNE İKİ ADAY...22 Eylül 2017
TOPBAŞ İSTİFA ETTİ...22 Eylül 2017
NİCE 94 YILLARA…09 Eylül 2017
YENİ KABİNE20 Temmuz 2017
İNCE; “Aynı ideali paylaşan kardeşler topluluğuyuz” diyorlardı...15 Temmuz 2017
AKP ANKETİNDEN YÜRÜYÜŞE DESTEK...30 Haziran 2017
‘GÜBRE OLAYINI CHP’LİLER YAPMIŞ OLABİLİR’29 Haziran 2017
14. GÜN...28 Haziran 2017
HEDEF İSTANBUL22 Haziran 2017
GÜN...19 Haziran 2017
TBMM, 15 TEMMUZA KADAR ARA VERECEK18 Haziran 2017
YOLLAR YÜRÜMEKLE AŞINIR18 Haziran 2017
YÜRÜMEK FAKRU ZARURET… 15 Haziran 2017
ADALET YÜRÜYÜŞÜ BAŞLADI...15 Haziran 2017
"Terör Bitecek Dediler, Terör Başladı..."13 Haziran 2017
KATAR; ASIL HEDEF BİZİZ?08 Haziran 2017
Katar Tezkeresi TBMM’den Geçti...08 Haziran 2017
KILIÇDAROĞLU; "1 MİLYON 600 BİN İŞÇİ, SESSİZ KALIYOR"05 Haziran 2017
GEZİ'NİN 4. YILI...02 Haziran 2017
15 TEMMUZ BİLANÇOSU; 50 BİN TUTUKLAMA...29 Mayıs 2017
CHP'DEN "19 MAYIS" UYARISI...18 Mayıs 2017
TEDBİRLİ DİSİPLİN08 Mayıs 2017
AKP'DE DEVİR TESLİM GÜNÜ...02 Mayıs 2017
ERDOĞAN AKSU YAZDI; REFERANDUM: ANALİZ, KATALİZ, KATALİZATÖR…23 Nisan 2017
ESENLER VE İSTANBUL'DA REFERANDUM SONUÇLARI18 Nisan 2017
ARTIK İKİ TÜRKİYE VAR…17 Nisan 2017
YSK'DAN AÇIKLAMA17 Nisan 2017
CHP İSTANBUL 35 İLÇE SONUCUNA İTİRAZ ETTİ...17 Nisan 2017
KILIÇDAROĞLU; HALKIN EN AZ %50'Sİ HAYIR DEDİ...17 Nisan 2017
SON ANKET ARAŞTIRMASI14 Nisan 2017
HAYIRLI DÜŞÜŞ…12 Nisan 2017
TDH; "ÜLKEMİZ İÇİN HAYIR DİYORUZ..."12 Nisan 2017
ERDOĞDU; BAŞKANLIK VARSA ÖZGÜRLÜK YOK, HUKUK YOK...11 Nisan 2017
DİNDAR; “BELEDİYEMİZİN BORCU 170.622.627 TL…” 07 Nisan 2017
DİDEM ENGİN'DEN NEZAKET DERSİ...07 Nisan 2017
REFERANDUM İÇİN SON ANKET05 Nisan 2017
HAYIRCILAR; “AYŞENUR ABLA’YA HİÇ YAKIŞMADI…”30 Mart 2017
CHP ESENLER HAYIRA ÇALIŞIYOR30 Mart 2017
CUMHURBAŞKANI PAZAR GÜNÜ ESENLER'DE...24 Mart 2017
KIRMIZI; “TÜM BASKILARA RAĞMEN HAYIR KAZANACAK”20 Mart 2017
CHP ESENLER BASIN AÇIKLAMASI; “BELEDİYE BAŞKANI’NIN ANLATIMI GERÇEK DIŞIDIR…”16 Mart 2017
ERDOĞAN AKSU YAZDI; ROTTERDAM BELEDİYE BAŞKANI 14 Mart 2017
KILIÇDAROĞLU KARADENİZLİLERLE BULUŞTU...14 Mart 2017
DİPLOMASİ SANATI…13 Mart 2017
TEKİN VE BERBEROĞLU'NDAN HAYIR LOKMASI 06 Mart 2017
ESENLER CHP'YE ANTİDEMOKRATİK UYGULAMA...05 Mart 2017
ERDOĞAN AKSU; KIRILMA NOKTASI 27 Şubat 2017
SEÇMEN LİSTELERİ MUHTARLIKLARDA ASKIDA...21 Şubat 2017
“HAYIR” DİYENLER BULUŞUYOR…17 Şubat 2017
CHP ESENLER HAYIR İÇİN MUHTARLAR İLE BULUŞTU…13 Şubat 2017
MEMLEKET HAYRA DURDU…13 Şubat 2017
REFERANDUM TAKVİMİ PERŞEMBEYE AÇIKLANIYOR...13 Şubat 2017
CHP ESENLER “HAYIR” İÇİN TOPLANDI…13 Şubat 2017
ERDOĞAN AKSU; TÜCCAR SİYASETİ VE FON… 07 Şubat 2017
CAHİLLİK VE GAFLET… 27 Ocak 2017
CHP İSTANBUL SOL KANAT, “DİKTATÖRLÜĞE GEÇİT VERMEYECEK”24 Ocak 2017
TÜRKİYE BU REJİM DEĞİŞİKLİĞİNİ KALDIRAMAZ...21 Ocak 2017
İNCE; "FERMAN VARSA DADALOĞLU DA VAR"19 Ocak 2017
Anayasa Değişiklik Teklifinde İkinci Tur16 Ocak 2017
SİYASETİN SİHRİ; DOLAR…16 Ocak 2017
Belediye Başkanı İlçe Başkanlarıyla Buluştu...12 Ocak 2017
REJİMİN OYLANACAĞI KRİTİK GÖRÜŞMELER BAŞLADI...09 Ocak 2017
MECLİSTE ÜST AKIL TARTIŞMASI...06 Ocak 2017
CHP'DEN OCAK AYINDA İKİ ÖNERGE...06 Ocak 2017
SÖZDE VE SAHTE AYDINLAR SUÇLU VE SORUMLUDUR…01 Ocak 2017
YÜKSEK TİCARET’TE ‘KOCASAKAL’ RÜZGÂRI…13 Aralık 2016
OĞUZHAN MÜFTÜOĞLU: TOPLUMDA SANILDIĞINDAN BÜYÜK TEPKİ VAR…12 Aralık 2016
2016 YILININ SON MECLİSİ...06 Aralık 2016
Kılıçdaroğlu; Şehitler için kanun teklifi vereceğiz...29 Kasım 2016
CHP PARTİ MECLİSİ BİLDİRİSİ…07 Kasım 2016
BAYKAL: ‘HUKUKİ DEĞİL, SİYASİ BİR KARARDIR’01 Kasım 2016
YALÇINKAYA; “BİR GÖZÜ İLE DOLAR DİĞERİYLE EURO GÖRENLER ELEŞTİRİLERİMİZİ GÖRMEDİLER…”22 Ekim 2016
FETTAH DİNDAR BAYRAMPAŞA MECLİSİNİ TERLETTİ...22 Ekim 2016
CHP ESENLER’DEN CUMHURİYET MEYDANI’NDA AŞURA İKRAMI…17 Ekim 2016
ABD İLE RUSYA ARASINDAKİ SALINCAK; TÜRKİYE13 Ekim 2016
ESENLER BELEDİYE MECLİSİ 3 EKİM’DE…30 Eylül 2016
“YARIN SEÇİM VARMIŞ GİBİ ÇALIŞMALIYIZ”25 Eylül 2016
12 EYLÜL FAŞİZMİ16 Eylül 2016
CHP Belediye Meclis üyelerinden 30 Ağustos mesajı...29 Ağustos 2016
OHAL NEDİR? NE KADAR SÜRE İLAN EDİLEBİLİR? TEDBİR VE YAPTIRIMLARI NEDİR?21 Temmuz 2016
NewYork Times: 15 Temmuz her türlü muhalifi bastırmak için kullanılıyor...19 Temmuz 2016
CHP’den Geri Dönüşüm Önergesi14 Temmuz 2016
“KILIÇDAROĞLU’NA MERMİ ATAN AKP’Lİ…”09 Haziran 2016
BİR KİŞİ ÖLÜRÜZ BİN KİŞİ GELİRİZ…09 Haziran 2016
CANPOLAT; FATİH SULTAN MEHMET VAKFI ARAZİLERİNE NE OLDU?30 Mayıs 2016
DOKUNULMAZLIK DA İLK TUR… 18 Mayıs 2016
ESENLER DEMOKRAT PARTİ İLÇE KONGRESİ… 05 Mayıs 2016
BAĞIMSIZ ADAYLIK DÜNYANIN EN ZOR İŞİ…27 Nisan 2016
23 NİSAN MECLİSİ...24 Nisan 2016
SAADET TEKSTİLİ DEĞERLENDİRDİ...19 Nisan 2016
DİNDAR; “BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ’NİN BORCU 109.714767.92 TL.”12 Nisan 2016
BELEDİYE MECLİSİ 4 NİSAN'DA...01 Nisan 2016
İSTİKLAL, İSTANBUL VE…21 Mart 2016
AYDIN; “SIKMADIĞI ÜZÜMÜN ŞIRASINI İÇENE YAZIK…”18 Mart 2016
ÖĞÜT, SÖĞÜT VE BOMBA…16 Mart 2016
CHP’Lİ VEKİLLER CİZRE’DE İNCELEME YAPTI: SURİYE’DEN FARKSIZ… 05 Mart 2016
BU SON ZİYARETLER OLSUN, SİLİVRİ'YE DE SİLİVRİ'DEN DE…27 Şubat 2016
ZEKERİYA BEYAZ; “İSLAM İLERİ, MÜSLÜMANLAR GERİ…”18 Şubat 2016
CHP'DEN GÖKSUYA TEPKİ...12 Şubat 2016
ESENLER BELEDİYE MECLİSİ ŞUBAT OTURUMLARI YAPILDI...08 Şubat 2016
ERDOĞDU; “DEMOKRASİ GÖRÜNÜMLÜ FAŞİZM”01 Şubat 2016
CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ DİDEM ENGİN ESENLER’DEYDİ…01 Şubat 2016
CHP'DE MYK BELLİ OLDU...25 Ocak 2016
KOSOVA HER AN PATLAYABİLİR...25 Ocak 2016

KÖŞE YAZARLARI
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
ARŞİV
..
SİZ DE YAZIN-YAYINLAYALIM!
HABERE DEĞER "ESENLER VE ÜLKE" YE DAİR KONULARI,GERÇEKLERİ,  
yerelgazeteci@hotmail.com,
esenlertime@hotmail.com,

E-MAİL ADRESLERİNDEN
GAZETEMİZE ULAŞTIRABİLİRSİNİZ...
EN ÇOK OKUNAN
Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
FOTO GALERİ
RADYO

TAKVİM
BU GÜNKÜ GAZETELER
FACEBOOK-BEĞEN
HABERLER