Ana Sayfa > SİYASET

ERDOĞAN AKSU; MUHALEFET İLK FIRSATI KAÇIRDI…
01 Temmuz 2015
ERDOĞAN AKSU; Muhalefet için Meclis Başkanlığı seçiminde ilk fırsat kaçtı. Yeni fırsatlar kaçmaya da devam edecek gibi görünüyor. Muhalefet bu minvalde devam ederse daha çok fırsat üstüne fırsat teper, AKP iktidarı da bu muhalefet bloğuna tur üstüne tur bindirir ve hezimete uğratır...
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
MUHALEFET İLK FIRSATI KAÇIRDI…

ERDOĞAN AKSU YAZDI;

Muhalefet için Meclis Başkanlığı seçiminde ilk fırsat kaçtı. Yeni fırsatlar kaçmaya da devam edecek gibi görünüyor. Muhalefet bu minvalde devam ederse daha çok fırsat üstüne fırsat teper, AKP iktidarı da bu muhalefet bloğuna tur üstüne tur bindirir ve hezimete uğratır...

Mevcut iktidarın partneri de belli gibi.

Yeni iktidar da belli gibi.

Koalisyon ortakları kim olursa olsun çok gitmez gibi.

Sonuçta siyaset iyice pespayeleşti.

Payelenmeler gündeme yerleşti…

Halkın ne istediğini ve beklentilerini önemseyen yok. Kırk yalan kırk takla ile alınmış oylarla girilen mecliste liderlerin ağzından çıkacağa bakılıyor hala. Hemde bu dengelerin kolayca değiştirilebileceği aritmetikte. Bakılır elbette. Danışmadan uzak, keskin uzlaşmasız, alınan gurup kararlarıyla hediyeleşmeler devam ediyor, edecek gibi.

Gelinen noktada anlaşılan vaatler vekaleti alana, mazbatayı çerçeveletene kadarmış.
Ülkede ucu burcu gözüken koalisyonun yöneteceği siyasi süreçte, muhalif olmak, muhalif kalmak, muhalif yaşamak da gittikçe zorlaşacak…

Vatana ve millete Hayırlı olsun?

Yazmıştık demeye de dilimiz varmıyor ama öyle önceden yazmıştık;

 “ SİYASİ DANIŞMA, SİYASAL İÇ DANIŞMA VE SOSYAL BARIŞ…”

Meclis Başkanı seçelim, koalisyon kuralım, hükümet ortağı girişimlerinde bulunalım derken, görüşme turları planlanırken iç danışmanın içeriği ve kapsamına yönelik realist saptamalar yaparak içsel barış mutlaka sağlanmalıdır. İç danışma, iç dayanışma ve iç barış kapsamında ülke ve topluma gerçek yarar sağlama üzerine taban çapında da iyice netleşmek gerekir…

Amacı ve kapsamı, tüzüğü olan veya duruma ve şartlara göre değişkenlik gösterecek biçimde belirlenen yönetmeliklerle siyasal, toplumsal, ekonomik ve kitlesel kültürel alanlarda politikalar üretebilen veya üretebilecek bir kurumsal yapı içsel danışmalarla iç dinamiklerini hareketlendirmedikçe, sonucunda iç barışını sağlamadıkça yolu daima tıkanır.

Yetkili ve etkili kurulları ve kuralları olan her siyasal yapı karar ve yönetim organlarıyla politikalar oluştururken, oluşturduğu politikaları toplum katmanlarına verilecek hizmete dönüştürme bağlamında hükümet edecekken mutlaka danışma işlevselliğini de hayata geçirmelidir.

Aksayan çalışmaları geliştirmek, yerel ve genel gereksinimleri ve çelişmeleri belirlemek, toplumsal öncelikleri künyelemek ancak bu danışma, tartışma ve karar alma yöntemiyle olasıdır. Siyasal yapı bünyesindeki her birime veya bireye içsel danışma kapsamı dahilinde gündeme yerleşen her konuda birikim paylaşma ve özgür çalışma ortamı ve tartışma olanağı verilmedikçe koalisyon kulisleriyle varılacak nokta kaçınılmaz kısmi parçalanmaya endekslidir.

Meclis Başkanı seçelim, koalisyon kuralım, hükümet ortağı girişimlerinde bulunalım derken, görüşme turları planlanırken geniş çapta yapılacak içsel danışma ile belirlenecek yol haritası, umulanın ötesinde bir ölçekte yenilenişe ve arzulanan amaçlara hizmet eder.

Gelişmek, güçlenmek ve kamuoyunda güven kazanmak veya saygınlık tazelemenin en geçerli yolu içsel danışma ve iç barıştır. Üst yönetimsel mekanizmaların danışmaksızın alacağı ve uygulamaya koyacağı kararlar anında bir içsel zedelenme yaratır. En geniş biçimiyle danışmak çözümlerin işlerlikli olmasında da temel etkendir. Ve iç danışma olası bir ortaklıkta başrol oynama anlamında el güçlendirir. Bir anlamda tüm iç danışmaların ürünü bütün eleştiriler ve önerilerin raporlaştırılmasıyla yani iç danışmayla biçimlendirilecek her karar, karar ne olursa olsun ilerde fazla baş ağrıtmaz. Hiç danışmadan sadece yetkilendirilmelerle alınan her karar ve tutum ümitle çıkılan bu yolu kısa sürede karartır. Zaten geçmiş yakın tarih bu sonucu tescilleyen nice siyasi örneklerle doludur.

Meclis Başkanı seçelim, koalisyon kuralım, hükümet ortağı girişimlerinde bulunalım derken, görüşme turları planlanırken yağmurdan kaçarken doluya tutulmak benzeri bir kalemle yazılmamak için her öneri ve önermeye ciddiyetle yaklaşılması geleceğin siyasetçisi olabilmenin temel harcıdır…

Bu temel üzerine her iç danışma neticede umulan düzeyde işleri kolaylaştırıcı ve yapıcı politik duruşu da ortaya çıkarmayabilir. Ancak böylesi bir tablo bile başka çözümlerin olabileceğinin ve bulunabileceğinin altının kalın ve kırmızı kalemle çizilmesinden başka bir şey değildir. Kırmızı hatların iyice keskinleştiği ve resmileştiği ortamda herkese her eve lazım olan ise siyasi danışma, siyasal iç danışma, toplumsal dayanışma ve sosyal barıştır.

Siyasal doğrultusu, amacı ve programı olan her kurumsal yapı siyasi karar ve yetki organlarında yetki devri, etki göçermesi ve nicel yetkinleştirme tavrıyla niteliğin ve katılımcılığın da yolunu tıkar. Böylece dar ve sığ siyaset egemen olur, siyaset yapma biçimi asla renklenmez. Siyasal kurumun her kulvarında verilen amatörce ve özverili çabanın danışma kulvarlarının tıkanmasıyla görmezden gelinmesi veya zaman kısa babında gereksiz görülmesi tabanda onarılması güç çatlaklar oluşturur. Bu fay kırılmasının eninde sonunda güncellenecek iç veya dış danışma toplanmalarında yanıtı ağır olur ve bu ağırlığı da kimseler taşıyamaz.

Meclis Başkanı seçelim, koalisyon kuralım, hükümet ortağı girişimlerinde bulunalım derken, görüşme turları planlanırken çerçevesi belli olan ve ustalık gerektiren şu manevra bolluğunda ciddi söylem ve söz verilmiş eylem tutarlılığına rahatlıkla ters düşülebilir. Ve şu veya bu ideolojiyi sekterleyen tüm birliktelikler eşyanın tabiatına da, siyasetin doğasına da aykırıdır…

Hal ve gidiş bu yönde gelişince, duyarlık yitimiyle beraber durumdan vazife çıkarmalar da çoğalır. Sözde istikrarın devamı gündemin baş köşesinde oturtulduğundan, ülke yararına birlik beraberlik hikayesi, zorunlu birliktelik fıkrası, halkın veya halkların menfaatine dönük dayanışma masalları kulaktan kulağa yayılır. Bu sağır kulak oyununu, bu sığ siyasi komployu ise içsel danışma platformlarının cesaretli ve yiğit duruşu bozar. Bu zorunlu görev veya görevler ise bir kurumsal düşün içinde var olan veya sadece düşün içinde olan, kendini bulunduğu döneme ve geleceğe borçlu hisseden kim varsa onlara düşer. Dönemlere ilişkin tercihler belirlenirken veya sadece söylenirken uç değişimler önermek ve sorunu kökten çözmek danışma mekanizmasının en gerçekçi biçimde işletilmesiyle hayat bulan tavırda saklıdır.

Bu her hakkı saklı tavır, daima öfkeyi örgütlemekle, eleştirileri tepkilemekle, çözüm sunmayıp sorun dillendirmekle, buluttan nem kapmalarla asla uyuşmaz. Hala uyutulmak istenen topluma kurtuluş reçetesini usul ve yöntemleri en akılcı normlarda harmanlayabilen iç danışma kurulları yazar. Katmanların her derdine ilk çare olarak katılımcılığı da listenin başına koyar.

Meclis Başkanı seçelim, koalisyon kuralım, hükümet ortağı girişimlerinde bulunalım derken, görüşme turları planlanırken dayatılan her zoraki kabulleniş yerine hayata yeni önermeler katmak, yeni önermeler araştırmak iç danışmaların eseridir...

İç danışma biçimleri evrensel ve enternasyonal normlarda geliştirildiği ve yapıldığı, sürekliliği kurumsallığa yansıtıldığı sürece hedefe ulaşmak kolaylaşır. Zorluklarla bezeli her çıkılan yolculukta o iç danışıklılığın iç dirliği hedefi oldukça yakınlaştırır. Büyüyen ve kazandıran bir sonuca hükmeder danışılarak verilmiş kararlar bütünü. Yani onca gayret, yığınla öneri, yinelenen güven iç danışmayla ve danışma sonuçlarının göz ardı edilmeden, zayi edilmeden hayata adaptasyonu ile zirve yapar.

Meclis Başkanı seçelim, koalisyon kuralım, hükümet ortağı girişimlerinde bulunalım derken, bugünden yarına duyulan her umutsuzluk sürecinde artık alışılmış o vurulan aşının tutması beklentisi yalandan dayanışma, iç danışmak ise aşının reddidir. Reddidir belki ama gerçek dayanışmadır…

Dayatılan, ayartılan ve sultalanan formüllerde eğer on yılların mevcudu da kümesel kesişme ve birleşmeyle yoluna devam edecek ise daha çok iç ve dış danışmalara hapsolur bu ülke. En alttan en üstlere işlerin iyiye gitmesi veya toptan doğruya yöneliş en kılcal hücrelere işlemedikçe kavga her platformda sürer. O çevresel döngüde doğruyu sorgulayıp, gerçeği düşünen bir avuç insan da olsa topluma mal olan her ide-fikir danışma sürecinden geçen, süzülen ve sıyrılan haklı uğraşların toplamıdır. Toplama akılla toplanmak, tornalamak, tavlamak ve tavlanmak hiç işe yaramaz, eninde sonunda tornistan yapılır ve işler tersine döner.

Meclis Başkanı seçelim, koalisyon kuralım, hükümet ortağı girişimlerinde bulunalım derken, bunalımın aşılması aşamasında hortlayan siyasal davranış kusurlarının tümü ancak iç danışma ile giderilir. Yakın gelecekte doğabilecek taban tavan kavgasına tek çözüm, olası parçalanmanın önünü alacak tek kurum; danışmak, danışmak, danışmaktır...

Tüm bu saptamalar her siyasi kurumsal yapı için geçerlidir ancak özellikle kimliğinde halk ibaresi taşıyıp daha sosyal ve demokrat kalanlar veya kaldığını söyleyenler için daha da elzemdir…”


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer SİYASET Haberleri

Başlık Tarih
 
CHP İSTANBUL YEREL BASINI İLE BULUŞTU...09 Kasım 2018
EKİM DEVRİMİ 101 YAŞINDA...07 Kasım 2018
MUTLU; " HER KESİMDEN OY ALACAK ADAYIM..."26 Ekim 2018
Fettah Dindar; “İhalelerde Ahbap Çavuş ilişkisi...”17 Ekim 2018
ÖNSEZİ VE ÖNSEÇİM...15 Ekim 2018
AYNİ MASADA İKİ LİDER15 Eylül 2018
USTA'DAN VEDA PROVASI...07 Eylül 2018
KOBRA CHP'DEN İSTİFA ETTİ...06 Eylül 2018
METROPOLL'DE GÜVEN KAYBI...05 Eylül 2018
İMZALAR BUGÜN GENEL MERKEZDE...02 Ağustos 2018
İMZA DA SON GÜN, MYK TOPLANDI...30 Temmuz 2018
CHP'DE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY 9 EYLÜL'DE...24 Temmuz 2018
CHP'DE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY İÇİN 527 İMZA...20 Temmuz 2018
KURULTAY DELEGELERİ EN İYİSİNİ BİLİR… 16 Temmuz 2018
CHP'DE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY SÜRECİ...16 Temmuz 2018
KIYAMETE SEVK SİYASETİ 11 Temmuz 2018
KABİNE AÇIKLANDI...10 Temmuz 2018
KILIÇDAROĞLU; BİR PARTİ BAŞKANI YEMİN EDİYOR...09 Temmuz 2018
CUMHURBAŞKANI YEMİN ETTİ...09 Temmuz 2018
YENİ SİSTEME GEÇİLİYOR...03 Temmuz 2018
SİMÜLASYON SEÇİMLER VE DÜŞKÜNLÜK İLANI…26 Haziran 2018
İNCE CHP'Yİ GEÇTİ...25 Haziran 2018
YSK; SALT ÇOĞUNLUK ERDOĞAN'IN...25 Haziran 2018
600 VEKİLLİK PARLAMENTO İSİM İSİM BELLİ OLDU...25 Haziran 2018
İNCE; "ÖZGÜR TÜRKİYE HAYALİ KURALIM...20 Haziran 2018
İNCE'DEN OHAL'İN KALDIRILMASINA TWİT-YANIT...14 Haziran 2018
KILIÇDAROĞLU BAKAN SOYLU'YA TAZMİNAT DAVASI AÇTI...13 Haziran 2018
SEÇİM YASAKLARI BAŞLIYOR...13 Haziran 2018
KRAL ÖLDÜ, YAŞASIN ADAMIN KRALI… 11 Haziran 2018
İNCE, ERDOĞANA TAZMİNAT DAVASI AÇTI...11 Haziran 2018
İNCE; "RESTORASYON SÜRESİ İKİ YIL..."10 Haziran 2018
CHP İFTARI ESENLERİ BULUŞTURDU…09 Haziran 2018
İNCE, KADIKÖY GECE MİTİNGİNDE YÜZBİNLERLE BULUŞTU...09 Haziran 2018
BAKAN SOYLU VE BAKAN BAK ESENLER'DE SAHURA KALDILAR..09 Haziran 2018
TEYİP’TEN PROMPTER’E GELİŞEN SİYASET…07 Haziran 2018
İNCE'DEN 33 GÜNDE 70 MİTİNG...07 Haziran 2018
BAKAN SOYLU ESENLER'DE AKP’YE OY İSTEDİ…07 Haziran 2018
İNCE, %30'U AŞTI...06 Haziran 2018
SANAT, SPOR VE SİYASETTE DEĞİŞİM…04 Haziran 2018
İNCE; "SÖYLERSEM ERDOĞAN’A SÖYLERSİNİZ”31 Mayıs 2018
İYİ PARTİ VAADLERİNİ AÇIKLADI...31 Mayıs 2018
ESENLER'DEN ANADOLU'YU MAYALAMAYA DEVAM...30 Mayıs 2018
EVLERİNE DÖNMELERİ LAZIM...30 Mayıs 2018
MUHARREM…28 Mayıs 2018
CHP SEÇİM BİLDİRGESİ AÇIKLANDI...26 Mayıs 2018
CHP’NİN SEÇİM SLOGANI BELLİ...24 Mayıs 2018
KARAMOLLAOĞLU OY ORANLARINI AÇIKLADI...24 Mayıs 2018
MUHARREM İNCE; EKONOMİ BATIYOR...23 Mayıs 2018
LİSTELERİN EFENDİLERİ BÖYLE BUYURDU…22 Mayıs 2018
HDP LİSTESİ AÇIKLANDI...22 Mayıs 2018
CHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ...22 Mayıs 2018
İYİ PARTİ LİSTESİ22 Mayıs 2018
SAADET LİSTESİ...22 Mayıs 2018
AKP'DE TARTIŞILABİLECEK LİSTE... 22 Mayıs 2018
SEÇİM PUSULASI BELİRLENDİ...20 Mayıs 2018
YALÇINKAYA; "BU KADAR KIZGINLIK, GERGİNLİK VE KUTUPLAŞMA NİÇİN?"19 Mayıs 2018
İNCE’NİN 18 MAYIS - 24 HAZİRAN MİTİNG VE ETKİNLİK PROGRAMI 18 Mayıs 2018
İTTİFAKLAR ARASI FARK YOK...17 Mayıs 2018
CUMHURBAŞKANLIĞI SIRALAMASINDA MUHARREM İNCE BİRİNCİ...14 Mayıs 2018
İNCE, ANNELER GÜNÜNDE ZÜBEYDE HANIM'I ZİYARET ETTİ...13 Mayıs 2018
AKP ANA MUHALEFET OLUYOR13 Mayıs 2018
AKP'NİN YENİ HÜKÜMET SİSTEMİ11 Mayıs 2018
CHP'Lİ VEKİLLER EVİNE DÖNDÜ...10 Mayıs 2018
ADAYLIK İMZALARINDA SON DURUM09 Mayıs 2018
SEÇİM TAKVİMİ İŞLİYOR...08 Mayıs 2018
ESENLER'DE MİLLET İTTİFAKI... 08 Mayıs 2018
CHP BAYRAMPAŞA GECESİNDE ŞÖLEN HAVASI...07 Mayıs 2018
İNCE: HEPİMİZ BU MEMLEKETİN EVLATLARIYIZ!07 Mayıs 2018
İNCE; "GELECEĞİMİZİ GERİ ALACAĞIZ..."04 Mayıs 2018
MUHARREM İNCE ADAY...04 Mayıs 2018
“İNCELDİĞİ YERDEN KOPSUN” 04 Mayıs 2018
YATAĞA BAĞIMLI VE ENGELLİLER EVİNDE OY VERECEK…03 Mayıs 2018
​ŞAHİN; GENEL BAŞKANIMIZ CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAKTIR…”01 Mayıs 2018
CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI CUMAYA...01 Mayıs 2018
“AKP’NİN ARTIK TÜRKİYE’Yİ YÖNETMEMESİ GEREKİR…”27 Nisan 2018
CHP'DEN SIFIR BARAJ İTTİFAKI TEKLİFİ...26 Nisan 2018
MECLİS 23 NİSAN'DA KARIŞTI...24 Nisan 2018
KILIÇDAROĞLU'NDAN TARİHİ DEMOKRASİ HAMLESİ...22 Nisan 2018
İYİ PARTİ YSK'YA BAŞVURDU...22 Nisan 2018
CHP'DEN DEMOKRASİ HAMLESİ…22 Nisan 2018
SEÇİM SARMALINA GİRİLDİ20 Nisan 2018
SEÇİMDEN BESLENME…17 Nisan 2018
​CHP 81 İLDE OHAL’İ PROTESTO ETTİ…17 Nisan 2018
​AKŞENER; “1997’DEKİ GİBİ BÜYÜK BİR KARARTMA İLE KARŞILAŞTIK…”17 Nisan 2018
KAFTANCIOĞLU ESENLER CHP’DE…13 Nisan 2018
YÖNETME YÖNETİLME ZAAFI…13 Nisan 2018
​AYHAN BÖLÜKBAŞI İYİ PARTİ GİK ÜYESİ OLDU… 10 Nisan 2018
​BÖKE; “KOLTUKTAN OLMAK PAHASINA SİYASETTE OLMAK LAZIM…” 08 Nisan 2018
DİNDAR; "2017 BORCUMUZ 145 MİLYON 844 BİN...”05 Nisan 2018
BATI DOĞU TÜRBÜLANSI…04 Nisan 2018
​VARDAR, “PARTİMİN İKTİDARINI GÖRMEDEN GÖÇMEK İSTEMİYORUM”02 Nisan 2018
KILIÇDAROĞLU; "İTTİFAK 43.5..."27 Mart 2018
KAFTANCIOĞLU: 'PROJEDEN VAZGEÇİN'21 Mart 2018
Esenler’de TKH üyelerine saldırı...21 Mart 2018
​544 PARSEL ÜZERİNDEN SİYASİ ROL KAPMA YARIŞI19 Mart 2018
İTTİFAKÇILIK14 Mart 2018
SİLBAŞTAN CHP TÜZÜĞÜ11 Mart 2018
​KILIÇ; “BUGÜN SAYENİZDE TARİHE NOT DÜŞECEĞİZ…11 Mart 2018
CHP TÜZÜK KURULTAYI BAŞLADI...09 Mart 2018
Meclis Üyesi Yüksel Kılıç’tan 8 Mart Mesajı07 Mart 2018
CHP'DE TÜZÜK KURULTAYI; ÖNERİLER...23 Şubat 2018
ESENLER AFRİN'İ DEĞERLENDİRDİ...22 Şubat 2018
Kaftancıoğlu'ndan Berberoğlu İçin Kampanya 19 Şubat 2018
BÖLÜKBAŞI AKŞENER'İN DANIŞMANLIĞINA ATANDI...16 Şubat 2018
MODERN SİYASET VE DEMOKRASİ16 Şubat 2018
AKSU; MODERN DEMOKRASİ VE DEMOKRATİKLEŞME13 Şubat 2018
Kılıçdaroğlu'nun A Takımını Seçti...13 Şubat 2018
İNCE; “SUSMAYACAĞIM, BU YARIŞ BİTMEDİ…”06 Şubat 2018
CHP 36. KURULTAYI YAZISI06 Şubat 2018
Mecliste Ortak Deklarasyon…06 Şubat 2018
CHP'DE LİDER ADAYLARINA NEREDEN NE OY ÇIKTI05 Şubat 2018
CHP PARTİ MECLİSİ BELLİ OLDU05 Şubat 2018
KILIÇDAROĞLU GENEL BAŞKAN05 Şubat 2018
CHP KURULTAYI HAFTA SONU... 02 Şubat 2018
CHP BÜYÜK KURULTAYI HAFTA SONU30 Ocak 2018
24 OCAKLARI GÖRMEMİŞ VE YAŞAMAMIŞLAR BİLEMEZ…24 Ocak 2018
SANAL-SOSYAL ÂLEMDE SİYASET…19 Ocak 2018
CANAN YOLDAŞ SAHAYA İNDİ...18 Ocak 2018
KAFTANCIOĞLU'NDAN YANIT...18 Ocak 2018
SÖZDE SİYASETİN SONU…15 Ocak 2018
CHP İSTANBUL'DA YOLDAŞLIK KAZANDI; CANAN KAFTANCIOĞLU...15 Ocak 2018
​ŞUAYİP BABA’YA VEFA ÖDÜLÜ…11 Ocak 2018
Canan Kaftancıoğlu CHP İl Başkanı adayı11 Ocak 2018
TEŞEKKÜRLER, CHP DELEGELERİ…27 Aralık 2017
KILIÇDAROĞLU'NDAN SERT AÇIKLAMALAR...12 Aralık 2017
CHP ESENLER 10. OLAĞAN KONGRESİ 24 ARALIK'TA...08 Aralık 2017
KONGRELER KALDIĞI YERDEN...05 Aralık 2017
AKSU; SİYASET “İDE İLE OLUR, Bİ DENE İLE OLMADI Bİ DAHA DENE İLE” OLMAZ...01 Aralık 2017
CHP KURULTAYI 3-4 ŞUBAT'TA...30 Kasım 2017
AKSU; YER YARILMAZ GÖK ÇATLAMAZ İSE ADAYIZ…16 Kasım 2017
SİYASETİN ALFABESİNİ BİLENLERE…09 Kasım 2017
AKSU'DAN DAVET....09 Kasım 2017
​KILIÇDAROĞLU; “DAVASINA İNANAN BAŞKAN İSTİYORUM”09 Kasım 2017
ERDOĞAN AKSU; HEP AYNİ Mİ OLACAK? HAYIR OLMAMALI…06 Kasım 2017
​AKSU; PARTİDE VE SİYASETTE UZLAŞI ŞART…01 Kasım 2017
BÖLÜKBAŞI; "İYİ TÜRKİYE, İYİ YARINLAR İÇİN..."01 Kasım 2017
TKP'li Belediye Başkanı Esenler'de30 Ekim 2017
“EFENDİLER YARIN CUMHURİYETİ İLAN EDECEĞİZ…”30 Ekim 2017
AKŞENER: “BU İKTİDAR GİDİCİ…”25 Ekim 2017
BAYKAL'IN YENİ SAĞLIK DURUMU AÇIKLAMASI...24 Ekim 2017
ERDOĞAN: HATA YAPTIK, KIYMETİNİ BİLEMEDİK, BEN DE SORUMLUYUM!24 Ekim 2017
ADAYIM VE DELEGEYE GÜVENİYORUM…21 Ekim 2017
BAYKAL YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI...18 Ekim 2017
Yüksel Kılıç Trafik Kazası Geçirdi!18 Ekim 2017
ESENLER’İN 2018 BÜTÇESİ 320 MİLYON TL...09 Ekim 2017
EVET, İLÇE BAŞKANLIĞINA ADAYIM…13 Ekim 2017
KOÇ ÖRGÜTÜN VİCDANINA HAVALE ETTİ13 Ekim 2017
MÜCADELEYE DEVAM 29 Eylül 2017
KOÇ SİYASİ EMEKLİLİĞE IŞIK YAKTI...28 Eylül 2017
TOPBAŞ'IN YERİNE İKİ ADAY...22 Eylül 2017
TOPBAŞ İSTİFA ETTİ...22 Eylül 2017
NİCE 94 YILLARA…09 Eylül 2017
YENİ KABİNE20 Temmuz 2017
İNCE; “Aynı ideali paylaşan kardeşler topluluğuyuz” diyorlardı...15 Temmuz 2017
AKP ANKETİNDEN YÜRÜYÜŞE DESTEK...30 Haziran 2017
‘GÜBRE OLAYINI CHP’LİLER YAPMIŞ OLABİLİR’29 Haziran 2017
14. GÜN...28 Haziran 2017
HEDEF İSTANBUL22 Haziran 2017
GÜN...19 Haziran 2017
TBMM, 15 TEMMUZA KADAR ARA VERECEK18 Haziran 2017
YOLLAR YÜRÜMEKLE AŞINIR18 Haziran 2017
YÜRÜMEK FAKRU ZARURET… 15 Haziran 2017
ADALET YÜRÜYÜŞÜ BAŞLADI...15 Haziran 2017
"Terör Bitecek Dediler, Terör Başladı..."13 Haziran 2017
KATAR; ASIL HEDEF BİZİZ?08 Haziran 2017
Katar Tezkeresi TBMM’den Geçti...08 Haziran 2017
KILIÇDAROĞLU; "1 MİLYON 600 BİN İŞÇİ, SESSİZ KALIYOR"05 Haziran 2017
GEZİ'NİN 4. YILI...02 Haziran 2017
15 TEMMUZ BİLANÇOSU; 50 BİN TUTUKLAMA...29 Mayıs 2017
CHP'DEN "19 MAYIS" UYARISI...18 Mayıs 2017
TEDBİRLİ DİSİPLİN08 Mayıs 2017
AKP'DE DEVİR TESLİM GÜNÜ...02 Mayıs 2017
ERDOĞAN AKSU YAZDI; REFERANDUM: ANALİZ, KATALİZ, KATALİZATÖR…23 Nisan 2017
ESENLER VE İSTANBUL'DA REFERANDUM SONUÇLARI18 Nisan 2017
ARTIK İKİ TÜRKİYE VAR…17 Nisan 2017
YSK'DAN AÇIKLAMA17 Nisan 2017
CHP İSTANBUL 35 İLÇE SONUCUNA İTİRAZ ETTİ...17 Nisan 2017
KILIÇDAROĞLU; HALKIN EN AZ %50'Sİ HAYIR DEDİ...17 Nisan 2017
SON ANKET ARAŞTIRMASI14 Nisan 2017
HAYIRLI DÜŞÜŞ…12 Nisan 2017
TDH; "ÜLKEMİZ İÇİN HAYIR DİYORUZ..."12 Nisan 2017
ERDOĞDU; BAŞKANLIK VARSA ÖZGÜRLÜK YOK, HUKUK YOK...11 Nisan 2017
DİNDAR; “BELEDİYEMİZİN BORCU 170.622.627 TL…” 07 Nisan 2017
DİDEM ENGİN'DEN NEZAKET DERSİ...07 Nisan 2017
REFERANDUM İÇİN SON ANKET05 Nisan 2017
HAYIRCILAR; “AYŞENUR ABLA’YA HİÇ YAKIŞMADI…”30 Mart 2017
CHP ESENLER HAYIRA ÇALIŞIYOR30 Mart 2017
CUMHURBAŞKANI PAZAR GÜNÜ ESENLER'DE...24 Mart 2017
KIRMIZI; “TÜM BASKILARA RAĞMEN HAYIR KAZANACAK”20 Mart 2017
CHP ESENLER BASIN AÇIKLAMASI; “BELEDİYE BAŞKANI’NIN ANLATIMI GERÇEK DIŞIDIR…”16 Mart 2017
ERDOĞAN AKSU YAZDI; ROTTERDAM BELEDİYE BAŞKANI 14 Mart 2017
KILIÇDAROĞLU KARADENİZLİLERLE BULUŞTU...14 Mart 2017
DİPLOMASİ SANATI…13 Mart 2017
TEKİN VE BERBEROĞLU'NDAN HAYIR LOKMASI 06 Mart 2017
ESENLER CHP'YE ANTİDEMOKRATİK UYGULAMA...05 Mart 2017
ERDOĞAN AKSU; KIRILMA NOKTASI 27 Şubat 2017
SEÇMEN LİSTELERİ MUHTARLIKLARDA ASKIDA...21 Şubat 2017
“HAYIR” DİYENLER BULUŞUYOR…17 Şubat 2017
CHP ESENLER HAYIR İÇİN MUHTARLAR İLE BULUŞTU…13 Şubat 2017
MEMLEKET HAYRA DURDU…13 Şubat 2017
REFERANDUM TAKVİMİ PERŞEMBEYE AÇIKLANIYOR...13 Şubat 2017
CHP ESENLER “HAYIR” İÇİN TOPLANDI…13 Şubat 2017
ERDOĞAN AKSU; TÜCCAR SİYASETİ VE FON… 07 Şubat 2017
CAHİLLİK VE GAFLET… 27 Ocak 2017
CHP İSTANBUL SOL KANAT, “DİKTATÖRLÜĞE GEÇİT VERMEYECEK”24 Ocak 2017
TÜRKİYE BU REJİM DEĞİŞİKLİĞİNİ KALDIRAMAZ...21 Ocak 2017
İNCE; "FERMAN VARSA DADALOĞLU DA VAR"19 Ocak 2017
Anayasa Değişiklik Teklifinde İkinci Tur16 Ocak 2017
SİYASETİN SİHRİ; DOLAR…16 Ocak 2017
Belediye Başkanı İlçe Başkanlarıyla Buluştu...12 Ocak 2017
REJİMİN OYLANACAĞI KRİTİK GÖRÜŞMELER BAŞLADI...09 Ocak 2017
MECLİSTE ÜST AKIL TARTIŞMASI...06 Ocak 2017
CHP'DEN OCAK AYINDA İKİ ÖNERGE...06 Ocak 2017
SÖZDE VE SAHTE AYDINLAR SUÇLU VE SORUMLUDUR…01 Ocak 2017
YÜKSEK TİCARET’TE ‘KOCASAKAL’ RÜZGÂRI…13 Aralık 2016
OĞUZHAN MÜFTÜOĞLU: TOPLUMDA SANILDIĞINDAN BÜYÜK TEPKİ VAR…12 Aralık 2016
2016 YILININ SON MECLİSİ...06 Aralık 2016
Kılıçdaroğlu; Şehitler için kanun teklifi vereceğiz...29 Kasım 2016
CHP PARTİ MECLİSİ BİLDİRİSİ…07 Kasım 2016
BAYKAL: ‘HUKUKİ DEĞİL, SİYASİ BİR KARARDIR’01 Kasım 2016
YALÇINKAYA; “BİR GÖZÜ İLE DOLAR DİĞERİYLE EURO GÖRENLER ELEŞTİRİLERİMİZİ GÖRMEDİLER…”22 Ekim 2016
FETTAH DİNDAR BAYRAMPAŞA MECLİSİNİ TERLETTİ...22 Ekim 2016
CHP ESENLER’DEN CUMHURİYET MEYDANI’NDA AŞURA İKRAMI…17 Ekim 2016
ABD İLE RUSYA ARASINDAKİ SALINCAK; TÜRKİYE13 Ekim 2016
ESENLER BELEDİYE MECLİSİ 3 EKİM’DE…30 Eylül 2016
“YARIN SEÇİM VARMIŞ GİBİ ÇALIŞMALIYIZ”25 Eylül 2016
12 EYLÜL FAŞİZMİ16 Eylül 2016
CHP Belediye Meclis üyelerinden 30 Ağustos mesajı...29 Ağustos 2016
OHAL NEDİR? NE KADAR SÜRE İLAN EDİLEBİLİR? TEDBİR VE YAPTIRIMLARI NEDİR?21 Temmuz 2016
NewYork Times: 15 Temmuz her türlü muhalifi bastırmak için kullanılıyor...19 Temmuz 2016
CHP’den Geri Dönüşüm Önergesi14 Temmuz 2016
“KILIÇDAROĞLU’NA MERMİ ATAN AKP’Lİ…”09 Haziran 2016
BİR KİŞİ ÖLÜRÜZ BİN KİŞİ GELİRİZ…09 Haziran 2016
CANPOLAT; FATİH SULTAN MEHMET VAKFI ARAZİLERİNE NE OLDU?30 Mayıs 2016
DOKUNULMAZLIK DA İLK TUR… 18 Mayıs 2016
ESENLER DEMOKRAT PARTİ İLÇE KONGRESİ… 05 Mayıs 2016
BAĞIMSIZ ADAYLIK DÜNYANIN EN ZOR İŞİ…27 Nisan 2016
23 NİSAN MECLİSİ...24 Nisan 2016
SAADET TEKSTİLİ DEĞERLENDİRDİ...19 Nisan 2016
DİNDAR; “BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ’NİN BORCU 109.714767.92 TL.”12 Nisan 2016
BELEDİYE MECLİSİ 4 NİSAN'DA...01 Nisan 2016
İSTİKLAL, İSTANBUL VE…21 Mart 2016
AYDIN; “SIKMADIĞI ÜZÜMÜN ŞIRASINI İÇENE YAZIK…”18 Mart 2016
ÖĞÜT, SÖĞÜT VE BOMBA…16 Mart 2016
CHP’Lİ VEKİLLER CİZRE’DE İNCELEME YAPTI: SURİYE’DEN FARKSIZ… 05 Mart 2016
BU SON ZİYARETLER OLSUN, SİLİVRİ'YE DE SİLİVRİ'DEN DE…27 Şubat 2016
ZEKERİYA BEYAZ; “İSLAM İLERİ, MÜSLÜMANLAR GERİ…”18 Şubat 2016
CHP'DEN GÖKSUYA TEPKİ...12 Şubat 2016
ESENLER BELEDİYE MECLİSİ ŞUBAT OTURUMLARI YAPILDI...08 Şubat 2016
ERDOĞDU; “DEMOKRASİ GÖRÜNÜMLÜ FAŞİZM”01 Şubat 2016

KÖŞE YAZARLARI
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
ARŞİV
..
SİZ DE YAZIN-YAYINLAYALIM!
HABERE DEĞER "ESENLER VE ÜLKE" YE DAİR KONULARI,GERÇEKLERİ,  
yerelgazeteci@hotmail.com,
esenlertime@hotmail.com,

E-MAİL ADRESLERİNDEN
GAZETEMİZE ULAŞTIRABİLİRSİNİZ...
EN ÇOK OKUNAN
Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
FOTO GALERİ
RADYO

TAKVİM
BU GÜNKÜ GAZETELER
FACEBOOK-BEĞEN
HABERLER