Ana Sayfa > DÜNYA

ERDOĞAN AKSU; URUMELİ DE, BALKANLAR DA BİZİMDİR, ANADOLU DA... GÖÇ; ATEŞTEN GÖMLEKTİR,...
10 Temmuz 2014
Oralarda asla son olmayabilecek bir vaka; Rebrenicka, 2. Dünya savaşından bu güne yaşanan en kanlı katliam, resmen soykırımdır…
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
URUMELİ DE, BALKANLAR DA BİZİMDİR, ANADOLU DA... GÖÇ; ATEŞTEN GÖMLEKTİR,...

Oralarda asla son olmayabilecek bir vaka; Rebrenicka, 2. Dünya savaşından bu güne yaşanan en kanlı katliam, resmen soykırımdır…

Başka bölgelerden derlenmişlere asırlar boyu vatan belki de anavatan olmuş, anavatan dili kültür dili, dini asıl dini olmuş, ne unvanlar yaşadı bu millet, bu memleket Rumeli de. Rumelia’da Balkanlar da ne acılar, ne acı sonlar ve ne başlangıçlar yaşanmış tarihe mal olan.

 “Devletimiz duygusal ve ekonomiye gereken değeri vermiyor, o nedenle tarihte çok devlet kuruldu ve yıkıldı…”

Ana teması göç olan, savaş ve göç ikilisine, ilişkisine teğet geçmeden dünya çapında büyüleyici keşifleri içeren, kesim kesim en kesif, ne kıyımlar var ki insanlık tarihinde yaşanmış çoğu bu memleket ve uzantılarına aittir onlar yaşamıştır. Değer yargıları ve tarihsel gerçekler doğrultusunda ilerlenilmedikçe de gidilebilir,  her şeylere hâkim olunabilir belki ama sahip olunamaz. Agresiflik duygusu hangi ekol olursa olsun ekolun açık kapatacak düzeydeliğini bozar ve egemenlik biter. Külahı başında külyutmazların şaşkın azgınlıklar içinde bocalaması ve tüm tema kaygılı temasları hep bu varlığın korunmasına karşıtlıktandır.

“Balkanlarda Türklerin varlığı 17 asırdır sürüyor…”

Bir yaşam tarzıdır ana temasında hırs barındırmayan, güçlü göçler ve savaşlara dayalı kitaplara geçen hayatlardan seyretmek dünyayı ve hakkınca doğru okumayı. Kitap oburluğu eninde sonunda popüler kültürü deler geçer ve kültsüz gerçekler süzülür zihinlere.  Ve göçmek, göç eylemek derviş edasıyla, hakikat manasıyla, insanlık onuru mahlasıyla çifti çubuğu toplamadan, yiğitçe tahtı da, toprağı da terk eylemektir. Kuştüyünden yatak hafızalarda asla yeri olmayan bir davudi duruştur bu özgürlüğe, özgürce ana yüreğine uzanış.

“Balkanlar Asya ve Avrupa arasında stratejik konumu gereği eski ve yeniçağda daima kırılma noktası bir merkez olmuştur…”

Tarihi kararların pek isabetli olunmayışında gizlidir her şey ve işareti birinden kaçar gibi algılanmakla beraber kahramanlıkla örtüşür tarihte. Başka bir hayat isteniyorsa da özlemlerin ifade edilişiyle ana fikre ters düşer hayatlar vardır ve zoraki göç kendiliğinden başlar önce. Daima rastgele suçlamalarla bakılır meseleye ve bıkılır bir müddet sonra zorlama göçlerle sürdürülür süreç. Ve savaşın da neden çıkarıldığı ve yapıldığı unutulur zamanla, nedenselliği önemini de kaybeder. Ancak kaybedenler kulübü olmak her iki taraf için de geçerliliğini tarih boyu hiç kaybetmez. Kim kazanmıştır, kim kaybetmiştir tarihin sırtında taşınamaz bir yük olarak kalır. Yani savaşın ve göçlerin taraflarının kazanımları sadece kaybedişlerde ve kaybettiklerinde gizlidir. Aslında tüm göç hikâyelerinde saklıdır birer birer, ham yalanlar ve has gerçekler.

“Efsaneler bizi daima yanlış yönlendiriyor, Balkanlarda yıkılan değil, yüzyıllarca varlığını sürdüren ve koruyan bir Osmanlı ve Türk yerleşmesi mevcuttur…”

Ana tema şudur budur bir yana, ama her sınır ötesi ilerleyiş belirgin bir yaratıcılığı da peşinde sürükler. Bu sağlama ve sağlama alma duygusu tüm yaşama nedenlerini de geçmişin dokusunda, doğanın birikiminde arama bilincini yansıtır toplumlaşmalara. Alabildiğine gizlilik içerir ama çok kötü şeyler olmadıkça ve karşılaşılmadıkça her şey özgürlükle ifade edilir ve toprakta gizlidir.

“Göç ateşten bir gömlektir…”

Mutlak hakimlik, en muazzam mutlakiyet bile zamanla zevk ve mana bahçelerinde arsızca biten ve büyüyen kara otlara benzeşir. Kararır her şey ve tahtlar tahtı Revanlara yüklenir iki arada bir derede. Aydınlanma ise her yeri kendi vatanı, kendine öz vatan sayan göçerlerin dönüş yolunda çektikleriyle semavileşir.

“Hüner bir şehir bünyad etmekdir, Re’aya kalbin abad etmekdir…”

Başka bilgilerden asla esinlenilmeden ama yararlanılarak, bin yıldan fazla anavatan kültür birikimiyle selahiyeti her dem kendinde gören devirler yaşatmış ve yaşamış bir milletin eseridir göç. Bir kere emrindekileri asla sürüler olarak görmemiş ve sürmemişliğinde, yerinden, dilinden ve dininden etmemişliğinde gizlidir göçün odu, sırları ve kodlanmamış kodları. Özellikle Balkanlar da, Avrupa’nın her köşesinde büyük kentler kurulmuş, nüfus ve nüfuz bu yolla artırılmıştır. Hem de ileride baskı ve zulüm görüleceği tarihsel gerçeklerde kayıtlı olduğu biline biline.

“Üsgüb 15 ve 16. Yüzyılda Balkanların fethinin merkezi, askeri hareket noktasıdır…”

Ta ki baskı, işkence ve zulüm görene kadar, görüp geçirene, göçe sürülene kadar,  sürdürülen hâkimiyet döneminde asla baskı siyaseti, sindirme ve yok etme politikası gütmeden bir ilahi mucize gerçekleştirilmiştir oralarda. Ruhu göçer olanlar darağacına çekildikleri ana kadar özgürlük için savaşırlar, çekildikten sonra göçtüklerinde ise zaten tamamen özgürleşirler. Oralarda yakın tarihe çekilenler, çekildikleri ana kadar yorulmaksızın çalışarak eşsiz bir manzara izlenimi veren emeklerini, bu paha biçilemez tablo ahengini geridekilere armağan ederek gözyaşları içinde terk etmişlerdir oraları.

“Coğrafyadaki gerilim Balkan savaşlarına kadar sürmüş, ayrılıkçı bir yöne kaymış ve halen sürmektedir…”

Balkan Türklüğünü Osmanlı ile kısıtlamak fevkalade bir yanlış ve tarihsel bir yanılmadır. Bu yanılsamanın yansımalarını bu gün birileri sosyopolitik kazanç, sosyokültürel esans ve sosyoekonomik meta kapsamında ele alıyorsa da işin özü, göçün gözü, gerçeğin közü bu değildir.

“Balkanlarda 8.000 Türkçe yer adı mevcuttur, dolayısıyla bu topraklara geçici değil, vatan telakki edilip yerleşilmiştir…”

Binlerce yıl evvelinden Peçenekler, Kumanlar, Çepniler, Hıristiyanlaşmış Oğuz boyları, Vardarlılar ve daha niceleri Balkanların yerli halkından olmuşlardır.  Hatta bir dönem Anadolu tamamen kaybedilmiş ve Balkanlara tutunmuştur, Balkanlarda tutunmuştur Türk göçerler ve beylikler. Son yüzyılda oralarda mikro milliyetçilik temelinde palazlandırılan isyanlar ve faşizan saldırganlıklar bu tarihsel motifi asla zedeleyemez.

“Meşeyim güneş ormanlarında…”

Bu Balkanlara tutunma hevesi, bir tutuşmanın eseri değildir hiç. Oraları hiç yabansılamayışın, yabancılaştırmamış olmanın tezahürüdür. Daima bir anavatan özlemiyle sarılınmıştır oralara ve oralardan yetişen değerlere. Aradaki mazi çok eskidir çünkü.  Kimsenin azımsayamayacağı, yok sayamayacağı türden bir bütünlük arz eder bu ilişkisellik. oraların suyu tüm susamışlara ilaçtır.

“Dubrovnikli tüccarlar Balkanlardaki şehir devletleri içinde en rahat Bosna ve Hersek’de faaliyet gösterirler. Tuz getirirler ticaretleri karşılığında…”

Ana teması göç olan, savaşı ve göçü içinde barındıran bir gidiş ve ucu açık dönüş biletidir tarihe mal olan. Ve küçük hikâyelerle büyüyen ve büyüdükçe bu gün dahi asla sönmeyen bir toplumsal yıkımın tarihe bıraktığı izdir oralarda yaşananlar. Dönüş yolundakiler ise Rab yolunda yapılan en güzel mücadele ve mücadelenin en güzel yapılanıdır.

“İşkodra ismi tepe anlamına gelen kelimeden türemiştir…”

Tok gözlü zenginlikler ile adamlaşanlar oralardaki yaşamları ve yaşananları da iyi bilirler, sürgünleri de sürülmeleri de. Ve göç yolunda fakirleşmeleri de bu mücadeleyi en güzel ve hakkınca yapanlar onlardır diyerek yüceltirler. Orta Avrupa’nın tümünde oralardaki bu dik duruştur aslında Anadolu’yu var eden gerçek ve hakiki mayalanışın, Hakka dönüşün, imparatorluktan cumhuriyete yeniden dirilişin özü.

“Balkanlarda Slav birliği siyaseti öne çıkınca daha önce çatışmayan toplumlar birbirleriyle çatışmış ama faturayı Türkler ödemiştir…”

Öncesi sonrası tarih boyu bir kaynar kazandır Urumeli ve Balkanlar. Ve bizdir en hasından en makamından. Dereköy ve Kapıkule’den dışarı adımlar atıldığı an bu saptamalardan kendine ters gelen bir şeyler gördüğünü söyleyenlere oraları gördükten sonra yaşam boyu doğru gelecektir Urumelilik ve Balkanlılık gerçeği. Urumelia ve Balkanlar için asla son olmayabilecek bir vakadır Rebrenicka. Rebrenicka, 2. Dünya savaşından bu güne yaşanan en kanlı katliam, resmen soykırım olarak kayıtlara geçti. Daha ne olsun…

“Ben bir göçmen kızı gördüm Tuna boyunda, söyle göçmen kızı annen var mıdır, Ne annem var ne de babam, kalmışım öksüz, telgrafın tellerinde haber var mıdır, ne haber var ne de selam, kalmışız öksüz…”Yorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer DÜNYA Haberleri

Başlık Tarih
 
ERDOĞAN AKSU; VİRÜSSEL BAYRAM FORMATI…23 Mayıs 2020
19 MAYIS20 Mayıs 2020
Haritacı ve Kaşif: Piri Reis 19 Mayıs 2020
ERDOĞAN AKSU; İZMİR'DE KURTULUŞA SIKILAN İLK KURŞUN...15 Mayıs 2020
ERDOĞAN AKSU; ANNELERE, ANNEME...09 Mayıs 2020
ANALARDIR ADAM EDEN ADAMI…09 Mayıs 2020
BABALARA "4-6 MAYIS"…05 Mayıs 2020
ERDOĞAN AKSU; VİVA B1R MAYIS, YAŞASIN B1R MAYIS...30 Nisan 2020
TOKSİK ERKEKLİK BAŞA BELA...29 Nisan 2020
MİLLİ EGEMENLİK...23 Nisan 2020
SALGIN SONRASI ÇİN DIŞ POLİTİKASI07 Nisan 2020
CORONA GERÇEKLERİ03 Nisan 2020
DÜNYADA DAYANIŞMA26 Mart 2020
BRAİLA; İBRAHİM PAŞA'NIN ŞEHRİ…14 Ocak 2020
ERDOĞAN AKSU; ÖYLESİNE SAVAŞ...07 Ocak 2020
TEZKERE GEÇTİ...02 Ocak 2020
ERDEMOL, BTGB YEMEĞİ İÇİN LONDRA'DA...26 Aralık 2019
ERDOĞAN AKSU; DENİZ GÖZLÜ, KARAKALPAKLI DEVRİMCİ…09 Kasım 2019
SULTANAHMET MEYDANI "CUMHURİYET" KUTLAMALARI...30 Ekim 2019
ERDOĞAN AKSU; COĞRAFYA KADERDİR-KADER ÇIKMAZIDIR…15 Ekim 2019
DÜNYANIN 821 MİLYONU AÇ...16 Temmuz 2019
ERDOĞAN AKSU YAZDI; SINIR BAYRAMI...03 Haziran 2019
Financial Times, "Türkiye vahim bir şekilde demokrasiden sapıyor"...09 Mayıs 2019
DENİZLER ANILDI...06 Mayıs 2019
DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ...20 Kasım 2018
BÜYÜK KURTARICI'YA SAYGIYLA...10 Kasım 2018
​44 YIL ÖNCE “AYŞE TATİLE ÇIKTI”…20 Temmuz 2018
YURT DIŞI OYLARDA REKOR...20 Haziran 2018
TARİHİ TOKALAŞMA...12 Haziran 2018
İNGİLİZ TIMES; "ERDOĞAN RAKİPLERİNİN GÖLGESİNDE KALDI..."11 Haziran 2018
1 HAZİRAN DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ...31 Mayıs 2018
HAMAS İLE ISRAİL ANLAŞTI MI?31 Mayıs 2018
MÜLTECİLER DE MEMLEKET GELECEĞİNİ OYLAYACAK…29 Mayıs 2018
Evanjelizm Nedir25 Mayıs 2018
ERDOĞAN AKSU; BİR MEMLEKET İSTİYORUM, EKONOMİSİ BATMAYAN… 24 Mayıs 2018
KİTAPLI MUSA’NIN KİTAPSIZLARI…18 Mayıs 2018
ERDOĞAN AKSU; KATİL UŞAK ISRAiL VE AMERİKA…15 Mayıs 2018
ABD KUDÜS'TE ELÇİLİK VİCDANLARDA YARA AÇTI...15 Mayıs 2018
ERDOĞAN AKSU; 1 MAYIS GAYRİMEŞRULAŞTIRILDIKÇA “B1R MAYIS”…01 Mayıs 2018
BÖLGEDE SAVAŞ; EMPERYALİSTLER SURİYE'YE SALDIRDI14 Nisan 2018
VALİLİK 2018 GÖSTERİ ALANLARINI AÇIKLADI01 Şubat 2018
İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI FARKINDA MI?15 Aralık 2017
CHE 50 YILDIR YAŞIYOR...13 Ekim 2017
ONLARI PETROL DEĞİL YOKSULLUK YAKTI...28 Haziran 2017
BAYRAM YOĞUNLUĞU UYARISI22 Haziran 2017
BABAM, DENİZ VE BEN…06 Mayıs 2017
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ: TÜRKİYE 180 ÜLKE ARASINDA 155'İNCİ...04 Mayıs 2017
ZARRAB BUGÜN YARGIÇ KARŞISINDA...02 Mayıs 2017
Hilal Dokuzcan’dan Davet 28 Mart 2017
ÇOKBİLMİŞLERE YENİYIL…31 Aralık 2016
ESENLER'DE ACİL TOPLANMA YERLERİ...29 Aralık 2016
İSMET İNÖNÜ'YÜ MİNNET VE RAHMETLE ANIYORUZ...26 Aralık 2016
GİZLİ KOD; TERÖR…23 Aralık 2016
ROMANYA’YA TÜRK, MÜSLÜMAN VE KADIN BAŞBAKAN…23 Aralık 2016
RUSYA BÜYÜKELÇİSİ KARLOV ÖLDÜRÜLDÜ...20 Aralık 2016
“ DÖRT ARALIK MADENCİLER GÜNÜ” KUTLU OLSUN… 04 Aralık 2016
ADİOS FİDEL CASTRO…26 Kasım 2016
“ 20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ”…20 Kasım 2016
ABD’YE TURP GİBİ BAŞKAN; TRUMP…09 Kasım 2016
DIŞ BASINDA CUMHURİYET…02 Kasım 2016
CUMHURİYET’E OPERASYON DIŞ BASINDA…01 Kasım 2016
BEKLENEN MUSUL OPERASYONU BAŞLADI...17 Ekim 2016
YÜKSEK TİCARET SEZON AÇILIŞ YEMEĞİ 1 EKİM’DE…27 Eylül 2016
RUMELİ FEDERASYONU’NDAN MAKEDONYA’YA YARDIM…08 Eylül 2016
DARBE GİRİŞİMİNE DÜNYADAN TEPKİ…16 Temmuz 2016
69 MİLYON ÇOCUK ÖLÜMLE KARŞI KARŞIYA…28 Haziran 2016
İNGİLTERE REFERANDUMU SAĞIN ZAFERİ…28 Haziran 2016
ANALARDIR ADAM EDEN ADAMI…09 Mayıs 2016
İSRAİL, ÜYESİ OLMADIĞI NATO’DA ‘EV SAHİBİ’05 Mayıs 2016
3 MAYIS DÜNYA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ GÜNÜ...03 Mayıs 2016
KÖYLÜ YURTSUZ KALACAK...03 Mayıs 2016
EMEĞİN BAYRAMI 1 MAYIS KUTLU OLSUN!30 Nisan 2016
TEHCİR, YÜZ YILLIK İDDİA…27 Nisan 2016
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNDE 151. SIRA...20 Nisan 2016
17 NİSAN FİLİSTİNLİ TUTSAKLAR GÜNÜ 18 Nisan 2016
İŞGALCİLERİN VE ÖRGÜTLERİN HEDEFİ TARİHİ ESERLER...14 Nisan 2016
KÜBA'DA 1 MAYIS...14 Nisan 2016
PANAMA BELGELERİ DÜNYAYI SARSTI…04 Nisan 2016
BÜTÜN GÜÇ SAHİPLERİ BİRBİRİNİN AKRABASIDIR...31 Mart 2016
PALMİRA’NIN KURTULUŞU NE ANLAMA GELİYOR?29 Mart 2016
AB BAKANIN'NDAN PASAPORT AÇIKLAMASI...28 Mart 2016
İŞTE BELÇİKAYI VURAN TERÖRÜN KODLARI24 Mart 2016
BRÜKSEL HAVALİMANINDA ÇİFTE PATLAMA...22 Mart 2016
TÜRKİYE'Lİ IŞİDÇİLER...22 Mart 2016
AKP’NİN AFRİKA SEVGİSİ NEREDEN?04 Mart 2016
HİLAFET KALKALI 92 YIL…03 Mart 2016
REFORMCULAR KAZANIRSA BAŞKA BİR İRAN...01 Mart 2016
TROÇKİ’NİN İSTANBUL GÜNLERİ…23 Şubat 2016
SURİYE'DE ATEŞKES...22 Şubat 2016
ERDEMOL; FAS NEDEN PATLADI?22 Şubat 2016
ANKARA DÜNYA BASININDA...18 Şubat 2016
ERDEMOL; “ERDOĞAN’IN TAMPON BÖLGE SİLAHI: MÜLTECİLER…”16 Şubat 2016
ERDEMOL; MÜSLİM'İN AÇIKLAMASI NASIL OKUNMALI?12 Şubat 2016
TÜRKİYE NÜFUSU 79 MİLYON...28 Ocak 2016
ILIMLI İSLAM’IN KAYBETTİĞİ ÜLKE: TUNUS26 Ocak 2016
ESENLER’DE KAR YAĞIŞI ARALIKLI SÜRÜYOR…22 Ocak 2016
DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ KUTLU OLSUN...10 Aralık 2015
4. ULUSLARARASI BALKANLAR VE GÖÇ KONGRESİ ÜÇ GÜN SÜRECEK…04 Aralık 2015
25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ...24 Kasım 2015
DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ 400 METRELİK PANKART…23 Kasım 2015
Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü...20 Kasım 2015
AB-TR SİYASETTE KADIN SİVİL AĞI PROJESİ PROGRAMI ESENLER’DE…13 Kasım 2015
ESENLER'DEN ATA'YA SAYGI...11 Kasım 2015
GECE SAATLER 1 SAAT GERİ ALINACAK...07 Kasım 2015
ROMANYA BAŞBAKANI PONTA BİR KULÜBDE 32 KİŞİ ÖLÜNCE İSTİFA ETTİ…05 Kasım 2015
PROMETHEUS'TA YENİ BİR YAŞAM DÜZENİ… 23 Ekim 2015
CHE'NİN AYAK İZLERİNDE...10 Ekim 2015
ERDOĞAN AKSU; GAZETECİLİK ZOR ZANAAT…01 Ekim 2015
21 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ!21 Eylül 2015
ERDOĞAN AKSU; BU GÜNDEN TEZİ YOK, BARIŞ ŞART…03 Ağustos 2015
ERDOĞAN; "BİZİM TEK DERDİMİZ VAR, İSLAM, İSLAM, İSLAM..."31 Temmuz 2015
ŞANLIURFA SURUÇ’TA KATLİAM; BOMBALI İNTİHAR SALDIRISI… 21 Temmuz 2015
ERDOĞAN AKSU; HER RAMAZAN YİNE SAVAŞ, YİNE KAN…07 Temmuz 2015
ESENLER’DE 2 TEMMUZ’U ANMA YÜRÜYÜŞÜ…06 Temmuz 2015
KABOTAJ BAYRAMI KUTLU OLSUN…01 Temmuz 2015
YEZİDİLER ESENLER OTOGARI’NDAN MARDİN’E GÖNDERİLDİ…29 Haziran 2015
CAN DÜNDAR'A İKİ MÜEBBET, 42 YIL...03 Haziran 2015
OR-Gİ ORDU GİRESUNHAVALİMANI RESMEN AÇILDI…23 Mayıs 2015
1 MAYIS, KUTLU OLSUN…01 Mayıs 2015
AKINCI, KIBRIS'IN 4. CUMHURBAŞKANI...28 Nisan 2015
DENİZLER GÖÇMEN MEZARLIĞINA DÖNDÜ... 21 Nisan 2015
“NEVRUZ” KUTLU OLSUN…20 Mart 2015
ERDEMOL; “KRİSTALİZE OLMUŞ BİR TOPLUM HALİNE GELDİK…”03 Mart 2015
SODEV 21. GENEL KURULU'NU YAPTI...03 Mart 2015
DUVARDA ‘VOSVOS’; BU BİR REKLAM HABER DEĞİLDİR…24 Şubat 2015
HAC DUYURUSU...16 Şubat 2015
ALEVİ DERNEKLERİ; "AYRICALIK İSTEMİYORUZ"...08 Şubat 2015
CUMHURİYET DÜNYA BASINININ GÜNDEMİNDE...15 Ocak 2015
25 KASIM, KELEBEKLERE ÖZGÜRLÜK…25 Kasım 2014
ROMANYA’DAKİ DEPREM İSTANBUL’DA DA HİSSEDİLDİ…23 Kasım 2014
“ 20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ”…19 Kasım 2014
ATATÜRK’Ü ARAMIZDAN AYRILIŞININ 76. YILINDA, SEVGİ, SAYGI VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ…10 Kasım 2014
İSKEÇE MÜFTÜSÜ METE; “ PATRİKHANE VE RUMLAR İÇİN FEDA EDİLEN TÜRKLERİZ BİZ…” 05 Kasım 2014
3. ULUSLAR ARASI BALKANLAR VE GÖÇ KONGRESİ BAŞLADI…05 Kasım 2014
BAKAN BOZKIR, 2014 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU’NU DEĞERLENDİRDİ…09 Ekim 2014
ERDEMOL; “IŞİD’İN, BAŞTA ABD OLMAK ÜZERE ÇOK SAYIDA “DOSTU” VARDI…” 23 Eylül 2014
“RAMAZAN’DA DÖKÜLEN KANIN SORUMLUSU BOB EŞBAŞKANI ERDOĞAN’DIR…”10 Temmuz 2014
21 YILLIK YANGIN, YASAKLAR, YASAKLI ANMALAR...02 Temmuz 2014
YÜKSEK TİCARET GENEL MERKEZİ 40. KONGRESİNİ YAPTI…29 Haziran 2014
IŞİD IRAK'TA TÜM DENGELERİ BOZACAK...11 Haziran 2014
ÇAVUŞOĞLU, AVRUPA PARLAMENTOSU SEÇİMLERİNİ DEĞERLENDİRDİ…29 Mayıs 2014
‘SOMA’ ONCA ACIDAN SONRA ‘TOMA’ İLE DE TANIŞTI…16 Mayıs 2014
SOMA DÜNYADA BİRİNCİ HABER…15 Mayıs 2014
DIŞ BASINDA MUTA…27 Mart 2014
‘BERKİN’ DÜNYANIN GÜNDEMİNDE…12 Mart 2014
8 MART, DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN…08 Mart 2014
PAYLAŞINCA GÜZEL DE, DİYETİ ÖDEME GÜNÜ GELİNCE…06 Mart 2014
10 OCAK “ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ” KUTLU OLSUN…10 Ocak 2014
"HOŞ GELDİN 2014, MUTLU YILLAR DÜNYA…"31 Aralık 2013
10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ…10 Aralık 2013
ATATÜRK EBEDİYETE İNTİKALİNİN 75. YILINDA DEVLET TÖRENLERİYLE ANILDI…11 Kasım 2013
ÖĞRENCİ EVLERİ DÜNYA BASININDA … 06 Kasım 2013
“BALKANLAR’DA DERNEKÇİLİK YAPMAK ÇOK ZOR”…31 Ekim 2013
CUMHURİYET'İN 90. YILI KUTLU OLSUN…29 Ekim 2013
BALKANLARDA BELEDİYE BAŞKANI OLMAK…26 Ekim 2013
“2. ULUSLARARASI BALKANLAR VE GÖÇ KONGRESİ” SONA ERDİ… 24 Ekim 2013
“2. ULUSLARARASI BALKANLAR VE GÖÇ KONGRESİ” BAŞLADI… 23 Ekim 2013
BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN…14 Ekim 2013
BARIŞ HAREKÂTI VE “KIPRIS’IN TOROSU”20 Temmuz 2013
RUMELİ BALKAN FEDERASYONU SREBRENİTSA SOYKIRIMINI 18. YILINDA TELİN ETTİ...11 Temmuz 2013
MISIR'DA ORDUNUN YÖNETİME EL KOYMASI DÜNYA, ABD VE ÜLKE MEDYASINDA FLAŞ HABER... 04 Temmuz 2013
ESENLER AMERİKAN TIME’DE21 Haziran 2013
"DURAN İNSAN"LAR DÜNYA BASININDA MANŞETLERDE...19 Haziran 2013
ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ’NDEN ACİL EYLEM ÇAĞRISI...11 Haziran 2013
TAKSİM-GEZİ PARKI DÜNYA BASININDA…10 Haziran 2013
BAĞIŞ; “HABERLERİNİZDEN RAHATSIZ OLDUK…”06 Haziran 2013
TAKSİM’DE “F TİPİ” BİR ŞEYLERİN DAKİKA DAKİKA ÜLKEYE YANSIMASI… 01 Haziran 2013
1 Haziran Dünya Çocuk Günü…01 Haziran 2013
BÜKREȘ’TE TÜRK FESTİVALİ DÜZENLENDİ…29 Mayıs 2013
İNSAN HAKLARI İÇİN ULUSLARARASI FEDERASYON’UN 38. ULUSLARARASI KONGRESİ İSTANBUL'DA…24 Mayıs 2013
YARIN HAVA YOLLARI GREVİ BAŞLAYACAK...14 Mayıs 2013
HATAY REYHANLI’DA BOMBA YÜKLÜ İKİ ARAÇ PATLADI… 11 Mayıs 2013
23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.22 Nisan 2013
HUGO CHAVEZ HAYATINI...06 Mart 2013
MEVLİT KANDİLİ’NİZ MÜBAREK OLSUN...23 Ocak 2013
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Kutlu Olsun…10 Aralık 2012
1. ULUSLAR ARASI BALKANLAR VE GÖÇ KONGRESİ’NDE 2. GÜN DE TAMAMLANDI...07 Aralık 2012
TÜRK ŞEHİTLİKLERİ DÖRT BİR YANDA20 Kasım 2012
BUGÜN “DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ”…19 Kasım 2012
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti`nin 29. yılı Resepsiyonu16 Kasım 2012
Sarıgül, Harvard Üniversitesi'nde Konferans Verdi13 Ekim 2012
DÜBAMDER 1. Genel Kurulunu Yaptı14 Temmuz 2012
Rumeli Balkan Federasyonu, Bulgaristan Adalet Federasyonu İle İşbirliği Protokolü.21 Haziran 2012
Türk vatandaşları 73 ülkeye vizesiz seyahat edebilecek...31 Mayıs 2012
OECD Bakanlar Konseyi`nde Türkiye, 2012 dönem başkanlığını üstlenecek.22 Mayıs 2012
Erdoğan Aksu Takip Etti: Uluslararası Balkan Savaşları Sempozyumu Sona Erdi...14 Mayıs 2012
Anacığım diye namlandırılan ve dahi tüm analar;13 Mayıs 2012
7. Yatırım Danışma Konseyi toplantısı İstanbul'da10 Mayıs 2012
ERDOĞAN AKSU-ESENLER’DE “ESENLER TİME” YAYINDA09 Nisan 2012

KÖŞE YAZARLARI
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
ARŞİV
..
SİZ DE YAZIN-YAYINLAYALIM!
HABERE DEĞER "ESENLER VE ÜLKE" YE DAİR KONULARI,GERÇEKLERİ,  
yerelgazeteci@hotmail.com,
esenlertime@hotmail.com,

E-MAİL ADRESLERİNDEN
GAZETEMİZE ULAŞTIRABİLİRSİNİZ...
EN ÇOK OKUNAN
Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
FOTO GALERİ
RADYO

TAKVİM
BU GÜNKÜ GAZETELER
FACEBOOK-BEĞEN
HABERLER