Ana Sayfa > EKONOMİ

ESENLER'DE ‘KENTSEL DÖNÜŞÜM’ HIZ KESTİ…
24 Ekim 2014
Kentsel dönüşüm şu Esenler sathı mahalinde şatafatla başlatıldı. Aradan sayılı günler, bir iki yıl geçti, bir de seçimler kazanıldı ve hız kesti aniden. Mağdurların kiraları bile ödenmiyormuş, daireler elde kalmış, genel seçim sonrasına bırakılmış söylentileri bir yana, sanki frene basıldı. Son sürat seyrediyoruz denilirken, sanki geri vitese attı birileri, kentsel dönüşüm durdu, ama neden, niçin...
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
ESENLER'DE ‘KENTSEL DÖNÜŞÜM’ HIZ KESTİ…

Kentsel dönüşüm şu Esenler sathı mahalinde şatafatla başlatıldı. Aradan sayılı günler, bir iki yıl geçti, bir de seçimler kazanıldı ve hız kesti aniden. Mağdurların kiraları bile ödenmiyormuş, daireler elde kalmış, genel seçim sonrasına bırakılmış söylentileri bir yana, sanki frene basıldı. Son sürat seyrediyoruz denilirken,  sanki geri vitese attı birileri, kentsel dönüşüm durdu, ama neden, niçin...

Anlatıldı, yazıldı, paneller düzenlendi, kitaplar harmanlandı tüm kentsel-rantsal saptamaları iktidar ağzında karşıtlık damgasına kurban edildi. Arşı karşı bir yana sonra. Sonra tüm kaygılar el birliğiyle geçiştirildi. Ve sonra heyecan geçti. Esenler başta kentsel dönüşüm yurt çapında duraklama dönemine girdi. Kentsel dönüşümün yerelde genelde özünde el, cep, yürek yakan köz olduğu ve ruhunda sürülmeler göçler taşıdığı görüldü. Başta unutuldu, unutturuldu ama. Aması her fırsatta maddi manevi kazançlardan dem vuruldu.

Velakin bu işin asıl mağdurlarının halkın garip kesimleri olduğu görmezden gelindi. Ve ara sonuç, kesin mizan, mevcut iktidar yerelden genele aldığı oyları bu yorgun ve yoksul kesimlerden alıyor, alıyor da alıyordu. Ya kentsel dönüşümler sonrası…

Perspektifi zayıf ve permutasyonu kopuklar, ezik ve kopuk bir yaşam sürerler. Sürekli sürülürler sürüler halinde. Ve bilimin aydınlatıcı yansımasına inatla direnirler, pergel açmazlar. Bu nedenle değişim zaman alır, mekan gider ve kentsel dönüşüm hayal olur üç beş yıla. Tokinin mokinin ve benzer müştemilatın dünyalık, takunyalık evleri sayılmazsa kentsel dönüşümden tüm muhteviyata ve zevata el çektirilir.

Sürgün vurunca dört bir yandaki süren kentsel dönüşümleri, dönüşümünde hızı kesildi, can çekişiyor. Her mahalleye sunulacak kentsel değişim yerinde dönüşüm sözleri unutturuluyor sanki. Kolayca, devlet destekli başlatılacağı söylenen ve aslı deprem odaklı rantsal paylaşım atılımı olan projeler rafa kalktı gibi. Şimdilik ertelendi, ötelendi sanki. Esenler’de beş altı mahalde başlatılacağı güncellenen kentsel dönüşüm neden ayni süratle devam etmiyor, ettirilmiyor. Sormak lazım dönüşüm heveslilerine neden.

Kentsel dönüşüm şu Esenler semalarında şatafatla başlatıldı aradan iki yıl geçti, seçimler kazanıldı ve hız kesti aniden. Artık daireler elde mi kaldı acaba, başka acayiplikler mi var. Sanki frene basıldı, geri vitese attı birileri nedense…

Alem yanılsa, allem kulem yanıltılsa da, yanılgı dar küçük balkonlarda plaj kumu doldurulmuş plastikten sahte kiremit görüntülü saksılarda yeşermeyen hayatlara hasretliktir aslında. İnsanlık albenisi bol sımsıcak düşler, altın tozu gibi sarsa da düşleri, ışıl ışıl yapışsa da düşüncelere, insan da yine de denizin mavisine sürgünlük başlar. Yeşilin alına moruna ise hayranlık artar. Kentlileşmek adına bir özlemdir dönüşüm ve ilkin fakirlikten beslenenleri vurur alnının çatından. Sonra bugün veya yarın belki yarından da yakın herşeyi. Vurur geçer maazallah.

Kentsel dönüşüm üzerine yapılan tüm çağrıların gelir garantili olması da tutmayınca, tutturulamayınca hesaplar, hiç umulmadık anda ters teper anketlerin ibresi. Velev ki zenginlik olsun depmece o vakit te sandıklar züğürtler. Çünkü hayattan kopuklar, muvazenesi kayıklar kayıp ve besleme bir hayat sürerler. Bu besleme düzeninde ülkenin en fakirleri en zenginlere koşarlar, en zenginler, zenginletilenler ise çağdaşına değer verene meyillenir ve mehillenir.

Kentsel dönüşüm şu Esenler sularında şatafatla başlatıldı, ülkenin dört bir yanına tez elden ulaşımı sağlandı, aradan iki yıl geçti, seçimler kazanıldı ve hız kesti aniden KD. Artık genel seçim sonrasına mı bırakıldı acaba. Sanki frene basıldı, geri vitese atıldı KD. Velakin ortalık süt liman…

Böyledir işte bu kentsel dönüşümün kopuş destanı, kentsel dönüşümden kopuş destanı. Başta fırtınalar koparılır, ortada fikirler zıtlaştırılır, sonunda destanın gerçek olmadığı anlaşılır. İşin aritmetiği ver kazan, bire bir al, al ver kurtul, bire bir, birebir denilerek, çocukların birdirbir oyununa dönüştürülünce altta kalan zayıflar nefes bile alamaz, canları çıkar. Al sana kentsel dönüşüm realitesi, sosyal yönü böyle. Peki, siyasal açıdan kime yarar bu aritmetiğin işlerliği, hızı ve dozunun mükemmel ayarlanması veya kime yaramıştır dünya ölçeği örneklerde, elbette sağ kalanlara değil açık kapalı sollayanlara.  İşte yarar zarar hesabı da budur kentsel dönüşüm pratiğinin. Teorisi pratiği bir yana pergelin sabit ayağı bir yere iğnelenir sonra dön baba dön daireler çizilir, olduğu yere sabitlenen dairelerin sayısı çoğaldıkça iktidarın gücü de hafif hafif azalır.

İmkansız verilmeye çalışıldıkça ve de öyle vaya böyle verildikçe, beliren yeni imkanlar en imkansızı bile imkanlar. Ve sonra.

Ve sonra ikinci dönem başlar. Sürülenler sürülmüştür. Sürgünler bambaşka yerlerde filiz verir. Ama kentsel dönüşümle evi, barkı, mahalleleri yıkılmışlar ve yıkılacaklar ve de yıkılmakta olanlar sürgün artığı bir kentlileşme süreci yaşarlar. Kentlilik öyle bir duygudur ki yaşayanına haz, yaşatmayanına hasar verir. Bu kerteden sonra fakir mahallelinin izini sürmek de bir hayli zorlaşır. İzi bulunsa da balans ayarı değişmiştir ve kaleye almaz o eski balatları ve nafaka balyalarını. Çünkü kentsel dönüşümün dev aynasında değişik ve bambaşka kentli tipler boy gösterir. Mağdurlar oluşur en geniş çapta ama yarıçapına da mağrurlar yerleşir. Kentsel dönüşümün ölü cereyanı çarpar belki, belli bir cenahı. Yani gelsin oylar gitsin koliler devri kendiliğinden kapanır kent ortasında.

Esenler’de şu yedi tepeli denilen ve yedisi de tepelenen kentin tam ortası ya ondan mıdır nedir, kentsel dönüşüm ortada kaldı.

Ondan mıdır nedir, bu kentsel dönüşüm şu Esenler sathı mahalinde şatafatla başlatıldı. Aradan sayılı günler, bir iki yıl geçti, bir de seçimler kazanıldı ve hız kesti aniden. Mağdurların kiraları bile ödenmiyormuş, daireler elde kalmış, genel seçim sonrasına bırakılmış söylentileri bir yana, sanki frene basıldı. Son sürat seyrediyoruz denilirken,  sanki geri vitese attı birileri, kentsel dönüşüm durdu, ama neden, niçin…

Bu kentsel dönüşümün hayal perdesinde tamuya ibiş memiş aramaya hiç gerek yok. Özelinde, kamusunda soru şu Esenler’de, Esenler’in kentsel dönüşüm cenneti olma hülyası Esenlerlinin cennette oturma sevdası neden hız kesti. Niçin frene basıldı. Bundan sonra nasıl şekillendirilecek şu şehrin çehresi. Hala paftası puftası kentsel dönüşüme uygun mahallerde tek çaplı, yarı çaplı ruhsatlara neden cevaz veriliyor. Bu inşalar hakkıyla icra edilecek kentsel dönüşümün doğasına ceza kesmek değil midir devlet eliyle.

Öngörüsüzlük de, görgüsüzlük de bir yere kadar, hız, haz, caz derken gerçekler bir anda görülür. Kentsel dönüşümün karanlığa yolculuğun hazırlanmış dönem koşullarına en ağır bir darbe olduğu görülünce dur suru üflenir. Üflendi sanki. Tüm etkin ve yetkinler, sağı çağı dağı, sağda solda boşa cakalanmak olan yetkeliler zamanında yapışılan kentsel dönüşüm cevvaline şimdi kopuk kopuk çağrılarda bulunuyor artık. Sabun köpüğü hayalleri satmak zordu, kolaydı belki ama iş tapuya, kapuya, kapı anahtarına dayanınca, halk hapu yutunca duruldu durum.

Durumu yorumu yok, kentsel dönüşüm kent içi göçlere en iyi zemini hazırlıyor. Demografik yapı oradan buraya, buradan öteye savruluyor, sürgün gidiyor. Maddi ve manevi açıdan doygunluk ise yeni açlıkları doğuruyor. Ve hayattan kopuk sürdürülen yaşamlar, o güvenilen oy depoları çoluk çocuk kendilerini gerçeğin ta kalbinde buluyorlar. Bulunca da daha daha iyisini bulmaya, arzulamaya yelteniyorlar.

İşte yel böyle vurunca, yeltenmelerin yörüngesi kayar ve baş ağrıları başlar. Hayat çok tuhaf bir döngüdür. Dönüşüm değişim derken mahaller toz yığını yıkılırken, birden öylece kala kalır iktidarlar. Kentsel dönüşümler iktidarın iktidarsızlaşma nedenidir apaçık. Hırsla kentsel dönüşüm ipine tutunanlar kısa zamanda ipi bırakmak zorunda hissederler kendilerini. Ekran, akran dolaşılıp, kentsel kendisel dönüşüm martavallara atanlar, masalın kendilerini vurduğunu vuracağını görünce geç de olsa kendilerine gelirler.

Dünya da özellikle Orta Avrupa’da kentsel dönüşümün tarihsel sürecine bakıldığında görülür her şey, fazla söze gerek yok her dem.

Frene basılmalıdır, basılmalıydı, basıldı da. Çünkü bu üfleme süsleme kentsel dönüşüm ürünleri bir iki el değiştirdikçe oyun moyun rengi de değişir. En değişmez görülürken, en değerler değersizleşir. Koyun bir alın birebir ahkamları, kentsel dönüşüm icraatları, değişimin her alana yayılışını hızlandırır. Kentsel dönüşüm her anlamda biraz da siyasal iktidarların kendi bindiği dalı kesmesidir kısa vadede. Uzun vadede ise vaatlerin altında ezilmek ve hesap verilmeye zorlanmaktır, hele hele koz başkalarına geçtiğinde.

Ey Esenler avalı, avamı, mavalı yok bu işin, kentsel dönüşüme devam, hızla devam, hız artırarak devam…Yorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer EKONOMİ Haberleri

Başlık Tarih
 
PANDEMİK FIRSAT GÜNLERİ!06 Haziran 2020
PANDEMİK ÇARŞI PAZAR04 Haziran 2020
PANDEMİ, FINDIKTA PANİK- ERDOĞAN AKSU YAZDI…29 Mayıs 2020
PANDEMİ, TARIM, SİSTEMATİK ÜRETİM...25 Mayıs 2020
PANDEMİ VE TURİZM CENNETİ-ERDOĞAN AKSU YAZDI...28 Mayıs 2020
PANDEMİ YASAĞI ETKİSİ, İETT SEFERLERİ VE VİCDAN MUHASEBESİ...18 Mayıs 2020
PANDEMİNİN FINDIK ÜRETİCİLERİNE 3 AYLIK ZARARI 4,6 MİLYAR09 Mayıs 2020
ERDOĞAN AKSU; PANDEMİ VE EMEĞİN FITRATI...02 Mayıs 2020
ERDOĞAN AKSU; CORONA VİRÜS EKONOMİSİ!27 Nisan 2020
CORONA AB'Yİ DE KARIŞTIRDI...24 Nisan 2020
COVİD-19 VE EMPERYALİZM…07 Nisan 2020
KRİZİ FIRSATA ÇEVİRMEK (1-2)25 Mart 2020
İGDAŞ'TAN ÖDEME KOLAYLIĞI21 Ocak 2020
​EKREMOĞLU, HAZİNE ONAYI ALINAMAYAN METRO PROJELERİNİ AÇIKLADI…15 Ocak 2020
Benzin 7 TL’yi Aştı.. 24 Aralık 2019
​YÜKSEK TİCARET’TEN “MARMARA EKONOMİ KONGRESİ”13 Aralık 2019
İSTANBUL HAVALİMANI OTOPARKLARINA 2020 TARİFESİ...11 Aralık 2019
ERDOĞAN AKSU YORUM; KÜRESEL DE…06 Aralık 2019
​İTO 19 NO’LU MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEK KOMİTESİ’NDEN PANEL… 07 Kasım 2019
CESU TURİZM TANITIM TOPLANTISI...19 Ekim 2019
KÖPRÜ GEÇİŞLERİNE AYAR...07 Ekim 2019
OTOGAZA ZAM02 Ekim 2019
İKTİDARIN KIDEM TAZMİNATI PLANI02 Ekim 2019
EKMEĞE GRAMAJ ZAMMI20 Eylül 2019
BÜTÇE AÇIĞI 68,1 MİLYAR17 Eylül 2019
FINDIKTA FİYAT DÜŞÜŞÜ BAŞLADI...06 Eylül 2019
KAZ DAĞLARI-VAHŞİ BATI-ALTINA HÜCUM...06 Ağustos 2019
İSTANBUL İZMİR OTOYOLU AÇILDI...05 Ağustos 2019
SİGARA ZAMMI CİĞERİ YAKTI...03 Ağustos 2019
EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ 8-9 AĞUSTOS'TA...02 Ağustos 2019
DOĞAL GAZA YAZ AYARI...01 Ağustos 2019
FINDIKTA TABAN FİYAT AÇIKLANDI...26 Temmuz 2019
FINDIK EKONOMİSİ...23 Temmuz 2019
İŞSİZ SAYISI 1 MİLYON 116 BİN ARTTI...16 Temmuz 2019
CARİ AÇIK 2.3 MİLYAR DOLAR11 Temmuz 2019
İŞSİZLİK REKORU11 Temmuz 2019
ALKOL VE SİGARAYA ZAM...03 Temmuz 2019
DIŞ BORÇ UÇTU...28 Haziran 2019
İBB BORÇ BATAĞI25 Haziran 2019
SEÇİM BİTTİ, SIRA ZAMLARDA...25 Haziran 2019
ALTUĞ; BU EKONOMİ ARALIK 2019'DA MEVTA...01 Haziran 2019
EMEKLİ FONLARININ %25'İ HAZİNEYE28 Mayıs 2019
İSTANBUL HAVALİMANI SATILACAK MI?25 Mayıs 2019
İmamoğlu'nun İstanbul Kart vaadi uygulamada...17 Mayıs 2019
EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ14 Mayıs 2019
NİSAN AÇIĞI 14 MİLYAR...09 Mayıs 2019
İSTANBUL'DA PİDE 2,5 LİRA...03 Mayıs 2019
ORTAK YAŞAMI GELİŞTİRME VAKFI PANELİ; KOOPERATİFLEŞME…24 Mart 2019
ERDOĞAN AKSU; VARLIK FONU FONDİP...14 Mart 2019
EKONOMİ KÜÇÜLDÜ11 Mart 2019
ÇADIR TİCARETİ VE TANZİM...14 Şubat 2019
Yoksulluk, Kuyruk; Resmen 80 Öncesi!11 Şubat 2019
"Varlık Fonu" Borçlanacak!08 Şubat 2019
DEVLETTE MİLYAR LİRALIK GÖREV ZARARLARI02 Şubat 2019
Zam Şampiyonu; Acı Biber...02 Şubat 2019
MOTORLU TAŞIT VERGİSİ %15.9 ZAMLANDI...31 Aralık 2018
TBMM BÜTÇEYİ GÖRÜŞECEK...07 Aralık 2018
KASIM ENFLASYONU AÇIKLANDI03 Aralık 2018
KAPALIÇARŞI ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR..02 Aralık 2018
İSTANBUL'UN BÜTÇESİ ONAYLANDI...26 Kasım 2018
BENZİN MOTORİN EŞİTLENDİ...20 Kasım 2018
3. Havalimanı Taşıma ihalesinde flaş gelişme…16 Eylül 2018
ENFLASYON DURDURULAMIYOR, MAAŞLAR ERİYOR...04 Eylül 2018
SEBZE VE MEYVEDE %100 ARTIŞ...29 Ağustos 2018
EKONOMİDE KORKUTAN TABLO29 Ağustos 2018
MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ; %13,4...31 Temmuz 2018
FINDIK SORUNSALI…30 Temmuz 2018
İSTANBUL'DA EKMEĞE GİZLİ ZAM...24 Temmuz 2018
YILIN SON ÜÇ AYINDA EKONOMİ...23 Temmuz 2018
Cari Açık: 5 milyar 885 milyon dolar11 Temmuz 2018
ZAMLAR KAPIDA...30 Haziran 2018
EKONOMİYE GÜVEN AZALDI...28 Haziran 2018
YİĞİT MUHTAÇ OLDU KURU SOĞANA…22 Haziran 2018
'İNCE' RAKAMLARLA İZMİR MİTİNGİ...22 Haziran 2018
SOĞAN EL YAKIYOR...21 Haziran 2018
İNCE HESAP ZAMANI…13 Haziran 2018
DAVUTPAŞA'DA FABRİKA YANGINI...11 Haziran 2018
APAK; DÖVİZLE BORÇLANMAYA MALİ MÜŞAVİR ONAYI GELİYOR…25 Mayıs 2018
PARANIN EFENDİSİ KİM OLACAK KRİZİ… 25 Mayıs 2018
MERKEZ BANKASI'NDAN CİDDİ ADIM...25 Mayıs 2018
BU DOLAR ARTIŞI MEMLEKET BATIRIR…23 Mayıs 2018
ZEYBEKÇİ; "DÖVİZ PİYASASINDA SAĞLIKSIZ FİYAT OLUŞTU..."23 Mayıs 2018
DOLARDA TARİHİ REKOR...23 Mayıs 2018
KONUT SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ...18 Mayıs 2018
VARLIK BARIŞI VERGİSİ YÜZDE 211 Mayıs 2018
ALPULLU ŞEKER SATILDI...27 Nisan 2018
D&R SATILDI...14 Nisan 2018
BENZİNE SAVAŞ ZAMMI...14 Nisan 2018
TÜRK LİRASI ERİYOR...11 Nisan 2018
​14. VERGİ KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ…08 Nisan 2018
VERGİ KONGRESİ 6-7 NİSAN’DA…04 Nisan 2018
​ESENLER ‘FATİHAN GRUP’DA BİRLEŞECEK…04 Nisan 2018
BELEDİYE ESENLER'İ PRESTİJLENDİRİYOR 27 Mart 2018
VERGİ KONGRESİ 6-7 NİSAN’DA…20 Mart 2018
ESENLER'DE EMLAK ALIM SATIMI DİP YAPTI...23 Şubat 2018
Ferhatpaşa Çiftliği için imar planı teklifi!21 Şubat 2018
ESENLER’İN MARKASI “BETTO ÇANTA” MERCAN’DA…01 Şubat 2018
Esenler Esnaf Odası Tekrar Şükrü Şahin Dedi...17 Ocak 2018
AYAR YİNE BAŞKAN...08 Ocak 2018
TL EN FAZLA DEĞER KAYBEDEN PARA BİRİMİ; DOLAR 3.9522 Kasım 2017
HALİÇ'TE KAT SAYISI 10'A ÇIKTI...18 Kasım 2017
FABRİKALAR DA SATILACAK...28 Eylül 2017
FINDIK EMPERYALİZMİ20 Eylül 2017
TÜRKİYE BÜYÜME REKORU KIRDI11 Eylül 2017
KARADENİZ İSYANDA08 Eylül 2017
PETROLE ZAM GELİYOR...31 Temmuz 2017
İŞSİZLİK ARTTI...17 Temmuz 2017
ENFLASYON % 10,90 ARTTI...03 Temmuz 2017
KAMUYA ZAM...03 Temmuz 2017
BELEDİYE ZAM YAPTI...30 Haziran 2017
İSPARK SKANDALI 30 Haziran 2017
ESENLER DIŞINDA TEKSTİLKENT DİYE BİR YER...21 Haziran 2017
ESENLER’DE 2,5 LİRA; PİDE DE FİYAT KARMAŞASI01 Haziran 2017
İSTANBUL'DA PİDE 1.8 LİRA...24 Mayıs 2017
EMEKLİ MAAŞLARI DA ERİDİ...04 Mayıs 2017
KÖLELİĞE TESLİM OLMAYACAĞIZ...02 Mayıs 2017
ESENLER ESNAF ODASI, ÖDÜLLENDİRİLDİ…05 Nisan 2017
ESENLER'DE EKMEK 1.25 TL. OLDU23 Şubat 2017
EMLAK DEĞERLERİ ARTTI...20 Şubat 2017
SİCİL AFFI YÜRÜRLÜKTE...01 Şubat 2017
ESENLER ÇİFTEHVUZLAR KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ ASKIYA ÇIKTI...01 Şubat 2017
DOLAR 4 LİRA SINIRINDA...12 Ocak 2017
TC VATANDAŞLIĞI 2 MİLYON DOLAR...11 Ocak 2017
MECLİS, BAŞKANI’NA BORÇLANMA YETKİSİ VERDİ…23 Aralık 2016
23 ARALIK'TA OLAĞANÜSTÜ MECLİS 20 Aralık 2016
ESNAF BİRLİĞİ TERÖRÜ KINADI…15 Aralık 2016
ESENLER’E SURİYELİLER İLE NÜFUS TAŞIYICILARIN MALİYETİ; 50 TRİLYON…12 Aralık 2016
SURİYELİ MÜLTECİ AİLELERE 900 TL YARDIM YAPILDI...05 Aralık 2016
İDARECİLER VE MUHTARLAR ESENLER'İ KONUŞTU...14 Kasım 2016
BELEDİYEDEKİ HESAP PAZARA UYMADI…08 Kasım 2016
ŞAHİN; “ESNAFA KREDİ LİMİTİ YÜKSELDİ…”03 Kasım 2016
ŞAHİN; ESNAFIMIZA VE AİLELERİNE UCUZ TATİL YAPTIRACAĞIZ19 Ekim 2016
ESENLER ESNAF ODASI VE ESGM’DEN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI…12 Ekim 2016
23. DÜNYA ENERJİ KONGRESİ BAŞLADI…10 Ekim 2016
ESENLER BELEDİYE MECLİSİ ÜYELERİ PARK ALANINI GEZDİ…10 Ekim 2016
BÜTÇE AÇIĞI VERGİ ZAMMI İLE KAPATILACAK...06 Ekim 2016
SGH PROJESİNİ YANDAŞA VERDİLER...09 Haziran 2016
Esenlerde Ahilik Haftası "Esnaf Mehteran" ile Kutlandı!28 Mayıs 2016
İSTANBUL YÜKSEK TİCARET’LİLERİN 41. OLAĞAN GENEL KURULU 7 MAYIS’TA…06 Mayıs 2016
3 milyar euro’luk paket geliyor19 Nisan 2016
VİZEYE 'ASKIYA ALMA KOŞULU'...18 Nisan 2016
13. TÜRKİYE VERGİ KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ…11 Nisan 2016
TAŞTAN “SORUMLULUK HERKESİNDİR…”06 Nisan 2016
‘ESENLER’ REAL’DE MAĞDURİYET; SİSTEM HATASI…01 Mart 2016
“KÖLELİK” YASA TASARISI KOMİSYONDAN GEÇTİ25 Şubat 2016
SAĞMALCILAR CEZAEVİ ARAZİSİNE YENİ KENT KURULACAK...19 Şubat 2016
KAYMAKAMLIK 2014-2015 VAKIF YARDIM FAALİYETLERİ…10 Şubat 2016
ENFLASYON OCAK AYINDA %9,58...03 Şubat 2016
BELEDİYEDEN TOPLU TAŞIMAYA ZAM...30 Ocak 2016
“ ENERJİDE KÜRESEL DÖNÜŞÜM VE TÜRKİYE” SEMİNERİ…22 Ocak 2016
EKMEĞE KIŞ ORTASI ZAM…20 Ocak 2016
METİN; LA MODA DÜNYA ÇAPINDA BİR MARKA...15 Ocak 2016
İSTESOB'DA VURGUN İDDİASI...14 Ocak 2016
KALEM KALEM 2016 ZAMLARI...04 Ocak 2016
ALIŞVERİŞTE SAHTE PARAYA DİKKAT…30 Aralık 2015
KURALAR 31 MART’TA TESLİM MAYIS’TA…16 Aralık 2015
EKMEĞE ZAM YAKINDA...05 Aralık 2015
ESNAFTAN ŞAHİN’E TEPKİ…24 Kasım 2015
MANTOLAMA İLE ZEHİRLENME…21 Ekim 2015
Bakan Güllüce Esenler'de; "Beton makinesinin sesi bu ülkede hiç eksik olmasın..."09 Ekim 2015
BİR SAAT 3.500 TL...07 Ekim 2015
KAYMAKAM ÜNAL YATIRIMLARI İNCELEDİ...01 Ağustos 2015
KAYMAKAMLIK YARDIMLARI SÜRÜYOR...31 Temmuz 2015
FINDIK TOPLAMADA ÇALIŞANLARA ÜCRETLER BELİRLENDİ...25 Temmuz 2015
PASAPORT HARÇLARINA İNDİRİM TEKLİFİ...29 Temmuz 2015
KENTSEL DÖNÜŞÜME MECLİS ARAŞTIRMASI...13 Temmuz 2015
TARIM İŞÇİLİĞİ; YEDİ BÖLGE DÖRT MEVSİM ÜLKENİN ACI GERÇEĞİ…08 Temmuz 2015
İFTİHAR VEYA İSRAF; 150 ÇEŞİT YEMEKLİ İFTAR...07 Temmuz 2015
ESENLER ESNAFI YILIN AHİSİNİ SEÇİYOR… 30 Haziran 2015
DEPREM BAHANELİ DÖNÜŞÜM YANDAŞA RANT SAĞLADI...29 Haziran 2015
ERDOĞAN AKSU; HIRS HIRSIZLIK DOĞURUNCA…30 Haziran 2015
İHTİYAÇ KALEMSİZ RAMADAN ETKİNLİKLERİ...23 Haziran 2015
TİM MÜCEVHERCİYİ ÖDÜLLENDİRDİ...22 Haziran 2015
12 MİLYARLIK PROJE, “RANT HALİNE GELMEYECEK…”26 Mayıs 2015
ESENLER’İN YARISI RİSKLİ ALAN İLAN EDİLDİ…26 Mayıs 2015
Yavaş’tan Kentsel Dönüşüm Projesi...14 Mayıs 2015
TARİHİ PROJE “90 BİN KONUT”...14 Mayıs 2015
MECLİS 4 MAYIS'TA...02 Mayıs 2015
ERCAN; "KENTSEL DÖNÜŞÜM RANT KAPISI GÖRÜLMEMELİ..."14 Nisan 2015
TEKSTİLKENT’TE BİR ŞEYLER OLUYOR…14 Nisan 2015
GERÇEKLEŞEN BELEDİYE BÜTÇESİ “227 MİLYON 927 BİN 914 LİRA”…07 Nisan 2015
BELEDİYE MECLİSİ 6 NİSAN’DA…04 Nisan 2015
ESNAF ODASI ESNAFLA BULUŞUYOR…25 Mart 2015
BAŞKAN ERCAN'A ÖDÜL…25 Mart 2015
KÜLTÜR MERKEZİNDE TUNA MAHALLESİ KONUŞULDU…20 Mart 2015
AKP’DE MİLLETVEKİLİ MÜLAKATLARI BAŞLADI…06 Mart 2015
“DERİ SEKTÖRÜ YOĞUN EMEK TABANLI BİR SEKTÖRDÜR… “04 Mart 2015
ESKİSİ YIKILIYOR YENİSİ YAPILACAK…26 Şubat 2015
ESENLER HAKEM HEYETİ 2014 VE 2015 İSTATİSTİKLERİ20 Şubat 2015
KENTSEL DÖNÜŞÜM BASIN TOPLANTISINDA NEDEN YEREL BASIN YOK…17 Şubat 2015
ESİNDER YAPI PROJELERİ AXA SİGORTA GÜVENCESİNDE...16 Şubat 2015
BELEDİYEDE KAÇAK İŞÇİLER Mİ ÇALIŞIYOR?14 Şubat 2015
ERDOĞDU; “7 PROJEDE DEVLETE VERİLEN ZARAR 774 TRİLYON LİRA”03 Şubat 2015
ESENLER’İ GÜZELLEŞTİRENLERE BELEDİYE “POTEMKİN ZIRHLISI” GİBİ…29 Aralık 2014
17 ARALIK!17 Aralık 2014
ERCAN “HER VEDA BİR BAŞLANGIÇTIR” DİYEREK BAŞKANLIĞI BIRAKTI…11 Aralık 2014
EYİDOĞAN; “ KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ÜST GELİR GRUPLARINA HASILAT PAYLAŞIMLI SATIŞLARA KARŞIYIZ…”28 Kasım 2014
HAVAALANI HAK SAHİPLERİ İLE KAPALI KAPILAR ARKASINDA TOPLANTI…24 Kasım 2014
Esenler Havaalanı Kentsel Dönüşümü'nde Hak Sahipleri İsyanda....16 Kasım 2014
HAVAALANI DÖNÜŞÜM MAĞDURLARINA CEVAP; "BEĞENMİYORSANIZ BİZE SATIN..."15 Kasım 2014
HAVAALANI'NDA KENTSEL DÖNÜŞÜMDE LABORATUAR HATASI…14 Kasım 2014
SOMA YIRCA’DA KESİLECEK ZEYTİN AĞACI KALMADI, DANIŞTAY YÜRÜTMEYİ DURDURDU…08 Kasım 2014
BABUDER’LİLER BERAT VE MÜHÜRLERİNİ TÖRENLE ALDILAR…27 Ekim 2014
TORBA YASA KONUŞULDU…24 Ekim 2014
MAHİROĞLU; "MAĞAZA DEĞİL, ÜLKE AÇIYORUZ..."21 Ekim 2014
AHİLİK HAFTASI KUTLANDI...15 Ekim 2014
HAVAALANI'NDA KONUTLAR 281 BİNDEN BAŞLIYOR14 Ekim 2014
TÜRKİYE'NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ… 18 Eylül 2014
ESENLER ESNAF VE SANATKÂRLAR ODASI İHTİYAÇ SAHİPLERİNİ UNUTMADI…05 Temmuz 2014
ESENLER MÜTEAHHİTLİK OKULU 3. DÖNEMİ SONA ERDİ…03 Temmuz 2014
ESENLER YAVUZSELİM’DE OTOPARK ARTIK PARALI…26 Haziran 2014
ESENLER’DE EKMEK CUMA GÜNÜ BİR LİRA…18 Haziran 2014
ŞAHİN; “YARI RESMİ KURUMUZ, DEVLET VE BELEDİYE KAYNAKLARINDAN YARARLANMAYA ÇALIŞACAĞIZ…”05 Haziran 2014
DENİZ'DEN ESİNDER'E DESTEK...28 Mayıs 2014
ESENLER MİNİBÜSÇÜLERİ İSTEDİKLERİNİ ALDI…24 Mayıs 2014
ESENLER MİNİBÜSÇÜ ESNAFI BUGÜN GREV YAPTI…23 Mayıs 2014
SOMA HOLDİNG BASIN TOPLANTISI DA YALAN; YER ALTINDA TOPLU MEZAR HAZIRLIĞI...16 Mayıs 2014
YÜKSEK TİCARET MEZUNLAR DERNEĞİ 40. KONGRESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ…12 Mayıs 2014
ESENLER’DEKİ ‘ TELEFON KABLOSU HIRSIZLIĞI’ MADDİ DEĞERİ 80 BİN TL…22 Nisan 2014
ESENLER İÇİN 3. DÖNEM MÜTEAHHİTLİK OKULU...25 Mart 2014
2013 TÜRKİYE RAPORU AP’DE KABUL EDİLDİ, BERKİN KONUŞULDU…13 Mart 2014
TEKSTİLKENT YÖNETİMİ OLAĞAN MALİ GENEL KURUL’DA İBRA EDİLDİ… 24 Şubat 2014
"Müteahhitlik Okulu"nun 3. Dönemi Başlıyor...20 Şubat 2014
SP Esenler; "Kaybedilen Halkımızın Yarınlarıdır, Ümitleridir."14 Şubat 2014
ŞAHİN, İSTANBUL FM’DE CANLI YAYINA KATILDI VE PROJELERİNİ ANLATTI…24 Ocak 2014
ŞAHİN; “KONGREYE HAZIRIZ…”21 Ocak 2014
KARADUMAN; “TEKSTİLKENT'E ARTI DEĞER KATMAYA ÇALIŞIYORUZ…”19 Ocak 2014
"BELEDİYE OLARAK SEKRETERLİK GÖREVİ GÖRMEKTEYİZ."13 Ocak 2014
HASAN AYAR GÜVEN TAZELEDİ…13 Ocak 2014
ESİNDER’DEN ÜYELERİNE SEMİNER…07 Ocak 2014
ESNAFLIKTA 37. YILIM…04 Ocak 2014
2013 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU’NUN İKİNCİSİ YAYIMLANDI... 02 Ocak 2014
ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI...31 Aralık 2013
AB İLE MUAFİYET DİYALOĞU BAŞLADI…17 Aralık 2013
2014 SONUNA 400 BİN BAĞIMSIZ KONUT VE İŞ YERİ… 11 Aralık 2013
TBMM 11 GÜN 2014 BÜTÇE KANUNU TASARISINI GÖRÜŞECEK…09 Aralık 2013
AB’DEN STK’LARIN GELİŞTİRİLECEĞİ PROJELERE 6.150.000 MİLYON AVRO DESTEK… 13 Kasım 2013
İKİ YILDA 30 MİLYAR TL'LİK ÖZELLEŞTİRME…07 Kasım 2013
ESENLER’DE 5- 6 KASIM’DA “KENTSEL DÖNÜŞÜM SEMPOZYUMU” VAR…02 Kasım 2013
'YAVUZ SULTAN SELİM ÇED'SİZ VE KAÇAK YAPILAMAZ’…13 Temmuz 2013
HALİÇ TERSANESİ’NİN ÖZELLEŞTİRİLME İHALESİ BUGÜN… 02 Temmuz 2013
İLLER BANKASI'NA AİT 363 LOJMAN SATILDI...25 Haziran 2013
247 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA 18 BİN 846 KADRO...20 Haziran 2013
RTÜK CEZAYI KESTİ…12 Haziran 2013
MALİYE 5 -6 BİN CİVARINDA VERGİ MÜFETTİŞİ ALACAK…05 Haziran 2013
KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ ‘SEN YAPAMAZSIN BEN YAPACAĞIM’…22 Mayıs 2013
THY GREVİ BAŞLADI, KATILIM...15 Mayıs 2013
BEDAŞ ÖZELLEŞTİRİLDİ…11 Mayıs 2013
İSTANBUL’DA ÇİÇEKLERE 313 MİLYON…07 Mayıs 2013
BİNA MANTOLAMAYA HARÇ, VERGİ VE BEDEL ÜCRETLERİ MUAFİYETİ…07 Mayıs 2013

KÖŞE YAZARLARI
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
ARŞİV
..
SİZ DE YAZIN-YAYINLAYALIM!
HABERE DEĞER "ESENLER VE ÜLKE" YE DAİR KONULARI,GERÇEKLERİ,  
yerelgazeteci@hotmail.com,
esenlertime@hotmail.com,

E-MAİL ADRESLERİNDEN
GAZETEMİZE ULAŞTIRABİLİRSİNİZ...
EN ÇOK OKUNAN
Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
FOTO GALERİ
RADYO

TAKVİM
BU GÜNKÜ GAZETELER
FACEBOOK-BEĞEN
HABERLER