Ana Sayfa > EĞİTİM KÜLTÜR SANAT

HİCİV POLİTİK BİR SİLAHTIR...
Flaş Haber
19 Nisan 2016
Hiciv ortaya çıkacağı zamanı iyi bilir, nefret edileni hedefler. Hiciv iyi insanları hedeflemez. İyi, dürüst, sözüne güvenilir insanlarla uğraşan bir hiciv yoktur. Hicvin hedefinde hep egemenler, hep zalimler, hep halkı aldatanlar olmuştur...
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

HİCİV POLİTİK BİR SİLAHTIR...

Hiciv ortaya çıkacağı zamanı iyi bilir, nefret edileni hedefler. Hiciv iyi insanları hedeflemez. İyi, dürüst, sözüne güvenilir insanlarla uğraşan bir hiciv yoktur. Hicvin hedefinde hep egemenler, hep zalimler, hep halkı aldatanlar olmuştur...

Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisi hakkında şiir yazan Alman komedyen Jan Böhmermann hakkında dava açması, iddia edildiği gibi şiirde ağır küfürlerin olmasından mı kaynaklanıyor gerçekten? Alman komedyenin şiirinde “küfür” olmasaydı, Erdoğan sessiz kalacaktı diye düşünen varsa yanılır. Kaldı ki, küffara savaş açmış biri olarak kâfurunun her dediği dokunur da çünkü.

Daha önce, hakkında tek bir küfür sözcüğünün bile geçmediği karikatürler yüzünden Penguen Dergi’sine dava açtığını biliyoruz Erdoğan’ın. Türk karikatürünün büyük ustası Musa Kart’ın kedi kılığında çizdiği karikatür için dava açan da Erdoğan değil miydi? Kediye benzetilmeye bile tahammül edememişti Erdoğan ki, kedi İslam peygamberinin de en çok sevdiği hayvandır derler.

Mizahla savaşmak zordur

Malum, hiciv, mizah türleri arasında en ağır olanıdır. Bu nedenle hoşgörü gösterilmesi pek kolay olmaz denir. Ama dünyada politikacı olarak sadece Erdoğan yok, dolayısıyla sokuldukları onca kılığa rağmen birçok politikacı tepki göstermez hakkında yazılana, çizilene. Bu konulardan anlayanlar hicivdeki ince zekânın politik bir silah olduğunu belirttiklerine göre, akıllı politikacıya düşen bu silahın namlusuna mermi vermemek için hicvin de hicvedenin de üzerine gitmemek olur. Mizahla savaşmak zordur çünkü.

Kedi, benzetilmesinden, genellikle rahatsızlık duyulacak bir hayvan değil. Kedinin dikbaşlılığını, isyancı karakterini beğenen çok kişi var, belki bundandır bu. Ama bir köpeğe benzetilmek aynı şey değil. Bir tepkinin olması herhalde doğal. Ama George W. Bush’un kucağında bir köpek olarak çizilen Tony Blair de, ondan önce bir köpekler yarışmasında “Top Bitch” olarak karikatürize edilen Margaret Thatcher de hiçbir itirazda bulunmadılar. Kabul edilmeli ki Thatcher için çizileni daha ağırdı, çünkü cinsiyetçi bir içerik de vardı karikatürde. İngilizcenin inceliklerinin çok iyi kullanıldığı malum karikatürde, birincilik kürsüsündeki köpek olarak çizilen Thatcher için kullanılan “Top Bitch” tanımı, köpeklararası güzellik yarışlarında kullanılan bir deyim, “en iyi dişi köpeği” ifade ediyor, ancak bir kadın için kullanıldığında “bir numaralı fahişe” anlamını taşıyor.

Mabad öpen Thatcher

Çok ağırdı elbette. Ancak çizildiği dönem düşünüldüğünde bu karikatürün toplumsal bir öfkeyi dile getirdiği anlaşılabilir kolaylıkla. Yoksul ailelere yapılan süt yardımını kesen, madenci grevinde işçilerin üzerine orduyu süren, yine madenci grevini kırmak için başka ülkelerden işçiler getiren, büyük sosyal yardım kesintilerine imza atan, nihayet dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan’ın sözünden çıkmayan biri olarak Thatcher’in böyle karikatürize edilmesine toplumsal bir itiraz gelmedi, kendi partisinden bile. İngiliz dış politikasını neredeyse Reagan’a bağladığı için, İngiliz televizyonlarında fırtına gibi esen Splitting İmage adlı kukla programında Reagan’ın mabadını yalayan bir köpek olarak da çizilmişti Thatcher.

Yunan ekonomisinin yaşadığı şu büyük kriz dönemlerinde başlarına gelenlerden sorumlu tuttukları Almanya Başbakanı Angela Merkel’i Nazi üniforması içinde resmetmişti Yunan gazeteleri. Merkel’den herhangi bir tepki gelmemişti. Batı medyasında özellikle botokslu yüzüyle, bir ayı olarak da defalarca karikatürize edilen Rusya Başbakanı Vladimir Putin de pek hoşgörülü biri sayılmaz ama herhangi bir yabancı karikatüriste dava açtığı görülmedi.

Neden ses çıkarmadılar peki? Hiç onurları yok muydu bunların? Onur gibi kavramların yaşamda bir karşılığı olduğunu bildikleri için belki itiraza yüzleri yoktu. Milyonlarca Iraklı'nın ölümüne yol açan ABD işgalini destekleyen, işgale asker yollayan Blair, “Bush’un köpeği olmadığını” ileri sürebilir miydi itiraz olarak? Ya da İngiliz yoksulunu iyice yoksullaştıran, egemenler yararına bir ekonomi politikası izleyen Thatcher sermayenin köpeği olmadığını iddia edebilir miydi? Maçoluğuyla neredeyse övünen Putin, kendisi için ulusal bir figür olduğundan hakaret sayılamayacak olan ama Batı'da kabalığı simgeleyen ayıya benzetilmeye itiraz edebilir miydi?

80’lerde İngiltere’de yayınlanan televizyon dizisi Emret Başbakanım siyasal hicvin en muhteşem örneklerindendi. Yazarları hayranlık uyandıracak bir mizah anlayışına sahip olan bu dizinin, aslında kendisi gibi politikacıları yerin dibine batırdığını bildiği halde, en büyük hayranlarından biri Margaret Thatcher’dı.

Nefretliksen hedef olursun

Hiciv; bir, ortaya çıkacağı zamanı iyi bilir, iki nefret edileni hedefler. Bu değişmez kuraldır. Alman komedyenin Erdoğan’ı hedef almasının nedeni onu Ortadoğu’da dökülen kanların sorumlularından biri olarak kabul etmesi olamaz mı? Üç, hiciv yalancı politikacıları hedefler. Alman komedyenin Erdoğan’ı hedef almasının nedeni onu AB’ye girmek isterken bile “kadın erkek eşitliğine inanmıyorum” diyerek tüm AB’yi aldatan biri olarak görmesi olamaz mı? Dört, hiciv, fırsatçıyı, faydacıyı hedefler. Alman komedyenin Erdoğan’ı hedef almasının nedeni onu, mülteci krizini AB için bir pazarlığa dönüştüren kişi olarak görmesi olamaz mı?

Kendisini hicivcilerin önüne atan Erdoğan’ın kendisidir çok açık ki. Mütevazılıktan uzak tutumu, kibri, bilgiyi küçümseyişi onu hicivcilerin hedefi yapan özellikleri... Beş, hicveden görüneni hedefler ayrıca, sevilmeyenin fiziki kusurlarını da diline dolar. Büyük İranlı düşünür İbni Mukaffa hicivde de son derece iyiydi. Sevmediği önemli bir adamın fiziki olarak da bir hayli büyük olan burnuyla alay ederdi hep. Ayıp elbette ama muhatabının da öfkeyi üzerine toplayan biri olduğunu söylerler. Mukaffa her karşılaştıklarında, zatın büyük burnunu kastederek tabii, “ikinize de merhaba” diye selam verirdi. Sevimli ya da iyi birinin hiçbir fiziki kusuru hicvedenin gözüne batmaz. Hicivcinin sevimli olanla derdi yoktur.

Altı, hiciv iyi insanları hedeflemez. İyi, dürüst, sözüne güvenilir insanlarla uğraşan bir hiciv yoktur. Hicvin hedefinde hep egemenler, hep zalimler, hep halkı aldatanlar olmuştur. Batı'da Ortaçağ’da özellikle, Büyük Perhiz öncesi yapılan karnavallarda, imanlı yoksullar kızdıkları ne kadar egemen varsa hepsiyle dalga geçerlerdi. Bu Papa da olurdu, Kral da, vergi toplayan kralın memuru da olurdu, beceriksiz belediye başkanı da. İçinde bulunulan toplumun geleneklerinde, alışkanlıklarında var olan rahatsız edici unsurlara tepkiydi de bir anlamda bu. Karnavallarda yoksullar, acizler, hastalar alay konusu olmazlardı.

Siyasal hiciv bizi politikacıya gülmeye davet eder. İşlevi budur. Mali anlamda yolsuzluk yapan, oy için yalan söyleyen, ahlaki anlamda eksik olan, hangi partiden olduğu önemli değil, politikacıyı işaret ederek bizi güldürür. Bu gülme ortak bir rahatlamadır elbette. Öfke patlamasının ifadesi de tabii ki.

Bazı politikacılar hırsızdır, yalancıdır elbette. Bunlar siyasal hicivcinin hedefidir. Buna kızamayız da çünkü bizler bu tür politikacıların kurbanlarıyız. Yapılan her yolsuzlukta, kanunsuzlukta onuru yara alan bizleriz.

Hicvin büyük toprağı Anadolu

Anadolu hicvin, egemenle alay eden büyük sanatçıların toprağıdır. Egemenlerle dalga geçilen o büyük Midas’ın Kulakları oyununda uzun kulağı olan, tuttuğu her şey altın olduğu için açlık çeken Frigya kralı şahsında alay edilen egemenlerdir. Anadolu’da yazılmıştır. Büyük hicivci Ezop bu topraklarda doğdu, yaşadı. İfade kanalları kapalı toplumlarda, mizahtan daha büyük silah var mı? Ezilmiş, ötelenmiş muhalif bir tarikat olarak Bektaşilik’in, Sünniler karşısında en iyi direnme araçlarından biri mizahtı.

Karagöz'ü ne sanıyorsunuz?

Sadece bir Ramazan eğlencesi miydi gerçekten Karagöz ile Hacivat? İçeriğinde ciddi bir muhalefet bulunan bu muhteşem gölge oyunu mizaha soğuk baktığını sandığımız Nakşibendi tarikatının koruması altında gelişti. Nakşibendilik itirazını, muhalefetini Karagöz üzerinden yaptı. Meşrutiyet ilan edildiğinde Karagöz loncası gelişmeyi protesto etmek için kapanma kararı alır. Karagöz büyük politik öz taşıyan bir oyundu. Osmanlı’da 31 Mart gerici ayaklanmasını başlatanların bir kıraathanede Karagöz oyunu izledikten sonra “şeriat isteriz” diye harekete geçtikleri de söylenir.

Karagöz Loncası’nın, şimdi önüne gelen karikatüriste, mizahçıya dava açan Recep Tayyip Erdoğan’ın semti Kasımpaşa olması da ne gariptir.

Mizah gerçeğin kendisinden daha etkili

Etkili olmasaydı 2015 Aralık ayındaki yıllık basın konferansında “Türkiye ABD'nin münasip yerlerini yalıyor” diyen Putin’e daha çok tepki gösterilmesi gerekirdi. Tabii Erdoğan’ın Türkiye’nin lideri olarak, Putin’i mahkemeye vermesi beklenmezdi ama en azından diplomatik yollarla yapılabilirdi bunu. Olmadı. Olsun da demiyorum zaten, aynı cümlelerle olmasa da ben de Putin gibi düşünüyorum bu konuda.

Bu lafı herhangi bir komedyen etseydi Erdoğan’ın tepkisinin ne olacağı malum. Bunun en önemli nedeni insanların Putin’den çok komedyenleri dinlemesi, onlara inanmasıdır çünkü.

Komedyenler Cumhurbaşkanı olabilir

Ama cumhurbaşkanları komedyen olamaz. Tuhaflıklarıyla, tutumuyla, gaflarıyla alay konusu olması (G.W.Bush gibi) bir cumhurbaşkanının sanatların en şahanesi olan komediyi becereceği anlamına gelmez. Bir kere bu zekâyla ilgilidir. Komedi, hiciv, kurallara boyun eğmeyen, otoriteyle dalgasını geçen cesur insanların işidir.

Seçildikten sonra bu özelliklerini yitirdi mi bilemem ama Guatemala’nın Cumhurbaşkanı bir komedyendir. Tam 15 yıl boyunca, kardeşiyle beraber televizyonlarda komedi programları yaptı. Fakir bir aileden geliyor, üstelik ağır bir dini eğitim de almış bir dindar. Seçim kampanyasını hangi slogan üzerinden yürüttü bilmek ister misiniz? Hatırlatayım: “Ben Hırsız Değilim”.

Normal demokrasilerde “ne olmadığını açıklayarak” seçim propagandası yapılır mı? Hırsızı bol bir ülkede bir komedyen neyi söyleyeceğini iyi bilir. Kibirden, öfkeden, cehaletten ibaret politikacıların arasında en kabul edilen söz, bazen, inanılması en zor olan sözdür. Kendilerine hırsız olmayacağının hiçbir garantisini vermese de Guatemala halkı inandı bu sözüne.

Morales’de devlet başkanı seçildi. “Mizah, gerçekten bana tüm kapıları açtı, önemli mesajları iletmeme yardımcı oldu” diyor Morales.

Bu yüzden Erdoğan haklı mizaha, mizahçıya kızmakta... Kendisinden daha çok inandırıcı bulunduğunu biliyor çünkü mizahın da mizahçının da.

Donald Trump kendisini küçük penisli çizen karikatüristi ölümle tehdit etti adamları aracılığıyla. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülettah el Sisi, kendisini de orduyu da eleştiren ülkenin en önemli siyasi hiciv sanatçısı Basem Yusuf hakkında dava açarak onu 6.5 milyon dolarlık para cezasına mahkûm ettirdi.

Erdoğan da Sisi de Trump da toprak olup gidecekler bir gün. Ama haklarında komedyenler ne söylemişlerse mahkeme kayıtlarında yıllarca kalacak.

Mahkeme kayıtlarının da mizahın da ömrü uzundur çünkü.

 


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer EĞİTİM KÜLTÜR SANAT Haberleri

Başlık Tarih
 
1922 EYLÜL’ÜNDE İŞGAL ALTINDAKİ İSTANBULDAN KESİTLER...28 Mayıs 2020
ÇIRAĞAN SARAYININ SIRRI27 Mayıs 2020
İSTANBUL TURU24 Mayıs 2020
ERDOĞAN AKSU YAZDI; SÜREKLİ DEVRİM19 Mayıs 2020
ERDOĞAN AKSU YAZDI; 19 MAYIS, NUTKU TUTULMUŞLUKTAN, NUTKA GEÇİŞ... 18 Mayıs 2020
PANDEMİ ÖNCESİ OKUMA ALIŞKANLIĞIMIZ17 Mayıs 2020
ERDOĞAN AKSU; 19 MAYIS, ANTİEMPERYALİST RUHTUR…16 Mayıs 2020
SAĞLIK SEKTÖRÜNDE HALKLA İLİŞKİLER İŞLEVİ13 Mayıs 2020
İLAÇ NEŞTER MOLA, BERHAVA...08 Mayıs 2020
Hak'ka Erimin Dervişleri…08 Mayıs 2020
KAHVEHANE KÜLTÜRÜ06 Mayıs 2020
KİTAPLIK ÖNÜNDE POZ...06 Mayıs 2020
ERDOĞAN AKSU; BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ YARIN, YARINLARDA...03 Mayıs 2020
SALGIN GÜNLERİ28 Nisan 2020
“İNSANIZ İNSANLARDAN SÖZ EDERİZ”27 Nisan 2020
KÖYDEYİM27 Nisan 2020
KAHVE MUHABBETLERİ (23) DENİZLİ, İBRAHİM ÇALLI, NİLSU ŞİRİN26 Nisan 2020
KORONAVİRÜS GEÇER, BAKALIM GERİDE NE KALIR26 Nisan 2020
KAHVE MUHABBETLERİ (18) 24 NİSAN, CHARLES AZNAVOUR VS...24 Nisan 2020
KÖY ENSTİTÜLERİNİ KÜÇÜMSEYENLER KİMLER Dİ?21 Nisan 2020
EĞİTİMDE CORONA DÜZENİ24 Mart 2020
ERDOĞAN AKSU; İRTİFA KAYBI-YÜKSEK İRTİFA...23 Mart 2020
ESENLER'DE OKULLARIN ENLERİ...15 Şubat 2020
ESENLER'DE SEVDANIN SİHİRLİ NAMELERİ...03 Şubat 2020
Kıvırcık Ali Esenler'de Türkülerle Anıldı14 Ocak 2020
METİN GÖKTEPE ANILDI...09 Ocak 2020
TÜRK MEDYASI 2019'DA KAYBETTİ...02 Ocak 2020
ESENLER’DE ‘AKİF’ BELGESELİ VE SÖYLEŞİ30 Aralık 2019
RESSAM TURAN BÜYÜKKAHRAMAN SERGİSİ, PİRAMİD SANAT’TA…12 Aralık 2019
ÇAKIRÖZER; TUTUKLANAN GAZETECİLER 16 YILDA 10 KAT ARTTI...11 Aralık 2019
ESENLER, ŞEHİR VE DİL İLİŞKİSİ04 Aralık 2019
“YASASIZLAR” ÇIKTI…29 Kasım 2019
KARABULUT’UN KİTABI “DANABURNU’ YAKINDA…28 Kasım 2019
EĞİTİMDE GERİCİ TATİL18 Kasım 2019
ATATÜRK SEVDİĞİ ŞARKILARLA ANILDI...13 Kasım 2019
ESENLER CHP İLÇESİ-ESENLER YSM KOROSU ATATÜRK’Ü ANMA PROGRAMI…05 Kasım 2019
​ ESENLER 2. KİTAP GÜNLERİ BAŞLADI…25 Ekim 2019
PERTEVNİYAL LİSESİ ‘GELENEKSEL PİLAV VE AŞURE GÜNÜ’...21 Ekim 2019
AKDOĞAN’DAN YENİ KİTAP; “MEKTUP BİZDEN SELAM SÖYLE”09 Eylül 2019
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Başladı...09 Eylül 2019
DİJİTAL YAYINCILIĞA DENETİM...01 Ağustos 2019
24 TEMMUZ SANSÜRÜN KALDIRILIŞI VE BASIN BAYRAMI...23 Temmuz 2019
MUSTAFA K. ERDEMOL'DAN "KİTAP KOKUSU"...03 Temmuz 2019
Esenler İbrahim Turhan Lisesi Pilav Günü17 Haziran 2019
ERDOĞAN AKSU; HAYAL TACİRLİĞİ VE POLİTİKA...28 Mayıs 2019
ERDOĞAN AKSU; 19 MAYIS; ANTİEMPERYALİST RUHTUR...19 Mayıs 2019
ERDOĞAN AKSU; İLK KURŞUN...15 Mayıs 2019
3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü…03 Mayıs 2019
ATIŞALANI ANADOLU LİSESİ'NDE KİTAP KAMPANYASI15 Mart 2019
ERDOĞAN AKSU YAZDI; İNCE ARMAN...01 Mart 2019
AYTAÇ ARMAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI...01 Mart 2019
AYTAÇ ARMAN'A VEDA...27 Şubat 2019
ESENLER YAVUZSELİM MAHALLESİ TSM KOROSU'NDAN KONSER...18 Şubat 2019
ŞUBAT AYI TİYATRO VE SİNEMA PROGRAMI08 Şubat 2019
ESENLER YAVUZ SELİM TSM KOROSU'NDAN KONSER...04 Şubat 2019
Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü; Barış Yıldız...29 Ocak 2019
ERDOĞAN AKSU; ON OCAK KUTLU OLSUN...10 Ocak 2019
ESKİDEN YILBAŞI KARTPOSTALLARI VARDI.31 Aralık 2018
GÖBEKLİTEPE; ÇÖKÜŞ VE DOĞUŞ… 10 Aralık 2018
ATANMIŞ DEĞİL ADANMIŞ EĞİTİMCİLER İHTİYAÇ VAR...07 Aralık 2018
ESENLER'DE ERASMUS PROJESİ...01 Aralık 2018
İHSAN ELİAÇIK, ORTAK YAŞAMI GELİŞTİRME VAKFI’NDA01 Aralık 2018
UNUTULMAZ ÖĞRETMENLERE SEVGİ VE SAYGIYLA...23 Kasım 2018
ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEN RANT DEVŞİRİLİYOR...12 Kasım 2018
Eğitimde "Kaynak Kitap" Vurgunu...08 Kasım 2018
TAYDER ÇAĞDAŞ T.S.M. KOROSU; “NOTALARIN AHENGİ” KONSERİ…18 Ekim 2018
ESENLER'DE KÜLTÜR SANAT SEZONU...12 Ekim 2018
DOSTLAR TSM KOROSU BAŞLADI12 Ekim 2018
​ORTAK YAŞAM’DA RESİM SERGİSİ; ‘BAŞKALAŞIMLAR’… 19 Eylül 2018
OKULLARDA MADDİ MANEVİ ŞİDDET OLMASIN...16 Eylül 2018
KÖŞE YAZARIMIZ İNCESU'DAN “MENDİL” ADLI ÖYKÜ KİTABI…29 Ağustos 2018
LGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI...30 Temmuz 2018
24 TEMMUZ GAZETECİLER VE BASIN BAYRAMI...24 Temmuz 2018
ÇANAKKALE KÜLTÜR TURLARI BAŞLIYOR20 Temmuz 2018
​FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ’NE KÜTÜPHANE…16 Temmuz 2018
ESENLER, BİR MİLYON KİTAP FUARI14 Temmuz 2018
YÜKSEK TİCARET GENEL MERKEZİ, 42. KONGRESİ…01 Temmuz 2018
MİLYONLARCA ÖĞRENCİ SINAVDA...30 Haziran 2018
ESENLER YAZ OKULLARI...28 Haziran 2018
BOĞAZİÇİ ÖĞRENCİLERİNE ŞARTLI TAHLİYE...07 Haziran 2018
MESAM KAYYUMU GÖNDERDİ...01 Haziran 2018
​“SON DAKİKA ESENLER” YAYINDA…31 Mayıs 2018
ESENLER BİLİM ŞENLİĞİ TANITIMI...28 Mayıs 2018
KOÇ; “YILLARDIR ESENLER’DE HALK OZANLIĞI GELENEĞİNİ YAŞATIYORUM…”28 Mayıs 2018
LİSELERE GİRİŞ TERCİH KLAVUZU 25 HAZİRAN'DA...24 Mayıs 2018
DİRİLİŞ ERTUĞRUL OYUNCULARI ESENLER'DE...23 Mayıs 2018
Atışalanı Ortaokulu'nda "Gıda Güvenilirliği” eğitimi verildi...22 Mayıs 2018
“19 MAYIS” ANTİEMPERYALİST RUHTUR…19 Mayıs 2018
ESDEF, ENGELLİLER HAFTASI PROGRAMI...16 Mayıs 2018
YURDUM TV YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR14 Mayıs 2018
6 MAYIS; BABAM, DENİZ, BEN VE İNCE…07 Mayıs 2018
Ozan İsa Koç, “Karanlıklar Sanat ile Aydınlanır”08 Mayıs 2018
Esenler İbrahim Turhan Anadolu Lisesi Pilav Günü...07 Mayıs 2018
ESENLER YABANCI ÖĞRENCİ BULUŞLMASI05 Mayıs 2018
ESEV'Lİ EV HANIMLARINDAN RÖLYEF SERGİSİ...02 Mayıs 2018
​İSTANBUL YÜKSEK TİCARET GÜRPINAR İLE DEVAM KARARI ALDI… 30 Nisan 2018
İSMEK FIRINCILIK VE PASTACILIK OKULU'NA ÖDÜL...30 Nisan 2018
​YÜKSEK TİCARET’İN ADAYI GÜRPINAR; ‘GELECEK BİZİ BEKLER’…27 Nisan 2018
SEVİMSOY; ‘DÜNDEN BU GÜNE, BU GÜNDEN GELECEĞE’27 Nisan 2018
İSTANBUL YÜKSEK TİCARET’TE ÖMER FARUK GÜRPINAR ADAY…26 Nisan 2018
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NİN BÖLÜNMESİNE TEPKİLER ARTIYOR...26 Nisan 2018
İSTANBUL YÜKSEK TİCARET KONGRESİ 28 NİSAN'DA...26 Nisan 2018
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNDE SON KERTE...25 Nisan 2018
​YAVUZ SELİM MAHALLESİ TSM KOROSU KURDU… 20 Nisan 2018
ESENLER'DE DOKUZUNCU BARIŞ EKMEĞİ...20 Nisan 2018
EĞİTİM DEĞERLENDİRME TOPLANTILARINA DEVAM EDİLDİ19 Nisan 2018
​M. ALİ OSMANLI’DAN ‘AŞKA DAİR ŞİİRLER’… 03 Nisan 2018
ESENLER'DE 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANILDI... 19 Mart 2018
OKUMA YAZMA SEFERBERLİĞİ...02 Mart 2018
UĞUR OKULLARI GÜNGÖREN KAMPÜSÜ TANITIMI YAPILDI 16 Şubat 2018
MARMARA İŞLETMELİLER BAHÇELİEVLER'E VEDA ETTİ...07 Şubat 2018
ESENLER RUMELİLİLER’DEN KIŞ KONSERİ…30 Ocak 2018
Esenler Ortaokulu 1970-71 Mezunları Buluşması...18 Aralık 2017
EN GÜZEL OKUL BENİM OKULUM07 Aralık 2017
ŞEHİR VE TİCARET ATÖLYESİ..02 Aralık 2017
Ercan “İddiaların gerçekle ilgisi yok”01 Aralık 2017
24 KASIM ESENLER'DE KUTLANDI...25 Kasım 2017
ÖĞRETMENLER UMUTSUZ, BORÇLU VE BASKI ALTINDA24 Kasım 2017
BETÜL ŞÜKÜR’DEN, GENÇ YAŞTA İKİ ROMAN; “LİMON ÇİÇEĞİ VE CERRAH GİBİ”19 Kasım 2017
OKUL YERİNE AVM18 Kasım 2017
ESENLER RUMELİLİLER KONSERİ 11 KASIM'DA...06 Kasım 2017
RUMELİLİLERDEN ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR...30 Ekim 2017
YAZARIMIZ HATİCE EROĞLU AKDOĞAN'IN YENİ KİTABI; “KADINLARIMIZ”…20 Ekim 2017
ORTAK YAŞAMI GELİŞTİRME VAKFI AÇILDI...10 Ekim 2017
ORTAK YAŞAMI GELİŞTİRME VAKFI AÇILIŞI 7 EKİM'DE...05 Ekim 2017
KAYIT PARASI YASAL DEĞİL, VELİ BAĞIŞA ZORUNLU TUTULAMAZ…15 Eylül 2017
EĞİTİM SABAH SEKİZDE BAŞLAYACAK13 Eylül 2017
İKİNCİ ÜNİVERSİTE SINAVSIZ…11 Eylül 2017
KAYMAKAMLIKTA 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TOPLANTISI10 Eylül 2017
ESKİ TAS ESKİ HAM…06 Eylül 2017
"KAHVE TADINDA TARİH VE SİYASET" TÜRKÖLMEZ'İN YENİ KİTABI...01 Ağustos 2017
Kaymakam Şahin; Esenler’e 40 Okul, 1000 Derslik Lazım...31 Temmuz 2017
ESENLER DİJİTAL KÜTÜPHANESİ’NDE YER BULMAK ZOR…05 Temmuz 2017
GÜNDÜZ DÜŞ GÖRENLER19 Haziran 2017
DİRİLİŞ ESENLER'DE...13 Haziran 2017
LYS Duyurusu09 Haziran 2017
OKULLAR YAZ TATİLİNE GİRDİ.09 Haziran 2017
İLÇE MİLLİ EĞİTİM SPORCU ÖĞRENCİLERİ ÖDÜLLENDİRDİ…27 Mayıs 2017
ESENLER OKULLARINDAN PROJE BAŞARISI 25 Mayıs 2017
ESENLER ORTOPEDİK ENGELLİLER 4. İSTANBUL SERAMİK SERGİSİNDE…25 Mayıs 2017
AYVALIDERE İLKOKULU’NDA EĞİTİM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI…09 Mayıs 2017
23 NİSAN KUTLU OLSUN...23 Nisan 2017
ESENLER AYVALIDERE İLKOKULU’NA ÇOK AMAÇLI SALON…20 Nisan 2017
EĞİTİM DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR…31 Mart 2017
BAM TELİNE DOKUNDU...21 Mart 2017
YGS PAZAR GÜNÜ...10 Mart 2017
DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN…08 Mart 2017
‘TUNÇ YAYINCILIK VE KARDELEN’ CNR’DA …03 Mart 2017
ESENLER'DE ÜNİVERSİTE TANITIMI...22 Şubat 2017
ESENLER RUMELİLİLER'DEN GELENEKSEL COŞKU...06 Şubat 2017
ESENLER RUMELİLİLER FOLKLOR EKİBİ 4 ŞUBAT’A HAZIR…30 Ocak 2017
ESENLER RUMELİLİLER KONSERİ 4 ŞUBAT’TA …25 Ocak 2017
EĞİTİME AYAR ÇEKİLDİ...14 Ocak 2017
ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ'NDE GÖKTEPE'Yİ UNUTMADIK...10 Ocak 2017
YÜKSEK TİCARET ANKARA ŞUBESİ’NDEN PROFİLO’DA TSM KONSERİ…24 Kasım 2016
"24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ" KUTLU OLSUN...24 Kasım 2016
TEOG Maratonu iki gün sürecek22 Kasım 2016
FUARI SOLDAN DALGALANDIRDIK…20 Kasım 2016
KÖŞE YAZARIMIZ GÜLTEN DOĞRUYOL İNCESU TÜYAP’TA "MERHABA MAVİ" Yİ İMZALADI.16 Kasım 2016
İBRAHİM TURHAN LİSESİ’NİN İLK MÜDÜRÜ; FAİK KUBİLAY…15 Kasım 2016
YÜKSEK TİCERETLİLER ATATÜRK’Ü ANDI…15 Kasım 2016
ATATÜRK ŞARKILARLA ANILDI…14 Kasım 2016
KÖŞE YAZARLARIMIZ TÜYAP KİTAP FUARI’NDA KİTAPLARINI İMZALIYOR… 11 Kasım 2016
YAZAR RECEP S. TATAR ESENLER TİME’DE…08 Kasım 2016
TAKSİM SAHAF FESTİVALİ’NİN TARİHİ UZATILDI…03 Kasım 2016
ESENLER RUMELİLİLER DERNEĞİ-TSM KOROSUNDAN 12 KASIM CUMARTESİ "ATATÜRK" İÇİN KONSER…08 Kasım 2016
SAHAF FESTİVALİ TAKSİM’DE BAŞLADI…26 Ekim 2016
ESENLER RUMELİLİLER DERNEĞİ HALK OYUNLARI KURSU BAŞLADI…26 Ekim 2016
ANTALYA FİLM FESTİVALİ SONA ERDİ...24 Ekim 2016
EĞİTİMDE VOYVOT’A SÜRECİ…17 Ekim 2016
ANTALYA FİLM FESTİVALİ 16 EKİMDE BAŞLIYOR...11 Ekim 2016
YÜKSEK TİCERETLİLER KAHVALTIDA BULUŞTU…10 Ekim 2016
EĞİTİM SİLBAŞTAN...05 Ekim 2016
ŞEREF ÇETİN’DEN “ÖLÜ KUŞLAR”01 Ekim 2016
GÖYNÜM SENİ ARIYOR…26 Eylül 2016
SANAT HAYATTIR, TIPKI TARIK TAHSİN…24 Eylül 2016
EĞİTİM SÖZLEŞMESİ…22 Eylül 2016
İSTANBULDA EDEBİYAT VE ŞİİR GÜNLERİ…22 Eylül 2016
TARIK AKAN UĞURLANDI…19 Eylül 2016
ÇOCUK İŞÇİLER OKUL YERİNE İŞE…19 Eylül 2016
OKULLAR AÇILDI; İLK DERS 15 TEMMUZ…19 Eylül 2016
“KARADENİZ SOLDAN DALGALANIR, HER EYLÜLDE…” OSEN KİTABEVİ’NDE 18 Eylül 2016
“Engelli Çocuklara Eğitim Engeli” 07 Eylül 2016
NAŞİDE GÖKTÜRK HAYATINI KAYBETTİ...31 Ağustos 2016
VEDAT TÜRKALİ VEFAT ETTİ...29 Ağustos 2016
'YÜKSEK TİCARET' DARBE GİRİŞİMİNİ KINADI...19 Temmuz 2016
ESENLERİN EĞİTİMİNDE BİTENLER?13 Temmuz 2016
ESENLER’DE TAYİN VE ATAMALAR BAŞLADI…12 Temmuz 2016
YAŞAR NURİ ÖZTÜRK GÖÇTÜ…23 Haziran 2016
ESENLER TACİRLER'DE FOTOĞRAF SERGİSİ...17 Haziran 2016
AYVALIDERE İLKOKULU; “KÜÇÜK YAZARLARDAN BÜYÜK ÖYKÜLER”17 Haziran 2016
YAZ TATİLİ BAŞLADI; 3 AY…17 Haziran 2016
SUHTE İSYANLARINDAN AYDINLANMA MÜCADELESİNE LİSELİLER15 Haziran 2016
AYVALIDERE İLKOKULU; “KÜÇÜK ŞAİRLERDEN BÜYÜK ŞİİRLER”04 Haziran 2016
HAYDARPAŞA GARI’NDA KİTAP GÜNLERİ… 01 Haziran 2016
Esenler'de "Münir Nurettin Selçuk'a Saygı Gecesi"...03 Mayıs 2016
“CEMEVİ YERİ, NE ULUFEDİR, NE BİR SADAKADIR…”29 Nisan 2016
ESENLER YAVUZ SELİM MAHALLESİ ÇOCUKLARININ “23 NİSAN” HEYECANI…27 Nisan 2016
ESENLER AYVALIDERE İLKÖĞRETİM OKULU SERGİSİ BÜYÜLEDİ…25 Nisan 2016
TEOG SINAVI 27-28 NİSAN'DA...24 Nisan 2016
ÖZDEMİROĞLU VEDA ETTİ...21 Nisan 2016
KÖY ENSTİTÜLERİ 76 YAŞINDA...18 Nisan 2016
TÜRKİYE 13. VERGİ KONGRESİ 08-09 NİSAN’DA…07 Nisan 2016
'KARADENİZ SOLDAN DALGALANIR, HER EYLÜLDE' NAİL KİTABEVİ RAFLARINDA…01 Nisan 2016
ESENLER BELEDİYESİ KÜTÜPHANELER HAFTASI ETKİNLİKLERİ…29 Mart 2016
TÜRKİYE 13. VERGİ KONGRESİ 08-09 NİSAN’DA…31 Mart 2016
GÖNÜLLERİN AYNASI-BAĞIMLILAR DÜNYASI…17 Mart 2016
İSTANBUL YÜKSEK TİCARET’TEN 5 MARTTA “ KADIN OLMAK” PANELİ… 03 Mart 2016
RUMELİLİER TSM KONSERİ VE FOLKLOR GÖSTERİSİ 5 MARTTA…24 Şubat 2016
'Karadeniz Soldan Dalgalanır… Her Eylül’de...' Yeni Bir Kitap...02 Şubat 2016
EĞİTİMDE 2015-2016 ESENLER’İ…16 Şubat 2016
ESEV’DEN MÜZEYYEN SENAR ŞARKILARI…10 Şubat 2016
OKULLAR AÇILDI...08 Şubat 2016
İSTANBUL’UN EN İYİ KİTAPÇISI; “NAİL KİTABEVİ”03 Şubat 2016
TANPINAR ESENLER’DE ANILDI…26 Ocak 2016
GAZETECİLER "GAZETECİLER GÜNÜ"NÜ KUTLAMADI...10 Ocak 2016
“Seneler Seneler Kötü Seneler, Gidip te Gelmesin Kötü Seneler…”31 Aralık 2015
İSTİKLAL ŞAİRİ ANILDI...26 Aralık 2015
ŞEHİR TİYATROLARI’NDAN 16 OYUN…15 Aralık 2015
“ÖZGÜR OLMAYAN ÜLKEDE SİNEMA OLMAZ” 07 Aralık 2015
KAYMAKAMLIKTAN SOSYAL HİZMETLER MERKEZİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI…05 Aralık 2015
AYVALIDERE İLKOKULU; “LÖSEMİYE KARŞI BİN YÜREK…”01 Aralık 2015
ESENLER’DE METRO MÜZİSYENİ NEDEN YOK?30 Kasım 2015
GEVHER HOCAM, ÖĞRETMENLER GÜNÜN KUTLU OLSUN...24 Kasım 2015
ESENLER’DE İZ BIRAKAN ÖĞRETMENLER FOTOĞRAF SERGİSİ…24 Kasım 2015
KAYMAKAMLIKTAN 24 KASIM’A PROGRAM…24 Kasım 2015
KAYYUM CUMHURİYETİ...20 Kasım 2015
KARADENİZ'DE UNUTULMUŞ BİR KÜLTÜR VARLIĞI; PAŞA KÖYÜ MERKEZ CAMİİ...19 Kasım 2015
YAZARIMIZ MUSTAFA KEMAL ERDEMOL, 34. KİTAP FUARI'NDA…16 Kasım 2015
YAZARIMIZ AKDOĞAN, 34. KİTAP FUARINDA, İMZA GÜNÜNDE…11 Kasım 2015
KİTAP OKUMAK LAZIM...11 Kasım 2015
"SÜS DEĞİLLER, HEPSİNİN BİR AMACI VAR"07 Kasım 2015
'ENGİN CAN' PROJEDE REKOR KIRDI…07 Kasım 2015
ÇETİN ALTAN VEFAT ETTİ...23 Ekim 2015
KARKON, KARADENİZ GÜNLERİ’Nİ SÜRDÜRÜYOR…23 Ekim 2015
BEŞ YENİ DERSLİK!21 Ekim 2015
LEVENT KIRCA......12 Ekim 2015
KARADENİZ RÜZGÂRI ATAŞEHİR’DE ESİYOR06 Ekim 2015
KAYMAKAMLIK EĞİTİM KURUMLARI SAYISINI AÇIKLADI...01 Ekim 2015
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI...28 Eylül 2015
ESENLERLİ ENGELLİ ÇOCUKLARA HİPOTERAPİ-ATLI TERAPİ…31 Temmuz 2015
ORTOPEDİKLERDEN TİYATRO…30 Temmuz 2015
KÖY ENSTİTÜLÜ FİKRET CAN...14 Temmuz 2015
TEOG AÇIKLANDI, ZORAKİ İMAM HATİP…30 Haziran 2015
NEYYİR TURHAN İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ ÇANAKKALE KAHRAMANLARINI YAŞATIYOR…27 Haziran 2015
CÜNEYT ARCAYÜREK HAYATINI KAYBETTİ…23 Haziran 2015
KÖŞE YAZARIMIZIN KIZI "KİNEM" MEZUN OLDU...12 Haziran 2015
ÜÇ BOYUTLU EĞİTİM SİSTEMİ…12 Haziran 2015
3. EĞİTİM VE BİLİM FESTİVALİ BAŞLADI...26 Mayıs 2015
“PSİKOLOJİDE ÇOCUKLA İLGİLİ MUTLAK BİR DÖKÜMANTASYON YOK.” 09 Mayıs 2015

KÖŞE YAZARLARI
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
ARŞİV
..
SİZ DE YAZIN-YAYINLAYALIM!
HABERE DEĞER "ESENLER VE ÜLKE" YE DAİR KONULARI,GERÇEKLERİ,  
yerelgazeteci@hotmail.com,
esenlertime@hotmail.com,

E-MAİL ADRESLERİNDEN
GAZETEMİZE ULAŞTIRABİLİRSİNİZ...
EN ÇOK OKUNAN
Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
FOTO GALERİ
RADYO

TAKVİM
BU GÜNKÜ GAZETELER
FACEBOOK-BEĞEN
HABERLER