Ana Sayfa > DÜNYA

HİLAFET KALKALI 92 YIL…
Flaş Haber
03 Mart 2016
Hilafet kalkalı tam 92 yıl oldu…
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

HİLAFET KALKALI 92 YIL…

Hilafet kalkalı tam 92 yıl oldu

Cumhuriyet’in ilanından hem 12 ay önce hem de 4 ay sonra Türkiye iki kritik gelişmeye daha sahne olmuş, saltanat ve hilafetin tarih sahnesindeki rolü bitmişti. Cumhuriyet saltanatın kaldırılmasının, hilafetin ilgası ise Cumhuriyet’in ilanının tarihsel sonucuydu…

Saltanat ile hilafetin ortadan kaldırılması ve cumhuriyetin ilanı tarihin tek bir anında gerçekleşmiş ve orada noktalanmış olaylar değildi. Bir tarihsel gelişim ve olgunlaşmış şartlar içinde meydana gelmişlerdi. Aslında bu gelişmeler, İttihat ve Terakki Cemiyeti eliyle 1909’da anayasal monarşiye geçişle başlayan “devrimler” sürecinin halkalarıydı. Hem kendilerinden önceki bir dizi gelişmenin sonucu, hem de daha sonraları atılacak olan ilerici adımların temeli olma özelliğini taşıyorlardı.
Bugün 3 Mart 2016. Yani hilafetin kaldırılmasının 92’nci yıldönümü. Yaşananları anlamak için biraz geriye gitmek gerekiyor.
Önce saltanat gitti
1922 yılı… Milli Mücadele’nin zafere ulaşmasının ardından Mustafa Kemal Paşa, siyasal devrimleri gerçekleştirmek için fırsat kollar. Birinci hedefi saltanata son vermektir. Aradığı fırsatı Lozan görüşmeleri öncesinde bulur.
İtilaf Devletleri, İsviçre’nin Lozan kentinde toplanacak olan konferans için İstanbul ve Ankara hükümetlerine resmi davet gönderir. Halihazırdaki çift başlılığı ortadan kaldırmak için harekete geçen Ankara hükümetinin girişimlerinden ilk etapta sonuç çıkmaz. Düğüm 1 Kasım’da çözülür. 1 Kasım 1922 günü Meclis’te gerçekleşen toplantıya katılan Mustafa Kemal Paşa, oldukça “ikna edici” bir konuşma yapar. Saltanatın devamını isteyenlere şöyle seslenir: “Hakimiyet ve saltanat hiç kimse tarafından hiç kimseye, ilim icabıdır diye müzakereyle, münakaşa ile verilemez. Osmanoğulları zorla Türk milletinin hakimiyet ve saltanatına vaziülyed olmuşlardı (el koymuşlardı). Şimdi de, Türk milleti bu mütecavizlerin (saldırgan) hadlerini ihtar ederek, hakimiyet ve saltanatını isyan ederek kendi eline bilfiil almış bulunuyor. Bu bir emrivakidir. Burada içtima edenler Meclis ve herkes meseleyi tabii görürse, fikrimce muvafık olur. Aksi takdirde, yine hakikat usulü dairesinde ifade olunacaktır. Fakat ihtimaldir ki bazı kafalar kesilecektir.”
Bu sert çıkışın ardından TBMM’de alınan kararla 1 Kasım 1922’de saltanat ilga edilir. Böylece 623 yıllık Osmanlı İmparatorluğu hem fiilen hem de hukuken son bulur. Sıra, modernleşmenin ve dünyevileşmenin önündeki bir diğer engel olan halifeliğe gelmiştir.
Hilafet biraz daha yaşadı
Hilafet, saltanat kaldırıldıktan sonra 16 ay daha yaşadı. Halifeliğin kaldırılması o dönemin Türkiyesi açısından radikal bir adım olarak görülebilir ancak ‘zamanın ruhu’na uygundu. Artık dini birlikler eski gücünü yitirmiş ve “uluslar çağı” başlamıştı. Aynı dini paylaşan toplumlar farklı devletlere bölünmüş ve farklı toprak parçalarına “vatan” demeye başlamışlardı. Osmanlı da bu gelişmelerden payını fazlasıyla almıştı.
Diğer yönüyle hilafet, saltanatla birlikte Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının aklındaki burjuva karakterli devrim anlayışı ve cumhuriyet ideolojisiyle çelişen iki olguydu. Kemalist yönetim saltanat ve hilafet kurumlarını; akıl ve bilime dayanan, kapitalist sermaye birikimine uygun, ulusal egemenliğin hâkim olduğu, hukuk devleti temelinde yükselecek laik bir cumhuriyetin önünde engel olarak görüyordu.
Tarihi gelişmelerden devam edelim...
Vahdettin kaçınca…
Tarih 17 Kasım 1922… Son padişah Vahdettin bir İngiliz zırhlısıyla Malta’ya kaçar. 18 Kasım 1922’de Meclis’te alınan karar neticesinde halifelikten düşürülür. Aynı gün yapılan seçimle, veliaht Abdülmecit Efendi 162 oyundan 148’ini alarak halife unvanını kazanır.
Ne var ki Mustafa Kemal Paşa, halifeyi huzura erdirmez. Refet Paşa (Bele) aracılığıyla Abdülmecit Efendi’ye davranış sınırlarını iletir. Abdülmecit Efendi’nin yalnızca Halife-i Müslimin sanını kullanmasını ister. Bundaki amaç halifenin Osmanlı hanedanını ima edecek herhangi bir imzayı kullanmasını engellemektir. Fakat Abdülmecit Efendi sınırlanmayı kabul etmez. Dolayısıyla halife ve Mustafa Kemal Paşa iktidarı arasında başından itibaren bir gerilim söz konusudur.
İlk tebrik halifeden
29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet’e doğrudan karşı çıkan olmaz. Hatta Mustafa Kemal Paşa’nın Cumhurbaşkanı olmasını ilk kutlayanlardan biri de Halife Abdülmecit Efendi’dir. Ancak muhalefet, sıranın hilafete geldiğini anlamıştır. Zamanla ortalıkta halifeliğin kaldırılacağı yönünde haberler dolaşmaya başlar. Rauf Bey (Orbay), öteden beri Ankara hükümetine mesafeli olan İstanbul basınına, cumhuriyetin ilan edilme tarzını eleştiren bir demeç verir. Takip eden günlerde Rauf (Orbay), Adnan (Adıvar) ve Refet (Bele), Halife Abdülmecit Efendi’yi ziyaret eder. Bu, “Hilafetin arkasındayız” mesajıdır.
İstanbul’daki bu gelişmeler Ankara’da bir “geriye dönüş” şüphesine yol açar ve yeni yönetimin tepkisini çeker. İsmet Paşa, İstiklal Mahkemeleri’ni ima ederek, “Bir halife, zihninden milletin mukadderatına karışmak arzusunu geçirirse o kafayı behemehal koparacağız. Hıyanet-i vataniye sayacağız” der. Nitekim TBMM’de, basına ve halifelikten yana tavır koyanlara gözdağı vermek amacıyla 8 Aralık’ta İstanbul’da bir İstiklal Mahkemesi kurulması kararlaştırılır. Bazı gazeteciler 9 Aralık’ta tutuklanır. Yargılamalar sonrasında “vatana ihanet”ten tutuklanan gazeteciler beraat eder. 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Baro Başkanı Lütfi Fikri Bey ise yaklaşık 2 ay sonra Meclis tarafından affedilir. Fakat gözdağı verme girişimi başarıya ulaşmıştır.
Süreç hızlanır… 1924’ün başında Mustafa Kemal Paşa hilafete karşı adeta tam saha pres uygular. Hilafetin bütçesinin artırılmasına karşı çıkan bir telgraf çeker. Telgrafında, “Hilafet makamı bizce en nihayet tarihi bir hatıra olmaktan fazla bir ehemmiyete haiz olamaz” ifadesini kullanır. 1 Mart’ta Meclis’in yeni dönemini açarken yaptığı konuşmada hükümetin amacını ana hatlarıyla anlatır. Bu planda “milli egemenliği” gölgede bırakacak hiçbir iradeye yer yoktur. 2 Mart günü Halk Fırkası’nın parlamento grubu üç yasayı onaylamak için toplanır. Ertesi gün bu üç önerge Meclis’e sunulur.
Üç yasa birden
Ve artık bir devrin sonu gelmiştir.
3 Mart 1924’te “Hilafetin İlgasına ve Hanedan’ı Osmani’nin Türkiye Cumhuriyeti Memalik-i Haricine Çıkarılmasına Dair Kanun” kabul edilir. Bu, Meclis iradesiyle hilafet makamının sonu demektir. Kanun isminde de belirtildiği üzere Osmanlı hanedanına üye olanların yurt dışına çıkarılmasına karar verilir. Masraflar devlet tarafından ödenecektir. Bu kanunla birlikte eğitimin laikleştirilmesi amacıyla Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilir. Ayrıca çıkan kanunların şeriata uygun olup olmadığını denetleyen Şerriye ve Evkaf Vekaleti kaldırılarak yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulur. Erkan-ı Harbiye Vekaleti’nin yerini ise Genelkurmay Başkanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı alır.
İsviçre’ye gönderildi
Yasa onaylandıktan hemen sonra İstanbul Valisi Haydar Bey ile Emniyet Müdürü Sadettin Bey, Dolmabahçe Sarayı’na giderek Abdülmecit Efendi’ye yola koyulmak üzere hazırlanmasını söyler. İlk başta karşı koymaya çalışan Abdülmecit Efendi, hiçbir imkânı kalmadığını anlayınca teslim olur. Çünkü çoktan sarayın etrafı sarılmış ve telefon hatları kesilmiştir. Abdülmecit Efendi ve Osmanlı hanedanının İsviçre’ye gönderilmesine karar verilir. Bir müddet parasal yardım alabilmek için sekreterini Paris ve Londra’ya gönderen Abdülmecit Efendi umduğunu bulamaz. 1944 yılının Ağustos ayında Paris’te hayatını kaybeden son halife, Suudi Arabistan’ın Medine şehrinde toprağa verilir.Yorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer DÜNYA Haberleri

Başlık Tarih
 
DİZ ÇÖKME DEYİP GEÇİLMEZ13 Temmuz 2020
ULUS DEVLET VE TÜRKİYE09 Temmuz 2020
ÇİN HİNDİSTAN GERİLİMİ19 Haziran 2020
ERDOĞAN AKSU; VİRÜSSEL BAYRAM FORMATI…23 Mayıs 2020
19 MAYIS20 Mayıs 2020
Haritacı ve Kaşif: Piri Reis 19 Mayıs 2020
ERDOĞAN AKSU; İZMİR'DE KURTULUŞA SIKILAN İLK KURŞUN...15 Mayıs 2020
ERDOĞAN AKSU; ANNELERE, ANNEME...09 Mayıs 2020
ANALARDIR ADAM EDEN ADAMI…09 Mayıs 2020
BABALARA "4-6 MAYIS"…05 Mayıs 2020
ERDOĞAN AKSU; VİVA B1R MAYIS, YAŞASIN B1R MAYIS...30 Nisan 2020
TOKSİK ERKEKLİK BAŞA BELA...29 Nisan 2020
MİLLİ EGEMENLİK...23 Nisan 2020
SALGIN SONRASI ÇİN DIŞ POLİTİKASI07 Nisan 2020
CORONA GERÇEKLERİ03 Nisan 2020
DÜNYADA DAYANIŞMA26 Mart 2020
BRAİLA; İBRAHİM PAŞA'NIN ŞEHRİ…14 Ocak 2020
ERDOĞAN AKSU; ÖYLESİNE SAVAŞ...07 Ocak 2020
TEZKERE GEÇTİ...02 Ocak 2020
ERDEMOL, BTGB YEMEĞİ İÇİN LONDRA'DA...26 Aralık 2019
ERDOĞAN AKSU; DENİZ GÖZLÜ, KARAKALPAKLI DEVRİMCİ…09 Kasım 2019
SULTANAHMET MEYDANI "CUMHURİYET" KUTLAMALARI...30 Ekim 2019
ERDOĞAN AKSU; COĞRAFYA KADERDİR-KADER ÇIKMAZIDIR…15 Ekim 2019
DÜNYANIN 821 MİLYONU AÇ...16 Temmuz 2019
ERDOĞAN AKSU YAZDI; SINIR BAYRAMI...03 Haziran 2019
Financial Times, "Türkiye vahim bir şekilde demokrasiden sapıyor"...09 Mayıs 2019
DENİZLER ANILDI...06 Mayıs 2019
DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ...20 Kasım 2018
BÜYÜK KURTARICI'YA SAYGIYLA...10 Kasım 2018
​44 YIL ÖNCE “AYŞE TATİLE ÇIKTI”…20 Temmuz 2018
YURT DIŞI OYLARDA REKOR...20 Haziran 2018
TARİHİ TOKALAŞMA...12 Haziran 2018
İNGİLİZ TIMES; "ERDOĞAN RAKİPLERİNİN GÖLGESİNDE KALDI..."11 Haziran 2018
1 HAZİRAN DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ...31 Mayıs 2018
HAMAS İLE ISRAİL ANLAŞTI MI?31 Mayıs 2018
MÜLTECİLER DE MEMLEKET GELECEĞİNİ OYLAYACAK…29 Mayıs 2018
Evanjelizm Nedir25 Mayıs 2018
ERDOĞAN AKSU; BİR MEMLEKET İSTİYORUM, EKONOMİSİ BATMAYAN… 24 Mayıs 2018
KİTAPLI MUSA’NIN KİTAPSIZLARI…18 Mayıs 2018
ERDOĞAN AKSU; KATİL UŞAK ISRAiL VE AMERİKA…15 Mayıs 2018
ABD KUDÜS'TE ELÇİLİK VİCDANLARDA YARA AÇTI...15 Mayıs 2018
ERDOĞAN AKSU; 1 MAYIS GAYRİMEŞRULAŞTIRILDIKÇA “B1R MAYIS”…01 Mayıs 2018
BÖLGEDE SAVAŞ; EMPERYALİSTLER SURİYE'YE SALDIRDI14 Nisan 2018
VALİLİK 2018 GÖSTERİ ALANLARINI AÇIKLADI01 Şubat 2018
İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI FARKINDA MI?15 Aralık 2017
CHE 50 YILDIR YAŞIYOR...13 Ekim 2017
ONLARI PETROL DEĞİL YOKSULLUK YAKTI...28 Haziran 2017
BAYRAM YOĞUNLUĞU UYARISI22 Haziran 2017
BABAM, DENİZ VE BEN…06 Mayıs 2017
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ: TÜRKİYE 180 ÜLKE ARASINDA 155'İNCİ...04 Mayıs 2017
ZARRAB BUGÜN YARGIÇ KARŞISINDA...02 Mayıs 2017
Hilal Dokuzcan’dan Davet 28 Mart 2017
ÇOKBİLMİŞLERE YENİYIL…31 Aralık 2016
ESENLER'DE ACİL TOPLANMA YERLERİ...29 Aralık 2016
İSMET İNÖNÜ'YÜ MİNNET VE RAHMETLE ANIYORUZ...26 Aralık 2016
GİZLİ KOD; TERÖR…23 Aralık 2016
ROMANYA’YA TÜRK, MÜSLÜMAN VE KADIN BAŞBAKAN…23 Aralık 2016
RUSYA BÜYÜKELÇİSİ KARLOV ÖLDÜRÜLDÜ...20 Aralık 2016
“ DÖRT ARALIK MADENCİLER GÜNÜ” KUTLU OLSUN… 04 Aralık 2016
ADİOS FİDEL CASTRO…26 Kasım 2016
“ 20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ”…20 Kasım 2016
ABD’YE TURP GİBİ BAŞKAN; TRUMP…09 Kasım 2016
DIŞ BASINDA CUMHURİYET…02 Kasım 2016
CUMHURİYET’E OPERASYON DIŞ BASINDA…01 Kasım 2016
BEKLENEN MUSUL OPERASYONU BAŞLADI...17 Ekim 2016
YÜKSEK TİCARET SEZON AÇILIŞ YEMEĞİ 1 EKİM’DE…27 Eylül 2016
RUMELİ FEDERASYONU’NDAN MAKEDONYA’YA YARDIM…08 Eylül 2016
DARBE GİRİŞİMİNE DÜNYADAN TEPKİ…16 Temmuz 2016
69 MİLYON ÇOCUK ÖLÜMLE KARŞI KARŞIYA…28 Haziran 2016
İNGİLTERE REFERANDUMU SAĞIN ZAFERİ…28 Haziran 2016
ANALARDIR ADAM EDEN ADAMI…09 Mayıs 2016
İSRAİL, ÜYESİ OLMADIĞI NATO’DA ‘EV SAHİBİ’05 Mayıs 2016
3 MAYIS DÜNYA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ GÜNÜ...03 Mayıs 2016
KÖYLÜ YURTSUZ KALACAK...03 Mayıs 2016
EMEĞİN BAYRAMI 1 MAYIS KUTLU OLSUN!30 Nisan 2016
TEHCİR, YÜZ YILLIK İDDİA…27 Nisan 2016
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNDE 151. SIRA...20 Nisan 2016
17 NİSAN FİLİSTİNLİ TUTSAKLAR GÜNÜ 18 Nisan 2016
İŞGALCİLERİN VE ÖRGÜTLERİN HEDEFİ TARİHİ ESERLER...14 Nisan 2016
KÜBA'DA 1 MAYIS...14 Nisan 2016
PANAMA BELGELERİ DÜNYAYI SARSTI…04 Nisan 2016
BÜTÜN GÜÇ SAHİPLERİ BİRBİRİNİN AKRABASIDIR...31 Mart 2016
PALMİRA’NIN KURTULUŞU NE ANLAMA GELİYOR?29 Mart 2016
AB BAKANIN'NDAN PASAPORT AÇIKLAMASI...28 Mart 2016
İŞTE BELÇİKAYI VURAN TERÖRÜN KODLARI24 Mart 2016
BRÜKSEL HAVALİMANINDA ÇİFTE PATLAMA...22 Mart 2016
TÜRKİYE'Lİ IŞİDÇİLER...22 Mart 2016
AKP’NİN AFRİKA SEVGİSİ NEREDEN?04 Mart 2016
REFORMCULAR KAZANIRSA BAŞKA BİR İRAN...01 Mart 2016
TROÇKİ’NİN İSTANBUL GÜNLERİ…23 Şubat 2016
SURİYE'DE ATEŞKES...22 Şubat 2016
ERDEMOL; FAS NEDEN PATLADI?22 Şubat 2016
ANKARA DÜNYA BASININDA...18 Şubat 2016
ERDEMOL; “ERDOĞAN’IN TAMPON BÖLGE SİLAHI: MÜLTECİLER…”16 Şubat 2016
ERDEMOL; MÜSLİM'İN AÇIKLAMASI NASIL OKUNMALI?12 Şubat 2016
TÜRKİYE NÜFUSU 79 MİLYON...28 Ocak 2016
ILIMLI İSLAM’IN KAYBETTİĞİ ÜLKE: TUNUS26 Ocak 2016
ESENLER’DE KAR YAĞIŞI ARALIKLI SÜRÜYOR…22 Ocak 2016
DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ KUTLU OLSUN...10 Aralık 2015
4. ULUSLARARASI BALKANLAR VE GÖÇ KONGRESİ ÜÇ GÜN SÜRECEK…04 Aralık 2015
25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ...24 Kasım 2015
DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ 400 METRELİK PANKART…23 Kasım 2015
Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü...20 Kasım 2015
AB-TR SİYASETTE KADIN SİVİL AĞI PROJESİ PROGRAMI ESENLER’DE…13 Kasım 2015
ESENLER'DEN ATA'YA SAYGI...11 Kasım 2015
GECE SAATLER 1 SAAT GERİ ALINACAK...07 Kasım 2015
ROMANYA BAŞBAKANI PONTA BİR KULÜBDE 32 KİŞİ ÖLÜNCE İSTİFA ETTİ…05 Kasım 2015
PROMETHEUS'TA YENİ BİR YAŞAM DÜZENİ… 23 Ekim 2015
CHE'NİN AYAK İZLERİNDE...10 Ekim 2015
ERDOĞAN AKSU; GAZETECİLİK ZOR ZANAAT…01 Ekim 2015
21 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ!21 Eylül 2015
ERDOĞAN AKSU; BU GÜNDEN TEZİ YOK, BARIŞ ŞART…03 Ağustos 2015
ERDOĞAN; "BİZİM TEK DERDİMİZ VAR, İSLAM, İSLAM, İSLAM..."31 Temmuz 2015
ŞANLIURFA SURUÇ’TA KATLİAM; BOMBALI İNTİHAR SALDIRISI… 21 Temmuz 2015
ERDOĞAN AKSU; HER RAMAZAN YİNE SAVAŞ, YİNE KAN…07 Temmuz 2015
ESENLER’DE 2 TEMMUZ’U ANMA YÜRÜYÜŞÜ…06 Temmuz 2015
KABOTAJ BAYRAMI KUTLU OLSUN…01 Temmuz 2015
YEZİDİLER ESENLER OTOGARI’NDAN MARDİN’E GÖNDERİLDİ…29 Haziran 2015
CAN DÜNDAR'A İKİ MÜEBBET, 42 YIL...03 Haziran 2015
OR-Gİ ORDU GİRESUNHAVALİMANI RESMEN AÇILDI…23 Mayıs 2015
1 MAYIS, KUTLU OLSUN…01 Mayıs 2015
AKINCI, KIBRIS'IN 4. CUMHURBAŞKANI...28 Nisan 2015
DENİZLER GÖÇMEN MEZARLIĞINA DÖNDÜ... 21 Nisan 2015
“NEVRUZ” KUTLU OLSUN…20 Mart 2015
ERDEMOL; “KRİSTALİZE OLMUŞ BİR TOPLUM HALİNE GELDİK…”03 Mart 2015
SODEV 21. GENEL KURULU'NU YAPTI...03 Mart 2015
DUVARDA ‘VOSVOS’; BU BİR REKLAM HABER DEĞİLDİR…24 Şubat 2015
HAC DUYURUSU...16 Şubat 2015
ALEVİ DERNEKLERİ; "AYRICALIK İSTEMİYORUZ"...08 Şubat 2015
CUMHURİYET DÜNYA BASINININ GÜNDEMİNDE...15 Ocak 2015
25 KASIM, KELEBEKLERE ÖZGÜRLÜK…25 Kasım 2014
ROMANYA’DAKİ DEPREM İSTANBUL’DA DA HİSSEDİLDİ…23 Kasım 2014
“ 20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ”…19 Kasım 2014
ATATÜRK’Ü ARAMIZDAN AYRILIŞININ 76. YILINDA, SEVGİ, SAYGI VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ…10 Kasım 2014
İSKEÇE MÜFTÜSÜ METE; “ PATRİKHANE VE RUMLAR İÇİN FEDA EDİLEN TÜRKLERİZ BİZ…” 05 Kasım 2014
3. ULUSLAR ARASI BALKANLAR VE GÖÇ KONGRESİ BAŞLADI…05 Kasım 2014
BAKAN BOZKIR, 2014 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU’NU DEĞERLENDİRDİ…09 Ekim 2014
ERDEMOL; “IŞİD’İN, BAŞTA ABD OLMAK ÜZERE ÇOK SAYIDA “DOSTU” VARDI…” 23 Eylül 2014
ERDOĞAN AKSU; URUMELİ DE, BALKANLAR DA BİZİMDİR, ANADOLU DA... GÖÇ; ATEŞTEN GÖMLEKTİR,...10 Temmuz 2014
“RAMAZAN’DA DÖKÜLEN KANIN SORUMLUSU BOB EŞBAŞKANI ERDOĞAN’DIR…”10 Temmuz 2014
21 YILLIK YANGIN, YASAKLAR, YASAKLI ANMALAR...02 Temmuz 2014
YÜKSEK TİCARET GENEL MERKEZİ 40. KONGRESİNİ YAPTI…29 Haziran 2014
IŞİD IRAK'TA TÜM DENGELERİ BOZACAK...11 Haziran 2014
ÇAVUŞOĞLU, AVRUPA PARLAMENTOSU SEÇİMLERİNİ DEĞERLENDİRDİ…29 Mayıs 2014
‘SOMA’ ONCA ACIDAN SONRA ‘TOMA’ İLE DE TANIŞTI…16 Mayıs 2014
SOMA DÜNYADA BİRİNCİ HABER…15 Mayıs 2014
DIŞ BASINDA MUTA…27 Mart 2014
‘BERKİN’ DÜNYANIN GÜNDEMİNDE…12 Mart 2014
8 MART, DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN…08 Mart 2014
PAYLAŞINCA GÜZEL DE, DİYETİ ÖDEME GÜNÜ GELİNCE…06 Mart 2014
10 OCAK “ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ” KUTLU OLSUN…10 Ocak 2014
"HOŞ GELDİN 2014, MUTLU YILLAR DÜNYA…"31 Aralık 2013
10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ…10 Aralık 2013
ATATÜRK EBEDİYETE İNTİKALİNİN 75. YILINDA DEVLET TÖRENLERİYLE ANILDI…11 Kasım 2013
ÖĞRENCİ EVLERİ DÜNYA BASININDA … 06 Kasım 2013
“BALKANLAR’DA DERNEKÇİLİK YAPMAK ÇOK ZOR”…31 Ekim 2013
CUMHURİYET'İN 90. YILI KUTLU OLSUN…29 Ekim 2013
BALKANLARDA BELEDİYE BAŞKANI OLMAK…26 Ekim 2013
“2. ULUSLARARASI BALKANLAR VE GÖÇ KONGRESİ” SONA ERDİ… 24 Ekim 2013
“2. ULUSLARARASI BALKANLAR VE GÖÇ KONGRESİ” BAŞLADI… 23 Ekim 2013
BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN…14 Ekim 2013
BARIŞ HAREKÂTI VE “KIPRIS’IN TOROSU”20 Temmuz 2013
RUMELİ BALKAN FEDERASYONU SREBRENİTSA SOYKIRIMINI 18. YILINDA TELİN ETTİ...11 Temmuz 2013
MISIR'DA ORDUNUN YÖNETİME EL KOYMASI DÜNYA, ABD VE ÜLKE MEDYASINDA FLAŞ HABER... 04 Temmuz 2013
ESENLER AMERİKAN TIME’DE21 Haziran 2013
"DURAN İNSAN"LAR DÜNYA BASININDA MANŞETLERDE...19 Haziran 2013
ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ’NDEN ACİL EYLEM ÇAĞRISI...11 Haziran 2013
TAKSİM-GEZİ PARKI DÜNYA BASININDA…10 Haziran 2013
BAĞIŞ; “HABERLERİNİZDEN RAHATSIZ OLDUK…”06 Haziran 2013
TAKSİM’DE “F TİPİ” BİR ŞEYLERİN DAKİKA DAKİKA ÜLKEYE YANSIMASI… 01 Haziran 2013
1 Haziran Dünya Çocuk Günü…01 Haziran 2013
BÜKREȘ’TE TÜRK FESTİVALİ DÜZENLENDİ…29 Mayıs 2013
İNSAN HAKLARI İÇİN ULUSLARARASI FEDERASYON’UN 38. ULUSLARARASI KONGRESİ İSTANBUL'DA…24 Mayıs 2013
YARIN HAVA YOLLARI GREVİ BAŞLAYACAK...14 Mayıs 2013
HATAY REYHANLI’DA BOMBA YÜKLÜ İKİ ARAÇ PATLADI… 11 Mayıs 2013
23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.22 Nisan 2013
HUGO CHAVEZ HAYATINI...06 Mart 2013
MEVLİT KANDİLİ’NİZ MÜBAREK OLSUN...23 Ocak 2013
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Kutlu Olsun…10 Aralık 2012
1. ULUSLAR ARASI BALKANLAR VE GÖÇ KONGRESİ’NDE 2. GÜN DE TAMAMLANDI...07 Aralık 2012
TÜRK ŞEHİTLİKLERİ DÖRT BİR YANDA20 Kasım 2012
BUGÜN “DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ”…19 Kasım 2012
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti`nin 29. yılı Resepsiyonu16 Kasım 2012
Sarıgül, Harvard Üniversitesi'nde Konferans Verdi13 Ekim 2012
DÜBAMDER 1. Genel Kurulunu Yaptı14 Temmuz 2012
Rumeli Balkan Federasyonu, Bulgaristan Adalet Federasyonu İle İşbirliği Protokolü.21 Haziran 2012
Türk vatandaşları 73 ülkeye vizesiz seyahat edebilecek...31 Mayıs 2012
OECD Bakanlar Konseyi`nde Türkiye, 2012 dönem başkanlığını üstlenecek.22 Mayıs 2012
Erdoğan Aksu Takip Etti: Uluslararası Balkan Savaşları Sempozyumu Sona Erdi...14 Mayıs 2012
Anacığım diye namlandırılan ve dahi tüm analar;13 Mayıs 2012
7. Yatırım Danışma Konseyi toplantısı İstanbul'da10 Mayıs 2012
ERDOĞAN AKSU-ESENLER’DE “ESENLER TİME” YAYINDA09 Nisan 2012

KÖŞE YAZARLARI
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
ARŞİV
..
SİZ DE YAZIN-YAYINLAYALIM!
HABERE DEĞER "ESENLER VE ÜLKE" YE DAİR KONULARI,GERÇEKLERİ,  
yerelgazeteci@hotmail.com,
esenlertime@hotmail.com,

E-MAİL ADRESLERİNDEN
GAZETEMİZE ULAŞTIRABİLİRSİNİZ...
EN ÇOK OKUNAN
Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
FOTO GALERİ
RADYO

TAKVİM
BU GÜNKÜ GAZETELER
FACEBOOK-BEĞEN
HABERLER