Ana Sayfa > GÜNCEL

İLELEBET CHP, ELBETTE CHP…
Flaş Haber
09 Eylül 2016
CHP 93 yaşında...
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
 
İLELEBET CHP, ELBETTE CHP…

CHP 93 yaşında...

" Ak emanetçilerce iyi yönetilmediği aşikâr Cumhuriyetin aklı evvel asalak bir darbeyle yıkılmasına ramak kaldı. Bu F tipi kalkışmanın bir daha tekrarlanıp tekrarlanmayacağı belirsiz. Ama son günlerde yerelden genele yine bir CHP karalaması gündeme çekildi. Her alanda her yerde her platformda kendilerini sütten çıkmış ak kaşıklardan görenler veya bedelli görevlendirilenler eskisi gibi olmasa da CHP’ye ve CHP’lilere bir yaylım ateşi, ver yansın yarışı sürdürüyorlar. 
Bu sapkın kalkışma sanki CHP iktidarda ve bu sünepe darbecik girişimi CHP’ye yapılmışçasına acayip bir pişkinlik var suretlerde…
 
Mahşere makale yazdığını sanan aklı bozuk karalamacılar, köşe yazısı yazdığını sanan ak köşeciler, helikopter pervanesinden beter dönen dönmeler, has haber yakaladığını sanan dünyadan kopuk habersizler, Allahçılık yaptığını sanan paralı gurkalar ve her telden Allahsızlar şimdi utangaç biçimde sıralıyorlar ama çok yakında seçim geçim gündemleşince peş peşe sallarlar. On yıllardır siyasetin ana gemisi olan partinin güvertesinde güven içinde cumhuriyete saldırganlık halatına yine yapışırlar. Cumhuriyeti kuran partiye kin kusmayı vazifeden sayarlar.
 
Bu döngüsel dangalaklar ya sayı saymayı bilmiyor ya da CHP`nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk`ün " Benim iki büyük eserim vardır. Biri Cumhuriyet, diğeri Cumhuriyet Halk Partisidir " dediğini. Unutun unutturun bakalım geriye taklacılar; CHP’nin belli bir tarih kesitinde azgınlaşan emperyalizme, kurulu köhne dünya düzenine, eşitsizliğe, gericiliğe, imtiyazlara, başkaldırının ifadesi olarak Cumhuriyet ile birlikte kurulmuş olduğunu. Unutturun.
 
Ancak Cumhuriyet’in CHP yok edilemediği sürece yıkılamaz, CHP’nin de Cumhuriyet yıkılmadığı sürece yok edilemez olduğu tarihe saplanmış Ata hançeridir. Bu gerçeklik bazı densiz dengesizlerin hançeresini yaralasa da en baştan ilelebet mührüyle mühürlenmiştir. Yaratan’ın ilk emri gereği okuyanlar bilir kutsal kitabının ilk tümcesini. Orada ; “Tarihte Varız, Gelecekte de var Olacağız” yazar. 
 
Kim ne derse desin siyasetin tecellisidir; karmaca kurmaca nice şaşalı iktidar partileri siyaset mezarlığına gömülmüştür, bu günküleri de, yenileri de bir gün mutlaka tarihin derinliğine gömülecektir. Velakin CHP daima vardır, var olacaktır, var olmaya devam edecektir. İşte budur sahte takvacıları takatsız bırakan, canını sıkan. CHP ebedidir çünkü varlığının yegâne temeli Türkiye Cumhuriyeti’dir. Ne zaman ki vatan egemen güçlerce parçalanır, cumhuriyet yıkılır, toprağı bölünür, ancak o zaman CHP’nin de icabına bakılabilir. Şu fakir ülke yaşadığı sürece çatlayan patlayan çok ama CHP yaşar da yaşar.
 
Tarih sahnesinde yer aldığı günden bu güne hep ayni mendebur cenah, soysuz saldırılarını sıralar. Sanki CHP’ye CHP’lilere saydırmak dinen mubahtır. Bu sahte dinci, cılkı çıkarılmış emeviciliğin, çakma bedeviciliğin, embesil ebbasiciliğin on yıllardır başka işi yoktur. Özellikle son yıllarda kurmaca din borsasında siyaseten prim yapmanın tek yolu da buymuşçasına halktan yana cumhuriyetçilere, devrimci demokratlara, partili olsun olmasın vahşi bir kıyım sürer. 
 
Geçmişe at gözlükleriyle bakıp, tarihi tersinden okuyan zevatın elemlenmesi doğaldır. CHP’nin 9 Eylül 1923’te kurulduğunda yedi düvele karşı tam bağımsızlık mücadelesi yürüten Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyetleri’nin devamı olduğu görülür. Zaten böyle bir devamlılığın olması gerektiği de elzemdir. Çünkü ‘hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. O satıh tüm vatandır.’ İnatla ‘hattı’ hat sanatı, ‘sathı’ yüzyıllık Cumhuriyet birikimlerini haraç mezat satmak şeklinde anlayanlar vatanın küllerinden var edilmesini asla içlerine sindiremezler.
 
Sindiremezler çünkü CHP, kurucusu ve ilk genel başkanı Atatürk’ün önderliğinde sallanan saltanatı da kaldırmıştır, Hilafeti de. Cumhuriyeti kurmuş kurdurmuştur. O cumhuriyet düşmanı denize dökmüş, hasta imparatorluğu tarihe gömmüştür. İşte beslenen asıl garezbundandır. Asla küllenmeyen CHP kindarlığı işte bu saltanat aşkıdır. Dillere pelesenk hilafete körü körüne tiryakiliktir. Din iman yozlaşması, dönem yobazlaşmasıdır.

Oysa saltanata da hilafete de son verilmiş ama ulusal barışı sağlayan reformlar da gerçekleştirilmiştir. Devrimler de. Sözün kısası yaklaşık yüz yıl önce on küsur yıl öncesine dek her ne pahasına olursa olsun yaşayan, o günden bu günlere ise birikimleri, öz değerleri tırpanlanan Türkiye’nin temelleri atılmıştır. Hem de yiğitçe, korkusuzca ve cesaretle. Oysa tilki kurnazlığındaki gelip geçerler, yağdanlık yaverler, tavşan yürekli genel geçerler herkesten iyi bilirler; O temelleri atan, devleti biçimlendiren, cumhuriyetin kökleşip gelişmesini gerçekleştiren partidir CHP. 
 
O yüzden masum milleti sahte saltanata kul eylemenin, ülkeyi geriye döndürmenin yolu, ilkin CHP’yi yok etmek sonra da ‘Allah muhafaza etsin’ den geçer. Saltanatçı-hilafetçilerin ve din baronu kuyrukçularının, softa mezhep borazancılarının tek derdi gayesi yıllardır işte budur. Yapılan da, yapılmak istenen de ayan beyan yıllardır ortadadır. Ancak o niyetleri salih, yaptıkları ettikleri sarih, ak pak emanetçiler şimdi birbirlerine girdiler. Pek yakında çatlar ballı kabak…
 
Beğenmezler ama CHP’nin ulusal sanayi ve ekonominin gelişmesin de öncelik verdiği, öncülük ettiği yüzyıllık birikimleri zevkle üç beş paraya satarlar. Elden çıkarılacakları kendilerinden olana savarlar. Laik topluma yönelik devrimleri, eğitim reformlarını, köy enstitüleri, halkevleri ve çağın ve çağdaşlığın kapılarını bir bir aralayan yığınla benzer kurumu dinsizlik imansızlık sayarlar. Binbir kışkırtmayla uygulatmazlar. O cenahta ahı gitmiş vahı kalmış, yıkık dökük imparatorluktan milletin kayıtsız şartsız egemen olduğu cumhuriyete, ümmetten devlete çok kısa sürede sıcak geçişin lokomotifi CHP elbette istenmez. Partinin temel ideolojik yaklaşımları ortada iken, kurduğu cumhuriyetin nimetlerinden alabildiğine faydalanılırken hep kafalar karıştırılır.
 
O kafa karıştırıcılığı da bir yere kadar. Gün olur kendi kafaları da karışır, işler karışır, her şey arap saçına döner şimdi birbirlerini yerler. Yerler yerler ama hiç doymazlar…
 
CHP ilelebet var olacaktır. Her şeye karşın elbette CHP diyenler yollarından dönmeyecektir. Yaklaşık yüz yıldır dört başı mamur yaşamakla dört minare arası namazlamak en baştan sona her fırsat ve ortamda çatışmıştır. Çatıştırılmıştır. Ve her defasında oluşan deformasyonu,  beter bozulmaları onarmak ise maalesef CHP’ye kalmıştır. Düşkünlüğü kaldırmak, ülkeyi kalkındırmak daima CHP’ye mal olmuştur. 
 
Şimdi son on küsur yıldır tek parti iktidarından faydalananların, bu tek parti iktidarına yakın duranların, yıllarca garip halktan aldıkları oylarla halka bu tip hükmedenlerin ve hala tek parti iktidarı arzulayanların, iktidarı saltanata yaslamak isteyenlerin CHP tek parti döneminde şunu yaptı bunu yaptı diye atmak tutmak yerine geçmişe bakıp gerçek adaleti görüp külahlarının altına sinmesi daha evladır. 
 
CHP yıllarca tek parti kurumu ve etkin gücüne karşın, tüm devlet olanaklarını serbestçe kullanma yetkisine sahipken özveri göstermiş ve cesaretle çok partili rejime geçişi de sağlamıştır. 1950’lerde demokrasinin güçlenmesi ve kurumsallaşması için dünyada benzeri görülemeyecek büyük mücadele örneği vermiştir. Yani CHP daha o günlerde dünya uyurken temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesine öncülük etmiştir. CHP’nin bu dönemdeki demokrasi anlayışı ve mücadelesi 1959 yılında CHP’nin 15. Kurultayı’nda kabul edilen, ‘ilk hedefler beyannamesi’ ile somut önerilere dönüşmüştür. CHP’nin kurulması ve Cumhuriyetin ilanından bu güne her bir şeyi Sola, solculuğa ve solculara vakfederek düşmanlık eden, iflah olmaz saltanat-hilafet sevdalılarının Cumhuriyet tarihinde kendi palazlanma dönemlerini de iyice gözden geçirmelidirler. 
 
Solculuk ise eğer mesele CHP 1965 seçimlerine girerken ortanın solunda yer aldığını resmen açıklamıştır. Sağcıların bunu anlaması gerek. Bu vurgu seçim sonrasında yaygın bir ideoloji ve tartışma ortamı da sağlamıştır. Ve sola açılan CHP her yeni dönemde yeni bir söylem geliştirmiştir. Öyle ki bu gün sol adına yeni söylemler söyleyenlerin de geçmişe bu sol pencereden bir kez olsun bakması gerekir. Sağcılara söylenecek ise Allah’larından bulmaları ve bulacaklarıdır. Dünyadaki hesap günlerinin başladığı da ortadadır. Her şey güllük gülistanlık seyrederken durduk yerde birbirlerini yemeye başladılar. Arada halk kaldı…
 
CHP kendini kurulduğundan beri ‘Halkın Partisi’, ilerleyen zamanla düzenin değil ‘Değişimin Partisi’ olarak nitelemiştir. Böylece demokratik sol bir kimlik kabullenilmiştir. CHP tarihsel geleneğinin ve temelini oluşturan altı okla beraber sosyalist enternasyonale üyelik konusunda da tavır almıştır. Sosyal demokrasinin evrensel ilkelerini de altı kural olarak benimsemiştir. Sahte din iman tabansızlarının vaazları ve yargısız infazlarına rağmen Sosyalist enternasyonale üyelik ile yeni bir CHP oluşmuş; CHP özgürlük, eşitlik, dayanışma, emeğin üstünlüğü, gelişmenin bütünlüğü ve demokratikleşme ilkelerine dayanan bir ideolojiyi hayata geçirebilmek uğruna çabalamıştır.
 
12 Eylül 80 faşist darbesi ile faşist beş generalin kapattığı CHP on iki yıldan sonra 9 Eylül de yeniden açılmıştır. Yani darbelerle dahi yok olmamış, yok edilememiş yeniden var olmuştur. Sözde ak emanetçi devrimcilerin ise yaptıkları ortada. Ülkeyi geriye götüren bu ucube devrimcilik on küsur yıl sınandı sonuç sıfır. Seyir sıfırın da altında. Darbeciklere geldiler. Kendi içinden vuruldular. Birbirlerine tutuştular. Çöküş başladı. Yakında yok olurlar, çeker giderler...
 
CHP daima var olacaktır, olmalıdır çünkü şu yıkılmaya çalışılan garip ülkeyi tekrardan dünyada etkin ve saygın bir konuma ulaştırmak için var olmalıdır. Süratle kaybedilen eski konumuna ve yüz yıllık saygınlığına yeniden kavuşturmak için var olmalıdır, vardır. Gerçekten CHP yıkılan yıpratılan demokrasiyi bütün özellikleri ve güzellikleri ile yaşatmak, demokrasinin resmi sivil darbe kesintilerine uğramasını önlemek için vardır, lazımdır ve var olacaktır. Devlette toplumda ve siyasette devrim misyonu yüklendiği için vardır. Barışçı, akılcı, verimli, büyüyen ve emek önceliği yenilenmiş, feodalizmden arındırılmış, dinci ve mezhepçi kıskacın kalktığı, kişilikli ve temiz bir ülkede ve dünyada yaşanması için vardır. Dünyada hak ettiği yere gelmiş bir ülkenin varlığı için şarttır. 
 
CHP'ye yapılan tüm saldırılar ve karalamalar kötü gidişe direnç gösterenlerin çoğunluğunu bünyesinde bulundurduğu içindir. Kızgınlığın ana nedeni budur. Her türlü baskıya ve korku imparatorluğuna karşın direnişin bir türlü yok edilemediği içindir tertiplenen kindarlık, kiralanan düşmanlıklar. El vermişler bel bağlamışlar ama nafile. Kendi çapsızlıklarından belki kızanlar da, yırtık damdan düşenler de olacaktır ama kinlenenler, garazlananlar, gazlananlar, kindarlar, kıskananlar, çatlasalar da patlasalar da bu işin sonu belli. Noktanın koyulmasına pek az kaldı. Öyle olura olmaza hırslanıp kasım kasım kasılmayla yürümez işler. Darbe çağırmak ve darbe koğuşturmak ve darbeci kovuşturmakla yürütülmez gemiler. Komşu bataklığına gömülmekle de olmaz. Çok yakında görülür acı gerçek. 
 
Dün olmadı, bu gün de çatladı yarı belinden, yarınlarda da tüm zamanların sözde en alası iktidar partileri olmayacak. Ama CHP ilelebet var olacak ve elbette yaşayacak. Tarih de siyaset gömütüne gömülenleri geçmişte yazdığı gibi altın kalemle yazacak.
 
Ve o zaman, ak kara fark etmez iktidar ve rant uğruna darbecikler planlayarak birbirine girenleri, vakti zamanında çıkıp çarık çürükleri allayıp pullayıp salladıkça sallayanları, lafta bedavaya pahada en ağır işçilik işleyenleri, adalet kapıya dayandığında Ata’dan CHP’liler bir güzel seyredecek…"


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer GÜNCEL Haberleri

Başlık Tarih
 
GEZİ'YE TAKSİM KAPATILDI...01 Haziran 2019
ERDOĞAN AKSU; İBB KAYNAKLARI ÇARÇUR...25 Mayıs 2019
Yanardağ: Çarşının Karışacağı Bir Seçim...20 Mayıs 2019
BURASI TRABZON (1) DUYGU SAĞIROĞLU VE BİTMEYEN YOL16 Mayıs 2019
AKSU; PİS YEDİLİ…10 Mayıs 2019
İLKYAZ, BAŞLANGIÇ YAZI...03 Mayıs 2019
1 MAYIS KUTLANDI...01 Mayıs 2019
Esenler Esnaf Odası İstihdam Paneli25 Nisan 2019
BÜYÜK TAŞINMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ...07 Nisan 2019
İSTANBUL'DA YOLLAR KAPALI...24 Mart 2019
GÖKSU KAYBETTİ, BASIN KAZANDI...13 Mart 2019
ERDOĞAN AKSU; BU 8 MART UNUTULMAZ...11 Mart 2019
BENZİNE GECE ZAMMI11 Mart 2019
ERDOĞAN AKSU; DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN…07 Mart 2019
İNCE İNCE KAR YAĞACAK...23 Şubat 2019
"Pazarcılar; Biz Tanzim satıştan daha ucuza satarız..." 16 Şubat 2019
ERDOĞAN AKSU YORUM; HANEDAN SALTANAT KAYIĞINDA...08 Şubat 2019
ERDOĞAN AKSU; 24 OCAK...24 Ocak 2019
ÖZER AİLESİNİN ACI GÜNÜ 26 Aralık 2018
DEMİR AĞLARLA ÖRDÜK...16 Aralık 2018
YENİ YÖNETMELİK GAZETECİLERİ HEDEF ALIYOR...16 Aralık 2018
TREN KAZASI15 Aralık 2018
Esenler’de Dünya Engelliler Günü...03 Aralık 2018
AZAR TOPLUMU...20 Kasım 2018
İDO İÇ HAT SEFERLERİNİ DURDURUYOR...20 Kasım 2018
ESENLER BELEDİYE BAŞKANI'NDAN GAZETECİ TÜRKOĞLU'NA MÜDAHALE...14 Kasım 2018
ATATÜRK ESENLER'DE ANILDI10 Kasım 2018
EBEDİ BAŞKOMUTAN...07 Kasım 2018
ANADOLU CUMHURİYETİ...27 Ekim 2018
YENİ VALİ; ALİ YERLİKAYA 27 Ekim 2018
ÇOCUKLAR ŞEHRİN GÜLLERİDİR...25 Ekim 2018
YAS GAZETECİ YAS...22 Ekim 2018
ESENLER KAYMAKAMLIĞI AFET TATBİKATI...18 Ekim 2018
"EKİMON"...10 Ekim 2018
YAZARIMIZ GÜLTEN DOĞRUYOL İNCESU'DAN “MENDİL” ÖYKÜ KİTABI…09 Ekim 2018
M. KEMAL ERDEMOL BİRGÜN'DEN AYRILDI, CUMHURİYET'E GEÇTİ...29 Eylül 2018
REİS BAŞKANLARI UYARDI...16 Eylül 2018
YARIM ÖMÜR 12 EYLÜL’DE YAŞANMAZI YAŞAMAK...12 Eylül 2018
Usta’dan “Uygulama İmar Değişikliğine” İtiraz22 Ağustos 2018
ESENLER’E MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ EK HİZMET BİNASI…24 Temmuz 2018
MECLİSTE İLK KAVGA...24 Temmuz 2018
ESENLER'DE 100 FOTOĞRAFLA 15 TEMMUZ SERGİSİ14 Temmuz 2018
DEMİRDEN KORKMA GÜNLERİ 09 Temmuz 2018
ÇORLU'DA TREN FACİASI...09 Temmuz 2018
2 TEMMUZ DOKSAN ÜÇ, ELLİ SEKİZ MADIMAK…02 Temmuz 2018
CUMHURUN REİSİ MÜBAREK OLSUN…28 Haziran 2018
MİTİNGLER, KIRMIZI KARANFİL VE GÜVERCİNLER…20 Haziran 2018
SEÇİM YASAKLARI ÖNCESİ EN SON ANKET AÇIKLANDI…13 Haziran 2018
DİSK; ‘15-16 Haziran’ın ışığında ülkemize sahip çıkacağız!’13 Haziran 2018
PİAR ANKETİ; MİLLET İTTİFAKI MECLİSİ ALIYOR...11 Haziran 2018
‘SAHUR SİYASETİ’NE BULAŞANLAR İLE BULAŞMAYANLAR…10 Haziran 2018
KASKET, FES VE MİLLET KIRAATHANESİ…09 Haziran 2018
CHP ESENLER ‘DÖRT İMAR TADİLİ’NİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR…08 Haziran 2018
ESENLER KAYMAKAMI ŞAHİN, ŞOFÖRLER ODASI’NI KABUL ETTİ…07 Haziran 2018
YSK SİSTEMİ AÇILDI...02 Haziran 2018
GÖLGELERİN EFENDİSİ SİYASETİ VE SEÇİMLER…01 Haziran 2018
SON ANKET BIÇAK SIRTI...29 Mayıs 2018
SURİYELİLERE KİMLİK KARTI İDDİASI...29 Mayıs 2018
İNCE'DEN SAMİMİ AÇIKLAMALAR...28 Mayıs 2018
MUHARREM İNCE ZİRVEDE...26 Mayıs 2018
O KANUNLARI CUMHURBAŞKANI ONAYLADI...18 Mayıs 2018
ESENLER'E 'RAMAZAN DİRİLİŞTİR' KONSEPTİ...14 Mayıs 2018
Birlik Mahallesi Eski Muhtarı Şemsettin Çelik Vefat Etti...14 Mayıs 2018
ANA VE ‘VALDE MEKTEBİ’ ÇOCUĞU ‘PERTEV’…13 Mayıs 2018
Muhtarlardan Siyasi Partilere Ziyaret...10 Mayıs 2018
AYDIN ÇIKMAZI VE SEÇİM…08 Mayıs 2018
SEÇMEN LİSTELERİ ASKIDA...02 Mayıs 2018
SAVAŞ GİBİ B1R MAYIS...02 Mayıs 2018
1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı Türkiye Programı... 30 Nisan 2018
FELEK ŞAŞIRTAN GÜNLER VE ERKEN SEÇİM…27 Nisan 2018
CUMHUR İTTİFAKI 46,9...26 Nisan 2018
Bayrakçı; “16 yıl sonra Erdoğan'ın mağlup edilebileceğini düşünüyorum”25 Nisan 2018
"BUGÜN 23 NİSAN, NEŞE DOLUYOR İNSAN”…22 Nisan 2018
BÖLÜKBAŞI; YAŞASIN DEMOKRASİ...19 Nisan 2018
ESENLER'DE ÇIFIT ÇARŞISI KERMESLER19 Nisan 2018
SEÇİMLER 24 HAZİRAN'DA...18 Nisan 2018
ANKETLER İKİNCİ TURU İŞARET EDİYOR...17 Nisan 2018
​MARMARA ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİ OKÇULAR VAKFI’NA…17 Nisan 2018
Tekstilkent'te Genel Kurul Vardı...02 Nisan 2018
ESENLER RUMELİLİLER KONGRESİ 1 NİSAN’DA…20 Mart 2018
GÜRSEL TEKİN; " ŞEHRİNİZE, EKMEĞİNİZE, AŞINIZA SAHİP ÇIKIN..."19 Mart 2018
​“ESENLER GÜNDEM” YAYINDA11 Mart 2018
ESENLER BELEDİYESİ'NDEN SURİYELİ KADINLARA TÜRKÇE KURSU...02 Mart 2018
İSKİ SONDURAK'TA...26 Şubat 2018
Yalçınkaya “Üretim Faktörlerini Satıyorlar...”25 Şubat 2018
CHP ESENLER, ÇOCUK İSTİSMARINI PROTESTO ETTİ...22 Şubat 2018
ÜNAL BAŞKAN ESENLERDEYDİ...21 Şubat 2018
SÖZ VE BELGE21 Şubat 2018
ERBAKAN HOCA 3 MART'TA ANILACAK...15 Şubat 2018
ESENLER'DE SİNEMA VE TİYATRO15 Şubat 2018
ESENLER RUMELİLİLER KIŞ KONSERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ…05 Şubat 2018
ZEYTİN DALINA DESTEK02 Şubat 2018
Gazeteci Uğur Mumcu'nun 25. yıl dönümü...24 Ocak 2018
​YAVAŞ; YAVUZ SELİM MAHALLESİ %65’E YAKLAŞTI…23 Ocak 2018
GÖKTEPE ANILDI...09 Ocak 2018
​HOŞGELDİN 2018; EKİM YILI DİKİM YILI, GÜLE GÜLE… 30 Aralık 2017
PROJE 'BİZ ANADOLUYUZ'05 Aralık 2017
​BEKÇİ SÖZLÜ SINAVINA GİRİŞ BELGESİ DAĞITIMI30 Kasım 2017
AFET KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI30 Kasım 2017
ÖĞRETMENLER İÇİN CHP'NİN TALEPLERİ24 Kasım 2017
YEŞİL ALANA DİNİ TESİS24 Kasım 2017
GEZİCİ; "AKP VE MHP'NİN %51'İ YAKALAMASI ZOR..."21 Kasım 2017
ESENLER'DE OĞUZ-1 UYGULAMASI...16 Kasım 2017
ESENLER'İN ÇÖPÜNDE ÇETELEŞME...16 Kasım 2017
​ATATÜRK ŞARKILARLA ANILDI… 13 Kasım 2017
BAĞIMLILIKLA MÜCADELE TOPLANTISI...13 Kasım 2017
MADENCİLERİ PARA CEZASI...09 Kasım 2017
ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ BAŞVURULARI 8-22 KASIM’DA01 Kasım 2017
​RUMELİLERDEN CUMHURİYET MEVLİDİ…01 Kasım 2017
Gazetecilerden Cumhuriyet Gençlerine Plaket30 Ekim 2017
Sedat Erdem Şenbağlar Derneği Yeni Başkanı 30 Ekim 2017
FEHMİ İLHAN KORKUTTU...30 Ekim 2017
ZİRVE ESENLER TAMAMLANDI...24 Ekim 2017
ESENLER'DE KÜLTÜR SANAT YENİ SEZON05 Ekim 2017
İBB BAŞKANI UYSAL...28 Eylül 2017
KILIÇDAROĞLU GİRESUN'DA FINDIK MİTİNGİNE KATILDI...20 Eylül 2017
UTANÇ GÜNLERİ; 6-7 EYLÜL07 Eylül 2017
SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR...06 Eylül 2017
HASAN KOÇ SONSUZLUĞA UĞURLANDI08 Ağustos 2017
ERTEM AİLESİNİN MUTLU GÜNÜ07 Ağustos 2017
Esenler'de Uyuşturucu Operasyonu31 Temmuz 2017
27 TEMMUZ SEL FELAKETİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ29 Temmuz 2017
Cumhuriyet'e 7 Tahliye... 29 Temmuz 2017
"15 Temmuz'ların yaşanması her zaman olanaklıdır..."15 Temmuz 2017
YANITSIZ SORULAR15 Temmuz 2017
METRİS'TE 15 TEMMUZ PROGRAMI15 Temmuz 2017
90 BİN CAMİİDE IŞIKLAR YANACAK15 Temmuz 2017
ESENLER 544 PARSEL MUAMMASI...04 Temmuz 2017
2 TEMMUZ 199301 Temmuz 2017
ÇÖL SICAKLARI GELİYOR28 Haziran 2017
ADALET BAYRAMI GECİKİNCE…24 Haziran 2017
SOSYALİST ENTERNASYONEL’DEN AÇIKLAMA19 Haziran 2017
YÜRÜYÜŞ 4. GÜNÜNDE...18 Haziran 2017
MİLLETVEKİLİ BERBEROĞLU TUTUKLANDI...14 Haziran 2017
Meclis Üyesi Mustafa USTA’dan Engellilere İftar08 Haziran 2017
ESENLER’DE RAMAZAN LEZZET AYI OLDU…05 Haziran 2017
564. yıl kutlandı...29 Mayıs 2017
ESENLER’DE RAMAZAN… 28 Mayıs 2017
YILDIZ DAVUTPAŞA'YA TAŞINIYOR...23 Mayıs 2017
TÜRKİYE 19 MAYIS'I KUTLADI...19 Mayıs 2017
DÜNYANIN EN EN EN AKILLI ŞEHRİ; ESENLER… 18 Mayıs 2017
ENGELSİZ EĞİTİM PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ14 Mayıs 2017
ESENLER'DE 59 ÜLKEDEN 300 ÖĞRENCİ...08 Mayıs 2017
KARA KÖR KUYU SİYASETİ 08 Mayıs 2017
REFERANDUM MANŞETLERİ...17 Nisan 2017
"Bu referanduma “Hayır, hayır, hayır” 03 Nisan 2017
BÖLÜK; “GÖREV GEREĞİ BİZE SALDIRDILAR…”20 Mart 2017
KAYMAKAM HULUSİ ŞAHİN; “SİZLERİN EMRİNDEYİZ…”20 Mart 2017
“Dur yolcu, Çanakkale Geçilmez…”18 Mart 2017
HELİKOPTER DÜŞTÜ...10 Mart 2017
EĞER YAŞASAYDILAR28 Şubat 2017
MARMARA MEZUNLARINDAN BASIN BİLDİRİSİ17 Şubat 2017
ESENLER’DE BÜYÜK ARAÇ KAOSU…15 Şubat 2017
KAR GELİYOR...10 Şubat 2017
ESENLER NÜFUSU AYNİ KALDI…09 Şubat 2017
KENT KONSEYİ DEPREME KİLİTLENDİ…09 Şubat 2017
SALI PAZARI YENİ YERİNDE...26 Ocak 2017
24 OCAKLARI YAŞAMAMIŞ VE GÖRMEMİŞ OLANLAR BİLEMEZ…24 Ocak 2017
BAŞKAN KAN VERDİ…24 Ocak 2017
BÖYLE OLACAĞI ÇOKTAN BELLİYDİ… 21 Ocak 2017
Memleket 2017’ye Katliamla Girdi...01 Ocak 2017
ESENLERLİ ENGELLİLER DARICA'DA MORAL DEPOLADI...27 Aralık 2016
TERÖR KAYSERİ’Yİ VURDU…18 Aralık 2016
YÜKSEK TİCARETLİLER TERÖR SALDIRILARINI KINADI…17 Aralık 2016
DİYANETİN CUMA HUTBESİNİ BEĞENMEYEN DİN GÖREVLİSİ…16 Aralık 2016
BOMBALI ARAÇ 90 YILDIR VAR… 15 Aralık 2016
5 SORUDA YOLSUZLUK09 Aralık 2016
ÜZGÜN GÖZLÜ, NUR YÜZLÜ HAYATLAR İÇİN…02 Aralık 2016
BAŞKAN BENLİ'DEN KADINA YÖNELİK ŞİDDET PROTESTOSU...25 Kasım 2016
MALUM TASARI KOMİSYONA GERİ ÇEKİLDİ...22 Kasım 2016
ESENLER HAVAALANI'NDA KENTSEL DÖNÜŞÜM SONRASI HAYAT SORUNLU...14 Kasım 2016
KURTULMUŞ AİLESİNİN ACI KAYBI…10 Kasım 2016
ATATÜRK’Ü ARAMIZDAN AYRILIŞININ 78. YILINDA, SAYGIYLA ANIYORUZ…10 Kasım 2016
ESENLER’DE GECE KANA BULANDI…08 Kasım 2016
ESENLER YAVUZSELİM’DE CUMHURİYET BAYRAMI VE ŞEHİTLER YÜRÜYÜŞÜ…04 Kasım 2016
CUMHURİYET’TEN KAMUOYUNA…01 Kasım 2016
KAYMAKAM ATEŞ’TEN “CUMHURİYET BAYRAMI” MESAJI…26 Ekim 2016
ESDEF MUSTAFA KAPLAN İLE YÜRÜYECEK...24 Ekim 2016
ATATÜRK BÜSTÜ MEYDANIN EN GÜZEL YERİNDE OLMALI VE AYDINLATILMALI..22 Ekim 2016
MUHTARLAR GÜNÜ KUTLANDI…19 Ekim 2016
DİYANET DEVLET…13 Ekim 2016
TAM BİR YIL ÖNCE AY KIZILA ÇALMIŞTI...11 Ekim 2016
BAKAN AVCI ESENLER’DE SERGİ AÇTI…10 Ekim 2016
ESENLER’DE İLK AŞURE DAĞITIMI AGD’DEN…10 Ekim 2016
TGC: GAZETELER VE TV KANALLARI KAPATILMAMALI...30 Eylül 2016
YÖN RADYO YAYINI DURDURULDU…30 Eylül 2016
MAHMUTBEY’E SERVET…27 Eylül 2016
ÖĞRENCİLERE DARBE GİRİŞİMİ BROŞÜRÜ…21 Eylül 2016
KURBAN KESİMİNE SERTİFİKA... 06 Eylül 2016
TÜM YURTTA 3 AY OHAL İLAN EDİLDİ…21 Temmuz 2016
ESENLER BELEDİYE MECLİSİ DARBE GİRİŞİMİNİ KINADI...19 Temmuz 2016
DARBE GİRİŞİMİNDE 208 ŞEHİT, 1491 YARALI...18 Temmuz 2016
22 SAATLİK DARBE GİRİŞİMİ…17 Temmuz 2016
ERDOĞAN AKSU YAZDI; KARA CUMA…16 Temmuz 2016
EN KARANLIK GECE…16 Temmuz 2016
ATATÜRK HAVA LİMANI DIŞ HATLARINDAKİ SALDIRIYA YAYIN YASAĞI…29 Haziran 2016
İSTANBUL YÜKSEK TİCARET, GENEL MERKEZİ 41. KONGRESİ…28 Haziran 2016
YÜKSEK TİCARET GENEL MERKEZİ 41. KONGRESİNİ YAPACAK…22 Haziran 2016
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN...09 Haziran 2016
TURGUT KAZAN; “BÖYLE BİR DÖNEM GÖRMEDİM…”06 Haziran 2016
ALTAY; “ESENLER’DE BÖYLE BİR EKSİKLİK VAR VE BİZ DE DUYARSIZ KALAMAYIZ”06 Haziran 2016
ALTUN’LARIN ACI GÜNÜ…04 Haziran 2016
TARİHİ IŞITAN ANTİEMPERYALİST RUH…19 MAYIS KUTLU OLSUN...18 Mayıs 2016
Sosyal Doku Esenler'de Meydanı Boş Buldu16 Mayıs 2016
Ünal,“Tarih Hayallerini Gerçekleştirenleri Yazar...”18 Mayıs 2016
NİSAN AYI İCRAAT RAPORU…13 Mayıs 2016
ANNELER GÜNÜ KUTLU OLSUN…09 Mayıs 2016
MAYIS AKŞAMLARI VURUR CANEVİNDEN...05 Mayıs 2016
TÜRKİYE’DE 1 MAYIS…02 Mayıs 2016
İL İL 1 MAYIS PROGRAMLARI…30 Nisan 2016
ESENLER ŞEHİDİNİ UĞURLADI...24 Nisan 2016
"23 NİSAN, TASA DOLUYOR İNSAN”…22 Nisan 2016
1 MAYIS TAKSİM'DE...15 Nisan 2016
DİN GÖREVLİLERİ ESENLER'DE BULUŞTU...07 Nisan 2016
ÖZDAMAR AİLESİNİN ACILI GÜNÜ...06 Nisan 2016
TAKSİM YASAK...07 Nisan 2016
ESENLER’İN “BİNDE YEDİSİ” ARANAN ŞAHIS…06 Nisan 2016
ERDEM AİLESİNİN ACI GÜNÜ30 Mart 2016
İSTANBUL ORDULULAR OLAĞAN KONGRESİNİ YAPTI… 30 Mart 2016
İSTANBUL'A ÇAMUR YAĞDI...24 Mart 2016
İSTİKLAL’DEKİ PATLAMA DÜNYA BASININDA, TÜRKİYE’DE YAYIN YASAĞI…19 Mart 2016
ŞEHİT AİLELERİ VE YAKINLARINA GECE…18 Mart 2016
USTA; "ÇANAKKALE GEÇİLMEZ"18 Mart 2016
SAKA; “ŞİMDİ KENETLENME ZAMANIDIR” 18 Mart 2016
ÇOCUKLARA ALTERNATİF EĞLENCE; UÇURTMA MÜZESİ15 Mart 2016
SANAL UYARI…17 Mart 2016
ANKARA…14 Mart 2016
YAYIN YASAĞI14 Mart 2016
ESENLER ORTOPEDİK ENGELLİLERİ KİTAP FUARINDA…08 Mart 2016
ESENLER’DE BİNDE 3,3 ORANINDA ARANAN KİŞİ DOLAŞIYOR...05 Mart 2016
BAYRAMPAŞA ÇEVİK KUVVET’E SİLAHLI SALDIRI…03 Mart 2016
BELEDİYEDEN STK’LARA PROJE YAZMA EĞİTİMİ…01 Mart 2016
ÖZGÜRLER...26 Şubat 2016
YÜKSEK TİCARET'TEN KAMUOYUNA DUYURU...19 Şubat 2016
ESENLER EMNİYETİ OCAK AYI RAPORU…18 Şubat 2016
YENİ KİMLİKLERDE DİN HANESİ İSTEĞE BAĞLI…18 Şubat 2016
AŞK DİRENMEKTİR…14 Şubat 2016
BAŞPINAR; "HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSAN DİLSİZ ŞEYTANDIR..."14 Şubat 2016
Valilik miting alanlarını açıkladı... 04 Şubat 2016
OKULA SES BOMBASI...03 Şubat 2016
DEMİRTAŞ ESENLER’DEYDİ…26 Ocak 2016
KENT KONSEYİ VAR…22 Ocak 2016
ESENLER ÇOCUK MECLİSİ BAŞKANINI SEÇTİ…22 Ocak 2016
AFRİKA; IŞİD İLE EL KAİDE'NİN KAPIŞMA ALANI...19 Ocak 2016
KAR YAĞDI ESENLER TRAFİĞİ TIKANDI19 Ocak 2016
610 AKADEMİSYENDEN FİKİR VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ BİLDİRİSİ…18 Ocak 2016
ESENLERLİ BAYBURTLULAR FERFENE DE BULUŞTU…17 Ocak 2016
BARIŞ EMEKLE GELECEK…15 Ocak 2016
EROL; KEŞAN TEKSTİLİN MERKEZİ KONUMUNDA...14 Ocak 2016
SULTANAHMET'TEKİ PATLAMAYA YAYIN YASAĞI... 12 Ocak 2016

KÖŞE YAZARLARI
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
ARŞİV
..
SİZ DE YAZIN-YAYINLAYALIM!
HABERE DEĞER "ESENLER VE ÜLKE" YE DAİR KONULARI,GERÇEKLERİ,  
yerelgazeteci@hotmail.com,
esenlertime@hotmail.com,

E-MAİL ADRESLERİNDEN
GAZETEMİZE ULAŞTIRABİLİRSİNİZ...
EN ÇOK OKUNAN
Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
FOTO GALERİ
RADYO

TAKVİM
BU GÜNKÜ GAZETELER
FACEBOOK-BEĞEN
HABERLER