Ana Sayfa > GÜNCEL

KURBAN KARARLARI…
13 Eylül 2015
‘’Esenler Kaymakamlığı İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu’’ toplanarak, Kurban Bayramında vatandaşların, kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak kesebilmelerini sağlamak amacıyla kurban satılacak ve kesilecek yerlerin belirlenmesi, kesim yapacak kişilerin eğitilmesi ve bu konulara ilişkin diğer hususlarla ilgili tedbirlerin alınması ile ilgili şartların düzenlenmesi için bir dizi karar aldı…
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
KURBAN KARARLARI…
 
‘’Esenler Kaymakamlığı İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu’’ toplanarak,  Kurban Bayramında vatandaşların, kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak kesebilmelerini sağlamak amacıyla kurban satılacak ve kesilecek yerlerin belirlenmesi, kesim yapacak kişilerin eğitilmesi ve bu konulara ilişkin diğer hususlarla ilgili tedbirlerin alınması ile ilgili şartların düzenlenmesi için bir dizi karar aldı…

ESENLER KAYMAKAMLIĞI KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYON KARARLARI

KARAR NO :2015/1 KARAR

TARİHİ :27/08/2015 TOPLANTI YERİ :Esenler Kaymakamlığı

2015 yılı Kurban Bayramında dini amaç ve ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşların, kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak kesebilmelerini sağlamak amacıyla kurban satılacak ve kesilecek yerlerin belirlenmesi, kesim yapacak kişilerin eğitilmesi ve bu konulara ilişkin diğer hususlarla ilgili tedbirlerin alınması ile ilgili şartların düzenlenmesi için ‘’Esenler Kaymakamlığı İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu’’ 27.08.2015 tarihinde Esenler Kaymakamı Yüksel ÜNAL başkanlığında “Esenler Kaymakamlığı İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu” toplanarak aşağıdaki maddeleri karar altına almıştır.

1-5996 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelikleri ile 12/08/2015 tarih ve 29443 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış olan 2015 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ doğrultusunda, bütün kurum ve kuruluşların üzerine düşen sorumlulukları titizlikle yerine getirmelerine,

2- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2010/07, 2010/13 ve 2013/16 sayılı genelgelerinde bildirilen şartları taşıyan kurbanlık hayvanların, Avrupa yakasına geçişine izin verilmesi, genelge şartlarını taşımayan kurbanlık hayvanların, geçmiş yıllarda olduğu gibi Avrupa yakasına geçirilmesine müsaade edilmemesine ve bu konudaki denetimlere sıkı bir şekilde devam edilmesine,

3- 12 Ağustos 2015 tarihinde 29443 No’lu Resmi Gazete de yayımlanan 2015 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ ve 06/08/2015 tarih ve 2015/02 Karar No’lu İstanbul Valiliği Kurban Hizmetleri Komisyon Kararları gereğince İlçemizde Kurbanlık Hayvan Satış yeri olarak söz konusu tebliğ ve kararlar doğrultusunda istenen vasıfları taşıyan uygun yer olmadığı için ilçemizde Kurbanlık hayvan satış yeri kurulmamasına,

4- İlçe Kurban Hizmetleri Komisyon Kararıyla İlçemize giriş noktalarında, Esenler Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri elemanlarınca denetim ve kontrollerin yapılması ve özellikleri belgelerine uymayan hayvan sevkleri ile raporsuz hayvan sevkleri hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulanmasına,

5- İlçemizdeki İlçe Komisyonunca belirlenerek İlçemiz Belediyesince önerilen Kurban kesim yerlerinin, yukarıda belirtilen Tebliğ gereği belirlenen esaslara uygun olarak, Esenler Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğünce Komisyonumuz adına değerlendirilmesine, kurban kesim yerleri listesinin ilgili birimlerce güncellenmesine,

6- Denetimler esnasında, Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu ve beraberinde bulunması gereken belgeler olmadan kaçak olarak yapılan hayvan sevklerinin tespiti halinde hayvanların yeddi emin ile sahibine teslim edilerek hayvan sahibinin göstereceği bir işletmede karantinaya alınmasına, hayvan sahibinin karantina için yer göstermemesi durumunda, Tuzla Canlı Hayvan Borsası’nda masrafları hayvan sahibince 2 karşılanmak üzere karantinaya alınmasına ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddeleri gereğince gerekli cezai işlemlerin yapılmasına, yeddi emine muhalefet edilmesi durumunda Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

7- İlçemiz sınırları içerisinde küpesiz/belgesiz olarak yakalanan hayvanların en yakın kesimhaneye götürülmesi esnasında kullanılan araçlara emniyet güçleri tarafından eşlik edilmesi amacıyla güvenlik güçlerinin sorumluluk alanları içerisinde bulunduğu ilçe sınırlarının dışına çıkabilmeleri için Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli olurların alınmasına,

8- Bayram öncesi ve bayram süresince özellikle kurban kesimlerinin yoğun olduğu ilk iki gün ilçe belediyesi zabıta birimlerinin aralıksız denetim yapmalarına,

9- Kurban bayramı öncesi ve süresi boyunca küpesiz ve/veya belgesiz olarak yakalanan küçükbaş ve büyükbaş hayvanların kesimhanelere sevkleri esnasında lojistik hizmetlerin İlçe Belediye Başkanlığı tarafından sağlanılmasına,

10- İlçemizde belirlenen kurbanlık kesim yerlerinin açık adreslerinin en geç 04.09.2015 günü mesai bitimine kadar, Komisyon üye kurumlarına bildirilmesine,

11- Kurban Bayramında Sertifikalı Kurban Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursu 11-18 Eylül 2015 tarihleri arasında Halk Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü işbirliği içerisinde eğitim verilmesine,

12- İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından uygun görülen kurban kesim yerlerinin adres ve telefonlarının kamuoyuna duyurulması için, Esenler Kaymakamlığının, Esenler İlçe Müftülüğünün, Esenler Belediyesinin ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün, panolarında asılmasına, Basının bilgilendirilmesine, Muhtarlık ve cami ilan panolarına asılmasına,

13- Esenler Belediye Başkanlığı tarafından; Karar, Yönetmelik, Tebliğ, Kurul kararları ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddelerinin uygulanmasını sağlamak maksadıyla, yayımlanan 2014 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğde belirtilen hükümler çerçevesinde, kurban kesim yerlerinde çevre kirliliğini önleyici tedbirleri de içeren bir yönetim planı hazırlanması, uygulanması ile ilgili bir planın İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonuna bildirilmesine,

14- Kurban kesim yerlerinde komisyon üyesi kurum ve kuruşlardan yeterli sayıda personel görevlendirilmesine, bu personele ilgili kurumlarca tanıtıcı “Görevli Kimlik Kartı” ve “Kesim Elemanı Kimlik Kartı” düzenlenmesine,

15- Kurbanlık Hayvan Kesim Yerlerine 2015 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğinde belirtilen hususlara uymayan, küpesiz ve belgesiz büyükbaş ve küçükbaş hayvan girişlerinin önlenmesine,

16- Kesilen hayvanlarda ihbarı mecburi bir hastalık çıkması durumunda İlçe Belediye ekipleri tarafından Veteriner Hekim nezaretinde usulüne uygun şekilde imha edilmesinin sağlanılmasına,  

17- İlçe Belediye Başkanlığı tarafından kesim yerlerinden kaçan büyükbaş hayvanların yakalanması için başta uyuşturucu içeren tabanca olmak üzere, yakalama gereçlerine sahip yakalama timlerinin oluşturulmasına,

18- İlçe Komisyonumuzca, kurban kesmek isteyen vatandaşlarımızın kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına, hayvan refahına ve çevre temizliğine uygun olarak kestirmelerine, vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu yapan özel sektörün teşvik edilmesine, kesim yerlerinde yeteri kadar din görevlisi, veteriner hekim, kasap ve yardımcı personel bulundurmalarına ve bu konuda gerekli tedbirleri almalarına, kurbanlık hayvan kurban kesim yeri düzenleyerek hizmet sunan özel sektörün adreslerinin Excel formatında Kurban Hizmetleri Uygulama Tebliği ekindeki Ek-1 çizelgeye yazılmasına ve bu tür kurbanlık kurban kesim yerlerinin vatandaşa duyurulmasının sağlanmasına,

19- 2015 yılı kurban kesme ve kestirme ücretlerinin mahalli şartlara göre ilçe komisyonumuzca belirlenerek kamuoyuna ilan edilmesine,

20- Vaaz ve hutbelerde, Kurban Bayramı nedeni ile alınan tedbirler hakkında vatandaşlarımızın bilgilendirilmesine,

21- Kurban Bayramında kesilen hayvan sayılarının Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlıkları aracılığıyla İl Müftülüğüne bildirilmek üzere 2015 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğin 4. Maddesi (u) fıkrası hükmüne göre Ek- 4 teki çizelgesine göre tanzim edilerek, 15/09/2015 tarihine kadar İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirilmesine,

22- Kurbanlarını cadde, sokak, park, meydan ve otoban kenarlarında ve ilan edilen kesim yerleri dışında kesmek veya kestirmek sureti ile 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa aykırı davrananlar hakkında ilgili yasalar doğrultusunda ilgili kurumlar tarafından gerekli idari cezaların uygulanmasına,

23- İlgili Kurum ve kuruluşlarca denetimlerde görevlendirilen personelin görevini yerine getirmediğinin tutanakla tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemlerin yapılması amacıyla İl Kurban Hizmetleri Komisyonuna bildirilmesine,

24- Bu kararın birer örneğinin, gereği için; Esenler Belediye Başkanlığına, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Esenler İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimliğine gönderilmesine, Oy Birliği ile karar verilmiştir. 

KOMİSYON BAŞKANI  Kaymakam Yüksel ÜNAL   

ÜYE Belediye Başkanı  M. Tevfik GÖKSU  
ÜYE Emniyet Müdürü Hakan YILMAZ 
ÜYE İlçe Müftüsü Halil ŞEKERCİ
ÜYE İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turgut ŞİŞMAN
ÜYE İlçe Sağlık Müdürü Özlem ESKİL  
ÜYE Veteriner İşleri Müdürü Salih Kaptan ÖNER 
ÜYE Erkan KOÇ Resmi Veteriner Hekim

ESENLER İLÇESİ HAYVAN SAĞLIK ZABITASI KOMİSYON KARARI

Karar Tarihi:27/08/2015 Karar No :2015/01

Vatandaşlarımızın kurban bayramı nedeniyle dini vecibelerini yerine getirirken, kurbanlık hayvan satış yerlerinden sağlıklı kurbanlık hayvan temin etmeleri ve ilçeler arası muhtemel salgın hastalıkların bulaşma ve yayılmasının önlenmesi amacıyla; İlçemiz Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu, Esenler Kaymakamı Yüksel ÜNAL Başkanlığında 27/08/2015 tarihinde toplanmış ve Komisyon tarafından aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Hayvan Hareketlerinin kontrolü için yapılan çalışmalarda, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, ilgili yönetmelikleri, Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 26.01.2015 tarih ve 2015/04 sayılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi ve 12.08.2015 tarih ve 29443 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘’2015 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ’’ ile İlçe Kurban Hizmetleri Komisyon Kararları doğrultusunda bütün kurum ve kuruluşların üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmelerine,

2- İlçe Kurban Hizmetleri Komisyon Kararıyla, İlçemize giriş noktalarında, Esenler Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri elemanları tarafından denetim ve kontrollerin birlikte yapılması, hayvan taşıma riski bulunan kamyonların tamamının durdurularak kontrol edilmesi ve özellikleri belgelerine uymayan sevkler ile raporsuz sevkler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasına, kaçak hayvan hareketlerine karşı düzenlenen yol kontrol ve denetimlerinin sayısının arttırılmasına, yapılan kontrollerin etkinliğini artırmak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca yeterli sayıda araç gereç ve personel görevlendirilmesi ve görevlendirilen personelin görevini yerine getirip getirmediği ile ilgili takip ve kontrolün yapılması; ayrıca yol kontrollerinde kullanılmak üzere motorize ekiplerin ilgili kurumlar tarafından oluşturulmasına,

3- 20.01.2012 tarih ve 28179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları İle Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin Yönetmeliğin 26.maddesinin (2). bendi gereği, İstanbul ilinin Avrupa Yakasına kaçak olarak geçirildiği tespit edilen hayvanların tüm masrafları hayvan sahibine ait olmak üzere en yakın mezbahaya kesime sevk edilmesine, hayvanların bulundukları yerden çıkartılarak kesim amacıyla en yakın mezbahaya götürülene kadar ve kesim işlemi tamamlanana kadar Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından güvenliğin sağlanmasına ve araçlara eşlik edilmesine ve konuyla ilgili görevlendirmelerin kurbanlık hayvan giriş tarihinden itibaren 24 saat esasına göre yapılmasına,

4- İlçemiz sınırları dahilinde 06/08/2015 tarih ve 2015/03 Karar No’lu İstanbul Valiliği Kurban Hizmetleri Komisyon Kararı ve 12/08/2015 tarih ve 29443 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 2015 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ hükümleri çerçevesince İlçemiz sınırları dahilinde gerekli şartları sağlayacak Kurbanlık Hayvan Satış noktası bulunamadığından, Kurbanlık Hayvan Satış yeri kurulmamasına,

5- İlimizde karantina yeri olarak Anadolu yakası Tuzla Aydınlı köyünde bulunan İstanbul Ticaret Borsası Canlı Hayvan ve Et Şubesinden yararlanılmasına,

6- İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kesim yerleri ile şahsi kesim yapılan yerlerde kesilecek olan kurbanlık hayvanların kulak küpelerinin kesim yerlerindeki görevliler, muhtarlar ve belediye görevlileri tarafından imha edilmesine ve imha edilen küpe listelerinin İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüze bildirilmesine,

7- Kurbanlık hayvan satın alacak vatandaşlarımızın kulak küpesi bulunmayan hayvanları satın almamaları ve aldıkları kurbanlık hayvanlarda, alınan tüm önlemlere rağmen, hastalık şüphesi uyandıracak belirti gördükleri takdirde İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonları ile İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerini haberdar etmeleri, gerekirse İlçe Kaymakamlıkları ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile Zabıta ekiplerine başvurmaları hususunda bilgilendirilmelerine,

8- Kesilen hayvanlarda, ihbarı mecburi bir hastalık çıkması durumunda gerekli tedbirler alınarak Esenler İlçe Belediye Başkanlığı ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Veteriner Hekimleri nezaretinde Esenler İlçe Belediye Başkanlığının yetkili ekipleri tarafından usulüne uygun şekilde imha edilmesinin sağlanmasına,

9- 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 5236 sayılı Kabahatler Kanunu’nun ilgili hükümlerine muhalefet edenler hakkında tüm ilgili kurumlarca gerekli yasal işlemlerin yapılmasına, 10- Bu kararın birer örneğinin gereği için; Esenler Belediye Başkanlığına, İlçe Emniyet Müdürlüğüne, İlçe Müftülüğüne, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimliğine gönderilmesine; Oy birliği ile karar verilmiştir. 

KOMİSYON BAŞKANI  Kaymakam Yüksel ÜNAL
  

ÜYE Belediye Başkanı  M. Tevfik GÖKSU  
ÜYE Emniyet Müdürü Hakan YILMAZ 
ÜYE İlçe Müftüsü Halil ŞEKERCİ
ÜYE İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turgut ŞİŞMAN
ÜYE İlçe Sağlık Müdürü Özlem ESKİL  

Yorumlar (1)
  mesut kaya:
[16.09.2015 - 01:51]  
esenler gibi istanbulun en merkezi yerinde bulunan ve 500 bin üzerinde buunan bir semt te neden belediyemize ait bir kesim yeri bulunmamaktadır.kurban bayramı gibi önemli bir ibadeti neden ilk günü sıkıntı ve saglıksız ortamlara mahkum ediyorlar.vatandaşların daha saglıklı ve huzurlu şekilde ibadet etmeleri için yetkili birim amirlerinden ve sayın belediye başkanızdan bu sorunun çözüme kavuşturmalarını rica ediyorum.

Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer GÜNCEL Haberleri

Başlık Tarih
 
İMAMOĞLU; DEPREM SEFERBERLİĞİ...15 Ekim 2019
ERDOĞAN AKSU; SAVAŞ VE BARIŞ.. BARIŞ…10 Ekim 2019
İMAMOĞLU'NUN 100 GÜNÜ...07 Ekim 2019
TBMM 27. DÖNEM 3. YASAMA YILI AÇILDI02 Ekim 2019
5,8 SONRASI 144 ARTÇI DEPREM...27 Eylül 2019
TAM 39 YIL ÖNCE...12 Eylül 2019
CHP; YÜZ YILLIK ÇINAR09 Eylül 2019
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR'DE İSRAF 05 Eylül 2019
EGE'DE DEPREM...08 Ağustos 2019
BAYRAMDA YİD PROJELER HARİÇ TOPLU TAŞIMA VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ...07 Ağustos 2019
İMAMOĞLU METROYU İNCELEDİ...30 Temmuz 2019
SURİYELİ GERÇEĞİ...24 Temmuz 2019
İSPARK'DA İSTİFA ÖNCESİ İHALE...19 Temmuz 2019
DARBE ÜSTÜNE DARBE...12 Temmuz 2019
BAYRAMLARDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ...11 Temmuz 2019
ESENLER OTOGARI İSPARK'A...11 Temmuz 2019
MECLİS'TE YEMEĞE ZAM...05 Temmuz 2019
ERDOĞAN AKSU; 2 TEMMUZ 93, MADIMAK…02 Temmuz 2019
ESENLERLİ KIBRIS GAZİLERİNE BERAT...25 Haziran 2019
SAĞANAK YURDU VURACAK...21 Haziran 2019
TRABZONU HES VURDU...20 Haziran 2019
GEZİ'YE TAKSİM KAPATILDI...01 Haziran 2019
ERDOĞAN AKSU; İBB KAYNAKLARI ÇARÇUR...25 Mayıs 2019
Yanardağ: Çarşının Karışacağı Bir Seçim...20 Mayıs 2019
BURASI TRABZON (1) DUYGU SAĞIROĞLU VE BİTMEYEN YOL16 Mayıs 2019
AKSU; PİS YEDİLİ…10 Mayıs 2019
İLKYAZ, BAŞLANGIÇ YAZI...03 Mayıs 2019
1 MAYIS KUTLANDI...01 Mayıs 2019
Esenler Esnaf Odası İstihdam Paneli25 Nisan 2019
BÜYÜK TAŞINMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ...07 Nisan 2019
İSTANBUL'DA YOLLAR KAPALI...24 Mart 2019
GÖKSU KAYBETTİ, BASIN KAZANDI...13 Mart 2019
ERDOĞAN AKSU; BU 8 MART UNUTULMAZ...11 Mart 2019
BENZİNE GECE ZAMMI11 Mart 2019
ERDOĞAN AKSU; DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN…07 Mart 2019
İNCE İNCE KAR YAĞACAK...23 Şubat 2019
"Pazarcılar; Biz Tanzim satıştan daha ucuza satarız..." 16 Şubat 2019
ERDOĞAN AKSU YORUM; HANEDAN SALTANAT KAYIĞINDA...08 Şubat 2019
ERDOĞAN AKSU; 24 OCAK...24 Ocak 2019
ÖZER AİLESİNİN ACI GÜNÜ 26 Aralık 2018
DEMİR AĞLARLA ÖRDÜK...16 Aralık 2018
YENİ YÖNETMELİK GAZETECİLERİ HEDEF ALIYOR...16 Aralık 2018
TREN KAZASI15 Aralık 2018
Esenler’de Dünya Engelliler Günü...03 Aralık 2018
AZAR TOPLUMU...20 Kasım 2018
İDO İÇ HAT SEFERLERİNİ DURDURUYOR...20 Kasım 2018
ESENLER BELEDİYE BAŞKANI'NDAN GAZETECİ TÜRKOĞLU'NA MÜDAHALE...14 Kasım 2018
ATATÜRK ESENLER'DE ANILDI10 Kasım 2018
EBEDİ BAŞKOMUTAN...07 Kasım 2018
ANADOLU CUMHURİYETİ...27 Ekim 2018
YENİ VALİ; ALİ YERLİKAYA 27 Ekim 2018
ÇOCUKLAR ŞEHRİN GÜLLERİDİR...25 Ekim 2018
YAS GAZETECİ YAS...22 Ekim 2018
ESENLER KAYMAKAMLIĞI AFET TATBİKATI...18 Ekim 2018
"EKİMON"...10 Ekim 2018
YAZARIMIZ GÜLTEN DOĞRUYOL İNCESU'DAN “MENDİL” ÖYKÜ KİTABI…09 Ekim 2018
M. KEMAL ERDEMOL BİRGÜN'DEN AYRILDI, CUMHURİYET'E GEÇTİ...29 Eylül 2018
REİS BAŞKANLARI UYARDI...16 Eylül 2018
YARIM ÖMÜR 12 EYLÜL’DE YAŞANMAZI YAŞAMAK...12 Eylül 2018
Usta’dan “Uygulama İmar Değişikliğine” İtiraz22 Ağustos 2018
ESENLER’E MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ EK HİZMET BİNASI…24 Temmuz 2018
MECLİSTE İLK KAVGA...24 Temmuz 2018
ESENLER'DE 100 FOTOĞRAFLA 15 TEMMUZ SERGİSİ14 Temmuz 2018
DEMİRDEN KORKMA GÜNLERİ 09 Temmuz 2018
ÇORLU'DA TREN FACİASI...09 Temmuz 2018
2 TEMMUZ DOKSAN ÜÇ, ELLİ SEKİZ MADIMAK…02 Temmuz 2018
CUMHURUN REİSİ MÜBAREK OLSUN…28 Haziran 2018
MİTİNGLER, KIRMIZI KARANFİL VE GÜVERCİNLER…20 Haziran 2018
SEÇİM YASAKLARI ÖNCESİ EN SON ANKET AÇIKLANDI…13 Haziran 2018
DİSK; ‘15-16 Haziran’ın ışığında ülkemize sahip çıkacağız!’13 Haziran 2018
PİAR ANKETİ; MİLLET İTTİFAKI MECLİSİ ALIYOR...11 Haziran 2018
‘SAHUR SİYASETİ’NE BULAŞANLAR İLE BULAŞMAYANLAR…10 Haziran 2018
KASKET, FES VE MİLLET KIRAATHANESİ…09 Haziran 2018
CHP ESENLER ‘DÖRT İMAR TADİLİ’NİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR…08 Haziran 2018
ESENLER KAYMAKAMI ŞAHİN, ŞOFÖRLER ODASI’NI KABUL ETTİ…07 Haziran 2018
YSK SİSTEMİ AÇILDI...02 Haziran 2018
GÖLGELERİN EFENDİSİ SİYASETİ VE SEÇİMLER…01 Haziran 2018
SON ANKET BIÇAK SIRTI...29 Mayıs 2018
SURİYELİLERE KİMLİK KARTI İDDİASI...29 Mayıs 2018
İNCE'DEN SAMİMİ AÇIKLAMALAR...28 Mayıs 2018
MUHARREM İNCE ZİRVEDE...26 Mayıs 2018
O KANUNLARI CUMHURBAŞKANI ONAYLADI...18 Mayıs 2018
ESENLER'E 'RAMAZAN DİRİLİŞTİR' KONSEPTİ...14 Mayıs 2018
Birlik Mahallesi Eski Muhtarı Şemsettin Çelik Vefat Etti...14 Mayıs 2018
ANA VE ‘VALDE MEKTEBİ’ ÇOCUĞU ‘PERTEV’…13 Mayıs 2018
Muhtarlardan Siyasi Partilere Ziyaret...10 Mayıs 2018
AYDIN ÇIKMAZI VE SEÇİM…08 Mayıs 2018
SEÇMEN LİSTELERİ ASKIDA...02 Mayıs 2018
SAVAŞ GİBİ B1R MAYIS...02 Mayıs 2018
1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı Türkiye Programı... 30 Nisan 2018
FELEK ŞAŞIRTAN GÜNLER VE ERKEN SEÇİM…27 Nisan 2018
CUMHUR İTTİFAKI 46,9...26 Nisan 2018
Bayrakçı; “16 yıl sonra Erdoğan'ın mağlup edilebileceğini düşünüyorum”25 Nisan 2018
"BUGÜN 23 NİSAN, NEŞE DOLUYOR İNSAN”…22 Nisan 2018
BÖLÜKBAŞI; YAŞASIN DEMOKRASİ...19 Nisan 2018
ESENLER'DE ÇIFIT ÇARŞISI KERMESLER19 Nisan 2018
SEÇİMLER 24 HAZİRAN'DA...18 Nisan 2018
ANKETLER İKİNCİ TURU İŞARET EDİYOR...17 Nisan 2018
​MARMARA ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİ OKÇULAR VAKFI’NA…17 Nisan 2018
Tekstilkent'te Genel Kurul Vardı...02 Nisan 2018
ESENLER RUMELİLİLER KONGRESİ 1 NİSAN’DA…20 Mart 2018
GÜRSEL TEKİN; " ŞEHRİNİZE, EKMEĞİNİZE, AŞINIZA SAHİP ÇIKIN..."19 Mart 2018
​“ESENLER GÜNDEM” YAYINDA11 Mart 2018
ESENLER BELEDİYESİ'NDEN SURİYELİ KADINLARA TÜRKÇE KURSU...02 Mart 2018
İSKİ SONDURAK'TA...26 Şubat 2018
Yalçınkaya “Üretim Faktörlerini Satıyorlar...”25 Şubat 2018
CHP ESENLER, ÇOCUK İSTİSMARINI PROTESTO ETTİ...22 Şubat 2018
ÜNAL BAŞKAN ESENLERDEYDİ...21 Şubat 2018
SÖZ VE BELGE21 Şubat 2018
ERBAKAN HOCA 3 MART'TA ANILACAK...15 Şubat 2018
ESENLER'DE SİNEMA VE TİYATRO15 Şubat 2018
ESENLER RUMELİLİLER KIŞ KONSERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ…05 Şubat 2018
ZEYTİN DALINA DESTEK02 Şubat 2018
Gazeteci Uğur Mumcu'nun 25. yıl dönümü...24 Ocak 2018
​YAVAŞ; YAVUZ SELİM MAHALLESİ %65’E YAKLAŞTI…23 Ocak 2018
GÖKTEPE ANILDI...09 Ocak 2018
​HOŞGELDİN 2018; EKİM YILI DİKİM YILI, GÜLE GÜLE… 30 Aralık 2017
PROJE 'BİZ ANADOLUYUZ'05 Aralık 2017
​BEKÇİ SÖZLÜ SINAVINA GİRİŞ BELGESİ DAĞITIMI30 Kasım 2017
AFET KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI30 Kasım 2017
ÖĞRETMENLER İÇİN CHP'NİN TALEPLERİ24 Kasım 2017
YEŞİL ALANA DİNİ TESİS24 Kasım 2017
GEZİCİ; "AKP VE MHP'NİN %51'İ YAKALAMASI ZOR..."21 Kasım 2017
ESENLER'DE OĞUZ-1 UYGULAMASI...16 Kasım 2017
ESENLER'İN ÇÖPÜNDE ÇETELEŞME...16 Kasım 2017
​ATATÜRK ŞARKILARLA ANILDI… 13 Kasım 2017
BAĞIMLILIKLA MÜCADELE TOPLANTISI...13 Kasım 2017
MADENCİLERİ PARA CEZASI...09 Kasım 2017
ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ BAŞVURULARI 8-22 KASIM’DA01 Kasım 2017
​RUMELİLERDEN CUMHURİYET MEVLİDİ…01 Kasım 2017
Gazetecilerden Cumhuriyet Gençlerine Plaket30 Ekim 2017
Sedat Erdem Şenbağlar Derneği Yeni Başkanı 30 Ekim 2017
FEHMİ İLHAN KORKUTTU...30 Ekim 2017
ZİRVE ESENLER TAMAMLANDI...24 Ekim 2017
ESENLER'DE KÜLTÜR SANAT YENİ SEZON05 Ekim 2017
İBB BAŞKANI UYSAL...28 Eylül 2017
KILIÇDAROĞLU GİRESUN'DA FINDIK MİTİNGİNE KATILDI...20 Eylül 2017
UTANÇ GÜNLERİ; 6-7 EYLÜL07 Eylül 2017
SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR...06 Eylül 2017
HASAN KOÇ SONSUZLUĞA UĞURLANDI08 Ağustos 2017
ERTEM AİLESİNİN MUTLU GÜNÜ07 Ağustos 2017
Esenler'de Uyuşturucu Operasyonu31 Temmuz 2017
27 TEMMUZ SEL FELAKETİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ29 Temmuz 2017
Cumhuriyet'e 7 Tahliye... 29 Temmuz 2017
"15 Temmuz'ların yaşanması her zaman olanaklıdır..."15 Temmuz 2017
YANITSIZ SORULAR15 Temmuz 2017
METRİS'TE 15 TEMMUZ PROGRAMI15 Temmuz 2017
90 BİN CAMİİDE IŞIKLAR YANACAK15 Temmuz 2017
ESENLER 544 PARSEL MUAMMASI...04 Temmuz 2017
2 TEMMUZ 199301 Temmuz 2017
ÇÖL SICAKLARI GELİYOR28 Haziran 2017
ADALET BAYRAMI GECİKİNCE…24 Haziran 2017
SOSYALİST ENTERNASYONEL’DEN AÇIKLAMA19 Haziran 2017
YÜRÜYÜŞ 4. GÜNÜNDE...18 Haziran 2017
MİLLETVEKİLİ BERBEROĞLU TUTUKLANDI...14 Haziran 2017
Meclis Üyesi Mustafa USTA’dan Engellilere İftar08 Haziran 2017
ESENLER’DE RAMAZAN LEZZET AYI OLDU…05 Haziran 2017
564. yıl kutlandı...29 Mayıs 2017
ESENLER’DE RAMAZAN… 28 Mayıs 2017
YILDIZ DAVUTPAŞA'YA TAŞINIYOR...23 Mayıs 2017
TÜRKİYE 19 MAYIS'I KUTLADI...19 Mayıs 2017
DÜNYANIN EN EN EN AKILLI ŞEHRİ; ESENLER… 18 Mayıs 2017
ENGELSİZ EĞİTİM PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ14 Mayıs 2017
ESENLER'DE 59 ÜLKEDEN 300 ÖĞRENCİ...08 Mayıs 2017
KARA KÖR KUYU SİYASETİ 08 Mayıs 2017
REFERANDUM MANŞETLERİ...17 Nisan 2017
"Bu referanduma “Hayır, hayır, hayır” 03 Nisan 2017
BÖLÜK; “GÖREV GEREĞİ BİZE SALDIRDILAR…”20 Mart 2017
KAYMAKAM HULUSİ ŞAHİN; “SİZLERİN EMRİNDEYİZ…”20 Mart 2017
“Dur yolcu, Çanakkale Geçilmez…”18 Mart 2017
HELİKOPTER DÜŞTÜ...10 Mart 2017
EĞER YAŞASAYDILAR28 Şubat 2017
MARMARA MEZUNLARINDAN BASIN BİLDİRİSİ17 Şubat 2017
ESENLER’DE BÜYÜK ARAÇ KAOSU…15 Şubat 2017
KAR GELİYOR...10 Şubat 2017
ESENLER NÜFUSU AYNİ KALDI…09 Şubat 2017
KENT KONSEYİ DEPREME KİLİTLENDİ…09 Şubat 2017
SALI PAZARI YENİ YERİNDE...26 Ocak 2017
24 OCAKLARI YAŞAMAMIŞ VE GÖRMEMİŞ OLANLAR BİLEMEZ…24 Ocak 2017
BAŞKAN KAN VERDİ…24 Ocak 2017
BÖYLE OLACAĞI ÇOKTAN BELLİYDİ… 21 Ocak 2017
Memleket 2017’ye Katliamla Girdi...01 Ocak 2017
ESENLERLİ ENGELLİLER DARICA'DA MORAL DEPOLADI...27 Aralık 2016
TERÖR KAYSERİ’Yİ VURDU…18 Aralık 2016
YÜKSEK TİCARETLİLER TERÖR SALDIRILARINI KINADI…17 Aralık 2016
DİYANETİN CUMA HUTBESİNİ BEĞENMEYEN DİN GÖREVLİSİ…16 Aralık 2016
BOMBALI ARAÇ 90 YILDIR VAR… 15 Aralık 2016
5 SORUDA YOLSUZLUK09 Aralık 2016
ÜZGÜN GÖZLÜ, NUR YÜZLÜ HAYATLAR İÇİN…02 Aralık 2016
BAŞKAN BENLİ'DEN KADINA YÖNELİK ŞİDDET PROTESTOSU...25 Kasım 2016
MALUM TASARI KOMİSYONA GERİ ÇEKİLDİ...22 Kasım 2016
ESENLER HAVAALANI'NDA KENTSEL DÖNÜŞÜM SONRASI HAYAT SORUNLU...14 Kasım 2016
KURTULMUŞ AİLESİNİN ACI KAYBI…10 Kasım 2016
ATATÜRK’Ü ARAMIZDAN AYRILIŞININ 78. YILINDA, SAYGIYLA ANIYORUZ…10 Kasım 2016
ESENLER’DE GECE KANA BULANDI…08 Kasım 2016
ESENLER YAVUZSELİM’DE CUMHURİYET BAYRAMI VE ŞEHİTLER YÜRÜYÜŞÜ…04 Kasım 2016
CUMHURİYET’TEN KAMUOYUNA…01 Kasım 2016
KAYMAKAM ATEŞ’TEN “CUMHURİYET BAYRAMI” MESAJI…26 Ekim 2016
ESDEF MUSTAFA KAPLAN İLE YÜRÜYECEK...24 Ekim 2016
ATATÜRK BÜSTÜ MEYDANIN EN GÜZEL YERİNDE OLMALI VE AYDINLATILMALI..22 Ekim 2016
MUHTARLAR GÜNÜ KUTLANDI…19 Ekim 2016
DİYANET DEVLET…13 Ekim 2016
TAM BİR YIL ÖNCE AY KIZILA ÇALMIŞTI...11 Ekim 2016
BAKAN AVCI ESENLER’DE SERGİ AÇTI…10 Ekim 2016
ESENLER’DE İLK AŞURE DAĞITIMI AGD’DEN…10 Ekim 2016
TGC: GAZETELER VE TV KANALLARI KAPATILMAMALI...30 Eylül 2016
YÖN RADYO YAYINI DURDURULDU…30 Eylül 2016
MAHMUTBEY’E SERVET…27 Eylül 2016
ÖĞRENCİLERE DARBE GİRİŞİMİ BROŞÜRÜ…21 Eylül 2016
İLELEBET CHP, ELBETTE CHP…09 Eylül 2016
KURBAN KESİMİNE SERTİFİKA... 06 Eylül 2016
TÜM YURTTA 3 AY OHAL İLAN EDİLDİ…21 Temmuz 2016
ESENLER BELEDİYE MECLİSİ DARBE GİRİŞİMİNİ KINADI...19 Temmuz 2016
DARBE GİRİŞİMİNDE 208 ŞEHİT, 1491 YARALI...18 Temmuz 2016
22 SAATLİK DARBE GİRİŞİMİ…17 Temmuz 2016
ERDOĞAN AKSU YAZDI; KARA CUMA…16 Temmuz 2016
EN KARANLIK GECE…16 Temmuz 2016
ATATÜRK HAVA LİMANI DIŞ HATLARINDAKİ SALDIRIYA YAYIN YASAĞI…29 Haziran 2016
İSTANBUL YÜKSEK TİCARET, GENEL MERKEZİ 41. KONGRESİ…28 Haziran 2016
YÜKSEK TİCARET GENEL MERKEZİ 41. KONGRESİNİ YAPACAK…22 Haziran 2016
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN...09 Haziran 2016
TURGUT KAZAN; “BÖYLE BİR DÖNEM GÖRMEDİM…”06 Haziran 2016
ALTAY; “ESENLER’DE BÖYLE BİR EKSİKLİK VAR VE BİZ DE DUYARSIZ KALAMAYIZ”06 Haziran 2016
ALTUN’LARIN ACI GÜNÜ…04 Haziran 2016
TARİHİ IŞITAN ANTİEMPERYALİST RUH…19 MAYIS KUTLU OLSUN...18 Mayıs 2016
Sosyal Doku Esenler'de Meydanı Boş Buldu16 Mayıs 2016
Ünal,“Tarih Hayallerini Gerçekleştirenleri Yazar...”18 Mayıs 2016
NİSAN AYI İCRAAT RAPORU…13 Mayıs 2016
ANNELER GÜNÜ KUTLU OLSUN…09 Mayıs 2016
MAYIS AKŞAMLARI VURUR CANEVİNDEN...05 Mayıs 2016
TÜRKİYE’DE 1 MAYIS…02 Mayıs 2016
İL İL 1 MAYIS PROGRAMLARI…30 Nisan 2016
ESENLER ŞEHİDİNİ UĞURLADI...24 Nisan 2016
"23 NİSAN, TASA DOLUYOR İNSAN”…22 Nisan 2016
1 MAYIS TAKSİM'DE...15 Nisan 2016
DİN GÖREVLİLERİ ESENLER'DE BULUŞTU...07 Nisan 2016
ÖZDAMAR AİLESİNİN ACILI GÜNÜ...06 Nisan 2016
TAKSİM YASAK...07 Nisan 2016
ESENLER’İN “BİNDE YEDİSİ” ARANAN ŞAHIS…06 Nisan 2016
ERDEM AİLESİNİN ACI GÜNÜ30 Mart 2016
İSTANBUL ORDULULAR OLAĞAN KONGRESİNİ YAPTI… 30 Mart 2016
İSTANBUL'A ÇAMUR YAĞDI...24 Mart 2016
İSTİKLAL’DEKİ PATLAMA DÜNYA BASININDA, TÜRKİYE’DE YAYIN YASAĞI…19 Mart 2016
ŞEHİT AİLELERİ VE YAKINLARINA GECE…18 Mart 2016
USTA; "ÇANAKKALE GEÇİLMEZ"18 Mart 2016
SAKA; “ŞİMDİ KENETLENME ZAMANIDIR” 18 Mart 2016
ÇOCUKLARA ALTERNATİF EĞLENCE; UÇURTMA MÜZESİ15 Mart 2016
SANAL UYARI…17 Mart 2016
ANKARA…14 Mart 2016
YAYIN YASAĞI14 Mart 2016

KÖŞE YAZARLARI
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
ARŞİV
..
SİZ DE YAZIN-YAYINLAYALIM!
HABERE DEĞER "ESENLER VE ÜLKE" YE DAİR KONULARI,GERÇEKLERİ,  
yerelgazeteci@hotmail.com,
esenlertime@hotmail.com,

E-MAİL ADRESLERİNDEN
GAZETEMİZE ULAŞTIRABİLİRSİNİZ...
EN ÇOK OKUNAN
Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
FOTO GALERİ
RADYO

TAKVİM
BU GÜNKÜ GAZETELER
FACEBOOK-BEĞEN
HABERLER