Ana Sayfa > Site Yazarları

MUSTAFA KEMAL ERDEMOL - kemalerdemol@yahoo.co.uk
18 Aralık “Günyüzü görmeyenlerin” günü
21 Aralık 2017 - 540 okunma

18 Aralık “Günyüzü görmeyenlerin” günü

Dün “BM Uluslararası Göçmenler Günü”ydü. 1997’den beri kutlanan bir gün bu. İlk kez 1997 yılında Filipinli ve Asyalı göçmen kuruluşları arasında 18 Aralık’ta kutlanmaya başlandığından beri her yıl aynı gün çeşitli nedenlerle yerinden yurdundan edilmiş göçmenlerin, siyasi, ekonomik, yasal, psikolojik ne kadar sorunu varsa dünya çapında düzenlenen etkinlerde ele alınır.

18 Aralık neden seçilmiş peki diye sorulacak olursa nedeni şu; 18 Aralık 1990 tarihli BM Genel Kurulu’nda Uluslararası Göçmen İşçiler ve Ailelerinin Haklarını Koruma Konvansiyonu imzalanmıştır. Konvansiyon uzun mücadeleler sonucu imzalanabilmiştir. Dolayısıyla göçmenler gününe en uygun günün 18 Aralık olması son derece isabetlidir bu yüzden. BM, ilk kutlandığı 1997’den üç yıl sonra, 2000’de 18 Aralık’ı resmi olarak “Uluslararası Göçmenler Günü” kabul etti.


Göç, özellikle insan eliyle yaratılan göç, bir yerden bir yere kalıcı ya da geçici olarak gitmeyi ifade eden bir kavram. Tabii gönüllü ya da gönülsüz olarak sınıflandırılan göçler de var. Gönülsüz göçün gerekçeleri köle ticareti, insan kaçakçılığı, etnik temizlik gibi insan kötülükleri elbette.

Kavimler Göçü: İlk göçmenler
Hunlar, Çin devletinin baskısından kurtulmak için Batı’ya doğru yola çıkıp Karadeniz’in Kuzeyine yerleştiler, malum. Onların gelmeleriyle Cermen kavimleri de yıllar boyunca Avrupa Kıtası’na yerleştiler, bir tür istilaydı aslında bu. Bugünkü Avrupa devletlerinin temelinin atılmasına yol açan Kavimler Göçü budur. Farklı bölgelerden, kıtalardan gerçekleşen bu kitlesel göçler Avrupa Kıtası’nda yeni imparatorlukların doğmasına da yol açtı. Amerika da keşfedilince göç olgusu gittikçe genişleyen bir olguya dönüşmüştür. Amerika’nın keşfinden sonra 16. yüzyılın kitleler halinde Amerika Kıtası’na göç yüzyılı olduğunu görüyoruz. Çünkü Amerika yeni eski kıtada artık tükenmiş olan umutlar karşısında yenidünya, yeni umut demektir.

Bu tabii beyazlar için böyledir. Beyaz tüccar 15. yüzyıl ile 18. Yüzıllar arasında Afrika’dan 20 milyona yakın insanı köle olarak çalıştırma amacıyla Güney Amerika’ya, Karayipler’e, Brezilya’ya götürmüştür. Dönemin büyük sömürge impartorlukları İspanya, İngiltere, Portekiz sömürgeler kazanmış, bunun sonucu olarak 70 milyona yakın Avrupalı beyaz da bu sömürgelerde yaşamak üzere göç etmiştir. ABD yine de bu göç dalgasında en çok hedeflenen ülkedir. 1900-09 arası, yani 9 yıl gibi kısa bir sürede 9 milyona yakın, 1892 ile 1924 yılları arasında iste toplam 20 milyon göçmen ABD’ye göç etmiştir. Çoğu İngiliz, İrlandalı ve Almandır bunların. Bu göçmenlerin sayısı o kadar çoktur ki geldikleri yeni yurtlarında ülkenin asıl sahiplerini azınlık durumuna düşürmüşlerdir. Bu göçe, bir anlamda gönüllü göç de denebilir.

İki büyük savaşın göçleri
Geçen yüzyılda yaşanan iki büyük dünya savaşı da elbette milyonlarca insanın başka coğrafyalara göç etmesine yol açan büyük göç nedenleridir.

Günümüzde bölgesel savaşlardan, iç savaşlardan, etnik temizlikten, yoksulluktan başka ülkelere kaçmak zorunda kalan milyonlarca göçmen var. Göçmenlere karşı bugün en sert önlemleri alan ülkeler bir zamanlar en çok göçmen almakla övünen ülkeler olarak çıkıyor karşımıza: Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Hollanda.
Adı geçen devletlerde göçmenlere/mültecilere yönelik olarak ülkeye girişte ve girdikten sonra yaşamı zorlaştırıcı ne kadar önlem varsa alınıyor, göçmenleri/mültecileri sınırdışı etmeyi kolaylaştırıcı kanunlar hayata geçiriliyor. Bunun sonucu olarak, amacı bu ülkelerden birine girmek olan göçmen, zorunlu olarak yasadışı göçmen kaçakçılarının eline düşmüş oluyor. Adı geçen ülkeler başta olmak üzere Batı ülkeleri ve ilgili kuruluşlar ne kadar önlem alırsa alsın, ne mülteci ne de göçmen akını önlenebilmiş değil. Üç yıl önce Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın açıkladığı verilerde çok çarpıcı sonuçlar yer almıştı. Buna göre dünyadaki toplam mülteci sayısı 1974 yılında 2.4 milyon, 1984 yılında 10.5 milyon ve 1994 yılında 25 milyondu. Bu sayı 2003 yılında 20.6 milyona düşmüştür. Avrupa ve Orta Asya Bölgesi, menşe olarak 2000 yılında dünya üzerindeki göçmenlerin yüzde 25.9’u ile dünyanın en büyük göç veren bölgesiydi. 2005 yılında aynı bölgede göç alan ilk 10 ülke arasında Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Sırbistan, Karadağ vardır.

250 milyon göçmen var
BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü Jose Graziano Da Silva, dünya genelinde göçmen sayısının 244 milyonu bulduğunu söylüyor. Da Silva, “Göçün Geleceğini Değiştir” temalı “Dünya Gıda Günü” etkinliğinde yaptığı konuşmada, her geçen gün daha fazla kişinin, başka seçenekleri kalmadığı için evlerini ve topraklarını terk etmek zorunda kaldığını söylemişti, geçen yıl yaptığı bir konuşmada. Da Silva, göçün artmasının başlıca nedenlerinin açlık, şiddet, korku ve uyum sorunu olduğunu ifade ederek “Dünya genelinde bunun 244 milyona ulaştığını biliyoruz. Bu, 2000’den bu yana yüzde 40’ın üzerinde bir artış demek” diye konuşmuştu. Kendi ülkesi içinde yer değiştirenlerin sayısının 740 milyonu bulduğunu, açlık çekenlerin sayısının son yıllarda 38 milyon daha artarak 815 milyon kişiye ulaştığını da belirtmişti.

Şu yaşadığımız dünyada korkunç geliyor bu rakamlar kulağa. Ama gerçek ne yazık ki. Da Silva bu durumun önlenebilir olduğunu da söylemişti. Aslında sorunun tek bir tarafının çözümüydü bu ama bu da yabana atılır bir çözüm sayılmazdı. Çünkü göçlerin önemli nedenlerinden biri de verimsiz toprakların çoğalması, bu nedenle insanların gıda yetersizliği nedeniyle göç etmek zorunda kalmalarıydı. Da Silva’nın çözümü basitti: Geniş insan hareketlerinin, insani yardım ve çözümleri karmaşık hale getirdiğini vurgulayarak “İnsanları göç ettiren birçok tetikleyici unsur, kırsal kalkınmaya yatırım yaparak, iyi kırsal istihdamı destekleyerek ve sosyal güvenlik ağlarını temin ederek önlenebilir. Bu çalışma aynı zamanda, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında olan ‘sıfır açlığa’ da katkıda bulunabilir.”

Uluslararası Af Örgütü de ,hem de defalarca, birçok ülkede ekonomik olarak sömürüye, ayrımcılığa ve ırkçılığa maruz kalan göçmenlerin tüm dünyada haklarının ayaklar altına alındığını dile getirir durur. Uluslararası Af Örgütü Mülteci ve Göçmen Hakları Direktörü Şerif El Sayid-Ali “Siyasi karar vericiler liderlik gösterip göçmenlerin insan haklarının korunmasını güvence altına almalı; korku tellallığı yaparak ucuz taktiklere başvurmamalı. Yoksul göçmenler mükemmel birer günah keçisi; paraları yok, herhangi bir etkileri bulunmuyor ve oy kullanamıyorlar. Dolayısıyla eğer politikaları insanları hayal kırıklığına uğratan bir hükümetseniz bütün suçu göçmenlerin üstüne atabilirsiniz” diye konuşmuş daha önceki açıklamalarından birinde.

Ekonomik sömürü
Af Örgütü yetkilsinini bu sözlerine örnek olarak Katar verilebilir pekala. 2022 Dünya Kupası’na hazırlanan Katar, bu hazırlık için stadyum dahil tüm inşaat işlerinde çalıştırdığı göçmen işçilerin haklarını ciddi olarak ihlal ediyor. Bu konuda düzenleme yapacağına ilişkin verdiği sözlerin hiçbirisini tutmuş değil. Göçmenlerin maaş ödemelerini geciktiriyor, zor ve tehlikeli koşullarda çalıştırıyor. Zorla çalıştırmanın yanı sıra, ev işçilerine yönelik fiziksel ve cinsel şiddet de uygulayan işverenlere karşı herhangi bir yaptırımda bulunmuyor.

Aynı durum Hong Kong ve Endonezya’da da var. Avrupa Birliği (AB) ulusal ve yerel seçimlerinde aşırı sağcılar zaferi göçmenler için ciddi tehlikeler barındırıyor. Ama hâlâ Avrupa’ya ulaşmak için ölümü göze alıp yola çıkanların sayısında bir azalma görülmüş değil. El Sayid-Ali “Büyük kale Avrupa göçe çözüm olarak sınır güvenliği için daha yüksek duvarlar örerken insanlar güvenlik ve insanlık onuruna ulaşmak için gittikçe daha da tehlikeli rotalara başvurur oldu” demişti. Ocak 2014’ten bu yana 5 binden fazla göçmen Akdeniz’de boğuldu bu arada. El Sayid-Ali’nin uyarısı ciddiye alınır mı acaba? “On binlerce göçmen ve mülteci her yıl Avrupa’ya ulaşmak için tehlikeli deniz yolculukları yapıyor. Bu insanların bu yolculuklar sırasında öldüğü gerçeği AB üyesi devletler için bir uyarı işareti olmalı ve sınırları kapatmak yerine hayatları kurtarmaları gerektiğini anlamalılar.”


Göçmenlerin sıkıntısı ulaşmak istedikleri ülkeye gittiklerinde de bitmiyor. “Düzensiz göçmen” oldukları için aylarca, hatta yıllarca göçmen kampında alıkonulabiliyorlar. Uluslararası Af Örgütü, ABD’de alıkonulmanın bir göç yaptırım mekanizması olarak kullanılmasındaki gözle görülür artış olduğunu söylüyor. 400 bine yakın erkek, kadın ve çocuğun ABD göç yetkilileri tarafından alıkonulduğunu belirtiyor örgüt.

Dün, Dünya Göçmenler Günü’nde ne konuşuldu, ne etkinlikler yapıldı okuyup göreceğiz. Ama artık bildiğimiz bir şey var ki, kolay kolay bir şey değişmiyor göçmenler için. Bu yazıyı, kelimesini bile değiştirmeden, gelecek yıl bugün aynen okuyabilirsiniz.

Bu Yazıyı Paylaşın:


Yorumlar (0):

Yorum Ekle


Adınız Soyadınız*

E-posta Adresiniz*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)

Yorumunuz*(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 


MUSTAFA KEMAL ERDEMOL Diğer Yazıları

11 Ocak 2019 - İŞÇİ ANKETİ ÜZERİNE
22 Aralık 2018 - BU VAZGEÇMEK ÇEKİLMEK DEĞİL...
03 Aralık 2018 - MAYMUNA USTURA...
17 Kasım 2018 - İLHAN AĞABEY...
28 Ekim 2018 - Başarı yok
20 Ekim 2018 - ​TRAN’IN ÖLÜMÜ
28 Eylül 2018 - TRUMP PATRİOTLARI KALDIRACAK, SAVUNMA SİSTEMİ SATACAK
16 Eylül 2018 - RACHİD TAHA
12 Eylül 2018 - AVRUPA ORDUSU
25 Ağustos 2018 - Trump azledilir mi?
22 Ağustos 2018 - KOMŞİ...
30 Temmuz 2018 - DALKAVUKLUK
28 Temmuz 2018 - ZOR İŞ
24 Temmuz 2018 - KÜBA SOSYALİSTTİR
15 Temmuz 2018 - SINIF ARKADAŞIM ADNEN
10 Temmuz 2018 - KUPA HERKESE, PARALAR FIFA'YA...
29 Haziran 2018 - HELSİNKİ ZİRVESİ; BÜYÜK BULUŞMA
26 Haziran 2018 - KAZANAN BELKİ DE KAYBEDENDİR
12 Haziran 2018 - KIRAATHANELERDE İSYAN PLANLANIYORDU...
07 Haziran 2018 - AHLAKSIZ TEKLİF
29 Mayıs 2018 - GEZİ PARKI; ÜZERİNDEN BEŞ YIL GEÇTİ...
26 Mayıs 2018 - İPTALİN SONUÇLARI...
19 Mayıs 2018 - KAPAT GİTSİN
17 Mayıs 2018 - BİZİM DENİZ'DEN, MAVİ MARMARA'YA...
11 Mayıs 2018 - TÜRKİYE NASIL ETKİLENİR
08 Mayıs 2018 - ZEHİR KOMPLOSU...
07 Mayıs 2018 - SAHTE KAHRAMANLAR HER YERDE...
30 Nisan 2018 - ARNAVUT GRASMCİ...
21 Nisan 2018 - ÇOK KUTUPLU GELİŞMELER...
11 Nisan 2018 - İSLAMDA DEİST...
29 Mart 2018 - LİNDA'NIN BÜYÜK ZAFERİ...
26 Mart 2018 - YENİ MEDYA
20 Mart 2018 - Putin'in Popülaritesi
19 Mart 2018 - KÜBA YÜRÜYOR
09 Mart 2018 - YENİDEN ORMAN
02 Mart 2018 - CARGİLL
24 Şubat 2018 - SAVAŞ KÖTÜ ŞEY
19 Şubat 2018 - OSMANLI TOKADI
16 Şubat 2018 - POLONYA'NIN YAPTIĞI
13 Şubat 2018 - PASİF DİRENİŞİN MİMARI
06 Şubat 2018 - TERÖR SEVİCİ DOKTORLAR...
29 Ocak 2018 - HERKESİN ORTAK HAREKATI
20 Ocak 2018 - İŞ ADAMI İNSAN OLDU...
15 Ocak 2018 - CANAVARDI HANİ
06 Aralık 2017 - Egemen ülkenin zayıf ülkeye sopası; Uluslararası yaptırımlar
22 Kasım 2017 - ROK ARTIK
09 Kasım 2017 - SUUDİ'DE ILIMLI İSLAM
02 Kasım 2017 - BÖLGEDE PARLAYAN LİDER...
13 Ekim 2017 - PERİPATETİK POLİTİKAYLA NEREYE KADAR
20 Eylül 2017 - Maritza Garrido Lecca
14 Eylül 2017 - KASIRGA FELAKET GETİRDİ
05 Eylül 2017 - ADALET KURULTAYI
30 Temmuz 2017 - DİZİNİN DİBİNE OTURULAN ŞEYHİN MARİFETLERİ
29 Temmuz 2017 - YAĞMURLAR ALTINDA
19 Temmuz 2017 - MATEMATİĞİN 'MAVİ GÖZLÜ DEVİ'...
03 Temmuz 2017 - YÜRÜYELİM
28 Haziran 2017 - RUANDA'DA DİN BİTTİ
22 Haziran 2017 - KATAR KRİZİ SUUDİ VELİAHTIN BAŞINI YEDİ.
17 Haziran 2017 - YÜZSÜZLER ÇAĞI
14 Haziran 2017 - SAHNEDE KADDAFİ VAR
10 Haziran 2017 - MAY BASKIN SEÇİMDE AVLANDI...
08 Haziran 2017 - SAVAŞ İRAN'A KADAR TAŞINIR...
25 Mayıs 2017 - MANCHESTER KATLİAMI
22 Mayıs 2017 - İZMİR'İN DAĞLARINDA
18 Mayıs 2017 - 20 MINUTE
03 Mayıs 2017 - MAKEDONYA'NIN BAŞ BELASI MİLLİYETÇİLİK
21 Nisan 2017 - REFERANDUM: ŞEYTANIN YÖNTEMİ
13 Nisan 2017 - ZİKZAK BİTTİ
30 Mart 2017 - DON
21 Mart 2017 - AVRUPA SOLLA BULUŞUYOR...
13 Mart 2017 - Mutlaka “Hayır” Çıkmalı...
06 Mart 2017 - EN ZORU YANDAŞLIK
15 Şubat 2017 - HERŞEYİN "HAYIRLISI"...
09 Şubat 2017 - LACRİMA
01 Şubat 2017 - ÜMMETİN YARISI...
30 Ocak 2017 - BAŞKANLIKTAN VAZGEÇTİ...
20 Ocak 2017 - ALLAH YOLLADI GİTMEM
16 Ocak 2017 - YÜCE MECLİS
12 Ocak 2017 - YENİ YIL
06 Ocak 2017 - MİLLİ LİNÇ...
26 Aralık 2016 - YENİLGİ ANLAŞMASI
22 Aralık 2016 - TETİĞİ ÇEKTİRENLER
20 Aralık 2016 - HALK DÜŞMANI RAMBO-NATO
15 Aralık 2016 - BÜYÜK VİZYON
06 Aralık 2016 - AVUSTURYA'DAN AVRUPA'YA MORAL SEÇİM SONUCU
29 Kasım 2016 - FİDEL EFSANE DEĞİL GERÇEK
22 Kasım 2016 - ŞİÖ'YE GİRERSENİZ İŞİNİZ ZOR
17 Kasım 2016 - Merakla Bekliyorum
15 Kasım 2016 - BİR İNSANLIK SINAVI: MÜLTECİLER...
14 Kasım 2016 - SAĞ POPÜLİZM NİÇİN BAŞARILI
10 Kasım 2016 - Jacksoncılık ile Wilsoncılık Donald Trump’ta Buluştu...
09 Kasım 2016 - ESKİ ABD BAŞKANLARI NASIL ANILIYOR
07 Kasım 2016 - İNSAN DERİSİYLE KAPLI ANAYASALAR
02 Kasım 2016 - AFİYET OLSUN
01 Kasım 2016 - NEREDE BİR HİTLER VARSA ORADA BİR…
26 Ekim 2016 - MİR-İ MİRAN
24 Ekim 2016 - KAFA
21 Ekim 2016 - MEZHEPÇİLİK; KUTSALLARIN ÇARPIŞMASI
17 Ekim 2016 - ABD NEDEN BEKLEMEDİ?
12 Ekim 2016 - KALİTE-KARAT
11 Ekim 2016 - MUSUL FİLAN DERKEN
30 Eylül 2016 - BORİS JOHNSON...
26 Eylül 2016 - JONES ANNE VE CUMARTESİ ANNELERİ
22 Eylül 2016 - RESNELİ NİYAZİ VE ABDÜLHAMİT...
21 Eylül 2016 - HAYDİ GÖREV BAŞINA
19 Eylül 2016 - İLK SELFİ; CORNELİUS YIL 1839
16 Eylül 2016 - İKİ 11 EYLÜL...
08 Eylül 2016 - SENTEZE BUYRUN
06 Eylül 2016 - HER GÜN TEK BAŞINA; ABDÜLKADİR PİRHASAN
24 Temmuz 2016 - İŞİ BU MUDUR?
21 Temmuz 2016 - DEMOKRASİ, DEMOKRASİYE İNANANLARDAN ÇOK ONA İNANMAYANLARIN İŞİNE YARAR...
19 Temmuz 2016 - ABD KİMİ DARBEYİ PLANLADI, KİMİNİ DESTEKLEDİ...
15 Temmuz 2016 - ABESLE İŞTİGAL
12 Temmuz 2016 - BLAIR UYDURMA KANITLARA İNANDI...
28 Haziran 2016 - PUTİN DOĞRU MU SÖYLÜYOR?
22 Haziran 2016 - CIA'YI BİLMEK...
17 Haziran 2016 - SUHTE İSYANLARINDAN AYDINLANMA MÜCADELESİNE LİSELİLER
15 Haziran 2016 - KARADENİZLİ BİLGEDEN PORTRELER
13 Haziran 2016 - İSLAMOFOBİ...
10 Haziran 2016 - ‘BLAİR ELBETTE SAVAŞ SUÇLUSU’
09 Haziran 2016 - KADIN DÜŞMANLIĞI
04 Haziran 2016 - ALMAN GAVURU...
01 Haziran 2016 - KINIM KINIM KINAMA
18 Mayıs 2016 - PAPA BİLİYOR, KONUŞUYOR...
13 Mayıs 2016 - MÜSLÜMAN ÜLKELERİN GÜVENLİĞİ RUSYA'DAN...
10 Mayıs 2016 - BU BİR KIZIL ZAFERDİR...
09 Mayıs 2016 - STRATEJİK HÜSRAN
05 Mayıs 2016 - HOCA NE DER BU İŞLERE
30 Nisan 2016 - YOLCULUK...
27 Nisan 2016 - DEMOKRAT BAŞKAN AYLWİN...
24 Nisan 2016 - DEVLET DİLİYLE SEÇİM KAZANMAK
20 Nisan 2016 - SAHTE BELGE MUCİTLERİ...
18 Nisan 2016 - TÜRKİYE'NİN AİDAT BORCU...
15 Nisan 2016 - İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE YARGI BAĞIMSIZLIĞI SORUNLU
13 Nisan 2016 - MEMLEKET NİRE HEMŞERİM?
12 Nisan 2016 - “YÜZSÜZLER”İN İSLAM ZİRVESİ İSTANBUL’DA
11 Nisan 2016 - İSRAİL KORKUSUNDAN İKİSİ DE İSTEMEMİŞTİ
07 Nisan 2016 - MAĞDURİYET BİTTİ, GÖZYAŞI VERELİM...
02 Nisan 2016 - NEREDESİN ŞEKERİM
29 Mart 2016 - NÜKLEER SİLAHI VAR AMA UÇURUMUN KENARINDA
28 Mart 2016 - GAF
24 Mart 2016 - BELÇİKAYI VURAN TRERÖRÜN KODLARI
21 Mart 2016 - VATAN YAPMAK
17 Mart 2016 - ŞAMARIN BÜYÜĞÜ GELDİ; GEÇMİŞ OLSUN...
13 Mart 2016 - HAREM...
10 Mart 2016 - RUSYA İRAN'A FÜZE SATIŞINDAN VEZGEÇTİ, NEDEN?
08 Mart 2016 - BERTA CACERES SAVUNDUĞU TOPRAKLARIN BAĞRINDA…
05 Mart 2016 - F. ÇOK YAŞA.
02 Mart 2016 - ÇIKANLARA OLUYOR BİR HALLER
01 Mart 2016 - TOPLUMSAL CİNNET ÜLKESİ ABD…
27 Şubat 2016 - İKİ PİLOT..
26 Şubat 2016 - TÜRKİYE İÇİN HUZUR VE KAOS...
23 Şubat 2016 - SOMALİYİ MAHVEDENLER SOMALİ İÇİN TOPLANIYOR...
22 Şubat 2016 - DONALD'IN DİNİ...
18 Şubat 2016 - Suriye’nin PYD’ye desteği sürpriz mi?
15 Şubat 2016 - TÜRKİYE ESAD’A MUHTAÇ OLACAK…
12 Şubat 2016 - EVET PYD/YPG İLE BERABERLER...
10 Şubat 2016 - İSLAM İTTİFAKI ÇUVALLADI
04 Şubat 2016 - Sanders: ABD’nin Bülent Ecevit’i
03 Şubat 2016 - UZLAŞMA ÇIKAR AMA BARIŞ ZOR
01 Şubat 2016 - ZEHRİ ŞERBET EDİP SUNMA
30 Ocak 2016 - ÇİZGİLERİ ÜSTÜNDE SEK SEK OYNANAN ÜLKE...
25 Ocak 2016 - CEVİZ KAFALAR...
22 Ocak 2016 - SUUDİ’NİN YEMEN’DE İŞİ ZOR
17 Ocak 2016 - EŞ ŞEBAB'IN KENYA DÜŞMANLIĞININ ASLI...
16 Ocak 2016 - GÜNAYDIN...
09 Ocak 2016 - CENTİLMENLİK....
08 Ocak 2016 - SELAHATTİN OLMAK...
05 Ocak 2016 - KATİLİNALARIN ÇOK OLSUN DÜNYA...
29 Aralık 2015 - BAŞKANLIK ŞART
27 Aralık 2015 - SANCAR NEDEN RAHATSIZLIK VERİYOR
15 Aralık 2015 - BARIŞ, BERKANT, CAN...
05 Aralık 2015 - MEĞER İNANMIŞ...
28 Kasım 2015 - HATIRLAYAN VAR MI?
25 Kasım 2015 - YER BU YER...
21 Kasım 2015 - FANTAZİ AMA NEDEN OLMASIN
19 Kasım 2015 - KALLEŞLİK
16 Kasım 2015 - FRANSA NEDEN HEDEF?
11 Kasım 2015 - DİNCİ AHLAK...
08 Kasım 2015 - BRAVO TUÇE...
04 Kasım 2015 - EVET KARŞIYIZ...
31 Ekim 2015 - DAİMA...
27 Ekim 2015 - STRATEJİK SARHOŞLUK...
21 Ekim 2015 - Ankara'nın Domus Aurea'sı...
20 Ekim 2015 - O YANLIŞ HABER-NOBEL...
07 Ekim 2015 - İLAHİ YASİN BEY!
13 Eylül 2015 - SU BEBEKLERİ
12 Eylül 2015 - SURİYE İZLENİMLERİ: ÇÖLÜN TANRISINA KARŞI MÜCADELE -3-
06 Ağustos 2015 - SURİYE İZLENİMLERİ: ÇÖLÜN TANRISINA KARŞI MÜCADELE -2-
01 Ağustos 2015 - SURİYE İZLENİMLERİ: ÇÖLÜN TANRISINA KARŞI MÜCADELE -1-
31 Temmuz 2015 - Ad Oghuno Puzza Questo Barbaro Domino
11 Temmuz 2015 - AVMSARAY
07 Temmuz 2015 - YANDAŞTAN YANDAŞA SALVO
01 Temmuz 2015 - BİR YOL ADAMININ "ÖFKE"Sİ
27 Haziran 2015 - KOBANİ'YE IŞİD SALDIRISI TÜRKİYE'DEN HABERSİZ OLAMAZ
24 Haziran 2015 - GÜL'LE BUNCA YILIN KİTABI
17 Haziran 2015 - ŞAPKASI KALDI YADİGAR
12 Haziran 2015 - YETMEZ AMA EVET...
09 Haziran 2015 - KEFEN
05 Haziran 2015 - Sırt sırta...
03 Haziran 2015 - KULLANIŞLI ŞEYLER...
21 Mayıs 2015 - Ak-Şener
02 Mayıs 2015 - ÇOCUKÇA...
07 Nisan 2015 - KİM OLMAK
04 Nisan 2015 - Ecdat Tapınması 2
20 Mart 2015 - KABATAŞ MIZIKACILARI.
20 Mart 2015 - ECDAT TAPINMASI
12 Mart 2015 - BANA MAĞDURİYETİNİ SÖYLE
24 Şubat 2015 - CİNAYET GAYET ERKEK İŞİDİR...
20 Şubat 2015 - FİDEL'İ SEVMEK
05 Şubat 2015 - ŞEHLA...
29 Ocak 2015 - HAKKIDIR AK'A TAPANIN...
20 Ocak 2015 - MESELE ŞU..
10 Ocak 2015 - TABİİ Kİ HEBDO'YUZ...
18 Aralık 2014 - PARALEL İLAHİYAT
11 Aralık 2014 - Öyle ya da Böyle
04 Aralık 2014 - KUTSAL ÖPÜCÜK
28 Kasım 2014 - FITRATI SÖYLETİYOR...
21 Kasım 2014 - O NE DERSE O....
18 Kasım 2014 - ÇUVAL-DIZ...
31 Ekim 2014 - HAYDİ ORAYA...
25 Ekim 2014 - RAĞMEN Mİ?
20 Ekim 2014 - Kobane Düşmeyecek...Çünkü...
09 Ekim 2014 - SINAYA SINAYA...
08 Ekim 2014 - ANTİNOMYAN
21 Eylül 2014 - KAHROLSUN EL NUSRA YAŞASIN PAPAĞANLAR
15 Eylül 2014 - DÜŞÜNCELİ ENTEL...
10 Temmuz 2014 - İNANIYORLARSA...
26 Haziran 2014 - ŞİMDİ ZAMANI...
24 Haziran 2014 - IŞİD’İN ROLÜ VE SONRASI
21 Haziran 2014 - İHSAN...
13 Haziran 2014 - ZURNİK'İN KARTI
05 Haziran 2014 - MÜSVEDDE...
29 Mayıs 2014 - HİNDİSTAN'DA TANRILAR KAZANINCA...
23 Mayıs 2014 - PİSUVAR DA HAKLI...
22 Mayıs 2014 - SAĞLIK OLSUN...
15 Mayıs 2014 - PARALEL FACİA
13 Mayıs 2014 - AĞABEY....
07 Mayıs 2014 - HARAMİ
06 Mayıs 2014 - SULTA...
23 Nisan 2014 - DEMEK Kİ CHAVEZ İYİYDİ...
22 Nisan 2014 - Kanuni’ye Dava İyiydi!
17 Nisan 2014 - SEN GİDERSİN YOKLUĞUN KALIR...
09 Nisan 2014 - "ARTIK BU SORUN ÇÖZÜLMELİ"
21 Mart 2014 - İCRAAT...
06 Mart 2014 - KAZMA...
24 Şubat 2014 - TARİHSEL HÜZÜN
17 Şubat 2014 - SURİYE'NİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI: DEVLET İNŞAASI ÇALIŞMASI…
03 Şubat 2004 - UZLAŞMA ÇIKAR AMA BARIŞ ZOR
13 Ocak 2004 - GÜNAYDIN...
08 Ocak 2004 - SELAHATTİN OLMAK...
04 Ocak 2004 - KATİLİNALARIN ÇOK OLSUN DÜNYA...
KÖŞE YAZARLARI
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
ARŞİV
..
SİZ DE YAZIN-YAYINLAYALIM!
HABERE DEĞER "ESENLER VE ÜLKE" YE DAİR KONULARI,GERÇEKLERİ,  
yerelgazeteci@hotmail.com,
esenlertime@hotmail.com,

E-MAİL ADRESLERİNDEN
GAZETEMİZE ULAŞTIRABİLİRSİNİZ...
EN ÇOK OKUNAN
Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
FOTO GALERİ
RADYO

TAKVİM
BU GÜNKÜ GAZETELER
FACEBOOK-BEĞEN
HABERLER